image Oak Tree Projects

INVESTERINGSPROJECT

Crowdlening Winwinlening

Oak Tree Projects

Oak Tree Projects helpt mensen met een zorgbehoefte aan betaalbare huisvesting door hen een studio in een cohousingproject te verhuren. Op die manier helpt de onderneming zorgbehoevenden om zelfstandig te wonen en ondertussen deel uit te maken van het sociale ecosysteem van het cohousingproject. Met haar concept won Oak Tree Projects al verschillende wedstrijden voor ondernemingen met een sociale impact.

Oak Tree Projects rondde al 1 project met 5 studio's af en er zitten heel wat nieuwe studio's aan te komen, met 3 cohousingprojecten in de bouwfase en 12 in de vergunningsfase. Het is voor de verdere voorbereiding en voorfinanciering van nieuwe projecten dat Oak Tree Projects op zoek is naar financiering.

Bedrijfsnaam Oak Tree Projects
Oprichtingsdatum 25/07/2017
BTW-nummer BE0678.835.890
Vennootschapsvorm CVBA-SO
Locatie Aarschotsesteenweg 767, 3012 Leuven
Activiteit Huisvesting voor zorgbehoevenden
Wat is een WinWinner campagne?

Via WinWinner kunnen ondernemers hun ambitieuze groeiplannen met hun netwerk delen om hun ambassadeurs te laten investeren via voordelige leningen zoals de winwinlening. Zo kan de ondernemer verder groeien en haar plannen waarmaken. We brengen je graag in contact met de onderneming om de voorwaarden van de lening te bespreken. Lenen aan KMO's omvat altijd een risico van kapitaalverlies.

Beschrijving

In een notendop

 • Onderneming die mensen met een zorgbehoefte aan huisvesting wil helpen door hen een studio te verhuren. Focus op betaalbaarheid en inclusie: studio’s maken deel uit van cohousingprojecten
 • Al 1 project succesvol afgerond (5 studio’s), 3 in bouwfase, 12 in vergunningsfase
 • Gedreven team van oprichters met kennis van de problematiek van mensen met een beperking en hun huisvesting, aangevuld met experts (financiën/vastgoed) en coöperanten
 • Financiering van de projecten via coöperanten en de bank
 • Winnaar van verschillende wedstrijden rond ondernemen met een sociale impact (Radicale Vernieuwers, The Chivas Venture)
 • Op zoek naar minimaal €75.000 en maximaal €300.000 via deze WinWinner-campagne voor investeringen in voorbereiding projecten, extra werknemer en voorfinancieren van de vastgoedprojecten
 • Investeren in deze crowdlendingcampagne kan via de winwinlening of crowdlening (ontdek de precieze leningsmodaliteiten onderaan deze campagne)
Update 22/12: het maximale doelbedrag van de campagne wordt verhoogd naar €400.000. Aangezien met de toegezegde investeringen het maximale bedrag dat een onderneming via de winwinlening kan ophalen (€300.000) is bereikt, geldt deze verhoging alleen voor de crowdlening.


Waarom Oak Tree Projects?

Danaë Van den bossche, Michèle Vermeire en Myriam Vereecke hebben in hun eigen kring te maken met mensen met een zorgbehoefte. Ze kwamen tot de vaststelling dat deze personen nood hebben aan een manier om zelfstandig te kunnen wonen.

“Er is weinig aanbod voor mensen die een zorgbehoefte hebben maar toch zelfstandig willen wonen. Alternatieven zoals voorzieningen, leefgroepen of sociale huisvesting zijn niet voor iedereen een geschikte optie.” - Danaë Van den bossche, co-oprichter Oak Tree Projects

Foto: Bernard De Keyzer

De drie oprichters zochten naar een oplossing die tegelijk betaalbaar is en sociale isolatie van mensen met een zorgbehoefte tegengaat. Hun oplossing kreeg de naam Oak Tree Projects. Met deze onderneming kopen ze een unit in een cohousingproject aan en verdelen deze in verschillende studio’s zodat meerdere mensen met een zorgbehoefte een plekje krijgen binnen het sociale ecosysteem van het cohousingproject. Zo leven mensen met een zorgbehoefte samen met mensen zonder handicap in één cohousingproject. Op die manier streeft Oak Tree Projects inclusie na.

Oak Tree Projects won in 2020 de Belgische finale van The Chivas Venture, een internationale wedstrijd voor ondernemingen die een maatschappelijke impact nastreven


Activiteit

De bouw van elk project volgt een vast stramien: eerst gaan ze bij Oak Tree Projects op zoek naar een leuk cohousingproject dat wordt opgestart. Daarin kopen ze een unit aan die, in overleg met de architect en aannemer, onderverdeeld kan worden in zelfstandige studio’s geschikt voor mensen met een zorgbehoefte. Indien er al andere bewoners in het ruimere cohousingproject gekend zijn, gaat Oak Tree Projects met hen in overleg zodat ze weten dat er een Oak Tree-huis in het project zal komen.

