image Geckomatics

INVESTERINGSPROJECT

Winwinlening

Geckomatics

Geckomatics helpt via zelf ontwikkelde hard- en software en artificiële intelligentie bedrijven en overheden bij het gedetailleerd in kaart brengen van omgevingen, het zogenaamde mobile mapping. De technologie werd al verkocht in 5 landen en het team bestaat uit 7 personen. Onder meer de stad Hasselt en SIEMENS maakten al gebruik van de diensten van Geckomatics.

Geckomatics heeft de afgelopen jaren gefocust op het schaalbaar maken van haar verdienmodel door te kiezen voor een productmodel in plaats van een projectmodel. Om de nodige voorfinancieringen van komende opdrachten te kunnen doen is de onderneming op zoek naar financiering.

Bedrijfsnaam Geckomatics
Oprichtingsdatum 20/10/2014
BTW-nummer BE0564.834.661
Vennootschapsvorm BV
Locatie Verbrande-Entrepotstraat 13/5, 2000 Antwerpen
Activiteit Mobile mapping
Wat is een WinWinner campagne?

Via WinWinner kunnen ondernemers hun ambitieuze groeiplannen met hun netwerk delen om hun ambassadeurs te laten investeren via voordelige leningen zoals de winwinlening. Zo kan de ondernemer verder groeien en haar plannen waarmaken. We brengen je graag in contact met de onderneming om de voorwaarden van de lening te bespreken. Lenen aan KMO's omvat altijd een risico van kapitaalverlies.

Beschrijving

In een notendop

 • Actief in de sector van mobile mapping, het gedetailleerd in kaart brengen van omgevingen (cfr. Google Street View)
 • Geckomatics ontwikkelde zelf een camera voor het maken van beelden + een eigen cloudplatform voor de verwerking ervan. Dankzij artificiële intelligentie worden de beelden geoptimaliseerd
 • Productmodel (camera opsturen naar klant en zelf beelden laten maken) ipv projectmodel → schaalbaarheid
 • Team van 7 mensen met voornamelijk technische achtergrond
 • Technologie al verkocht in 5 landen. Zowel overheden (bvb Stad Hasselt) als corporates (bvb SIEMENS) op de klantenlijst
 • Erkenning in verschillende award-competities (bvb winnaar Everis Award)
 • Op zoek naar minimaal €50.000 en maximaal €120.000 voor voorfinanciering (overheids)projecten (verdienmodel vereist investeringen vóór inkomsten gegenereerd worden)
 • Investeren in deze crowdlendingcampagne kan via de winwinlening of via een crowdlening (zie onderaan voor precieze modaliteiten)
Update 13/11: het maximale doelbedrag van de campagne wordt verhoogd van €120.000 naar €250.000. Geckomatics wil uitsluitend nog winwinleningen ophalen. Het is dus niet meer mogelijk om via crowdleningen te investeren.


Waarom Geckomatics?

De markt van mobile mapping is erop gericht om bedrijven en overheden inzichten te geven in bepaalde omgevingen. Dankzij slimme technologieën kan quasi elke hoek van een stad in beeld gebracht worden. Het bekendste voorbeeld van mobile mapping is ongetwijfeld Google Street View.

Hoewel er veel vraag is naar zulke data, is het creëren van digitale beelden van steden vaak een log proces dat veel investeringen vereist. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de auto’s die moeten rondrijden om beelden te maken, aan de camera’s en sensoren die op deze auto’s gemonteerd worden en aan personeel dat de wagens moet besturen en de data moet verwerken. Zo’n mapping-wagen kan al snel een kwart miljoen euro kosten, zonder personeelskosten.


