image FamilyCard

INVESTERINGSPROJECT

Crowdlening Winwinlening

FamilyCard

Een beloning voor je aankoop in een webshop? Daarvoor zorgt FamilyCard. Deze webshop loyalty card geeft consumenten een mooi extraatje bij het online shoppen. Een gemiddeld online shoppend gezin kan jaarlijks 250 à 300 euro besparen via de FamilyCard-formule, die overigens gratis is voor haar gebruikers.

In totaal vergaarden de FamilyCard-gebruikers al meer dan 1,1 miljoen euro aan kortingen. Meer dan 1.000 webshops, waaronder enkele grote namen als Booking.com en Farmaline, kozen al voor een integratie met FamilyCard. Het concept telt al meer dan 125.000 gebruikers. Nu willen de drie founders -samen goed voor meer dan 60 jaar marketingervaring- het gebruikersaantal nog laten toenemen.

Bedrijfsnaam 4P Media Group (commerciële naam: FamilyCard)
Oprichtingsdatum 14/12/2015
BTW-nummer BE0644.461.664
Vennootschapsvorm BV
Locatie Verenigde Natiesstraat 6, 9320 Aalst
Activiteit Webshop loyalty card
Wat is een WinWinner campagne?

Via WinWinner kunnen ondernemers hun ambitieuze groeiplannen met hun netwerk delen om hun ambassadeurs te laten investeren via voordelige leningen zoals de winwinlening. Zo kan de ondernemer verder groeien en haar plannen waarmaken. We brengen je graag in contact met de onderneming om de voorwaarden van de lening te bespreken. Lenen aan KMO's omvat altijd een risico van kapitaalverlies.

Beschrijving

Via deze financieringscampagne wil FamilyCard maximaal €250.000 ophalen. Je kan maximaal €5.000 investeren in dit project, ongeacht het gekozen leningstype. Er zijn 2 aangeboden leningstypes: de gestandaardiseerde achtergestelde lening met opschortende voorwaarde (hierna "crowdlening") en de achtergestelde winwinlening met opschortende voorwaarde (hierna "winwinlening").


In een notendop

 • Webshop loyalty card die online shoppers een beloning oplevert
 • Al meer dan 125.000 consumenten aangesloten. Een gemiddeld gezin kan jaarlijks 250 à 300 euro besparen
 • Meer dan 1.000 webshops (o.a. Booking.com, Nike, JBC) hebben FamilyCard-integratie
 • Opgericht door 3 marketingspecialisten met samen meer dan 60 jaar marketingervaring
 • Eerst jaarhelft: meer dan 107.000 transacties, 38% meer tov dezelfde periode vorig jaar
 • Via WinWinner (minimaal €75.000, maximaal €250.000) op zoek naar financiering om meer awareness en leden te genereren
 • Investeren kan via de crowdlening en de winwinlening


Waarom FamilyCard?

Wie krijgt nu niet graag een beloning bij een online aankoop? FamilyCard giet zulke extraatjes in een ondernemingsconcept: 3 marketingspecialisten tekenden een businessplan uit waarbij consumenten via een online klantenkaart een beloning krijgen bij hun aankopen in webshops.


Activiteit

FamilyCard kunnen we omschrijven als een webshop loyalty card: wanneer FamilyCard-gebruikers hun account hebben geactiveerd vóór hun aankoop in een deelnemende webshop, krijgen ze een korting. Die krijgen ze niet rechtstreeks, maar alle kortingen worden gebundeld op hun FamilyCard-account. Eens de consument 25 euro aan kortingen heeft verzameld in zijn/haar account, kan hij/zij kiezen voor een uitbetaling en iets leuks plannen met het geld, of gewoon verder sparen. Handig toch?

“Eigenlijk creëren we een win-win-winsituatie: consumenten krijgen een korting, webshops verwelkomen meer bezoekers omdat ze kortingen aanbieden en wij verdienen een commissie voor het aanbrengen van de klant. Het is die commissie die we delen met onze FamilyCard-gebruikers.” – Wim Willems, co-founder FamilyCard


Ondertussen kozen al meer dan 1.000 webshops voor een integratie met FamilyCard. De onderneming FamilyCard heeft hiervoor contracten met affiliate partners, die de samenwerkingen mee opzetten en bundelen. Vooral dat laatste is handig voor FamilyCard, vanuit sales-, facturatie- en technisch standpunt.

