Projecten  - Soccer Improved


Soccer Improved

    Favoriet

De eerste voetbalapp die focust op fysieke verbeterpunten, made in Limburg

  Riemst  
 Medical performance  


€100.000 gefinancierd

52 investeerders

200%
€50.000 min. - €100.000 max.
Crowdlening Winwinlening
Ik ga investeren


Eindigt in -263 dagen


Waarom investeren?

Grondig gescreende dossiers
€0 kosten voor investeerder
98% Terugbetalingsratio


Card image cap


Soccer Improved is een medisch performance team dat profvoetballers over de hele wereld begeleidt met individuele trainingsschema’s, revalidatie en coaching. Met de lancering van de eigen app wil het Limburgse founderstrio nu kwalitatieve trainingen ter beschikking stellen aan een breder publiek. Het wordt de eerste voetbalspecifieke app die focust op het onderbelichte fysieke aspect binnen de sport. 

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam Soccer Improved
Oprichtingsdatum 29/10/2020
BTW-nummer BE0757.621.567
Vennootschapsvorm BV
Locatie Rijckerstraat 15, 3770 Riemst

Dit project werd positief gescreend door het Winwinner screeningscomité

Historische cijfers geanalyseerd door financiële experts
Onderbouwd financieel plan en business plan aanwezig
Terugbetalingscapaciteit en kredietwaardigheid gecontroleerd

AanbodVia welke lening kan je investeren?

Crowdlening
Winwinlening
  Voor wie?  
  Rendement  
  Jaarlijkse bruto rente  
  Belastingskrediet  
  Bruto rente + belastingskrediet  
  Terugbetaling  
  Kapitaaluitstel  
  Looptijd  
  Waarborg  
  Min. en max. investering  
  Achtergesteld  
  Roerende voorheffing  
Crowdlening

Voor wie?

Jaarlijkse bruto rente

Belastingskrediet

Bruto rente + belastingskrediet

Looptijd

Terugbetaling

Kapitaaluitstel

Min. investering

Max. investering

Waarborg

Achtergesteld

Roerende voorheffing

Converteerbaar

Winwinlening

Voor wie?

Jaarlijkse bruto rente

Belastingskrediet

Bruto rente + belastingskrediet

Looptijd

Terugbetaling

Kapitaaluitstel

Min. investering

Max. investering

Waarborg

Achtergesteld

Roerende voorheffing

Converteerbaar

Beschrijving

Via deze financieringscampagne wil Soccer Improved maximaal €100.000 ophalen. Je kan maximaal €5.000 investeren in dit project, ongeacht het gekozen leningstype. Er zijn 2 aangeboden leningstypes: de gestandaardiseerde achtergestelde lening met opschortende voorwaarde (hierna "crowdlening") en de achtergestelde winwinlening met opschortende voorwaarde (hierna "winwinlening").


In een notendop

 • Limburgs sportmedisch team met physiotherapie en coaching voor voetballers 
 • Samenwerking met 15 internationale profspelers 
 • Wetenschappelijke trainingsprogramma’s op maat via een nieuwe app, met focus op het fysieke aspect van voetbal  
 • Meer dan 300 verkopen van het 28-day Explosiveness Program 
 • Wereldwijde community, met onder meer 300.000 volgers op Instagram en 50.000 op TikTok 
 • Op zoek naar minimaal €50.000 en maximaal €100.000 om de app te lanceren 
 • Investeren kan via de winwinlening en de crowdlening 


Waarom Soccer Improved?

Unlock your true potential! Soccer Improved mikt op voetballers die hun snelheid, explosiviteit en kracht willen bijschaven. 

Personal training is door de hoge kostprijs niet voor iedereen weggelegd. Toch zoeken veel voetballers naar specifieke performance gerichte oefeningen. Soccer Improved wil dit ter beschikking stellen aan voetballers die hun fysieke kwaliteiten willen verbeteren. Op een professionele en wetenschappelijk onderbouwde manier, maar toch laagdrempelig.” - Devon Maes, kinesitherapeut en co-founder


Activiteit

Soccer Improved begon met intensieve begeleiding en het opstellen van één-op-één trainingsprogramma's voor profvoetballers. Op dit moment neemt het driekoppige team zo’n 15 profspelers op regelmatige basis onder handen. 

