Projecten  - Norwin


Norwin

    Favoriet

Extra voorraad, dat is het doel van de campagne van dit tiny house-bedrijf

  Sint-Niklaas 
  


€252.500 gefinancierd

129 investeerders

315%
€80.000 min. - €300.000 max.
Crowdlening Winwinlening
Ik ga investeren


Eindigt in -387 dagen


Heb je vragen? Contacteer de Crowdfund Coach

WinWinnerCoach
Sam van Baarle [email protected]

Card image cap


Hoge energieprijzen, pittige aankoopkosten, renovatiebeslommeringen... Een woning kopen is geen walk in the park. Norwin komt op de proppen met een alternatiefkleine maar volwaardige en instapklare woningen voor koppels en gezinnen. Het Oost-Vlaamse bedrijf spreekt met haar tiny houses een brede doelgroep aan die moeilijkheden ondervindt op de klassieke vastgoedmarkt.

Ongeveer een half jaar na de lancering kon Norwin al 7 tiny houses verkopen. Daarnaast staat de teller van gesprekken met geïnteresseerden al op meer dan 100. Om voorraad op te bouwen en zo sneller op aanvragen te kunnen ingaan, is Norwin op zoek naar financiering.

AanbodVia welke lening kan je investeren?

Crowdlening
Winwinlening
  Voor wie?  
  Rendement Bruto rente (jaarlijks)  
- Roerende voorheffing  
Netto interest (jaarlijks)  
+ Belastingskrediet  
Totale netto rente (jaarlijks)  
  Kenmerken Looptijd  
Minimale investering  
Maximale investering  
Terugbetaling  
Waarborg  
Achtergesteld  
Crowdlening

Voor wie?

Bruto rente (jaarlijks)

Belastingskrediet

Bruto rente + belastingskrediet

Looptijd

Terugbetaling

Kapitaaluitstel

Minimale investering

Max. investering

Waarborg

Achtergesteld

Roerende voorheffing

Converteerbaar

Winwinlening

Voor wie?

Bruto rente (jaarlijks)

Belastingskrediet

Bruto rente + belastingskrediet

Looptijd

Terugbetaling

Kapitaaluitstel

Minimale investering

Max. investering

Waarborg

Achtergesteld

Roerende voorheffing

Converteerbaar

Beschrijving

Via deze financieringscampagne wil Norwin maximaal €200.000 ophalen. Je kan maximaal €5.000 investeren in dit project, ongeacht het gekozen leningstype. Er zijn 2 aangeboden leningstypes: de gestandaardiseerde achtergestelde lening met opschortende voorwaarde (hierna "crowdlening") en de achtergestelde winwinlening met opschortende voorwaarde (hierna "winwinlening"). Update 03/03: het maximale doelbedrag wordt verhoogd naar €300.000.


In een notendop

 • Verkoop van tiny houses als antwoord op de complexe vastgoedmarkt
 • Beschikbaar in twee modellen, uitgerust met moderne voorzieningen
 • Al 7 tiny houses verkocht sinds lancering in september ‘22 + heel wat interesse ( >100 aanvragen van geïnteresseerden)
 • Via WinWinner op zoek naar minimaal €80.000 en maximaal €200.000 voor investeringen in voorraadopbouw. Update 03/03: het maximale doelbedrag wordt verhoogd naar €300.000
 • Investeren kan via de crowdlening en de winwinlening


Waarom Norwin?

De vastgoedmarkt is geen evidente markt. Hoge aankoopprijzen, lage energiescores van oude woningen, renovatiewerken en strenge eisen van de bank schrikken potentiële kopers vaak af.

Norwin Tiny Houses brengt een alternatief. Deze onderneming biedt kleine maar volwaardige woningen voor koppels en gezinnen aan. Met hun relatief laag energieverbruik en instapklaar karakter spreken de tiny houses een brede doelgroep aan die moeilijkheden ondervindt op de klassieke vastgoedmarkt.


