Projecten  - Beiruti/Yokoso


Beiruti/Yokoso

    Favoriet

Deze restaurantketens willen inzetten op het verhogen van hun efficiëntie

  Gent 
  


€149.500 gefinancierd

79 investeerders

149%
€100.000 min. - €200.000 max.
Crowdlening Winwinlening

Jammer, voor dit project ben je te laat...

Bekijk lopende projecten

Heb je vragen? Contacteer de Crowdfund Coach

WinWinnerCoach
Edward De Paepe [email protected]

Card image cap


Beiruti en Yokoso zijn twee hippe horecaconcepten waar kwaliteit, een klantgerichte aanpak en een raise-the-bar-mentaliteit de ordewoorden zijn. Beiruti serveert de echte Libanese keuken, terwijl Yokoso snelle, verse sushi op tafel tovert.

The Purples, de vennootschap achter Beiruti en Yokoso, baat al twee vestigingen van beide concepten uit. Het ambitieuze team zal binnenkort zelfs een derde brand uit de grond stampen: Lombardi's Pizza.

AanbodVia welke lening kan je investeren?

Crowdlening
Winwinlening
  Voor wie?  
  Rendement Bruto rente (jaarlijks)  
- Roerende voorheffing  
Netto interest (jaarlijks)  
+ Belastingskrediet  
Totale netto rente (jaarlijks)  
  Kenmerken Looptijd  
Minimale investering  
Maximale investering  
Terugbetaling  
Waarborg  
Achtergesteld  
Crowdlening

Voor wie?

Bruto rente (jaarlijks)

Belastingskrediet

Bruto rente + belastingskrediet

Looptijd

Terugbetaling

Kapitaaluitstel

Minimale investering

Max. investering

Waarborg

Achtergesteld

Roerende voorheffing

Converteerbaar

Winwinlening

Voor wie?

Bruto rente (jaarlijks)

Belastingskrediet

Bruto rente + belastingskrediet

Looptijd

Terugbetaling

Kapitaaluitstel

Minimale investering

Max. investering

Waarborg

Achtergesteld

Roerende voorheffing

Converteerbaar

Beschrijving

Via deze financieringscampagne wil Beiruti/Yokoso maximaal €200.000 ophalen. Je kan maximaal €5.000 investeren in dit project, ongeacht het gekozen leningstype. Er zijn 2 aangeboden leningstypes: de gestandaardiseerde achtergestelde lening met opschortende voorwaarde (hierna "crowdlening") en de achtergestelde winwinlening met opschortende voorwaarde (hierna "winwinlening").


In een notendop

 • Twee hippe food-concepten: Libanees restaurant en sushizaak. Derde brand in aantocht
 • Beide concepten tellen al twee vestigingen
 • Gerund door een ambitieus ondernemerskoppel dat customer-oriented belevingen wil creëren en telkens de lat hoger wil leggen
 • Via WinWinner op zoek naar minimaal €100.000 en maximaal €200.000 voor inrichting, koelkasten en machines voor rijst, deeg, hummus…
 • Investeren kan via de crowdlening en de winwinlening


Waarom Beiruti/Yokoso?

Het verhaal achter Beiruti en Yokoso begint bij een afwasser in Abu Dhabi die de ambitie heeft om CEO te worden. Nehme Darwiche wil de conventies overboord gooien en doorgroeien tot een topondernemer.

Wanneer de paden van Nehme en de al even ambitieuze Caroline Delbecque kruisen, ontstaat niet alleen een koppel, maar ook een ondernemerstandem. Samen beslissen ze om naar Gent te komen en beginnen ze te bouwen aan een reeks hospitality- en horecaconcepten.


Activiteit

The Purples, de vennootschap van Nehme en Caroline, bevat twee horecaconcepten:

 • Beiruti

Nehme en Caroline zagen dat Libanees eten aan populariteit won, maar misten authenticiteit in veel concepten. Daarom besloten ze om zelf een Libanees restaurant uit de grond te stampen: Beiruti serveert de échte Libanese keuken.