Met de nieuwe applicatie brengt Soccer Improved het trainingsveld tot bij iedereen in de huiskamer aan de hand van progressieve oefeningen en wetenschappelijke content. De niche van dit team ligt bij de volledige focus op het fysieke aspect, met oefeningen die vaak alleen of in duo afgewerkt kunnen worden. 

“We starten steeds met een screening met allerlei testen omtrent kracht, explosiviteit, snelheid, mobiliteit... Aan de hand van verzamelde referentiewaarden worden deze testen dan beoordeeld en komen de werkpunten van de speler bloot te liggen. Hoe is het met de fysieke paraatheid? Waarin wil iemand precies beter worden? Welk materiaal is er voorhanden? Op basis van die analyse krijgen gebruikers op maat gemaakte oefeningen en opvolging. We meten de progressie en sturen bij waar nodig.”-  Jelle Jadoulle, performance trainer en co-founder

Mock-ups van de app


Team

Devon Maes is kinesitherapeut en gebruikt die kennis om de trainingsprogramma’s en oefeningen op maat op te stellen. Hij is dan ook het nauwst betrokken bij de ontwikkeling en de inhoud van de app. 

Tijdens veldtrainingen neemt performance trainer Jelle Jadoulle de lead. Hij is ook betrokken bij de screening van nieuwe spelers en neemt de buitenlandse verplaatsingen op zich. 

Matthiece Nelissen dribbelt tussen het trainingsveld en de cijfers. Hij houdt het financiële plaatje op orde, geeft richting aan de strategie en is verantwoordelijk voor marketing.

Deze drie oud-ploegmaats bundelden hun expertise en kennis in 2020 bij de oprichting van Soccer Improved. In hun groeitraject worden ze onder meer bijgestaan door Green Park Investment Partners, dat tot de aandeelhouders van deze jonge onderneming behoort.

Matthiece Nelissen, Jelle Jadoulle en Devon Maes 


Tractie

Nog voor de officiële launch van de app en zonder marketinginspanningen creëerde het team al een aanzienlijk bereik op social media. Vorig jaar stond de teller op 200.000 organisch gegroeide Instagramvolgers, nu krijgen 300.000 voetbalfans wekelijks content aangeleverd door korte filmpjes. Ook op TikTok zit het bereik in de lift: de teller staat nu op 50.000 volgers.

Dat bereik kwam niet zomaar tot stand: het waren profvoetballers van over heel Europa zelf die Matthiece, Devon en Jelle benaderden om zich te laten begeleiden. Onder meer Issa Kaboré (Olympique Marseille), Burak Yilmaz (voormalig kapitein van de Turkse nationale ploeg en kampioen van Frankrijk met Lille OSC) en Roony Bardghji (toptalent van FC Kopenhagen) krijgen nu oefensessies aangeleverd vanuit Limburg. 

Soccer Improved op bezoek bij Burak Yilmaz

Van het 28-Day Explosiveness Program kreeg het team al inkomsten uit directe verkoop: van de PDF werden zo’n 300 exemplaren verkocht. Met de komst van de app mikt Soccer Improved op recurrente inkomsten. 

“De wereldwijde ambities zijn niet min, zo zal Soccer Improved een verschillend pricing-model per regio hanteren. Een voetballer in de Verenigde Staten - waar het grootste deel van onze community zich bevindt - zal maandelijks een hogere abonnementskost betalen dan een lid in pakweg Brazilië. Zo maken we de app zo toegankelijk mogelijk. ” - Matthiece Nelissen, marketing executive en co-founder 


Investeer mee!

Op het einde van het eerste kwartaal van 2023 moet alles klaarliggen voor de officiële lancering van de app. 

De fondsen die worden aangeworven via de crowdlendingcampagne bij WinWinner (minimaal €50.000 en maximaal €100.000) zullen dan ook integraal worden ingezet om de app versneld op de markt te brengen. 

