Projecten  - Bar Belge


Bar Belge

    Favoriet


  Zedelgem 
  


€150.000 gefinancierd

63 investeerders

200%
€75.000 min. - €150.000 max.
Crowdlening Winwinlening
Ik ga investeren


Eindigt in -404 dagen


Heb je vragen? Contacteer de Crowdfund Coach

WinWinnerCoach
Edward De Paepe [email protected]

Card image cap


Doorgedreven brouwkennis meets expertise in brand designBar Belge geeft de Belgische biercultuur een verfrissende impuls met vijf premium bieren

Je herkent de opvallende flesjes in toprestaurants als Bruut in Brugge, De Herborist in Zedelgem of Sergio Hermans AIRrepublic, maar ook in Italië, Zwitserland en Dubai omarmen levensgenieters nu al deze nieuwe speler op de internationale biermarkt.  AanbodVia welke lening kan je investeren?

Crowdlening
Winwinlening
  Voor wie?  
  Rendement  
  Bruto rente (jaarlijks)  
  Belastingskrediet  
  Bruto rente + belastingskrediet  
  Terugbetaling  
  Kapitaaluitstel  
  Looptijd  
  Waarborg  
  Min. en max. investering  
  Achtergesteld  
  Roerende voorheffing  
  Converteerbaar  
Crowdlening

Voor wie?

Bruto rente (jaarlijks)

Belastingskrediet

Bruto rente + belastingskrediet

Looptijd

Terugbetaling

Kapitaaluitstel

Minimale investering

Max. investering

Waarborg

Achtergesteld

Roerende voorheffing

Converteerbaar

Winwinlening

Voor wie?

Bruto rente (jaarlijks)

Belastingskrediet

Bruto rente + belastingskrediet

Looptijd

Terugbetaling

Kapitaaluitstel

Minimale investering

Max. investering

Waarborg

Achtergesteld

Roerende voorheffing

Converteerbaar

Beschrijving

Via deze financieringscampagne wil Bar Belge maximaal €150.000 ophalen. Je kan maximaal €5.000 investeren in dit project, ongeacht het gekozen leningstype. Er zijn 2 aangeboden leningstypes: de gestandaardiseerde achtergestelde lening met opschortende voorwaarde (hierna "crowdlening") en de achtergestelde winwinlening met opschortende voorwaarde (hierna "winwinlening").


In een notendop

 • Vijf premium bieren in het assortiment
 • Gegroeid uit synergie tussen Brouwerij Koekoek en strategisch marketingbureau comma, 
 • Focus op high-end bars en toprestaurants met een hoge Gault&Millau-score
 • Reeds export naar Nederland, Italië, Zwitserland en Dubai, tal van andere landen in de pipeline
 • 3 awards op 2 jaar tijd: gouden en bronzen medaille op de World Beer Awards, zilveren medaille op de Brussels Beer Challenge
 • Op zoek naar minimaal €75.000 en maximaal €150.000 om een nieuw bier te lanceren, de voorraad te vergroten en de sales in België te professionaliseren 
 • Investeren kan via de winwinlening en de crowdlening 


Waarom Bar Belge?

 • Bar Belge respecteert de Belgische traditie

Geïnspireerd op de Belgische klassiekers maar getuned om met smaak te drinken op elk moment. De Bar Belge-bieren bekoren foodies en laten heel wat vrouwen de bierwereld ontdekken. Het team brouwt bieren met wereldse kruiden en natuurlijke ingrediënten en doet de Belgische authentieke biercultuur toch alle eer aan. 


 • Bar Belge zorgt voor positieve vibes

De vijf bieren brengen leven in de brouwerij. Met de opgedrukte flesjes in bright colours brengt de jonge brouwerij de wereldvibes tot bij jou, weg van de traditionele biermarkt. Deze positionering zorgt voor marktverbreding in combinatie met super premium. 

 • Met Bar Belge geniet je elke dag van het leven 

Bar Belge is er voor iedereen. Geen compromis. Toegankelijkheid is alles: elke liefhebber kan één van de 5 bieren degusteren in het bijhorende stijlvolle glas.

“Met Bar Belge mikken we op meerwaardezoekers die we bij elke gelegenheid een uniek biermoment willen bezorgen. Een positieve ode aan het leven, gebotteld in een design om mee uit te pakken." – Wouter Casteleyn, co-founder Bar Belge 


Activiteit

Bar Belge, gebracht door Brouwerij Koekoek, heeft haar roots in de Belgische bierwereld en is klaar om de wereld te veroveren met 5 volwaardige bieren.