Activiteit

Norwin heeft twee soorten tiny houses in haar gamma: de Duo (27,5 m2) is geschikt voor twee bewoners, terwijl de Family-versie (33m2) 4 personen kan huisvesten. De tiny houses zijn uitgerust met hedendaagse comfortvoorzieningen. De focus van Norwin ligt op langetermijnbewoning: de onderneming verkoopt haar tiny houses dus, al wil ze later ook een huurformule uitwerken.


Met haar concept mikt Norwin op verschillende doelgroepen:

●   jonge koppels die nog niet de financiële middelen hebben om een klassieke woning te kopen
●   ouderen die kunnen gebruikmaken van een eigen unit, bijvoorbeeld in de tuin van hun kind dat hen verzorgt
●   mensen die zuiniger en minimalistisch willen leven
●   verbouwers die een langetermijnoplossing zoeken terwijl ze niet in hun woning kunnen leven. Later kunnen zij het tiny house dan weer verkopen
●   B2B: campings, hotels, B&B’s… die hun gasten een bijzondere beleving willen bieden

“De frames van onze tiny houses worden volledig uit staal vervaardigd. Dit maakt ze erg robuust en duurzamer dan tegenhangers in houtskelet. Energiezuinigheid is een belangrijke factor in onze constructie: zo voorzien we de woningen van moderne isolatie en dubbele beglazing.” – Ashley Present, founder Norwin Tiny HousesTeam

Ashley Present heeft een achtergrond in de bouwkunde & industriële automatisering. Zijn laatste functie vóór Norwin was als General Manager bij een technisch bedrijf. Hij neemt het algemene management van Norwin op zich. Daarnaast tekent Ashley de strategische krijtlijnen uit en volgt hij het technische aspect achter de tiny houses op.


Links: Norwin-founder Ashley Present


Alexander Hermans staat in contact met leads en klanten en voert ook de administratieve taken uit. Lorenz Hermans en Woody Hermans trekken samen het technische verhaal: zij zorgen ervoor dat de woningen ingenieus in elkaar zitten.


Tractie

Norwin Tiny Houses rolde haar concept uit in september 2022. Ondertussen verkocht de onderneming al 7 tiny houses en zijn er meer dan 100 pending deals.

“Klanten die een concrete prijsaanvraag gedaan hebben, beschouwen we als pending deal. Vaak zijn ze al langsgekomen, maar gaan ze dan pas op zoek naar een stukje grond of een lening. Hierdoor bedraagt de gemiddelde looptijd van eerste contact tot verkoop zo’n 5 maanden. We hopen het aantal effectief verkochte tiny houses dus snel op te krikken, al is er geduld nodig voor het closen van een dergelijke verkoop.” - Ashley Present, founder Norwin Tiny Houses


Ondanks de jonge leeftijd van het concept mocht Norwin Tiny Houses al op heel wat aandacht rekenen: zo organiseerde Gazet van Antwerpen verschillende interviews rond het thema wonen in een tiny house van Norwin, dat voor de gelegenheid op de parking van IKEA Wilrijk werd geplaatst. Bovendien krijgt Norwin van de Tiny Living Alliance, dat tiny house-bedrijven evalueert, een vijfsterrenbeoordeling.

In 2023 staat Batibouw op de planning en zal Norwin ook te zien zijn in een televisieprogramma. Ten slotte was het bedrijf door de Bouwunie ook genomineerd voor een Gouden Baksteen in de categorie Belofte van het Jaar.Investeer mee

Momenteel bouwt Norwin haar tiny houses made-to-order. Nu wil Norwin investeren in het aanleggen van stock, zodat de onderneming sneller op een aanvraag voor een tiny house kan inspelen. Voor die voorraadopbouw is Norwin op zoek naar financiering: via WinWinner zoekt het bedrijf minimaal €80.000 en maximaal €200.000Update 03/03: het maximale doelbedrag wordt verhoogd naar €300.000.

Meer info over de financieringsbehoefte en -mix ontdek je onder de Financiële gegevens.

