Projecten  - Donki


Donki

    Favoriet


  Antwerpen 
 Mexicaanse burritobar  


€54.000 gefinancierd

30 investeerders

108%
€50.000 min. - €150.000 max.
Crowdlening Winwinlening Proxilening
Ik ga investeren


Eindigt in -403 dagen


Waarom investeren?

Grondig gescreende dossiers
€0 kosten voor investeerder
98% Terugbetalingsratio


Card image cap


Bij de restaurants van Donki schuif je aan voor huisgemaakt comfort food, met Mexicaanse flair als sausje. Met 1 vestiging in Leuven en 2 in Brussel is Donki intussen al een gevestigde waarde. In oktober opent Donki een vierde vestiging in Gent. Next stop: Antwerpen!

Via crowdfunding willen oprichters -en broer en zus- Pierre en Xiomara Baltodano hun vijfde vestiging mee financieren. 

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam Pixi Leuven (Commerciële naam: Donki)
Oprichtingsdatum 22/10/2010
BTW-nummer BE0830.674.346
Vennootschapsvorm BV
Locatie Jourdanplein 18, 1040 Etterbeek

Dit project werd positief gescreend door het Winwinner screeningscomité

Historische cijfers geanalyseerd door financiële experts
Onderbouwd financieel plan en business plan aanwezig
Terugbetalingscapaciteit en kredietwaardigheid gecontroleerd

AanbodVia welke lening kan je investeren?

Crowdlening
Winwinlening
Proxilening
  Voor wie?  
  Rendement  
  Jaarlijkse bruto rente  
  Belastingskrediet  
  Bruto rente + belastingskrediet  
  Terugbetaling  
  Kapitaaluitstel  
  Looptijd  
  Waarborg  
  Min. en max. investering  
  Achtergesteld  
  Roerende voorheffing  
Crowdlening

Voor wie?

Jaarlijkse bruto rente

Belastingskrediet

Bruto rente + belastingskrediet

Looptijd

Terugbetaling

Kapitaaluitstel

Min. investering

Max. investering

Waarborg

Achtergesteld

Roerende voorheffing

Converteerbaar

Winwinlening

Voor wie?

Jaarlijkse bruto rente

Belastingskrediet

Bruto rente + belastingskrediet

Looptijd

Terugbetaling

Kapitaaluitstel

Min. investering

Max. investering

Waarborg

Achtergesteld

Roerende voorheffing

Converteerbaar

Proxilening

Voor wie?

Jaarlijkse bruto rente

Belastingskrediet

Bruto rente + belastingskrediet

Looptijd

Terugbetaling

Kapitaaluitstel

Min. investering

Max. investering

Waarborg

Achtergesteld

Roerende voorheffing

Converteerbaar

Beschrijving

Via deze financieringscampagne wil Donki maximaal €150.000 ophalen. Je kan maximaal €5.000 investeren in dit project, ongeacht het gekozen leningstype. Er zijn 3 aangeboden leningstypes: de gestandaardiseerde achtergestelde lening met opschortende voorwaarde (hierna "crowdlening"), de achtergestelde winwinlening met opschortende voorwaarde (hierna "winwinlening") en de achtergestelde proxilening met opschortende voorwaarde (hierna "proxilening")


In een notendop

 • Fast casual Mexicaanse burritobar 
 • Vers en snel: de klant stelt zelf via een stappenmenu de maaltijd samen, volledig volgens eigen smaak
 • Restaurants in Leuven, Sint-Gillis en Etterbeek. In oktober opent Donki Gent, in 2023 staat nummer vijf gepland in Antwerpen 
 • Familiebedrijf met wortels in Nicaragua: foundersduo Pierre en Xiomara Baltodano stuurt vier vestigingen aan 
 • Sociaal engagement: met het Piñata-project ondersteunt Donki kansarme kinderen 
 • Op zoek naar minimaal €50.000 en maximaal €150.000 om de opening van de vestiging in Antwerpen mee te financieren en verdere stappen te zetten in de strategische groei van het bedrijf
 • Investeren kan via de winwinlening en de crowdlening


Waarom Donki? 

