image izzzi

INVESTERINGSPROJECT

Crowdlening Winwinlening

izzzi

Izzzi is een innovatieve draagoplossing voor pasgeboren baby’s. Ergonomie en gebruiksgemak staan centraal, zowel voor de ouders als voor het kind. De natuurlijke draaghouding laat bovendien toe om de hele dag oogcontact te houden. 

Meer dan 3.000 ouders in de Benelux, Frankrijk en de VS ervaren nu al dagelijks de meerwaarde van izzzi. Productdesigner Peter Van Riet zoekt nu groeifinanciering om verder uit te breiden met zijn geesteskind. 

Bedrijfsnaam Damasi (commerciële naam: izzzi)
Oprichtingsdatum 25/10/2019
BTW-nummer BE0736.780.722
Vennootschapsvorm BV
Locatie de Caterslei 32, 2930 Brasschaat
Activiteit Babydrager
Wat is een WinWinner campagne?

Via WinWinner kunnen ondernemers hun ambitieuze groeiplannen met hun netwerk delen om hun ambassadeurs te laten investeren via voordelige leningen zoals de winwinlening. Zo kan de ondernemer verder groeien en haar plannen waarmaken. We brengen je graag in contact met de onderneming om de voorwaarden van de lening te bespreken. Lenen aan KMO's omvat altijd een risico van kapitaalverlies.

Beschrijving

Via deze financieringscampagne wil izzzi maximaal €120.000 ophalen. Je kan maximaal €5.000 investeren in dit project, ongeacht het gekozen leningstype. Er zijn 2 aangeboden leningstypes: de gestandaardiseerde achtergestelde lening met opschortende voorwaarde (hierna "crowdlening") en de achtergestelde winwinlening met opschortende voorwaarde (hierna "winwinlening").


In een notendop

 • izzzi helpt ouders om hun baby zonder stress en op een natuurlijke manier te dragen
 • Enige draagzak die eenvoudig zittend gebruikt kan worden 
 • De borstvoedinghouding zorgt voor oogcontact tussen ouder en kind, de hele dag door
 • Volledig in-house ontwikkeld product. Ervaren designer Peter Van Riet liet zich bijstaan door een deskundig medisch panel en een team van experten op vlak van ontwikkeling in babyproducten
 • Succesvolle lancering met reeds 80 retailpunten in de Benelux, Frankrijk en VS naast de online verkooppunten 
 • Stevig marktpotentieel: 250.000 geboortes per jaar in de Benelux alleen, 70% van de geboortelijsten bevat een draagoplossing  
 • Patentaanvraag voor het concept, beschermd en gekeurd merk in Europa, VS en China  
 • Op zoek naar minimaal €60.000 en maximaal €120.000 om een voorraad aan te leggen en de verkoop verder te stimuleren 
 • Investeren kan via de crowdlening en de winwinlening


Waarom izzzi?

Zo dicht mogelijk bij jouw baby zijn: dat is het uitgangspunt van izzzi. Geen andere drager biedt op zo’n natuurlijke, instinctieve wijze een wetenschappelijk onderbouwde oplossing voor het dragen van een pasgeborene. 

“Met izzzi maken we de makkelijkste draagzak. Ouders die hun kind met izzzi dragen, kunnen de hele dag visueel contact houden met hun pasgeborene en ook borstvoeding of flesjesvoeding geven. Handiger, veiliger en inniger.” - Peter Van Riet, ontwerper en co-founder izzzi 


Activiteit

Een baby komt niet alleen. Nieuwe ouders staan al voor genoeg uitdagingen. Izzzi maakt het ouderschap minder complex en -letterlijk- draaglijker. Het ergonomische ontwerp zorgt voor een optimaal comfort voor zowel ouder als kind. 

“Met izzzi verlichten ouders huishoudelijke taken, terwijl de baby toch dichtbij de moeder of vader blijft. Een voordeel tegenover klassieke dragers is de mogelijkheid om eenvoudig borst- of flesjesvoeding te geven of comfortabel neer te zitten of te werken.” - Peter Van Riet, ontwerper en co-founder izzzi 

Ook buitenshuis is de izzzi een gedroomde compagnon de route: op een handvol seconden heb je de babydrager omgeworpen, zodat je snel en handig op pad kan gaan. De geïntegreerde opbergvakjes, keuze uit vier kleuren en hoogwaardige ademende stof maken het product helemaal af. 