Investeren in de WinWinner-campagne van Norwin kan via:
●   de winwinlening: dit is een achtergestelde lening met 5,25% jaarlijkse brutorente + 2,50% jaarlijks belastingkrediet op openstaand bedrag, 30% waarborg op openstaand bedrag, looptijd 5 jaar. Jaarlijkse aflossing
●   de crowdlening: dit is een gestandaardiseerde achtergestelde lening met 7,5% jaarlijkse brutorente, looptijd 4 jaar. Jaarlijkse aflossing. Aangezien Norwin Tiny Houses in aanmerking komt voor de vrijstelling van roerende voorheffing, is het brutorendement van de crowdlening ook het nettorendement. Ontdek de voorwaarden voor deze maatregel op deze pagina.

De tiny houses van Norwin bieden een antwoord op heel wat vastgoedproblemen: van starters met een beperkt budget over ouderen die een privacy biedende zorgunit zoeken tot mensen die hun woonimpact tot een minimum willen beperken. Het concept kan al rekenen op de eerste verkopen en leads. Nu wil Norwin investeren in haar voorraad om sneller bestellingen te kunnen beantwoorden. Investeer jij mee?


Wees je bewust van de risico's

Een belegging onder de vorm van een achtergestelde lening aan Norwin (Present - Hermans Bouwgroep) houdt bepaalde risico’s in. Hierna worden de voornaamste risico’s aangeduid, zonder evenwel uitputtend te zijn.

 • Opschortende voorwaarde: Er is een opschortende voorwaarde van toepassing op de lening. De lening zal immers niet doorgaan indien het minimumbedrag van €80.000 niet wordt bereikt vóór 26 maart 2023 door beide leningstypes gezamenlijk. Als het minimale bedrag niet behaald wordt en je reeds een investering hebt toegezegd en betaald, zal je het geïnvesteerde bedrag zo snel mogelijk na de einddatum van de campagne terugkrijgen.


 • Risico op geheel of gedeeltelijk verlies van de belegging of niet behalen van verwacht rendement: Door een leningsovereenkomst te sluiten met de leningnemer lenen beleggers gelden aan de leningnemer. De leningnemer verbindt zich tot (i) de jaarlijkse betaling van rente en (ii) de jaarlijkse terugbetaling van de hoofdsom. In geval van faillissement of het in gebreke blijven van de leningnemer, is het echter mogelijk dat beleggers de bedragen waarop zij aanspraak maken niet kunnen recupereren. Zij lopen dus het risico hun belegging gedeeltelijk of volledig te verliezen en/of het verwachte rendement niet behalen.


 • Het vermogen van de leningnemer om terug te betalen kan beperkt zijn: Het vermogen van de leningnemer om de lening terug te betalen zal afhangen van de financiële toestand van de leningnemer op het moment van de gevraagde terugbetaling, en kan worden beperkt bij wet, door de voorwaarden van schulden en door de overeenkomsten die de leningnemer is aangegaan op of vóór die datum en die de bestaande of toekomstige schuldverbintenissen kunnen vervangen, aanvullen of wijzigen. De voorwaarden van de lening zullen niet voorzien in een beperking voor de leningnemer om bijkomende schulden aan te gaan. Indien de leningnemer in de toekomst een belangrijke bijkomende schuldenlast aangaat, dan kan dit het risico op niet-terugbetaling van de lening door de leningnemer verhogen.


 • Achtergestelde lening zonder zekerheden: De verbintenissen van de leningnemer ingevolge de leningsovereenkomst zullen achtergesteld zijn zowel ten aanzien van al de niet-achtergestelde bestaande als van alle niet-achtergestelde toekomstige schulden. Deze achterstelling geldt zowel voor de hoofdsom als de interesten. Dit verhoogt het risico voor de belegger op het geheel of gedeeltelijk verlies van zijn belegging. Immers, de beleggers zullen slechts worden terugbetaald nadat alle gewone, niet-achtergestelde schuldeisers van de leningnemer zijn voldaan. De beleggers genieten overigens niet van zekerheden die enige voorrang verlenen aan de beleggers ten aanzien van andere schuldeisers. De terugbetaling van de lening wordt niet gegarandeerd door een derde partij (met dien verstande dat de belegger, mits aan bepaalde strikte voorwaarden is voldaan, bij de winwinlening kan genieten van een eenmalig belastingkrediet indien de kredietnemer een deel of het geheel van de lening niet kan terugbetalen).