Vers, snel en Mexicaans. Wie bij Donki een burrito of taco gaat eten, mag zeker deze trefwoorden afvinken. 

“In onze shops willen we het verschil maken met huisgemaakt Mexicaans comfort food, boordevol smaak. Van de vleesmarinade en salsa tot de limonades: we maken alles volgens ons eigen recept.” - Pierre Baltodano, co-founder Donki


Activiteit

Bij Donki wordt jouw gerecht live bereid terwijl je wacht aan de bar. Een taco met chili con carne, burrito met carnitas of een quesadilla gegrilde kip: je kiest zelf jouw maaltijd, jouw vulling en bijhorende salsa

Gezellige drukte is eigen aan Donki: de burritobars kunnen tussen 60 à 90 mensen per uur bedienen op piekmomenten. Geen tijd om te tafelen? Ook in take-away en delivery groeide Donki snel uit tot een referentie met een doeltreffende multi-channel aanpak.


Deze ervaring en kennis zorgden ervoor dat Donki ook tijdens de covid-periode verder groeide. Meer dan een derde van de maaltijden gaat via afhaal de deur uit.

“Momenteel ligt de focus op een zo goed mogelijke service in de restaurants, zowel eat-in als take-out. Achter de schermen werken we aan de uitbouw van een uitgebreider cateringaanbod en willen we nieuwe cocktails toevoegen aan het menu. Ook bekijken we de piste van producten in de retail.” - Pierre Baltodano, co-founder Donki 


Team

Nicaraguaanse roots kruisen West-Vlaamse ondernemingszin: broer en zus Pierre en Xiomara Baltodano werden opgevoed tussen twee culturen, met een passie voor food-concepten als verbindende factor. 

Binnen het familiebedrijf -ook de ouders zijn aandeelhouders- focust Pierre zich op het financiële plaatje van de zaak, Xiomara neemt dan weer de leiding in personeelsbeleid en HR, marketing en het uitwerken van de recepten. De strategie leidt het ondernemersduo samen.

Elk van de drie vestigingen van Donki wordt als een aparte business unit geleid door een lokale store manager en zijn team. Op die manier telt Donki intussen 15 vaste werknemers, aangevuld met jobstudenten en flexi’s. 


Tractie

Fast casual-ketens genoeg in ons land, maar niet in combinatie met de Mexicaanse keuken. De snelle hap van Donki kreeg dan ook een pak vermeldingen in binnen- en buitenlandse pers. Onder meer The Guardian en Culture Trip tipten kort na de oprichting al dat een bezoek aan Donki de moeite waard is. In Trends kreeg het uitgekiende personeelsbeleid van Pierre en Xiomara een mooie vermelding.

“Deze zaak overklast moeiteloos z'n soortgenoten in het genre van de snelle hap.” - De Morgen 


Verder kreeg het potentieel van de onderneming weerklank in Trends Gazellen 2021  en werden Pierre en Xiomara uitgekozen tot gezicht van de BAAS-campagne in Leuven. 

Met het Piñata-project linkt de familie Baltodano bovendien een filantropische insteek aan haar onderneming. 

“Via dit sociaal project dragen we met Donki bij aan de ondersteuning van minderbedeelde kinderen. Op regelmatige basis organiseren we dagen waarbij piñata, burritos en goodie bags worden uitgedeeld.” - Xiomara Baltodano, co-founder Donki


Investeer mee!

In 2013 vlogen de eerste burritos over de toonbank in Leuven, Sint-Gillis volgde in 2018 en nog een jaar later opende de vestiging in Etterbeek de deuren. In oktober mag ook Gent kennismaken met de Mexicaanse sfeer van Donki. In 2023 moet de eerste Donki in Antwerpen opstarten.

De investeringen van deze crowdlendingcampagne zullen dan ook voor de Antwerpse tak van Donki gebruikt worden, aangevuld met operationele inspanningen om het management van 5 vestigingen te verbeteren. Voor een gedetailleerde oplijsting van de geplande investeringen, zie de tab ‘Financiële gegevens.’