 • eindfase ontwikkeling app 
 • marketing: initiële marketing set-up kost (via tracking en promovideo’s), aangevuld met advertenties na de launch 

Investeren kan via:

 • de winwinlening: dit is een achtergestelde lening met 5,25% jaarlijkse brutorente + 2,50% jaarlijks belastingkrediet op openstaand bedrag, 30% waarborg op openstaand bedrag, looptijd 5 jaar. Jaarlijkse aflossing
 • de crowdlening: dit is een gestandaardiseerde achtergestelde lening met 8% jaarlijkse brutorente, looptijd 4 jaar, jaarlijkse aflossing met één jaar kapitaaluitstel. Aangezien Soccer Improved in aanmerking komt voor de vrijstelling van roerende voorheffing, is het brutorendement van de crowdlening ook het nettorendement. Ontdek de voorwaarden voor deze maatregel op deze pagina.


Wees je bewust van de risico's

Een belegging onder de vorm van een achtergestelde lening aan Soccer Improved houdt bepaalde risico’s in. Hierna worden de voornaamste risico’s aangeduid, zonder evenwel uitputtend te zijn.

 • Opschortende voorwaarde: Er is een opschortende voorwaarde van toepassing op de lening. De lening zal immers niet doorgaan indien het minimumbedrag van €50.000 niet wordt bereikt vóór 21 maart 2023 door beide leningstypes gezamenlijk. Als het minimale bedrag niet behaald wordt en je reeds een investering hebt toegezegd en betaald, zal je het geïnvesteerde bedrag zo snel mogelijk na de einddatum van de campagne terugkrijgen.


 • Risico op geheel of gedeeltelijk verlies van de belegging of niet behalen van verwacht rendement: Door een leningsovereenkomst te sluiten met de leningnemer lenen beleggers gelden aan de leningnemer. De leningnemer verbindt zich tot (i) de jaarlijkse betaling van rente en (ii) de jaarlijkse terugbetaling van de hoofdsom (op het eerste jaar kapitaaluitstel bij de crowdlening na). In geval van faillissement of het in gebreke blijven van de leningnemer, is het echter mogelijk dat beleggers de bedragen waarop zij aanspraak maken niet kunnen recupereren. Zij lopen dus het risico hun belegging gedeeltelijk of volledig te verliezen en/of het verwachte rendement niet behalen.


 • Het vermogen van de leningnemer om terug te betalen kan beperkt zijn: Het vermogen van de leningnemer om de lening terug te betalen zal afhangen van de financiële toestand van de leningnemer op het moment van de gevraagde terugbetaling, en kan worden beperkt bij wet, door de voorwaarden van schulden en door de overeenkomsten die de leningnemer is aangegaan op of vóór die datum en die de bestaande of toekomstige schuldverbintenissen kunnen vervangen, aanvullen of wijzigen. De voorwaarden van de lening zullen niet voorzien in een beperking voor de leningnemer om bijkomende schulden aan te gaan. Indien de leningnemer in de toekomst een belangrijke bijkomende schuldenlast aangaat, dan kan dit het risico op niet-terugbetaling van de lening door de leningnemer verhogen.


 • Achtergestelde lening zonder zekerheden: De verbintenissen van de leningnemer ingevolge de leningsovereenkomst zullen achtergesteld zijn zowel ten aanzien van al de niet-achtergestelde bestaande als van alle niet-achtergestelde toekomstige schulden. Deze achterstelling geldt zowel voor de hoofdsom als de interesten. Dit verhoogt het risico voor de belegger op het geheel of gedeeltelijk verlies van zijn belegging. Immers, de beleggers zullen slechts worden terugbetaald nadat alle gewone, niet-achtergestelde schuldeisers van de leningnemer zijn voldaan. De beleggers genieten overigens niet van zekerheden die enige voorrang verlenen aan de beleggers ten aanzien van andere schuldeisers. De terugbetaling van de lening wordt niet gegarandeerd door een derde partij (met dien verstande dat de belegger, mits aan bepaalde strikte voorwaarden is voldaan, bij de winwinlening kan genieten van een eenmalig belastingkrediet indien de kredietnemer een deel of het geheel van de lening niet kan terugbetalen).


