image Strawberry Secrets

INVESTERINGSPROJECT

Crowdlening Winwinlening

Strawberry Secrets

Onder het motto 'not childish, not sexy' presenteert Strawberry Secrets lingerie voor jonge vrouwen. Met haar producten wil de onderneming haar doelgroep, wiens lichaam zich snel ontwikkelt, een zelfvertrouwenboost geven.

Strawberry Secrets bevindt zich in een groeifase: zo'n 50 Belgische lingeriezaken verkopen de producten, de onderneming heeft een eigen flagship store vlakbij de Antwerpse Meir en ook in het buitenland zijn de eerste resellers een feit. Om stappen vooruit te zetten op vlak van o.a. productie en marketing is Strawberry Secrets op zoek naar financiering.

Bedrijfsnaam Straw & Berry (commerciële naam: Strawberry Secrets)
Oprichtingsdatum 12/09/2022 (voorheen eenmanszaak)
BTW-nummer BE0790.700.547
Vennootschapsvorm BV
Locatie Antwerpen
Activiteit Lingerie voor jonge vrouwen
Wat is een WinWinner campagne?

Via WinWinner kunnen ondernemers hun ambitieuze groeiplannen met hun netwerk delen om hun ambassadeurs te laten investeren via voordelige leningen zoals de winwinlening. Zo kan de ondernemer verder groeien en haar plannen waarmaken. We brengen je graag in contact met de onderneming om de voorwaarden van de lening te bespreken. Lenen aan KMO's omvat altijd een risico van kapitaalverlies.

Beschrijving

Via deze financieringscampagne wil Strawberry Secrets maximaal €150.000 ophalen. Je kan maximaal €5.000 investeren in dit project, ongeacht het gekozen leningstype. Er zijn 2 aangeboden leningstypes: de gestandaardiseerde achtergestelde lening met opschortende voorwaarde (hierna "crowdlening") en de achtergestelde winwinlening met opschortende voorwaarde (hierna "winwinlening").


In een notendop

 • Lingerie voor jonge vrouwen onder het motto “not childish, not sexy
 • Women empowerment: missie om jonge vrouwen een zelfvertrouwenboost te geven met lingerie die geschikt is voor hun snel veranderend lichaam
 • Mama Vicky en haar twee dochters Alex en Renée zijn de gezichten van het merk
 • Verkoop via webshop, eigen flagship store (vlakbij Meir Antwerpen) en via andere lingerieboetieks
 • Afgelopen jaar stroomversnelling: al 50-tal Belgische lingeriezaken verkopen de producten van Strawberry Secrets, eerste buitenlandse verkopers zijn ook al een feit
 • Via WinWinner op zoek naar minimaal €50.000 en maximaal €150.000 voor investeringen in o.a. productie en marketing
 • Investeren kan via de crowdlening en de winwinlening


Waarom Strawberry Secrets?

Wanneer meisjes opgroeien en hun lichaam zich ontwikkelt, gaan ze op zoek naar een eigen identiteit. De aankoop van een eerste beha is een belangrijke mijlpaal in dat proces. Elke vrouw herinnert zich de aankoop van haar eerste beha. Vaak niet zo’n topervaring, want leuke lingerie voor jeugd is moeilijk te vinden.

“Daar moet iets aan gedaan worden”, vond de Antwerpse Vicky Buelens. Als moeder van twee tienerdochters wilde ze de overgang van kind naar jonge vrouw beter omkaderen. Ze besloot om een naaimachine te kopen en een beha te ontwerpen die wel beantwoordde aan de wensen van meisjes én hun ouders. Niet kinderachtig maar ook nog niet sexy.