Investeren in Donki kan via:

 • de winwinlening: dit is een achtergestelde lening met 1,5% jaarlijkse brutorente + 2,5% jaarlijks belastingkrediet, 30% waarborg op openstaand bedrag, looptijd 5 jaar. Jaarlijks constante aflossing.
 • de crowdlening: dit is een achtergestelde lening met 7% jaarlijkse brutorente, looptijd 5 jaar. Jaarlijks constante aflossing.
 • de proxilening: 1,5% jaarlijkse brutorente + 4% jaarlijks belastingkrediet gedurende de eerste 3 jaar. 1,5% jaarlijkse brutorente + 2,5% jaarlijks belastingkrediet in het 4e en 5e jaar. 30% waarborg op het openstaande bedrag, looptijd 5 jaar. Jaarlijks constante aflossing.


Wees je bewust van de risico's

Een belegging onder de vorm van een achtergestelde lening aan Donki houdt bepaalde risico’s in. Hierna worden de voornaamste risico’s aangeduid, zonder evenwel uitputtend te zijn.

 • Opschortende voorwaarde: Er is een opschortende voorwaarde van toepassing op de lening. De lening zal immers niet doorgaan indien het minimumbedrag van €50.000 niet wordt bereikt vóór 1 november 2022 door beide leningstypes gezamenlijk. Als het minimale bedrag niet behaald wordt en je reeds een investering hebt toegezegd en betaald, zal je het geïnvesteerde bedrag zo snel mogelijk na de einddatum van de campagne terugkrijgen.


 • Risico op geheel of gedeeltelijk verlies van de belegging of niet behalen van verwacht rendement: Door een leningsovereenkomst te sluiten met de leningnemer lenen beleggers gelden aan de leningnemer. De leningnemer verbindt zich tot (i) de jaarlijkse betaling van rente en (ii) de jaarlijkse terugbetaling van de hoofdsom. In geval van faillissement of het in gebreke blijven van de leningnemer, is het echter mogelijk dat beleggers de bedragen waarop zij aanspraak maken niet kunnen recupereren. Zij lopen dus het risico hun belegging gedeeltelijk of volledig te verliezen en/of het verwachte rendement niet behalen.


 • Het vermogen van de leningnemer om terug te betalen kan beperkt zijn: Het vermogen van de leningnemer om de lening terug te betalen zal afhangen van de financiële toestand van de leningnemer op het moment van de gevraagde terugbetaling, en kan worden beperkt bij wet, door de voorwaarden van schulden en door de overeenkomsten die de leningnemer is aangegaan op of vóór die datum en die de bestaande of toekomstige schuldverbintenissen kunnen vervangen, aanvullen of wijzigen. De voorwaarden van de lening zullen niet voorzien in een beperking voor de leningnemer om bijkomende schulden aan te gaan. Indien de leningnemer in de toekomst een belangrijke bijkomende schuldenlast aangaat, dan kan dit het risico op niet-terugbetaling van de lening door de leningnemer verhogen.


 • Achtergestelde lening zonder zekerheden: De verbintenissen van de leningnemer ingevolge de leningsovereenkomst zullen achtergesteld zijn zowel ten aanzien van al de niet-achtergestelde bestaande als van alle niet-achtergestelde toekomstige schulden. Deze achterstelling geldt zowel voor de hoofdsom als de interesten. Dit verhoogt het risico voor de belegger op het geheel of gedeeltelijk verlies van zijn belegging. Immers, de beleggers zullen slechts worden terugbetaald nadat alle gewone, niet-achtergestelde schuldeisers van de leningnemer zijn voldaan. De beleggers genieten overigens niet van zekerheden die enige voorrang verlenen aan de beleggers ten aanzien van andere schuldeisers. De terugbetaling van de lening wordt niet gegarandeerd door een derde partij (met dien verstande dat de belegger, mits aan bepaalde strikte voorwaarden is voldaan, bij de winwinlening kan genieten van een eenmalig belastingkrediet indien de kredietnemer een deel of het geheel van de lening niet kan terugbetalen).