 • Beperkte gevallen van vervroegde opeisbaarheid: Slechts in een beperkt aantal gevallen omschreven in de leningovereenkomst en het Winwinleningdecreet (onder meer faillissement, kennelijk onvermogen, of vrijwillige of gedwongen ontbinding of vereffening van de leningnemer of in geval van een achterstand van meer dan drie maanden in de betaling van de aflossingen van de hoofdsom of de interesten van de lening) zal de belegger de toegestane lening vervroegd opeisbaar kunnen verklaren. De gevallen van vervroegde opeisbaarheid omvatten dus niet alle mogelijke gevallen van vermindering van de kredietwaardigheid van de leningnemer. Dit verhoogt het risico dat andere kredietgevers eerst worden betaald en de beleggers hun volledige inleg niet kunnen terugkrijgen. Bij vervroegde opeisbaarheid is de leningnemer ertoe gehouden de nog verschuldigde hoofdsom terug te betalen inclusief de gederfde interesten.


 • Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling: De leningnemer heeft de optie om de aangeboden lening vervroegd terug te betalen, en dit buiten het geval van overmacht, enkel indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

(i) de terugbetaling geschiedt naar aanleiding van een gebeurtenis die op betekenisvolle wijze de economie van het contract zoals initieel overeengekomen tussen partijen wijzigt en niet toerekenbaar is aan de leningnemer, en
(ii) de belegger in geen enkele mate wordt benadeeld door een onevenwicht tussen de rechten en plichten van de leningnemer en de belegger, en
(iii) er geen kosten worden aangerekend voor de vroegtijdige terugbetaling.

De terugbetaling zal gebeuren op basis van het hoogste bedrag van de marktwaarde of de nominale waarde op het ogenblik van de beslissing tot vervroegde terugbetaling, zonder extra kosten en dit samen met de betaling van de vervallen interesten.

In geval van overmacht zal de terugbetaling minstens de marktwaarde betreffen op het moment van de terugbetaling.

Er is dus geen verbrekingsvergoeding, wederbeleggingsvergoeding of andere gelijkaardige vergoeding verschuldigd. In geval van vervroegde terugbetaling van de Winwinlening verbindt de belegger er zich toe om de bij besluit van de Vlaamse Regering aangewezen instantie (momenteel de NV Waarborgbeheer) daarvan op de hoogte te brengen.


 • Mogelijkheid tot vervroegde afsluiting van de aanbieding: De inschrijvingsperiode van de aanbieding kan vervroegd worden afgesloten als de opschortende voorwaarde is ingelost. Gelet op het feit dat het maximale bedrag van de WinWinner-campagne 100.000 EUR bedraagt, kan de campagne vervroegd worden afgesloten zelfs indien het opgehaalde bedrag onder deze campagne het bedrag van 100.000 EUR niet heeft bereikt.


 • Inflatierisico en renterisico: Het inflatierisico houdt verband met de toekomstige waarde van geld. Het eigenlijk rendement van een investering in de lening wordt verminderd door inflatie. Hoe hoger de inflatievoet, hoe lager het eigenlijke rendement van de lening zal zijn. Indien de inflatievoet gelijk is aan over hoger dan de nominale opbrengst van de lening, dan is het eigenlijke rendement gelijk aan nul, of zal het eigenlijke rendement zelfs negatief zijn. Een belegging in de lening met een vaste interestvoet gaat gepaard met het risico dat latere wijzigingen in de marktrente een ongunstige invloed hebben op het rendement van de belegging ten aanzien van andere mogelijke beleggingen die beschikbaar zijn op de markt.


 • Geen verhandelbaarheid: De beleggers zullen de rechten die zij hebben uit hoofde van de leningsovereenkomst niet aan derde partijen kunnen overdragen. Aldus is hun belegging geen liquide, verhandelbare belegging.