Het restaurant is te vinden in de Gentse Voldersstraat, een zijstraat van de Veldstraat. Waar er oorspronkelijk 30 zitplaatsen waren, telt Beiruti Gent er nu meer dan 140. De groei bleef niet beperkt tot de uitbreiding van de capaciteit in Gent: ook Brussel kreeg haar Beiruti-vestiging, in de Sint-Katelijnestraat vlakbij De Beurs.


 • Yokoso Sushi

Snel, vers en customised. Dat zijn de 3 kernwoorden van het sushiconcept Yokoso. Opnieuw leggen Nehme en Caroline de kwaliteitslat erg hoog met hun sushibar. Net als Beiruti bevindt de Gentse Yokoso zich in de Voldersstraat. Toen het concept bleek te werken, opende het koppel een tweede vestiging in Mechelen, op een steenworp van de Grote Markt.


“Al onze merken draaien rond kwaliteit, een customer-oriented beleving en het uitdagen van de standaarden. We hebben al een volgend concept klaarzitten: met Lombardi’s willen we in februari een pizzarestaurant openen. Opnieuw kiezen we voor Gent voor de eerste locatie.” – Nehme Darwiche, co-founder The Purples


Team

Nehme Darwiche en Caroline Delbecque vormen het leidende duo achter The Purples. Samen beheren ze de verschillende concepten van de onderneming, en daarnaast zitten ze ook nog in de hotelbusiness. De term serial entrepreneurs is hen dus op het lijf geschreven.

Caroline (vooraan) en Nehme (achteraan) leiden de verschillende concepten van The Purples

Achter de schermen van Beiruti, Yokoso en binnenkort ook Lombardi’s werkt een team van projectmanagers, marketeers, accountants… De restaurants zelf worden hoofdzakelijk bemand door jobstudenten. Zo komt The Purples aan een team van zo’n 46 voltijdse equivalenten.

“We hameren sterk op onze bedrijfscultuur. We werken met mensen die de standaard niet aanvaarden en beter willen presteren. We celebrate our heroes.” – Caroline Delbecque, co-founder The Purples


Tractie

Twee horecaconcepten lanceren en van beide al een tweede vestiging openen; The Purples heeft de afgelopen jaren een sterke groei in activiteit laten optekenen. En dat is niet evident in de horecasector, die zwaar te lijden had onder de coronacrisis.


“We willen blijven innoveren op verschillende vlakken in ons bedrijf: van de bijzondere ingrediënten in onze gerechten over het beperken van de ecologische impact van onze deliveries tot het uitbouwen van onze ambitieuze bedrijfscultuur.” – Nehme Darwiche, co-founder The Purples


Investeer mee

Nu de concepten van The Purples groeien, wil het bedrijf investeren in efficiëntie en optimalisaties. Daarbij is decentralisatie het ordewoord: alles bereiden in één centrale keuken en vervolgens tijd en kwaliteit verliezen door transport naar verschillende steden, is niet efficiënt. Daarom wil de onderneming in elke stad waarin ze aanwezig is, haar eigen keuken-hubs installeren.

Zo staan er investeringen in machines voor rijst, hummus, deeg en het snijden van groenten op de planning. Daarnaast wil The Purples ook koelkasten, een afwasmachine... aankopen en investeren in inrichting.

Hiervoor zoekt The Purples via WinWinner minimaal €100.000 en maximaal €200.000. Investeren kan via:

 • de winwinlening: dit is een achtergestelde lening met 5,25% jaarlijkse brutorente + 2,50% jaarlijks belastingkrediet op openstaand bedrag, 30% waarborg op openstaand bedrag, looptijd 5 jaar met een jaarlijkse aflossing
 • de crowdlening: dit is een gestandaardiseerde achtergestelde lening met 7% jaarlijkse brutorente, looptijd 4 jaar en een jaarlijkse aflossing met 1 jaar kapitaaluitstel. Aangezien The Purples in aanmerking komt voor de vrijstelling van roerende voorheffing, is het brutorendement van de crowdlening ook het nettorendement. Ontdek de voorwaarden voor deze maatregel op deze pagina.
Vanuit hun ambitie om een nieuwe wind te laten waaien door de hospitality-wereld lanceerde het ondernemerskoppel Caroline en Nehme al twee concepten: de Libanese keuken in Beiruti en verse sushi bij Yokoso. Beide brands tellen al 2 vestigingen en binnenkort vervoegt een pizzarestaurant de portefeuille van The Purples. Om verder te blijven groeien en ondertussen efficiënt te blijven is de onderneming op zoek naar financiering. Investeer je mee?