“Samen met mijn dochters ontwikkelde ik lingerie die perfect past bij hun leeftijd. Het is een niet te onderschatten zelfvertrouwenboost op een heel fragiel moment in hun leven. Om ook andere meisjes dat gevoel van empowerment te geven, creëerden we het merk Strawberry Secrets.” – Vicky Buelens, founder Strawberry Secrets


Activiteit

Het aanbod van Strawberry Secrets bestaat hoofdzakelijk uit lingerie, maar ook swimwear en homewear (pyjama’s etc.) behoren tot het assortiment. Voor alle items is “not childish, not sexy” het credo. Strawberry Secrets staat voor kledij die past bij de leeftijd van haar doelgroep.

“We beseffen maar al te goed dat het een delicate evenwichtsoefening is, jonge meisjes en lingerie. Maar na 3 jaar weten we dat we daar wonderwel in slagen: meisjes én ouders vinden onze collecties top.” – Vicky Buelens, founder Strawberry Secret


Het ontwerp van de collecties gebeurt in house. Voor de vervaardiging van haar producten kan Strawberry Secrets rekenen op een ervaren Belgische lingerieproducent. Deze partner verzorgt een deel van de productie (o.a. knip- en naaiwerk) in eigen ateliers in het buitenland. De afwerking, de kwaliteitscontrole etc. gebeuren in België.


Team

Vicky en haar dochters Alex en Renée zijn de gezichten van het merk. Deze three girls on a mission willen met Strawberry Secrets het zelfvertrouwen van jonge vrouwen boosten met lingerie die perfect past bij de leeftijd van hun doelgroep.

Alex, Renée & Vicky

Vicky staat in voor het operationele werk en creëert de collecties. Hierbij zijn dochters Alex en Renée zeer nauw betrokken: aangezien zij de doelgroep vormen, hebben ze heel wat te zeggen over de kleuren, de vormen… Ze staan op die manier mee in voor de kwaliteit van het merk en poseren zelf, samen met vriendinnen, voor de fotoshoots. Omdat het merk staat voor empowerment of young women, krijgen Alex en Renée en de andere fotomodellen ook de kans om als student te werken in de flagship store in Antwerpen, helpen ze bij stocktellingen, online bestellingen, kwaliteitscontrole enz.

Twee andere belangrijke pionnen in het verhaal zijn Dominique en Vicky’s partner Ralph. Dominique gaat als salesagente op zoek naar lingeriewinkels die de producten van Strawberry Secrets in hun aanbod willen opnemen. Met haar 30 jaar ervaring in de lingeriesector (o.a. bij Marlies Dekkers) vormt ze ook een mentor voor Vicky, Alex en Renée. Ralph werkt mee het strategische plan van de onderneming uit en neemt hierbij de financiële cijfers voor zijn rekening.


Tractie

Het verhaal van Strawberry Secrets begon kleinschalig, met oprichtster Vicky die zelf een behaatje voor haar dochter maakte. Maar een jaar geleden kwam alles in een stroomversnelling toen salesagente Dominique het merk introduceerde bij de betere Belgische lingeriewinkels. Dat bleek een schot in de roos. Ondertussen zijn de collecties van Strawberry Secrets te vinden in een 50-tal Belgische lingeriewinkels.

“De verkoop via resellers vormt het leeuwendeel van onze omzet. Alle lingerieklanten van onze eerste collectie bestelden ondertussen ook onze volgende collecties. Ons productgamma heeft het voordeel dat lingeriewinkels dankzij ons klanten op jonge leeftijd kunnen aanspreken, die vaak ook nadien klant blijven bij hun vertrouwde lingeriewinkel. En voor ons is het aantrekkelijk dat lingeriewinkels tot de meest stabiele retailers van de markt behoren. Ze hebben een loyaal cliënteel en gaan vaak van generatie op generatie over.” – Vicky Buelens, founder Strawberry Secrets


Naast de Belgische verkooppunten kijkt Strawberry Secrets stilaan ook over de grenzen: zo zijn er al 8 Duitse, 2 Nederlandse en enkele Spaanse klanten en ook in Frankrijk wordt er volop geprospecteerd. Daarnaast is het merkdepot in de VS een feit.