 • Bar Belge (6%) original Belge: brons op World Beer Awards, amber, kruidig speciaalbier
 • Bar Bo (0,4%) unguilty pleasure: alcoholvrij, amber, kruidig en laag in calorieën
 • Bar Blanche (5,8%) the new white: zilver op de Brussels Beer Challenge, vol wit bier met yuzu en wakame
 • Brutal (8,5%) brutal blond: volmondig, rijke smaak, Belgian Strong Blond Style
 • Bar Bippa (6,5%) tropical illusion: goud op de World Beer Awards, Belgian IPA, fruitige aanzet met hoppige finish 
Voor elke foodie wat wils, maar voor iedereen steeds een streling voor het oog. Het merk groeide vanuit de expertise van Wouter Casteleyn en Greetje Demuelenaere (founders comma, brandstrategists).  Hierdoor onderscheiden de bieren zich met een unieke look-and-feel. 


Team

Wouter Casteleyn besliste in 2020 om zich samen met zijn vrouw Greetje Demuelenaere in te kopen in Bar Belge. 

Wouter neemt de dagelijkse leiding op zich als BEO (beer executive officer) en legt zich toe op de positieve groei en de vlotte productieprocessen binnen het bierverhaal, naast de originele out-of-the-box marketing. Greetje waakt over de finance als BFO (beer finance officer). 

In 2020 koos het duo om te werken met de Belgische bedrijfssoftware Odoo. Transparant en hands-on ondernemen is key voor Wouter en Greetje, dus vertrouwen ze op deze software om alle processen en boekhouding vlot te laten verlopen: van voorraadbeheer over orders tot cash.

In de verdere uitbouw van het merk worden Wouter en Greetje gevoed door de knowhow van hun eigen marketingbureau comma,. 


Tractie

In een markt gedomineerd door grote volumes, wil Bar Belge het verschil maken met kwaliteitsproducten. De erkenningen op de World Beer Awards (brons in 2020, goud in 2022) en de zilveren medaille op de Brussels Beer Challenge vorig jaar bevestigden dit doel. 

“Een typisch amberbier dat uitblinkt door zijn zachte elegantie zonder aan kracht te verliezen." - Jasper Van Papeghem over de Bar Belge (beste sommelier van België 2017)

De West-Vlaamse onderneming focust op high-end bars en toprestaurants met een hoge Gault&Millau-score. Zo serveren onder meer Sergio Hermans AIRrepublic (Cadzand), De Herborist (Zedelgem) en restaurants als Bruut (Brugge) en Rebelle (Kortrijk) minstens een van de bieren aan hun gasten.


Over de landsgrenzen wordt Bar Belge zeer gesmaakt in onder meer Italië, Nederland, Zwitserland en Dubai. Diverse andere landen zitten in de pipeline.


Investeer mee!

Onder de vleugels van Wouter Casteleyn en Greetje Demuelenaere wist Bar Belge zich snel na oprichting te positioneren in het topsegment van de Belgische horeca, alsook in de exportlanden die premium op prijs stellen. Nu heeft de onderneming concrete groeiplannen.

De vijf bestaande bieren krijgen er binnenkort een zesde bij. Ook wil het collectief haar product nog meer verspreiden in de betere horecazaken door meer in te zetten op de salesstrategie in België. 

Via WinWinner zoekt het team daarom minimaal €75.000 en maximaal €150.000 om te investeren in:

 • een marketingcampagne voor de activatie van het nieuwe bier
 • de professionalisering van de sales in België
 • werkkapitaal om een grotere voorraad te financieren 

Investeren kan via:

 • de winwinlening: dit is een achtergestelde lening met 1,5% jaarlijkse brutorente + 2,5% jaarlijks belastingkrediet op openstaand bedrag, 30% overheidswaarborg op openstaand bedrag, looptijd 5 jaar. Eenmalige aflossing
 • de crowdlening: dit is een gestandaardiseerde achtergestelde lening met 7% jaarlijkse brutorente, looptijd 4 jaar, eenmalige aflossing. 


Wees je bewust van de risico's

Een belegging onder de vorm van een achtergestelde lening aan Bar Belge houdt bepaalde risico’s in. Hierna worden de voornaamste risico’s aangeduid, zonder evenwel uitputtend te zijn.

 • Opschortende voorwaarde: Er is een opschortende voorwaarde van toepassing op de lening. De lening zal immers niet doorgaan indien het minimumbedrag van €75.000 niet wordt bereikt vóór 17 januari 2023 door beide leningstypes gezamenlijk. Als het minimale bedrag niet behaald wordt en je reeds een investering hebt toegezegd en betaald, zal je het geïnvesteerde bedrag zo snel mogelijk na de einddatum van de campagne terugkrijgen.