Wees je bewust van de risico's

Een belegging onder de vorm van een achtergestelde lening aan The Purples (Beiruti/Yokoso) houdt bepaalde risico’s in. Hierna worden de voornaamste risico’s aangeduid, zonder evenwel uitputtend te zijn.

 • Opschortende voorwaarde: Er is een opschortende voorwaarde van toepassing op de lening. De lening zal immers niet doorgaan indien het minimumbedrag van €100.000 niet wordt bereikt vóór 12 maart 2023 door beide leningstypes gezamenlijk. Als het minimale bedrag niet behaald wordt en je reeds een investering hebt toegezegd en betaald, zal je het geïnvesteerde bedrag zo snel mogelijk na de einddatum van de campagne terugkrijgen.


 • Risico op geheel of gedeeltelijk verlies van de belegging of niet behalen van verwacht rendement: Door een leningsovereenkomst te sluiten met de leningnemer lenen beleggers gelden aan de leningnemer. De leningnemer verbindt zich tot (i) de jaarlijkse betaling van rente en (ii) de jaarlijkse terugbetaling van de hoofdsom (op het eerste jaar kapitaaluitstel bij de crowdlening na). In geval van faillissement of het in gebreke blijven van de leningnemer, is het echter mogelijk dat beleggers de bedragen waarop zij aanspraak maken niet kunnen recupereren. Zij lopen dus het risico hun belegging gedeeltelijk of volledig te verliezen en/of het verwachte rendement niet behalen.


 • Het vermogen van de leningnemer om terug te betalen kan beperkt zijn: Het vermogen van de leningnemer om de lening terug te betalen zal afhangen van de financiële toestand van de leningnemer op het moment van de gevraagde terugbetaling, en kan worden beperkt bij wet, door de voorwaarden van schulden en door de overeenkomsten die de leningnemer is aangegaan op of vóór die datum en die de bestaande of toekomstige schuldverbintenissen kunnen vervangen, aanvullen of wijzigen. De voorwaarden van de lening zullen niet voorzien in een beperking voor de leningnemer om bijkomende schulden aan te gaan. Indien de leningnemer in de toekomst een belangrijke bijkomende schuldenlast aangaat, dan kan dit het risico op niet-terugbetaling van de lening door de leningnemer verhogen.


 • Achtergestelde lening zonder zekerheden: De verbintenissen van de leningnemer ingevolge de leningsovereenkomst zullen achtergesteld zijn zowel ten aanzien van al de niet-achtergestelde bestaande als van alle niet-achtergestelde toekomstige schulden. Deze achterstelling geldt zowel voor de hoofdsom als de interesten. Dit verhoogt het risico voor de belegger op het geheel of gedeeltelijk verlies van zijn belegging. Immers, de beleggers zullen slechts worden terugbetaald nadat alle gewone, niet-achtergestelde schuldeisers van de leningnemer zijn voldaan. De beleggers genieten overigens niet van zekerheden die enige voorrang verlenen aan de beleggers ten aanzien van andere schuldeisers. De terugbetaling van de lening wordt niet gegarandeerd door een derde partij (met dien verstande dat de belegger, mits aan bepaalde strikte voorwaarden is voldaan, bij de winwinlening kan genieten van een eenmalig belastingkrediet indien de kredietnemer een deel of het geheel van de lening niet kan terugbetalen).


 • Beperkte gevallen van vervroegde opeisbaarheid: Slechts in een beperkt aantal gevallen omschreven in de leningovereenkomst en het Winwinleningdecreet (onder meer faillissement, kennelijk onvermogen, of vrijwillige of gedwongen ontbinding of vereffening van de leningnemer of in geval van een achterstand van meer dan drie maanden in de betaling van de aflossingen van de hoofdsom of de interesten van de lening) zal de belegger de toegestane lening vervroegd opeisbaar kunnen verklaren. De gevallen van vervroegde opeisbaarheid omvatten dus niet alle mogelijke gevallen van vermindering van de kredietwaardigheid van de leningnemer. Dit verhoogt het risico dat andere kredietgevers eerst worden betaald en de beleggers hun volledige inleg niet kunnen terugkrijgen. Bij vervroegde opeisbaarheid is de leningnemer ertoe gehouden de nog verschuldigde hoofdsom terug te betalen inclusief de gederfde interesten.


 • Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling: De leningnemer heeft de optie om de aangeboden lening vervroegd terug te betalen, en dit buiten het geval van overmacht, enkel indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

(i) de terugbetaling geschiedt naar aanleiding van een gebeurtenis die op betekenisvolle wijze de economie van het contract zoals initieel overeengekomen tussen partijen wijzigt en niet toerekenbaar is aan de leningnemer, en
(ii) de belegger in geen enkele mate wordt benadeeld door een onevenwicht tussen de rechten en plichten van de leningnemer en de belegger, en
(iii) er geen kosten worden aangerekend voor de vroegtijdige terugbetaling.

De terugbetaling zal gebeuren op basis van het hoogste bedrag van de marktwaarde of de nominale waarde op het ogenblik van de beslissing tot vervroegde terugbetaling, zonder extra kosten en dit samen met de betaling van de vervallen interesten.

In geval van overmacht zal de terugbetaling minstens de marktwaarde betreffen op het moment van de terugbetaling.

Er is dus geen verbrekingsvergoeding, wederbeleggingsvergoeding of andere gelijkaardige vergoeding verschuldigd. In geval van vervroegde terugbetaling van de Winwinlening verbindt de belegger er zich toe om de bij besluit van de Vlaamse Regering aangewezen instantie (momenteel de NV Waarborgbeheer) daarvan op de hoogte te brengen.


 • Mogelijkheid tot vervroegde afsluiting van de aanbieding: De inschrijvingsperiode van de aanbieding kan vervroegd worden afgesloten als de opschortende voorwaarde is ingelost. Gelet op het feit dat het maximale bedrag van de WinWinner-campagne 200.000 EUR bedraagt, kan de campagne vervroegd worden afgesloten zelfs indien het opgehaalde bedrag onder deze campagne het bedrag van 200.000 EUR niet heeft bereikt.


 • Inflatierisico en renterisico: Het inflatierisico houdt verband met de toekomstige waarde van geld. Het eigenlijk rendement van een investering in de lening wordt verminderd door inflatie. Hoe hoger de inflatievoet, hoe lager het eigenlijke rendement van de lening zal zijn. Indien de inflatievoet gelijk is aan over hoger dan de nominale opbrengst van de lening, dan is het eigenlijke rendement gelijk aan nul, of zal het eigenlijke rendement zelfs negatief zijn. Een belegging in de lening met een vaste interestvoet gaat gepaard met het risico dat latere wijzigingen in de marktrente een ongunstige invloed hebben op het rendement van de belegging ten aanzien van andere mogelijke beleggingen die beschikbaar zijn op de markt.


 • Geen verhandelbaarheid: De beleggers zullen de rechten die zij hebben uit hoofde van de leningsovereenkomst niet aan derde partijen kunnen overdragen. Aldus is hun belegging geen liquide, verhandelbare belegging.


 • Fiscaliteit (winwinlening): De voorgestelde belegging is een belegging onder de vorm van een “Winwinlening” die voldoet aan de voorwaarden van het Winwinleningdecreet. Hieraan zijn bepaalde fiscale voordelen verbonden. De beleggers moeten zich er echter van bewust zijn dat de niet-naleving van de voorwaarden en strikte formaliteiten van het Winwinleningdecreet kunnen leiden tot het verlies van deze fiscale voordelen in hoofde van de belegger. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
 • Fiscaliteit (crowdlening): Op de bruto-interesten verworven door de belegger, zal door de leningnemer roerende voorheffing moeten worden ingehouden. Deze roerende voorheffing komt volledig ten laste van de belegger. Aldus zal de belasting op de interesten het rendement van de belegging voor de belegger verminderen. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
  Indien voldaan aan de voorwaarden van Artikel 21, 1e lid, 13° WIB 92, kan een belegger die een lening aangaat ter financiering van een crowdfundingproject van een startende onderneming op een door de FSMA erkend crowdfundingplatform, genieten van een vrijstelling van roerende voorheffing op de interesten van de leningen ten belope van de eerste schijf van €15.630 per jaar (bevriezing van dit bedrag voor aanslagjaar 2021 tot en met aanslagjaar 2024). De beleggers moeten zich er echter van bewust zijn dat de niet-naleving van de voorwaarden kunnen leiden tot het verlies van deze fiscale voordelen in hoofde van de belegger. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
  Nota: op ontvangen interesten tussen Belgische vennootschappen is geen roerende voorheffing verschuldigd. De leninggever ontvangt dan een bruto interest dewelke wordt opgenomen als belastbaar inkomen van de vennootschap.