De producten van Strawberry Secrets kunnen tot slot ook aangekocht worden via de eigen webshop en de flagship store in het commerciële centrum van Antwerpen, op een steenworp van de Meir.


Investeer mee

Het afgelopen jaar is een doorbraakmoment geweest voor Strawberry Secrets. Nu wil het lingeriemerk een volgende grote stap zetten in haar groeiverhaal. Hiervoor is financiering nodig. Zo wil Strawberry Secrets investeren in:

 • Productie: sterk verhoogde productievolumes om aan de toenemende vraag te voldoen
 • Marketing & brand awareness: o.a. online marketing, marktstudie van andere landen, vertalingen van de webshop, marketingplan om de groei naar het buitenland te ondersteunen
 • Transport & packaging
 • De flagship store (o.a. huur)
 • Personeel

Strawberry Secrets wil via WinWinner minimaal €50.000 en maximaal €150.000 ophalen. Investeren kan via:

 • de winwinlening: dit is een achtergestelde lening met 1,5% jaarlijkse brutorente + 2,5% jaarlijks belastingkrediet, 30% waarborg op openstaand bedrag, looptijd 5 jaar. Jaarlijkse aflossing
 • de crowdlening: dit is een achtergestelde lening met 6,5% jaarlijkse brutorente, looptijd 4 jaar. Jaarlijkse aflossing. Aangezien Strawberry Secrets in aanmerking komt voor de vrijstelling van roerende voorheffing, is het brutorendement van de crowdlening ook het nettorendement. Ontdek de voorwaarden van deze maatregel op deze pagina.
Strawberry Secrets ontsproot uit de struggles van een moeder die voor haar tienerdochter een eerste beha zocht. Het merk biedt jonge vrouwen age-appropriate lingerie: “not childish, not sexy”. Minstens even belangrijk als de producten is de achterliggende missie: jonge vrouwen empoweren door een gezond lichaamsbeeld te creëren én hen een zelfvertrouwenboost te geven. Het merk slaat aan: Strawberry Secrets overtuigde al meer dan 50 verkooppunten en ook het buitenland lonkt. Om te investeren in o.a. voorraad en marketing zoekt het Antwerpse bedrijf nu externe financiering. Investeer je mee?


Wees je bewust van de risico's

Een belegging onder de vorm van een achtergestelde lening aan Strawberry Secrets houdt bepaalde risico’s in. Hierna worden de voornaamste risico’s aangeduid, zonder evenwel uitputtend te zijn.

 • Opschortende voorwaarde: Er is een opschortende voorwaarde van toepassing op de lening. De lening zal immers niet doorgaan indien het minimumbedrag van €50.000 niet wordt bereikt vóór 22 november 2022 door beide leningstypes gezamenlijk. Als het minimale bedrag niet behaald wordt en je reeds een investering hebt toegezegd en betaald, zal je het geïnvesteerde bedrag zo snel mogelijk na de einddatum van de campagne terugkrijgen.


 • Risico op geheel of gedeeltelijk verlies van de belegging of niet behalen van verwacht rendement: Door een leningsovereenkomst te sluiten met de leningnemer lenen beleggers gelden aan de leningnemer. De leningnemer verbindt zich tot (i) de jaarlijkse betaling van rente en (ii) de jaarlijkse terugbetaling van de hoofdsom. In geval van faillissement of het in gebreke blijven van de leningnemer, is het echter mogelijk dat beleggers de bedragen waarop zij aanspraak maken niet kunnen recupereren. Zij lopen dus het risico hun belegging gedeeltelijk of volledig te verliezen en/of het verwachte rendement niet behalen.