Geckomatics uit Antwerpen heeft een oplossing ontwikkeld die dit proces in grote mate automatiseert:

“Het is de missie van Geckomatics om mobile mapping-projecten te versnellen, te verbeteren en goedkoper te maken.” - Bert Cattoor, co-founder Geckomatics


Activiteit

De oplossing die Geckomatics heeft ontwikkeld, bestaat uit 3 componenten:

 • Geen beelden zonder camera uiteraard. Geckomatics maakte een 360°-camera die heel accurate gps-gegevens in kaart brengt. Deze camera kost een peulschil in vergelijking met de camera’s die grote bedrijven in de sector gebruiken, maar dankzij machine learning worden de data van de Geckomatics-camera vergelijkbaar met duurdere oplossingen.
 • In een cloudplatform worden de data van de camera verwerkt. In deze toepassing kunnen gebruikers bijvoorbeeld beelden en kaarten opvragen en data sorteren, filteren en exporteren.
 • Dankzij artificiële intelligentie wordt elke stap in het beeldvormingsproces geoptimaliseerd. AI laat ook toe om bepaalde objecten te herkennen, zodat gebruikers gemakkelijk een inventaris van pakweg verkeersborden, bomen, bushokjes of putten in de weg kunnen maken. Ook het maken van 3D-modellen wordt dankzij AI mogelijk.


Dit laatste punt toont de toepassingsmogelijkheden van de diensten van Geckomatics aan: ze zijn bedoeld om wegen en steden in kaart te brengen zodat gebruikers deze beelden kunnen gebruiken om inventarissen te maken, problemen te spotten...

“Ons proces is heel eenvoudig in vergelijking met concurrenten: we sturen onze camera op naar onze klant, die de camera zelf monteert op een wagen. Na het rondrijden worden de beelden geüpload naar het cloudplatform, waarbij gevoelige zaken zoals gezichten en nummerplaten wazig gemaakt worden. De algoritmes worden vervolgens op de data losgelaten zodat de klant deze kan gebruiken voor zijn objectieven.” - Joren Van Severen, CTO Geckomatics


Team

Het team van Geckomatics bestaat uit 7 mensen. Bert Cattoor en Joren Van Severen zijn de huidige aandeelhouders. Bert heeft al meer dan 15 jaar ervaring in de technologiesector, voornamelijk in projectmanagement en strategie. Voor Geckomatics legt hij zich toe op de zakelijke kant (business development, financiën...). Joren fungeert als CTO en neemt dus de technische kant van de diensten van Geckomatics voor zijn rekening. Eerder deed hij ervaring op bij verschillende technologiebedrijven, voornamelijk in de rol van data scientist.


Luc De Vos is een van de meest gevraagde technologie-ondernemers van België en heeft een wereldwijd netwerk, tot in Silicon Valley. Luc heeft doorheen de jaren ervaring in meer dan 60 technologiebedrijven opgebouwd als oprichter, investeerder of bestuurder. Hij vervult binnen Geckomatics een rol als adviseur en helpt de volgende investeringsronde voor te bereiden.

De rest van het team bestaat voornamelijk uit technische profielen. Zo zorgt een full stack developer voor de werking van het cloudplatform. Daarnaast zorgen 2 machine learning engineers ervoor dat de beeldherkenningssoftware op punt staat en dat de beelden juist gematcht worden met de geografische locaties. Ten slotte is er nog een marketingmanager die het verhaal van Geckomatics naar buiten brengt. 


Klanten/Tractie

“Qua concurrenten zijn er enerzijds de gratis tools zoals Google Street View. Hieruit kan je geen informatie halen en je kan er ook geen algoritmes op toepassen. Bovendien zijn de beelden vaak gedateerd en niet altijd even nauwkeurig. Aan de andere kant van het concurrentenspectrum zijn er de professionele mobile mappers. Vaak hebben zij een eigen vloot voertuigen en dure apparatuur. Zij werken op basis van een project en rijden zelf rond voor de klant, waardoor er ook flinke personeelskosten zijn. Wij laten de klant zelf rondrijden en gaan dus voor een productmodel in plaats van een projectmodel. Dit maakt onze business veel schaalbaarder.” - Bert Cattoor, co-founder Geckomatics

Geckomatics verkocht haar technologie al in 5 landen, waaronder België, Noorwegen en Portugal. Vooral overheidsinstellingen doen een beroep op de diensten van Geckomatics. Zo loopt er een project voor de stad Hasselt voor het in kaart brengen van alle bomen in de stad. Op die manier weet de stad bijvoorbeeld waar er plaats is voor extra groen of wanneer de bomen aan een snoeibeurt toe zullen zijn.