 • Beperkte gevallen van vervroegde opeisbaarheid: Slechts in een beperkt aantal gevallen omschreven in de leningovereenkomst en het Winwinleningdecreet (onder meer faillissement, kennelijk onvermogen, of vrijwillige of gedwongen ontbinding of vereffening van de leningnemer of in geval van een achterstand van meer dan drie maanden in de betaling van de aflossingen van de hoofdsom of de interesten van de lening) zal de belegger de toegestane lening vervroegd opeisbaar kunnen verklaren. De gevallen van vervroegde opeisbaarheid omvatten dus niet alle mogelijke gevallen van vermindering van de kredietwaardigheid van de leningnemer. Dit verhoogt het risico dat andere kredietgevers eerst worden betaald en de beleggers hun volledige inleg niet kunnen terugkrijgen. Bij vervroegde opeisbaarheid is de leningnemer ertoe gehouden de nog verschuldigde hoofdsom terug te betalen inclusief de gederfde interesten.


 • Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling: De leningnemer heeft de optie om de aangeboden lening vervroegd terug te betalen, en dit buiten het geval van overmacht, enkel indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

(i) de terugbetaling geschiedt naar aanleiding van een gebeurtenis die op betekenisvolle wijze de economie van het contract zoals initieel overeengekomen tussen partijen wijzigt en niet toerekenbaar is aan de leningnemer, en
(ii) de belegger in geen enkele mate wordt benadeeld door een onevenwicht tussen de rechten en plichten van de leningnemer en de belegger, en
(iii) er geen kosten worden aangerekend voor de vroegtijdige terugbetaling.

De terugbetaling zal gebeuren op basis van het hoogste bedrag van de marktwaarde of de nominale waarde op het ogenblik van de beslissing tot vervroegde terugbetaling, zonder extra kosten en dit samen met de betaling van de vervallen interesten.

In geval van overmacht zal de terugbetaling minstens de marktwaarde betreffen op het moment van de terugbetaling.

Er is dus geen verbrekingsvergoeding, wederbeleggingsvergoeding of andere gelijkaardige vergoeding verschuldigd. In geval van vervroegde terugbetaling van de Winwinlening verbindt de belegger er zich toe om de bij besluit van de Vlaamse Regering aangewezen instantie (momenteel de NV Waarborgbeheer) daarvan op de hoogte te brengen.


 • Mogelijkheid tot vervroegde afsluiting van de aanbieding: De inschrijvingsperiode van de aanbieding kan vervroegd worden afgesloten als de opschortende voorwaarde is ingelost. Gelet op het feit dat het maximale bedrag van de WinWinner-campagne 300.000 EUR bedraagt, kan de campagne vervroegd worden afgesloten zelfs indien het opgehaalde bedrag onder deze campagne het bedrag van 300.000 EUR niet heeft bereikt.


 • Inflatierisico en renterisico: Het inflatierisico houdt verband met de toekomstige waarde van geld. Het eigenlijk rendement van een investering in de lening wordt verminderd door inflatie. Hoe hoger de inflatievoet, hoe lager het eigenlijke rendement van de lening zal zijn. Indien de inflatievoet gelijk is aan over hoger dan de nominale opbrengst van de lening, dan is het eigenlijke rendement gelijk aan nul, of zal het eigenlijke rendement zelfs negatief zijn. Een belegging in de lening met een vaste interestvoet gaat gepaard met het risico dat latere wijzigingen in de marktrente een ongunstige invloed hebben op het rendement van de belegging ten aanzien van andere mogelijke beleggingen die beschikbaar zijn op de markt.


 • Geen verhandelbaarheid: De beleggers zullen de rechten die zij hebben uit hoofde van de leningsovereenkomst niet aan derde partijen kunnen overdragen. Aldus is hun belegging geen liquide, verhandelbare belegging.