Foto: Bernard De Keyzer

Vervolgens gaat Oak Tree Projects op zoek naar bewoners, die samen met hun netwerk de studio’s mee financieren en op die manier coöperant worden van de onderneming. Ook de bank wordt aangesproken om het project mee te financieren.

Oak Tree Projects ondersteunt de verhuis en de opstart van het zorgplan van de bewoners, maar komt voor de rest niet tussen in de zorg. Als verhuurder van de studio’s is de onderneming uiteraard ook het algemene aanspreekpunt voor de bewoners, onder meer voor herstellingen en onderhoud.

“Momenteel is er al één project van Oak Tree Projects afgerond; een woning met 5 studio’s in een cohousingproject in Essen. Daarnaast zijn er 3 projecten in de bouwfase en 12 in de vergunningsfase.” - Michèle Vermeire, co-oprichter Oak Tree Projects

Het cohousingproject in Essen. Foto: Bernard De Keyzer

De meeste projecten zijn gelegen in Antwerpen en Vlaams-Brabant, maar het is de ambitie om over heel Vlaanderen projecten op te starten. Het gaat telkens om woningen die dichtbij stads- en dorpskernen en zo ecologisch mogelijk gebouwd worden.

“Ik kies Oak Tree Projects omdat het een project naar mijn hart is. Iedereen verdient een plekje in de maatschappij. Door Oak Tree Projects voel ik mij welkom in deze gemeenschap. Ik kijk uit naar mijn Oak Tree-studio, want ondanks dat het een spannend avontuur is, moet je soms gewoon durven te springen in het leven.” - Lotte


Team

Oak Tree Projects werd opgericht door drie personen die in hun eigen omgeving worden geconfronteerd met mensen met een zorgbehoefte en hun huisvestingsvraagstuk. Uit het eindwerk aan de Vlerick-school van Danaë Van den bossche ontstond Oak Tree Projects, als deel van de oplossing van dat vraagstuk. Ze gaat namelijk zelf in een cohousingproject wonen en legde op die manier de link tussen inclusief wonen en de behoefte van mensen met een zorgbehoefte naar zelfstandig wonen. Danaë heeft voornamelijk ervaring met projectmanagement en quality & risk management.

Michèle Vermeire is op vrijwillige basis aan de slag bij Oak Tree Projects en legt zich voornamelijk toe op de communicatie van de onderneming. Ze volgt ook het bouwproject waarin haar zoon gaat wonen, op. Michèle heeft voornamelijk ervaring als projectleider en was ook jarenlang actief op de communicatieafdeling van een bank-verzekeraar.

Myriam Vereecke is de moeder van Danaë en is een believer van het eerste uur van Oak Tree Projects. Als leerkracht in het buitengewoon onderwijs heeft ze dagelijks te maken met mensen met een zorgbehoefte.

V.l.n.r.: Michèle Vermeire, Myriam Vereecke, Danaë Van den bossche, Sonja Corbeels, bestuurders Oak Tree Projects. Foto: Bernard De Keyzer

Naast Danaë, Michèle en Myriam zijn er nog 4 andere bestuurders van Oak Tree Projects: een toekomstige bewoner van een van de units, een ouder van een toekomstige bewoner en 2 experts in vastgoed en financiën. Bovendien kan de onderneming ook rekenen op een tiental vrijwilligers. Ten slotte zijn er nog heel wat coöperanten die de onderneming mee financieren om de projecten te realiseren.


Klanten/Tractie

“Heel wat coöperanten komen uit het netwerk van toekomstige bewoners van onze projecten, anderen zijn buitenstaanders. Het feit dat zij vaak al mee instappen tijdens de vergunningsfase van het project, bewijst volgens ons twee zaken: dat ze geloven in ons concept en dat er nood is aan ons concept.” - Michèle Vermeire, co-oprichter Oak Tree Projects

Tot de doelgroep van Oak Tree Projects behoren personen met een autismespectrumstoornis, een licht verstandelijke en/of een motorische beperking. Ze zijn te zelfstandig om te wonen in een voorziening of tehuis met voltijdse zorg, maar hebben wel een ondersteuningsvraag, waardoor volledig zelfstandig wonen een stap te ver is.

Voor veel mensen met een zorgvraag kan het concept van Oak Tree Projects dus een oplossing bieden: ze kunnen zelfstandig en betaalbaar wonen én maken tegelijk deel uit van een grotere cohousing-community, wat hun sociaal leven ten goede komt.

Foto: Bernard De Keyzer

Oak Tree Projects was in 2019 een van de 10 winnaars van de wedstrijd Radicale Vernieuwers, georganiseerd door de Sociale Innovatiefabriek, de Standaard en CERA. Daarnaast won de onderneming in 2020 de Belgische finale van The Chivas Venture, een internationale wedstrijd voor ondernemingen die een maatschappelijke impact nastreven.