Het is raadzaam om slechts een fractie van je beschikbaar (spaar)geld uit te lenen.

Financieel

Bijlagen

Updates

Campagne loopt zaterdag af   09-03-2023

De campagne van Beiruti/Yokoso zit in haar laatste fase. Dankzij 75 investeerders haalden deze food-concepten al €144.500 op.

De eindsprint is ingezet, investeren kan nog tot en met zaterdag!

WinWinnerCoach
Edward De Paepe
Winwinner coach
Ambassador Night in Brussel   14-02-2023

Op 21/02 organiseert het team achter Beiruti/Yokoso een Ambassador Night voor (potentiële) investeerders. Plaats van het gebeuren? De Brusselse Beiruti-vestiging.

De Ambassador Night is een mooie gelegenheid om eens te proeven van de Libanese keuken én de groeiplannen en investeringsmogelijkheden van de concepten Beiruti en Yokoso te ontdekken.

Deelname aan het event is gratis. Inschrijven kan via deze link. Je vindt op die inschrijvingspagina ook alle praktische details van de Ambassador Night.

Ondertussen staat de bedragteller trouwens op €112.000, en dat dankzij 59 believers!

WinWinnerCoach
Edward De Paepe
Winwinner coach
Minimaal doelbedrag behaald   07-02-2023

Goed nieuws voor de campagne van Beiruti/Yokoso: de kaap van €100.000, het minimale doelbedrag van de campagne, is gerond! 56 investeerders hebben ervoor gezorgd dat het bedragbalkje momenteel op €103.500 staat.

Deze food-concepten hebben nu nog een maand de tijd om zo dicht mogelijk bij het maximale doelbedrag (€200.000) te geraken. Succes!

WinWinnerCoach
Edward De Paepe
Winwinner coach
Ambassador Night op komst!   25-01-2023

Eens komen proeven van wat de keukens van Beiruti en Yokoso te bieden hebben en ondertussen meer te weten komen over de WinWinner-campagne van beide merken?

Op 31 januari in Gent vertellen oprichters Caroline en Nehme hun ondernemersverhaal en groeiplannen. De Ambassador Night is er zowel voor mensen die al geïnvesteerd hebben als voor mensen die interesse hebben om nog mee op de kar te springen. Inschrijven en alle details bekijken? Dat kan via deze link.

Ondertussen staat de bedragteller trouwens al op €75.500, voorbij driekwart van het minimale doelbedrag (€100.000) dus. En dat dankzij meer dan 40 investeerders!

WinWinnerCoach
Edward De Paepe
Winwinner coach
Campagne gelanceerd!   10-01-2023

We hebben zonet de campagne van The Purples, de vennootschap achter de hippe food-concepten Beiruti en Yokoso Sushi, gelanceerd op ons platform.

Ontdek de groeiplannen op de campagnepagina!

WinWinnerCoach
Edward De Paepe
Winwinner coach€149.500 gefinancierd

79 investeerders

149%
€100.000 min. - €200.000 max.
Crowdlening Winwinlening

tot 7% rente per jaar

Jammer, voor dit project ben je te laat...

Bekijk lopende projecten

Heb je vragen? Contacteer de Crowdfund Coach

WinWinnerCoach
Edward De Paepe [email protected]

Klaar om te investeren in Beiruti/Yokoso?


Veilig betalen 
€0 kosten voor investeerder 
98% Terugbetalingsratio 

Jammer, voor dit project ben je te laat...

Bekijk lopende projecten

Is dit niet het project voor jou? Bekijk de lopende projecten.

WinWinner