 • Fiscaliteit (winwinlening): De voorgestelde belegging is een belegging onder de vorm van een “Winwinlening” die voldoet aan de voorwaarden van het Winwinleningdecreet. Hieraan zijn bepaalde fiscale voordelen verbonden. De beleggers moeten zich er echter van bewust zijn dat de niet-naleving van de voorwaarden en strikte formaliteiten van het Winwinleningdecreet kunnen leiden tot het verlies van deze fiscale voordelen in hoofde van de belegger. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
 • Fiscaliteit (crowdlening): Op de bruto-interesten verworven door de belegger, zal door de leningnemer roerende voorheffing moeten worden ingehouden. Deze roerende voorheffing komt volledig ten laste van de belegger. Aldus zal de belasting op de interesten het rendement van de belegging voor de belegger verminderen. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
  Indien voldaan aan de voorwaarden van Artikel 21, 1e lid, 13° WIB 92, kan een belegger die een lening aangaat ter financiering van een crowdfundingproject van een startende onderneming op een door de FSMA erkend crowdfundingplatform, genieten van een vrijstelling van roerende voorheffing op de interesten van de leningen ten belope van de eerste schijf van €15.630 per jaar (bevriezing van dit bedrag voor aanslagjaar 2021 tot en met aanslagjaar 2024). De beleggers moeten zich er echter van bewust zijn dat de niet-naleving van de voorwaarden kunnen leiden tot het verlies van deze fiscale voordelen in hoofde van de belegger. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
  Nota: op ontvangen interesten tussen Belgische vennootschappen is geen roerende voorheffing verschuldigd. De leninggever ontvangt dan een bruto interest dewelke wordt opgenomen als belastbaar inkomen van de vennootschap.

Het is raadzaam om slechts een fractie van je beschikbaar (spaar)geld uit te lenen.

Financieel

Bijlagen

Updates

't Zit er bijna op!   22-03-2023

't Zit er bijna op voor Norwin!

Na 2 maanden campagne kon het tiny house-bedrijf van zaakvoerder Ashley Present al 107 investeerders overtuigen. Zij hebben het bedragbalkje naar de huidige status van €210.500 gebracht.

Wil je nog mee investeren? Dat kan nog tot en met zaterdag!

WinWinnerCoach
Sam van Baarle
Winwinner coach
Investor Moment op komst, doelbedrag verhoogd   06-03-2023

Het maximale doelbedrag van de Norwin-campagne is verhoogd van €200.000 naar €300.000. Hieraan zijn extra investeringen in voorraad gekoppeld.

Tijdens het Investor Moment op 16/03 verwelkomt Norwin graag mensen die al geïnvesteerd hebben of die eerst nog wat extra info willen alvorens eventueel in te tekenen op een lening aan het tiny house-bedrijf.

Inschrijven voor het Investor Moment kan op deze registratiepagina. Je vindt er ook alle overige details.

WinWinnerCoach
Sam van Baarle
Winwinner coach
Twee weken ver, minimaal doelbedrag is een feit   07-02-2023

Na twee weken campagne viert Norwin een heuglijke mijlpaal: de onderneming achter de tiny houses ging gisterenavond voorbij het minimale doelbedrag (€80.000) van haar crowdlendingcampagne.

Dankzij 36 investeerders haalde het Oost-Vlaamse bedrijf al €83.500 op. Volgende doel? Het maximale doelbedrag van €200.000!

WinWinnerCoach
Sam van Baarle
Winwinner coach
Daar gaan we!   24-01-2023

De campagnelancering van Norwin is een feit!

Bekijk de campagnepagina voor meer informatie over de activiteiten, de investeringsplannen en het leningsaanbod van de onderneming die tiny houses verkoopt.

WinWinnerCoach
Sam van Baarle
Winwinner coach€252.500 gefinancierd

129 investeerders

315%
€80.000 min. - €300.000 max.
Crowdlening Winwinlening

tot 8% rente per jaar

Jammer, voor dit project ben je te laat...

Bekijk lopende projecten

Heb je vragen? Contacteer de Crowdfund Coach

WinWinnerCoach
Sam van Baarle [email protected]

Klaar om te investeren in Norwin?


Veilig betalen 
€0 kosten voor investeerder 
98% Terugbetalingsratio 
Ik ga investeren

Is dit niet het project voor jou? Bekijk de lopende projecten.

WinWinner