 • Risico op geheel of gedeeltelijk verlies van de belegging of niet behalen van verwacht rendement: Door een leningsovereenkomst te sluiten met de leningnemer lenen beleggers gelden aan de leningnemer. De leningnemer verbindt zich tot (i) de jaarlijkse betaling van rente en (ii) de eenmalige terugbetaling van de hoofdsom. In geval van faillissement of het in gebreke blijven van de leningnemer, is het echter mogelijk dat beleggers de bedragen waarop zij aanspraak maken niet kunnen recupereren. Zij lopen dus het risico hun belegging gedeeltelijk of volledig te verliezen en/of het verwachte rendement niet behalen.


 • Het vermogen van de leningnemer om terug te betalen kan beperkt zijn: Het vermogen van de leningnemer om de lening terug te betalen zal afhangen van de financiële toestand van de leningnemer op het moment van de gevraagde terugbetaling, en kan worden beperkt bij wet, door de voorwaarden van schulden en door de overeenkomsten die de leningnemer is aangegaan op of vóór die datum en die de bestaande of toekomstige schuldverbintenissen kunnen vervangen, aanvullen of wijzigen. De voorwaarden van de lening zullen niet voorzien in een beperking voor de leningnemer om bijkomende schulden aan te gaan. Indien de leningnemer in de toekomst een belangrijke bijkomende schuldenlast aangaat, dan kan dit het risico op niet-terugbetaling van de lening door de leningnemer verhogen.


 • Achtergestelde lening zonder zekerheden: De verbintenissen van de leningnemer ingevolge de leningsovereenkomst zullen achtergesteld zijn zowel ten aanzien van al de niet-achtergestelde bestaande als van alle niet-achtergestelde toekomstige schulden. Deze achterstelling geldt zowel voor de hoofdsom als de interesten. Dit verhoogt het risico voor de belegger op het geheel of gedeeltelijk verlies van zijn belegging. Immers, de beleggers zullen slechts worden terugbetaald nadat alle gewone, niet-achtergestelde schuldeisers van de leningnemer zijn voldaan. De beleggers genieten overigens niet van zekerheden die enige voorrang verlenen aan de beleggers ten aanzien van andere schuldeisers. De terugbetaling van de lening wordt niet gegarandeerd door een derde partij (met dien verstande dat de belegger, mits aan bepaalde strikte voorwaarden is voldaan, bij de winwinlening kan genieten van een eenmalig belastingkrediet indien de kredietnemer een deel of het geheel van de lening niet kan terugbetalen).


 • Beperkte gevallen van vervroegde opeisbaarheid: Slechts in een beperkt aantal gevallen omschreven in de leningovereenkomst en het Winwinleningdecreet (onder meer faillissement, kennelijk onvermogen, of vrijwillige of gedwongen ontbinding of vereffening van de leningnemer of in geval van een achterstand van meer dan drie maanden in de betaling van de aflossingen van de hoofdsom of de interesten van de lening) zal de belegger de toegestane lening vervroegd opeisbaar kunnen verklaren. De gevallen van vervroegde opeisbaarheid omvatten dus niet alle mogelijke gevallen van vermindering van de kredietwaardigheid van de leningnemer. Dit verhoogt het risico dat andere kredietgevers eerst worden betaald en de beleggers hun volledige inleg niet kunnen terugkrijgen. Bij vervroegde opeisbaarheid is de leningnemer ertoe gehouden de nog verschuldigde hoofdsom terug te betalen inclusief de gederfde interesten.


 • Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling: De leningnemer heeft de optie om de aangeboden lening vervroegd terug te betalen, en dit buiten het geval van overmacht, enkel indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

(i) de terugbetaling geschiedt naar aanleiding van een gebeurtenis die op betekenisvolle wijze de economie van het contract zoals initieel overeengekomen tussen partijen wijzigt en niet toerekenbaar is aan de leningnemer, en
(ii) de belegger in geen enkele mate wordt benadeeld door een onevenwicht tussen de rechten en plichten van de leningnemer en de belegger, en
(iii) er geen kosten worden aangerekend voor de vroegtijdige terugbetaling.

De terugbetaling zal gebeuren op basis van het hoogste bedrag van de marktwaarde of de nominale waarde op het ogenblik van de beslissing tot vervroegde terugbetaling, zonder extra kosten en dit samen met de betaling van de vervallen interesten.

In geval van overmacht zal de terugbetaling minstens de marktwaarde betreffen op het moment van de terugbetaling.

Er is dus geen verbrekingsvergoeding, wederbeleggingsvergoeding of andere gelijkaardige vergoeding verschuldigd. In geval van vervroegde terugbetaling van de Winwinlening verbindt de belegger er zich toe om de bij besluit van de Vlaamse Regering aangewezen instantie (momenteel de NV Waarborgbeheer) daarvan op de hoogte te brengen.