Team

Peter Van Riet staat aan de wieg van izzzi. Als gerespecteerde productontwerper en designer bouwde hij jarenlange ervaring op in de creatie van betekenisvolle objecten. In 2019 zette hij zijn activiteiten met Studio Peter Van Riet on-hold om zich volledig te focussen op de lancering van zijn eigen product izzzi, na eerdere ontwerpopdrachten voor baby- en kindermerken Quinny en Maxi-Cosi. 

Co-founder Peter Steenwegen neemt zijn ervaring mee van bij helmenfabrikant Lazer. Peter neemt het voortouw in wereldwijde distributie en sales. 

Naast dit oprichtersduo is de izzzi is het resultaat van een nauwgezet ontwerpproces, met ergonomie en gebruiksgemak als belangrijkste drivers. De productontwikkelaars hielden rekening met normering, veiligheid en aantrekkelijk design. Een deskundig medisch panel van artsen, kinesisten, kinderneurologen en vroedvrouwen gaf waardevolle input over de optimale houding voor een pasgeborene en de ouder.

Ontwerper en co-founder Peter Van Riet


Tractie

‘izzzi to love, move, use, switch, store, protect and wear’: de draagzak werd ontworpen om vanaf dag één zijn nut te bewijzen. Het bijgeleverde verkleiningskussen geeft comfort aan de allerkleinsten. Tot een leeftijd van ongeveer 6 maanden geeft izzzi een ideale pasvorm aan alle pasgeborenen. En dat zijn er heel wat: alleen al de Benelux noteert jaarlijks zo’n 250.000 geboortes. 

“Bij 70% van de geboortelijsten staat een soort van drager op de wishlist van de ouders. Samen met een buggy en een autozitje zijn het de populairste artikelen die als cadeau worden gegeven.” - Peter Van Riet, co-founder izzzi 


Nauwelijks een jaar na de lancering vind je de draagzak in meer dan 80 fysieke verkooppunten in ons land, waaronder de drie grootste spelers op de markt: Orchestra, Babykid en Dreambaby (Colruyt).

Ook in Nederland, Frankrijk en de VS realiseerde het team reeds verkopen via grote distributeurs. Samen zijn deze afzetmarkten goed voor meer dan 3.000 verkochte draagzakken. 

Verder loopt de patentaanvraag voor izzzi en is het merk beschermd in Europa, de VS en China. Ook voldoet het product aan de strengste normeringen en keuringsvereisten: EN13209 (Europa) en ASTM F2907 (VS en de rest van wereld).


Investeer mee!

Izzzi is het resultaat van een doorgedreven proces van product development. Het ervaren oprichtersduo leverde een revolutionaire drager af, met succesvolle eerste stappen in commercialisering. 

Om nog meer ouders en baby’s te laten genieten van izzzi, zoekt de onderneming minimaal €60.000 en maximaal €120.000 via een crowdlendingcampagne bij WinWinner. 

Deze investeringen zullen gebruikt worden om:

 • voorraad aan te kopen om sneller izzzi’s te kunnen leveren
 • het marketingbudget op te drijven
 • budget vrij te maken voor internationale beurzen en sales 
 • nieuwe medewerkers aan te werven in Nederland

Investeren kan via:

 • de winwinlening: dit is een achtergestelde lening met 1,5% jaarlijkse brutorente + 2,5% jaarlijks belastingkrediet, 30% waarborg op openstaand bedrag, looptijd 5 jaar. Jaarlijks constante aflossing
 • de crowdlening: dit is een achtergestelde lening met 7% jaarlijkse brutorente, looptijd 5 jaar. Jaarlijks constante aflossing met 1 jaar kapitaaluitstel. Aangezien izzzi in aanmerking komt voor de vrijstelling van roerende voorheffing, is het brutorendement van de crowdlening ook het nettorendement. Ontdek de voorwaarden voor deze maatregel op deze pagina.


Wees je bewust van de risico's

Een belegging onder de vorm van een achtergestelde lening aan izzzi houdt bepaalde risico’s in. Hierna worden de voornaamste risico’s aangeduid, zonder evenwel uitputtend te zijn.

 • Opschortende voorwaarde: Er is een opschortende voorwaarde van toepassing op de lening. De lening zal immers niet doorgaan indien het minimumbedrag van €60.000 niet wordt bereikt vóór 14 november 2022 door beide leningstypes gezamenlijk. Als het minimale bedrag niet behaald wordt en je reeds een investering hebt toegezegd en betaald, zal je het geïnvesteerde bedrag zo snel mogelijk na de einddatum van de campagne terugkrijgen.