 • Fiscaliteit (winwinlening): De voorgestelde belegging is een belegging onder de vorm van een “Winwinlening” die voldoet aan de voorwaarden van het Winwinleningdecreet. Hieraan zijn bepaalde fiscale voordelen verbonden. De beleggers moeten zich er echter van bewust zijn dat de niet-naleving van de voorwaarden en strikte formaliteiten van het Winwinleningdecreet kunnen leiden tot het verlies van deze fiscale voordelen in hoofde van de belegger. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
 • Fiscaliteit (crowdlening): Op de bruto-interesten verworven door de belegger, zal door de leningnemer roerende voorheffing moeten worden ingehouden. Deze roerende voorheffing komt volledig ten laste van de belegger. Aldus zal de belasting op de interesten het rendement van de belegging voor de belegger verminderen. Indien voldaan aan de voorwaarden van Artikel 21, 1e lid, 13° WIB 92, kan een belegger die een lening aangaat ter financiering van een crowdfundingproject van een startende onderneming op een door de FSMA erkend crowdfundingplatform, genieten van een vrijstelling van roerende voorheffing op de interesten van de leningen ten belope van de eerste schijf van €15.630 per jaar (bevriezing van dit bedrag voor aanslagjaar 2021 tot en met aanslagjaar 2024). De beleggers moeten zich er echter van bewust zijn dat de niet-naleving van de voorwaarden kunnen leiden tot het verlies van deze fiscale voordelen in hoofde van de belegger. 
  Nota: op ontvangen interesten tussen Belgische vennootschappen is geen roerende voorheffing verschuldigd. De leninggever ontvangt dan een bruto interest dewelke wordt opgenomen als belastbaar inkomen van de vennootschap.

Het is raadzaam om slechts een fractie van je beschikbaar (spaar)geld uit te lenen.


Heb je vragen? Contacteer de Crowdfund Coach

WinWinnerCoach
Stig Van Peer [email protected]

Financieel

Bijlagen

Updates

Wie zorgt voor de laatste €3.000?   14-03-2023

De crowdlendingcampagne van Soccer Improved staat nog maar 6 dagen online!

Op dit moment zorgden 49 investeerders voor €97.000. Met een maximaal doelbedrag van €100.000 is nog slechts €3.000 beschikbaar om de campagne helemaal af te ronden. 

Alle huidige investeerders bedanken we graag voor het vertrouwen in de groeiplannen van deze Limburgse onderneming. 

En we zijn benieuwd wie investeerder nummer 50 wordt!

WinWinnerCoach
Stig Van Peer
Winwinner coach
Een Rode Duivel aan boord!   01-03-2023

Wanneer een Rode Duivel belt, dan twijfel je niet. 

Vorige week vlogen Devon en Jelle halsoverkop naar Turkije om Michy Batshuayi bij te staan tijdens zijn revalidatie. De spits van Fenerbahce vertrouwt op Soccer Improved om zo snel mogelijk terug op het veld te staan.

In de achtergrond gaat het ook stevig vooruit met de crowdlendingcampagne: 34 investeerders zorgden reeds voor €63.000.  

Nog 18 dagen te gaan!


WinWinnerCoach
Stig Van Peer
Winwinner coach
Minimum doelbedrag behaald!   16-02-2023

De 29ste investeerder zorgt ervoor dat Soccer Improved haar minimum doelbedrag van €50.000 behaalde. Nu al een geslaagde campagne dus, maar het beoogde financieringsdoel ligt op €100.000. 

Wanneer dit bedrag behaald wordt, zal het team uit Limburg ten volle kunnen inzetten op de vermarkting van de gloednieuwe applicatie. 

Bedankt aan alle investeerders tot nu toe!

WinWinnerCoach
Stig Van Peer
Winwinner coach
Mooie aftrap!   20-01-2023

Een goede start van de crowdlendingcampagne van Soccer Improved!

Na twee dagen mag het Limburgse trio al rekenen op €9.000 via 4 investeerders, wat hen op 18% van het minimale doelbedrag brengt. 

Bedankt aan deze early adopters!

WinWinnerCoach
Stig Van Peer
Winwinner coach€100.000 gefinancierd

52 investeerders

200%
€50.000 min. - €100.000 max.
Crowdlening Winwinlening

5%-8% rente per jaar

Jammer, voor dit project ben je te laat...

Bekijk lopende projecten

Waarom investeren?

Grondig gescreende dossiers
€0 kosten voor investeerder
98% Terugbetalingsratio

Klaar om te investeren in Soccer Improved ?


Veilig betalen 
€0 kosten voor investeerder 
98% Terugbetalingsratio 
Ik ga investeren

Is dit niet het project voor jou? Bekijk de lopende projecten.

WinWinner