 • Mogelijkheid tot vervroegde afsluiting van de aanbieding: De inschrijvingsperiode van de aanbieding kan vervroegd worden afgesloten als de opschortende voorwaarde is ingelost. Gelet op het feit dat het maximale bedrag van de WinWinner-campagne 150.000 EUR bedraagt, kan de campagne vervroegd worden afgesloten zelfs indien het opgehaalde bedrag onder deze campagne het bedrag van 150.000 EUR niet heeft bereikt.


 • Inflatierisico en renterisico: Het inflatierisico houdt verband met de toekomstige waarde van geld. Het eigenlijk rendement van een investering in de lening wordt verminderd door inflatie. Hoe hoger de inflatievoet, hoe lager het eigenlijke rendement van de lening zal zijn. Indien de inflatievoet gelijk is aan over hoger dan de nominale opbrengst van de lening, dan is het eigenlijke rendement gelijk aan nul, of zal het eigenlijke rendement zelfs negatief zijn. Een belegging in de lening met een vaste interestvoet gaat gepaard met het risico dat latere wijzigingen in de marktrente een ongunstige invloed hebben op het rendement van de belegging ten aanzien van andere mogelijke beleggingen die beschikbaar zijn op de markt.


 • Geen verhandelbaarheid: De beleggers zullen de rechten die zij hebben uit hoofde van de leningsovereenkomst niet aan derde partijen kunnen overdragen. Aldus is hun belegging geen liquide, verhandelbare belegging.


 • Fiscaliteit (winwinlening): De voorgestelde belegging is een belegging onder de vorm van een “Winwinlening” die voldoet aan de voorwaarden van het Winwinleningdecreet. Hieraan zijn bepaalde fiscale voordelen verbonden. De beleggers moeten zich er echter van bewust zijn dat de niet-naleving van de voorwaarden en strikte formaliteiten van het Winwinleningdecreet kunnen leiden tot het verlies van deze fiscale voordelen in hoofde van de belegger. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
 • Fiscaliteit (crowdlening): Op de bruto-interesten verworven door de belegger, zal door de leningnemer roerende voorheffing moeten worden ingehouden. Deze roerende voorheffing komt volledig ten laste van de belegger. Aldus zal de belasting op de interesten het rendement van de belegging voor de belegger verminderen. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
  Nota: op ontvangen interesten tussen Belgische vennootschappen is geen roerende voorheffing verschuldigd. De leninggever ontvangt dan een bruto interest dewelke wordt opgenomen als belastbaar inkomen van de vennootschap.

Het is raadzaam om slechts een fractie van je beschikbaar (spaar)geld uit te lenen.

Financieel

Bijlagen

Updates

Minimum doelbedrag behaald   01-12-2022

Plots gaat het snel!

Bar Belge haalde zonet haar minimale doelbedrag binnen van €75.000. 

De vijf bieren vallen duidelijk in de smaak bij onze investeerders: met 30 bierliefhebbers zijn ze intussen. Bedankt voor het vertrouwen!

Omdat het maximale doelbedrag werd vastgelegd op €150.000, is er voor twijfelaars nog wat marge. Ontdek alles op de campagnepagina!

Heb je nog specifieke vragen over dit project of over de investeringsmogelijkheden? Stuur dan gerust een mailtje naar mij via [email protected].

WinWinnerCoach
Edward De Paepe
Winwinner coach
90% op minder dan twee weken   29-11-2022

Bar Belge dendert verder! De vijf bieren vallen in de smaak bij 25 investeerders. 

De status: €68.000, ofwel 90% van het minimale doelbedrag. Om de campagne nu al te doen slagen, heeft het West-Vlaamse team dus nog €7.000 nodig. 

Wie wordt investeerder nummer 26?

WinWinnerCoach
Edward De Paepe
Winwinner coach
Campagne online   17-11-2022

Bar Belge start haar financieringszoektocht vanaf vandaag! 

Ontdek het volledige verhaal van dit ambitieuze biermerk op de campagnepagina. 

WinWinnerCoach
Edward De Paepe
Winwinner coach€150.000 gefinancierd

63 investeerders

200%
€75.000 min. - €150.000 max.
Crowdlening Winwinlening

2%-7% rente per jaar

Jammer, voor dit project ben je te laat...

Bekijk lopende projecten

Heb je vragen? Contacteer de Crowdfund Coach

WinWinnerCoach
Edward De Paepe [email protected]

Klaar om te investeren in Bar Belge ?


Veilig betalen 
€0 kosten voor investeerder 
98% Terugbetalingsratio 
Ik ga investeren

Is dit niet het project voor jou? Bekijk de lopende projecten.

WinWinner