De Nederlandse provincie Utrecht maakte gebruik van de technologie van Geckomatics om alle 3.300 bushokjes in de provincie in kaart te brengen. Op die manier weten ze bij de provincie bijvoorbeeld welke bushokjes voorzien zijn van een bankje of een vuilnisbak.

De technologie van Geckomatics kan ook gebruikt worden om zwerfvuil te detecteren

“We zijn in de running voor een grote openbare aanbesteding in Israël, waarbij de beheerder van de snelwegen haar wegennet wil inventariseren (verkeersborden, palen, wegmarkeringen…). Tijdens dit traject troefden we grote partijen, zoals de fabrikant van verkeersbordenherkenningssoftware voor auto’s, af.” - Bert Cattoor, co-founder Geckomatics

Ook privébedrijven kunnen Geckomatics inschakelen. Zo gebruikt een transportbedrijf de technologie om te weten of een uitzonderlijk transport via een bepaalde route kon doorgaan (’is die brug hoog genoeg? Is die bocht haalbaar?’). Een grote naam op de klantenlijst is SIEMENS, dat met de technologie van Geckomatics een pilootproject voor het in kaart brengen van parkeerplaatsen uitvoerde in Lissabon.

Op basis van de opnames met de mapping-technologie van Geckomatics kunnen ook 3D-modellen van steden opgemaakt worden, wat heel wat interessante toepassingen en mogelijkheden met zich meebrengt

De innovatieve technologie van Geckomatics leverde ook al wat persaandacht op:

Ook enkele awards en mooie prestaties bewijzen Geckomatics’ mooie traject:

 • Geckomatics won in 2019 de Everis Award, een prijs voor innovatieve start-ups, in de categorie Nieuwe businessmodellen in de digitale economie
 • De onderneming eindigde in de Europese top-20 van Startup Lighthouse
 • Geckomatics ontving financiering via het Europese Horizon 2020


Investeer mee!

Geckomatics wil de volgende stap in haar groeiverhaal zetten. Maar het businessmodel van de onderneming houdt in dat er vaak een vertraging op de inkomsten zit. Zo betalen klanten doorgaans pas bij oplevering van alle data, waardoor Geckomatics zelf veel investeringen moet doen, voornamelijk in het verwerken van de data, vóór deze opleveren. Het is dan ook om meer werkkapitaal te vergaren dat Geckomatics op zoek is naar financiering via deze WinWinner-campagne. Met de op te halen financiering wil de onderneming de kosten dekken voor enkele overheidsprojecten waarvoor ze in de running is.

Concreet zoekt de onderneming minimaal €50.000 en maximaal €120.000. Investeren kan via volgende leningstypes:

 • de winwinlening: 1,75% jaarlijkse brutorente + 2,5% jaarlijks belastingkrediet op openstaand bedrag, 40% waarborg op openstaand bedrag, looptijd 5 jaar. Jaarlijks constante aflossing
 • de (achtergestelde) crowdlening: 5% brutorente, looptijd 4 jaar, jaarlijks constante aflossing.
Update 13/11: het maximale doelbedrag van de campagne wordt verhoogd van €120.000 naar €250.000. De extra op te halen financiering zal ook gebruikt worden als werkkapitaal, ter voorfinanciering van de projecten van Geckomatics. De onderneming wil uitsluitend nog winwinleningen ophalen. Het is dus niet meer mogelijk om via crowdleningen te investeren.
Het (vooral op technisch vlak) ervaren team van Geckomatics heeft al verschillende mooie projecten gerealiseerd in haar missie om mobile mapping goedkoper, sneller en beter te maken. De onderneming wil nu verder groeien en de schaalbaarheid die haar businessmodel toelaat in de realiteit brengen. Investeer jij mee in deze ambitieuze tech-start-up?

Welke leningen zijn er?

Bruto rendement
Terugbetaling
Looptijd
Waarborg
Investeren vanaf
Maximale investering
Achtergesteld

Waarom investeren via WinWinner?

Investeren in gescreende dossiers
€0 kosten voor investeerder
>98% Terugbetalingsratio
Let op!
Geld lenen aan een onderneming is risicovol.
Als investeerder loopt u het risico dat het ontleende bedrag geheel of gedeeltelijk niet kan worden terugbetaald.