“We zijn volop bezig met het vernieuwen en uitbreiden van ons concept. Zo willen we eind dit jaar een flinke update doorvoeren, waarbij we nog meer mogelijkheden willen aanbieden: zo zal je niet alleen geld kunnen sparen, maar je kan bijvoorbeeld ook kiezen om samen met vrienden of collega’s te sparen voor een beleving zoals een ontbijt, een weekendje weg… Daarnaast willen we het ook mogelijk maken om het gespaarde geld over te maken aan een goed doel.” – Pieter-Jan Vanneste, co-founder FamilyCard


Team

De drie oprichters van FamilyCard hebben samen meer dan 60 jaar marketingervaring op de teller. Toen ze beslisten om samen een onderneming op poten te zetten en op zoek gingen naar een concept, gingen ze dan ook niet over één nacht ijs. Na het verkennen van verschillende pistes, SWOT- en marktanalyses bleek het idee voor FamilyCard the way to go.

Pieter-Jan Vanneste en Wim Willems hebben voornamelijk veel ervaring met online marketing en e-commerce. Pieter-Jan stond mee aan de wieg van het technische verhaal achter FamilyCard en richt zich voornamelijk op het werven van nieuwe leden. Wim is eerder bezig met de andere groep stakeholders in het concept: de partnerships met de webshops. Daarnaast staat hij ook in voor de branding-campagnes. Key Account Manager Dorothea Gielen onderhoudt mee de contacten met de belangrijkste partners en is ook marketingcoördinator.

Christ Braems is de derde medeoprichter van FamilyCard. Hij voelt zich vooral thuis in offline marketing -hij heeft een eigen grafisch agentschap- en zet zijn jarenlange ervaring in ter ondersteuning van de verdere groei van de onderneming en het merk.

Wim Willems, Dorothea Gielen, Christ Braems & Pieter-Jan Vanneste


Tractie

De markt van e-commerce blijft groeien. Zo werd vorig jaar in België 33% meer uitgegeven in webshops dan in 2020 (cijfer: Safeshops.be). Ook FamilyCard surft mee op die groei: tussen de meer dan 1.000 webshops waarmee de onderneming samenwerkt, zitten grote namen als Booking.com, TUI, Farmaline, Nike, JBC en Krëfel. Zij zien namelijk ook de voordelen van het systeem in: kortingen aanbieden betekent meer bezoekers kunnen aantrekken. Daarnaast durven klanten al eens wat meer uit te geven, omdat ze toch korting krijgen.

Die online shoppers vinden overigens ook steeds beter de weg naar het webshop loyalty-systeem; FamilyCard telt meer dan 125.000 gebruikers (meer dan 1% van het aantal Belgische inwoners!), van wie ongeveer een derde maandelijks minstens één aankoop doet in een aangesloten webshop. Gemiddeld gesproken kan een gezin jaarlijks 250 à 300 euro sparen via de formule van FamilyCard. In totaal verzamelden alle FamilyCard-gebruikers al meer dan €1.100.000 aan kortingen.


“In het eerste half jaar van 2022 noteerden we al zo’n 107.000 transacties, 38% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. We hebben berekend dat we een marktaandeel van 26% hebben binnen de sector van cashbacks.” – Wim Willems, co-founder FamilyCard


Investeer mee

FamilyCard wil nog meer gebruikers werven om hen kennis te laten maken met de voordelen van haar concept. Om meer awareness en leden te genereren wil de onderneming investeren in campagnes op sociale media, in magazines en andere mediakanalen.

Hiervoor is FamilyCard via WinWinner op zoek naar minimaal €75.000 en maximaal €250.000. Investeren kan via:

 • de winwinlening: dit is een achtergestelde lening met 1,50% jaarlijkse brutorente + 2,50% jaarlijks belastingkrediet op openstaand bedrag, 30% waarborg op openstaand bedrag, looptijd 5 jaar. Jaarlijkse aflossing
 • de crowdlening: dit is een gestandaardiseerde achtergestelde lening met 7% jaarlijkse brutorente, looptijd 5 jaar, jaarlijkse aflossing met 1 jaar kapitaaluitstel
In de groeiende e-commerce-sector creëerden drie marketeers, met opgeteld meer dan 60 jaar relevante ervaring, een webshop loyalty card die consumenten, webshops én de onderneming zelf voordelen oplevert. Al meer dan 1.000 webshops werken samen met FamilyCard. Langs consumentenzijde maken al meer dan 125.000 mensen gebruik van de online klantenkaart. Nu wil FamilyCard investeren om dat aantal gebruikers nog te doen stijgen. Investeer je mee?