 • Het vermogen van de leningnemer om terug te betalen kan beperkt zijn: Het vermogen van de leningnemer om de lening terug te betalen zal afhangen van de financiële toestand van de leningnemer op het moment van de gevraagde terugbetaling, en kan worden beperkt bij wet, door de voorwaarden van schulden en door de overeenkomsten die de leningnemer is aangegaan op of vóór die datum en die de bestaande of toekomstige schuldverbintenissen kunnen vervangen, aanvullen of wijzigen. De voorwaarden van de lening zullen niet voorzien in een beperking voor de leningnemer om bijkomende schulden aan te gaan. Indien de leningnemer in de toekomst een belangrijke bijkomende schuldenlast aangaat, dan kan dit het risico op niet-terugbetaling van de lening door de leningnemer verhogen.


 • Achtergestelde lening zonder zekerheden: De verbintenissen van de leningnemer ingevolge de leningsovereenkomst zullen achtergesteld zijn zowel ten aanzien van al de niet-achtergestelde bestaande als van alle niet-achtergestelde toekomstige schulden. Deze achterstelling geldt zowel voor de hoofdsom als de interesten. Dit verhoogt het risico voor de belegger op het geheel of gedeeltelijk verlies van zijn belegging. Immers, de beleggers zullen slechts worden terugbetaald nadat alle gewone, niet-achtergestelde schuldeisers van de leningnemer zijn voldaan. De beleggers genieten overigens niet van zekerheden die enige voorrang verlenen aan de beleggers ten aanzien van andere schuldeisers. De terugbetaling van de lening wordt niet gegarandeerd door een derde partij (met dien verstande dat de belegger, mits aan bepaalde strikte voorwaarden is voldaan, bij de winwinlening kan genieten van een eenmalig belastingkrediet indien de kredietnemer een deel of het geheel van de lening niet kan terugbetalen).


 • Beperkte gevallen van vervroegde opeisbaarheid: Slechts in een beperkt aantal gevallen omschreven in de leningovereenkomst en het Winwinleningdecreet (onder meer faillissement, kennelijk onvermogen, of vrijwillige of gedwongen ontbinding of vereffening van de leningnemer of in geval van een achterstand van meer dan drie maanden in de betaling van de aflossingen van de hoofdsom of de interesten van de lening) zal de belegger de toegestane lening vervroegd opeisbaar kunnen verklaren. De gevallen van vervroegde opeisbaarheid omvatten dus niet alle mogelijke gevallen van vermindering van de kredietwaardigheid van de leningnemer. Dit verhoogt het risico dat andere kredietgevers eerst worden betaald en de beleggers hun volledige inleg niet kunnen terugkrijgen. Bij vervroegde opeisbaarheid is de leningnemer ertoe gehouden de nog verschuldigde hoofdsom terug te betalen inclusief de gederfde interesten.


 • Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling: De leningnemer heeft de optie om de aangeboden lening vervroegd terug te betalen, en dit buiten het geval van overmacht, enkel indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

(i) de terugbetaling geschiedt naar aanleiding van een gebeurtenis die op betekenisvolle wijze de economie van het contract zoals initieel overeengekomen tussen partijen wijzigt en niet toerekenbaar is aan de leningnemer, en
(ii) de belegger in geen enkele mate wordt benadeeld door een onevenwicht tussen de rechten en plichten van de leningnemer en de belegger, en
(iii) er geen kosten worden aangerekend voor de vroegtijdige terugbetaling.

De terugbetaling zal gebeuren op basis van het hoogste bedrag van de marktwaarde of de nominale waarde op het ogenblik van de beslissing tot vervroegde terugbetaling, zonder extra kosten en dit samen met de betaling van de vervallen interesten.

In geval van overmacht zal de terugbetaling minstens de marktwaarde betreffen op het moment van de terugbetaling.

Er is dus geen verbrekingsvergoeding, wederbeleggingsvergoeding of andere gelijkaardige vergoeding verschuldigd. In geval van vervroegde terugbetaling van de Winwinlening verbindt de belegger er zich toe om de bij besluit van de Vlaamse Regering aangewezen instantie (momenteel de NV Waarborgbeheer) daarvan op de hoogte te brengen.