 • Risico op geheel of gedeeltelijk verlies van de belegging of niet behalen van verwacht rendement: Door een leningsovereenkomst te sluiten met de leningnemer lenen beleggers gelden aan de leningnemer. De leningnemer verbindt zich tot (i) de jaarlijkse betaling van rente en (ii) de jaarlijkse terugbetaling van de hoofdsom (op het eerste jaar kapitaaluitstel bij de crowdlening na). In geval van faillissement of het in gebreke blijven van de leningnemer, is het echter mogelijk dat beleggers de bedragen waarop zij aanspraak maken niet kunnen recupereren. Zij lopen dus het risico hun belegging gedeeltelijk of volledig te verliezen en/of het verwachte rendement niet behalen.


 • Het vermogen van de leningnemer om terug te betalen kan beperkt zijn: Het vermogen van de leningnemer om de lening terug te betalen zal afhangen van de financiële toestand van de leningnemer op het moment van de gevraagde terugbetaling, en kan worden beperkt bij wet, door de voorwaarden van schulden en door de overeenkomsten die de leningnemer is aangegaan op of vóór die datum en die de bestaande of toekomstige schuldverbintenissen kunnen vervangen, aanvullen of wijzigen. De voorwaarden van de lening zullen niet voorzien in een beperking voor de leningnemer om bijkomende schulden aan te gaan. Indien de leningnemer in de toekomst een belangrijke bijkomende schuldenlast aangaat, dan kan dit het risico op niet-terugbetaling van de lening door de leningnemer verhogen.


 • Achtergestelde lening zonder zekerheden: De verbintenissen van de leningnemer ingevolge de leningsovereenkomst zullen achtergesteld zijn zowel ten aanzien van al de niet-achtergestelde bestaande als van alle niet-achtergestelde toekomstige schulden. Deze achterstelling geldt zowel voor de hoofdsom als de interesten. Dit verhoogt het risico voor de belegger op het geheel of gedeeltelijk verlies van zijn belegging. Immers, de beleggers zullen slechts worden terugbetaald nadat alle gewone, niet-achtergestelde schuldeisers van de leningnemer zijn voldaan. De beleggers genieten overigens niet van zekerheden die enige voorrang verlenen aan de beleggers ten aanzien van andere schuldeisers. De terugbetaling van de lening wordt niet gegarandeerd door een derde partij (met dien verstande dat de belegger, mits aan bepaalde strikte voorwaarden is voldaan, bij de winwinlening kan genieten van een eenmalig belastingkrediet indien de kredietnemer een deel of het geheel van de lening niet kan terugbetalen).


 • Beperkte gevallen van vervroegde opeisbaarheid: Slechts in een beperkt aantal gevallen omschreven in de leningovereenkomst en het Winwinleningdecreet (onder meer faillissement, kennelijk onvermogen, of vrijwillige of gedwongen ontbinding of vereffening van de leningnemer of in geval van een achterstand van meer dan drie maanden in de betaling van de aflossingen van de hoofdsom of de interesten van de lening) zal de belegger de toegestane lening vervroegd opeisbaar kunnen verklaren. De gevallen van vervroegde opeisbaarheid omvatten dus niet alle mogelijke gevallen van vermindering van de kredietwaardigheid van de leningnemer. Dit verhoogt het risico dat andere kredietgevers eerst worden betaald en de beleggers hun volledige inleg niet kunnen terugkrijgen. Bij vervroegde opeisbaarheid is de leningnemer ertoe gehouden de nog verschuldigde hoofdsom terug te betalen inclusief de gederfde interesten.


 • Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling: De leningnemer heeft de optie om de aangeboden lening vervroegd terug te betalen, en dit buiten het geval van overmacht, enkel indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

(i) de terugbetaling geschiedt naar aanleiding van een gebeurtenis die op betekenisvolle wijze de economie van het contract zoals initieel overeengekomen tussen partijen wijzigt en niet toerekenbaar is aan de leningnemer, en
(ii) de belegger in geen enkele mate wordt benadeeld door een onevenwicht tussen de rechten en plichten van de leningnemer en de belegger, en
(iii) er geen kosten worden aangerekend voor de vroegtijdige terugbetaling.

De terugbetaling zal gebeuren op basis van het hoogste bedrag van de marktwaarde of de nominale waarde op het ogenblik van de beslissing tot vervroegde terugbetaling, zonder extra kosten en dit samen met de betaling van de vervallen interesten.