Wees je bewust van de risico's

Een belegging onder de vorm van een achtergestelde lening aan FamilyCard houdt bepaalde risico’s in. Hierna worden de voornaamste risico’s aangeduid, zonder evenwel uitputtend te zijn.

 • Opschortende voorwaarde: Er is een opschortende voorwaarde van toepassing op de lening. De lening zal immers niet doorgaan indien het minimumbedrag van €75.000 niet wordt bereikt vóór 8 november 2022 door beide leningstypes gezamenlijk. Als het minimale bedrag niet behaald wordt en je reeds een investering hebt toegezegd en betaald, zal je het geïnvesteerde bedrag zo snel mogelijk na de einddatum van de campagne terugkrijgen.


 • Risico op geheel of gedeeltelijk verlies van de belegging of niet behalen van verwacht rendement: Door een leningsovereenkomst te sluiten met de leningnemer lenen beleggers gelden aan de leningnemer. De leningnemer verbindt zich tot (i) de jaarlijkse betaling van rente en (ii) de jaarlijkse terugbetaling van de hoofdsom (op het eerste jaar kapitaaluitstel bij de crowdlening na). In geval van faillissement of het in gebreke blijven van de leningnemer, is het echter mogelijk dat beleggers de bedragen waarop zij aanspraak maken niet kunnen recupereren. Zij lopen dus het risico hun belegging gedeeltelijk of volledig te verliezen en/of het verwachte rendement niet behalen.


 • Het vermogen van de leningnemer om terug te betalen kan beperkt zijn: Het vermogen van de leningnemer om de lening terug te betalen zal afhangen van de financiële toestand van de leningnemer op het moment van de gevraagde terugbetaling, en kan worden beperkt bij wet, door de voorwaarden van schulden en door de overeenkomsten die de leningnemer is aangegaan op of vóór die datum en die de bestaande of toekomstige schuldverbintenissen kunnen vervangen, aanvullen of wijzigen. De voorwaarden van de lening zullen niet voorzien in een beperking voor de leningnemer om bijkomende schulden aan te gaan. Indien de leningnemer in de toekomst een belangrijke bijkomende schuldenlast aangaat, dan kan dit het risico op niet-terugbetaling van de lening door de leningnemer verhogen.


 • Achtergestelde lening zonder zekerheden: De verbintenissen van de leningnemer ingevolge de leningsovereenkomst zullen achtergesteld zijn zowel ten aanzien van al de niet-achtergestelde bestaande als van alle niet-achtergestelde toekomstige schulden. Deze achterstelling geldt zowel voor de hoofdsom als de interesten. Dit verhoogt het risico voor de belegger op het geheel of gedeeltelijk verlies van zijn belegging. Immers, de beleggers zullen slechts worden terugbetaald nadat alle gewone, niet-achtergestelde schuldeisers van de leningnemer zijn voldaan. De beleggers genieten overigens niet van zekerheden die enige voorrang verlenen aan de beleggers ten aanzien van andere schuldeisers. De terugbetaling van de lening wordt niet gegarandeerd door een derde partij (met dien verstande dat de belegger, mits aan bepaalde strikte voorwaarden is voldaan, bij de winwinlening kan genieten van een eenmalig belastingkrediet indien de kredietnemer een deel of het geheel van de lening niet kan terugbetalen).


 • Beperkte gevallen van vervroegde opeisbaarheid: Slechts in een beperkt aantal gevallen omschreven in de leningovereenkomst en het Winwinleningdecreet (onder meer faillissement, kennelijk onvermogen, of vrijwillige of gedwongen ontbinding of vereffening van de leningnemer of in geval van een achterstand van meer dan drie maanden in de betaling van de aflossingen van de hoofdsom of de interesten van de lening) zal de belegger de toegestane lening vervroegd opeisbaar kunnen verklaren. De gevallen van vervroegde opeisbaarheid omvatten dus niet alle mogelijke gevallen van vermindering van de kredietwaardigheid van de leningnemer. Dit verhoogt het risico dat andere kredietgevers eerst worden betaald en de beleggers hun volledige inleg niet kunnen terugkrijgen. Bij vervroegde opeisbaarheid is de leningnemer ertoe gehouden de nog verschuldigde hoofdsom terug te betalen inclusief de gederfde interesten.


 • Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling: De leningnemer heeft de optie om de aangeboden lening vervroegd terug te betalen, en dit buiten het geval van overmacht, enkel indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

(i) de terugbetaling geschiedt naar aanleiding van een gebeurtenis die op betekenisvolle wijze de economie van het contract zoals initieel overeengekomen tussen partijen wijzigt en niet toerekenbaar is aan de leningnemer, en
(ii) de belegger in geen enkele mate wordt benadeeld door een onevenwicht tussen de rechten en plichten van de leningnemer en de belegger, en
(iii) er geen kosten worden aangerekend voor de vroegtijdige terugbetaling.