 • Mogelijkheid tot vervroegde afsluiting van de aanbieding: De inschrijvingsperiode van de aanbieding kan vervroegd worden afgesloten als de opschortende voorwaarde is ingelost. Gelet op het feit dat het maximale bedrag van de WinWinner-campagne 150.000 EUR bedraagt, kan de campagne vervroegd worden afgesloten zelfs indien het opgehaalde bedrag onder deze campagne het bedrag van 150.000 EUR niet heeft bereikt.


 • Inflatierisico en renterisico: Het inflatierisico houdt verband met de toekomstige waarde van geld. Het eigenlijk rendement van een investering in de lening wordt verminderd door inflatie. Hoe hoger de inflatievoet, hoe lager het eigenlijke rendement van de lening zal zijn. Indien de inflatievoet gelijk is aan over hoger dan de nominale opbrengst van de lening, dan is het eigenlijke rendement gelijk aan nul, of zal het eigenlijke rendement zelfs negatief zijn. Een belegging in de lening met een vaste interestvoet gaat gepaard met het risico dat latere wijzigingen in de marktrente een ongunstige invloed hebben op het rendement van de belegging ten aanzien van andere mogelijke beleggingen die beschikbaar zijn op de markt.


 • Geen verhandelbaarheid: De beleggers zullen de rechten die zij hebben uit hoofde van de leningsovereenkomst niet aan derde partijen kunnen overdragen. Aldus is hun belegging geen liquide, verhandelbare belegging.


 • Fiscaliteit (winwinlening): De voorgestelde belegging is een belegging onder de vorm van een “Winwinlening” die voldoet aan de voorwaarden van het Winwinleningdecreet. Hieraan zijn bepaalde fiscale voordelen verbonden. De beleggers moeten zich er echter van bewust zijn dat de niet-naleving van de voorwaarden en strikte formaliteiten van het Winwinleningdecreet kunnen leiden tot het verlies van deze fiscale voordelen in hoofde van de belegger. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
 • Fiscaliteit (crowdlening): Op de bruto-interesten verworven door de belegger, zal door de leningnemer roerende voorheffing moeten worden ingehouden. Deze roerende voorheffing komt volledig ten laste van de belegger. Aldus zal de belasting op de interesten het rendement van de belegging voor de belegger verminderen. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
  Indien voldaan aan de voorwaarden van Artikel 21, 1e lid, 13° WIB 92, kan een belegger die een lening aangaat ter financiering van een crowdfundingproject van een startende onderneming op een door de FSMA erkend crowdfundingplatform, genieten van een vrijstelling van roerende voorheffing op de interesten van de leningen ten belope van de eerste schijf van €15.630 per jaar (geïndexeerd bedrag 2022). De beleggers moeten zich er echter van bewust zijn dat de niet-naleving van de voorwaarden kunnen leiden tot het verlies van deze fiscale voordelen in hoofde van de belegger. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
  Nota: op ontvangen interesten tussen Belgische vennootschappen is geen roerende voorheffing verschuldigd. De leninggever ontvangt dan een bruto interest dewelke wordt opgenomen als belastbaar inkomen van de vennootschap.

Het is raadzaam om slechts een fractie van je beschikbaar (spaar)geld uit te lenen.

Investeer

Welke leningen zijn er?

Bruto rendement
Terugbetaling
Looptijd
Waarborg
Investeren vanaf
Maximale investering
Achtergesteld
Bruto rendement
Terugbetaling
Looptijd
Waarborg
Investeren vanaf
Maximale investering
Achtergesteld

Waarom investeren via WinWinner?

Investeren in gescreende dossiers
€0 kosten voor investeerder
>98% Terugbetalingsratio

Winwinner coach

Sam van Baarle
sam@winwinner.be
+32 470 29 02 14
Let op!
Geld lenen aan een onderneming is risicovol.
Als investeerder loopt u het risico dat het ontleende bedrag geheel of gedeeltelijk niet kan worden terugbetaald.