In geval van overmacht zal de terugbetaling minstens de marktwaarde betreffen op het moment van de terugbetaling.

Er is dus geen verbrekingsvergoeding, wederbeleggingsvergoeding of andere gelijkaardige vergoeding verschuldigd. In geval van vervroegde terugbetaling van de Winwinlening verbindt de belegger er zich toe om de bij besluit van de Vlaamse Regering aangewezen instantie (momenteel de NV Waarborgbeheer) daarvan op de hoogte te brengen.


 • Mogelijkheid tot vervroegde afsluiting van de aanbieding: De inschrijvingsperiode van de aanbieding kan vervroegd worden afgesloten als de opschortende voorwaarde is ingelost. Gelet op het feit dat het maximale bedrag van de WinWinner-campagne 250.000 EUR bedraagt, kan de campagne vervroegd worden afgesloten zelfs indien het opgehaalde bedrag onder deze campagne het bedrag van 250.000 EUR niet heeft bereikt.


 • Inflatierisico en renterisico: Het inflatierisico houdt verband met de toekomstige waarde van geld. Het eigenlijk rendement van een investering in de lening wordt verminderd door inflatie. Hoe hoger de inflatievoet, hoe lager het eigenlijke rendement van de lening zal zijn. Indien de inflatievoet gelijk is aan over hoger dan de nominale opbrengst van de lening, dan is het eigenlijke rendement gelijk aan nul, of zal het eigenlijke rendement zelfs negatief zijn. Een belegging in de lening met een vaste interestvoet gaat gepaard met het risico dat latere wijzigingen in de marktrente een ongunstige invloed hebben op het rendement van de belegging ten aanzien van andere mogelijke beleggingen die beschikbaar zijn op de markt.


 • Geen verhandelbaarheid: De beleggers zullen de rechten die zij hebben uit hoofde van de leningsovereenkomst niet aan derde partijen kunnen overdragen. Aldus is hun belegging geen liquide, verhandelbare belegging.


 • Fiscaliteit (winwinlening): De voorgestelde belegging is een belegging onder de vorm van een “Winwinlening” die voldoet aan de voorwaarden van het Winwinleningdecreet. Hieraan zijn bepaalde fiscale voordelen verbonden. De beleggers moeten zich er echter van bewust zijn dat de niet-naleving van de voorwaarden en strikte formaliteiten van het Winwinleningdecreet kunnen leiden tot het verlies van deze fiscale voordelen in hoofde van de belegger. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
 • Fiscaliteit (crowdlening): Op de bruto-interesten verworven door de belegger, zal door de leningnemer roerende voorheffing moeten worden ingehouden. Deze roerende voorheffing komt volledig ten laste van de belegger. Aldus zal de belasting op de interesten het rendement van de belegging voor de belegger verminderen. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
  Indien voldaan aan de voorwaarden van Artikel 21, 1e lid, 13° WIB 92, kan een belegger die een lening aangaat ter financiering van een crowdfundingproject van een startende onderneming op een door de FSMA erkend crowdfundingplatform, genieten van een vrijstelling van roerende voorheffing op de interesten van de leningen ten belope van de eerste schijf van €15.630 per jaar (geïndexeerd bedrag 2022). De beleggers moeten zich er echter van bewust zijn dat de niet-naleving van de voorwaarden kunnen leiden tot het verlies van deze fiscale voordelen in hoofde van de belegger. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.

Nota: op ontvangen interesten tussen Belgische vennootschappen is geen roerende voorheffing verschuldigd. De leninggever ontvangt dan een bruto interest dewelke wordt opgenomen als belastbaar inkomen van de vennootschap.

Het is raadzaam om slechts een fractie van je beschikbaar (spaar)geld uit te lenen.

Investeer

Welke leningen zijn er?

Bruto rendement
Terugbetaling
Kapitaaluitstel
Looptijd
Waarborg
Investeren vanaf
Maximale investering
Achtergesteld
Bruto rendement
Terugbetaling
Looptijd
Waarborg
Investeren vanaf
Maximale investering
Achtergesteld

Waarom investeren via WinWinner?

Investeren in gescreende dossiers
€0 kosten voor investeerder
>98% Terugbetalingsratio

Winwinner coach

Sam van Baarle
sam@winwinner.be
+32 470 29 02 14
Let op!
Geld lenen aan een onderneming is risicovol.
Als investeerder loopt u het risico dat het ontleende bedrag geheel of gedeeltelijk niet kan worden terugbetaald.