De terugbetaling zal gebeuren op basis van het hoogste bedrag van de marktwaarde of de nominale waarde op het ogenblik van de beslissing tot vervroegde terugbetaling, zonder extra kosten en dit samen met de betaling van de vervallen interesten.

In geval van overmacht zal de terugbetaling minstens de marktwaarde betreffen op het moment van de terugbetaling.

Er is dus geen verbrekingsvergoeding, wederbeleggingsvergoeding of andere gelijkaardige vergoeding verschuldigd. In geval van vervroegde terugbetaling van de Winwinlening verbindt de belegger er zich toe om de bij besluit van de Vlaamse Regering aangewezen instantie (momenteel de NV Waarborgbeheer) daarvan op de hoogte te brengen.


 • Mogelijkheid tot vervroegde afsluiting van de aanbieding: De inschrijvingsperiode van de aanbieding kan vervroegd worden afgesloten als de opschortende voorwaarde is ingelost. Gelet op het feit dat het maximale bedrag van de WinWinner-campagne 250.000 EUR bedraagt, kan de campagne vervroegd worden afgesloten zelfs indien het opgehaalde bedrag onder deze campagne het bedrag van 250.000 EUR niet heeft bereikt.


 • Inflatierisico en renterisico: Het inflatierisico houdt verband met de toekomstige waarde van geld. Het eigenlijk rendement van een investering in de lening wordt verminderd door inflatie. Hoe hoger de inflatievoet, hoe lager het eigenlijke rendement van de lening zal zijn. Indien de inflatievoet gelijk is aan over hoger dan de nominale opbrengst van de lening, dan is het eigenlijke rendement gelijk aan nul, of zal het eigenlijke rendement zelfs negatief zijn. Een belegging in de lening met een vaste interestvoet gaat gepaard met het risico dat latere wijzigingen in de marktrente een ongunstige invloed hebben op het rendement van de belegging ten aanzien van andere mogelijke beleggingen die beschikbaar zijn op de markt.


 • Geen verhandelbaarheid: De beleggers zullen de rechten die zij hebben uit hoofde van de leningsovereenkomst niet aan derde partijen kunnen overdragen. Aldus is hun belegging geen liquide, verhandelbare belegging.


 • Fiscaliteit (winwinlening): De voorgestelde belegging is een belegging onder de vorm van een “Winwinlening” die voldoet aan de voorwaarden van het Winwinleningdecreet. Hieraan zijn bepaalde fiscale voordelen verbonden. De beleggers moeten zich er echter van bewust zijn dat de niet-naleving van de voorwaarden en strikte formaliteiten van het Winwinleningdecreet kunnen leiden tot het verlies van deze fiscale voordelen in hoofde van de belegger. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
 • Fiscaliteit (crowdlening): Op de bruto-interesten verworven door de belegger, zal door de leningnemer roerende voorheffing moeten worden ingehouden. Deze roerende voorheffing komt volledig ten laste van de belegger. Aldus zal de belasting op de interesten het rendement van de belegging voor de belegger verminderen. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
  Nota: op ontvangen interesten tussen Belgische vennootschappen is geen roerende voorheffing verschuldigd. De leninggever ontvangt dan een bruto interest dewelke wordt opgenomen als belastbaar inkomen van de vennootschap.

Het is raadzaam om slechts een fractie van je beschikbaar (spaar)geld uit te lenen.

Investeer

Welke leningen zijn er?

Bruto rendement
Terugbetaling
Kapitaaluitstel
Looptijd
Waarborg
Investeren vanaf
Maximale investering
Achtergesteld
Bruto rendement
Terugbetaling
Looptijd
Waarborg
Investeren vanaf
Maximale investering
Achtergesteld

Waarom investeren via WinWinner?

Investeren in gescreende dossiers
€0 kosten voor investeerder
>98% Terugbetalingsratio

Winwinner coach

Sam van Baarle
sam@winwinner.be
+32 470 29 02 14

Webinars

Volg een webinar om meer info te ontvangen over dit project.

19/10/2022
18:00
Let op!
Geld lenen aan een onderneming is risicovol.
Als investeerder loopt u het risico dat het ontleende bedrag geheel of gedeeltelijk niet kan worden terugbetaald.