“Mijn begeleidster kende Oak Tree Projects. Eerst was ik er niet voor te vinden. Ik dacht dat het een kotwoning was waar iedereen dingen samen moest doen. Maar toen ik meer uitleg kreeg, heb ik de knoop doorgehakt en tegen mezelf gezegd dat dit een mooie opportuniteit was. Nu ben ik blij. Ik kan eindelijk zelfstandig wonen en mijn ouders zijn gerust dat alles in orde komt in de toekomst.” - Stéphanie, bewoonster cohousingproject Essen

Foto’s: Bernard De Keyzer

Oak Tree Projects haalt haar inkomsten uit het verhuren van de units. Gezien de grote vraag naar het concept rekent de onderneming dan ook op terugkerende inkomsten op lange termijn. Ook van projectontwikkelaars die een sociale insteek willen geven aan hun bouwproject komt er overigens vraag naar de diensten van Oak Tree Projects.

“Als ontwikkelaar van cohousingprojecten vinden we het sociale aspect en inclusie enorm belangrijk bij de samenstelling van de bewonersgroep. We juichen dan ook het initiatief van Oak Tree Projects enorm toe. Hierdoor krijgen mensen met een beperking immers de kans om in een cohousing te wonen, maar evengoed betekent het voor de andere bewoners een meerwaarde voor de dynamiek in de groep. Oak Tree Projects is voor ons dan ook nu en in de toekomst een belangrijke partner. De professionele structuur en het doordachte werkingsmodel ondersteunen hierbij onze aangename samenwerking.” - Joeri Bal, CEO en oprichter Heem
“Ik ben geboren met het syndroom van Apert en daarom kan ik niet alleen gaan wonen. Het project in De Okelaar is perfect voor mij: niet te ver van mijn moeders huis, vlakbij mijn werk en een fijne gemeenschap om mij heen waar ik me veilig kan voelen." - Samuel


Investeer mee!

Oak Tree Projects wil verder groeien en is op zoek naar financiering om deze groei te ondersteunen. Concreet zoekt de onderneming minimaal €75.000 en maximaal €300.000 voor volgende investeringen:

 • In afwachting van de huurinkomsten moeten voorbereidingen (research, ontwikkeling...) voorgefinancierd worden. Een deel van de opgehaalde financiering zal dan ook gebruikt worden om dit op te vangen.
 • Het aanwerven van een nieuwe werknemer die het toenemende aantal bouwprojecten waarbij Oak Tree Projects betrokken is, moet opvolgen.
 • Het verwerven van de nodige financiering om de bouwprojecten voor te financieren. Nu wordt zoals eerder gezegd gedeeltelijk een beroep gedaan op (het netwerk van) de bewoners om de projecten van Oak Tree Projects te financieren. Door zelf een buffer aan te leggen wil de onderneming ook minder kapitaalkrachtige bewoners de kans geven om mee in het verhaal te stappen.
Update 22/12: het maximale doelbedrag van de campagne wordt verhoogd naar €400.000. Aangezien met de toegezegde investeringen het maximale bedrag dat een onderneming via de winwinlening kan ophalen (€300.000) is bereikt, geldt deze verhoging alleen voor de crowdlening.

Oak Tree Projects haalde eerder financiering op via PMV in de vorm van een achtergestelde lening

Investeren in Oak Tree Projects kan via volgende leningstypes:

 • de crowdlening (achtergestelde lening): 4% jaarlijkse brutorente, looptijd 5 jaar, eenmalige aflossing aan het einde van de looptijd. Goed om weten: Oak Tree Projects valt onder de vrijstelling van de roerende voorheffing, waardoor het brutorendement bij deze lening ook het nettorendement is. Ontdek alle voorwaarden van deze maatregel op deze pagina.
 • de winwinlening: 1,75% jaarlijkse brutorente + 2,5% jaarlijks belastingkrediet op het openstaand bedrag, 40% waarborg op het openstaande bedrag, looptijd 5 jaar. Eenmalige aflossing aan het einde van de looptijd.
Oak Tree Projects wil de zorgsector innoveren door mensen met een zorgbehoefte via vastgoed met een sociale impact (inclusie) te helpen in hun wens naar onafhankelijk wonen. Het netwerk van enthousiaste coöperanten en kandidaat-bewoners bewijst de nood aan en de vraag naar dergelijke oplossingen. Nu wil Oak Tree Projects de volgende stappen zetten om meer mensen met een zorgvraag aan een betaalbare woning te helpen. Investeer je mee?

Welke leningen zijn er?

Bruto rendement
Terugbetaling
Looptijd
Waarborg
Investeren vanaf
Maximale investering
Achtergesteld
Bruto rendement
Terugbetaling
Looptijd
Waarborg
Investeren vanaf
Maximale investering
Achtergesteld

Waarom investeren via WinWinner?

Investeren in gescreende dossiers
€0 kosten voor investeerder
>98% Terugbetalingsratio
Let op!
Geld lenen aan een onderneming is risicovol.
Als investeerder loopt u het risico dat het ontleende bedrag geheel of gedeeltelijk niet kan worden terugbetaald.