 • Beperkte gevallen van vervroegde opeisbaarheid: Slechts in een beperkt aantal gevallen omschreven in de leningovereenkomst en het Winwinleningdecreet (onder meer faillissement, kennelijk onvermogen, of vrijwillige of gedwongen ontbinding of vereffening van de leningnemer of in geval van een achterstand van meer dan drie maanden in de betaling van de aflossingen van de hoofdsom of de interesten van de lening) zal de belegger de toegestane lening vervroegd opeisbaar kunnen verklaren. De gevallen van vervroegde opeisbaarheid omvatten dus niet alle mogelijke gevallen van vermindering van de kredietwaardigheid van de leningnemer. Dit verhoogt het risico dat andere kredietgevers eerst worden betaald en de beleggers hun volledige inleg niet kunnen terugkrijgen. Bij vervroegde opeisbaarheid is de leningnemer ertoe gehouden de nog verschuldigde hoofdsom terug te betalen inclusief de gederfde interesten.


 • Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling: De leningnemer heeft de optie om de aangeboden lening vervroegd terug te betalen, en dit buiten het geval van overmacht, enkel indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

(i) de terugbetaling geschiedt naar aanleiding van een gebeurtenis die op betekenisvolle wijze de economie van het contract zoals initieel overeengekomen tussen partijen wijzigt en niet toerekenbaar is aan de leningnemer, en
(ii) de belegger in geen enkele mate wordt benadeeld door een onevenwicht tussen de rechten en plichten van de leningnemer en de belegger, en
(iii) er geen kosten worden aangerekend voor de vroegtijdige terugbetaling.

De terugbetaling zal gebeuren op basis van het hoogste bedrag van de marktwaarde of de nominale waarde op het ogenblik van de beslissing tot vervroegde terugbetaling, zonder extra kosten en dit samen met de betaling van de vervallen interesten.

In geval van overmacht zal de terugbetaling minstens de marktwaarde betreffen op het moment van de terugbetaling.

Er is dus geen verbrekingsvergoeding, wederbeleggingsvergoeding of andere gelijkaardige vergoeding verschuldigd. In geval van vervroegde terugbetaling van de Winwinlening verbindt de belegger er zich toe om de bij besluit van de Vlaamse Regering aangewezen instantie (momenteel de NV Waarborgbeheer) daarvan op de hoogte te brengen.


 • Mogelijkheid tot vervroegde afsluiting van de aanbieding: De inschrijvingsperiode van de aanbieding kan vervroegd worden afgesloten als de opschortende voorwaarde is ingelost. Gelet op het feit dat het maximale bedrag van de WinWinner-campagne 150.000 EUR bedraagt, kan de campagne vervroegd worden afgesloten zelfs indien het opgehaalde bedrag onder deze campagne het bedrag van 150.000 EUR niet heeft bereikt.


 • Inflatierisico en renterisico: Het inflatierisico houdt verband met de toekomstige waarde van geld. Het eigenlijk rendement van een investering in de lening wordt verminderd door inflatie. Hoe hoger de inflatievoet, hoe lager het eigenlijke rendement van de lening zal zijn. Indien de inflatievoet gelijk is aan over hoger dan de nominale opbrengst van de lening, dan is het eigenlijke rendement gelijk aan nul, of zal het eigenlijke rendement zelfs negatief zijn. Een belegging in de lening met een vaste interestvoet gaat gepaard met het risico dat latere wijzigingen in de marktrente een ongunstige invloed hebben op het rendement van de belegging ten aanzien van andere mogelijke beleggingen die beschikbaar zijn op de markt.


 • Geen verhandelbaarheid: De beleggers zullen de rechten die zij hebben uit hoofde van de leningsovereenkomst niet aan derde partijen kunnen overdragen. Aldus is hun belegging geen liquide, verhandelbare belegging.


 • Fiscaliteit (winwinlening): De voorgestelde belegging is een belegging onder de vorm van een “Winwinlening” die voldoet aan de voorwaarden van het Winwinleningdecreet. Hieraan zijn bepaalde fiscale voordelen verbonden. De beleggers moeten zich er echter van bewust zijn dat de niet-naleving van de voorwaarden en strikte formaliteiten van het Winwinleningdecreet kunnen leiden tot het verlies van deze fiscale voordelen in hoofde van de belegger. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
 • Fiscaliteit (proxilening): De voorgestelde belegging is een belegging onder de vorm van een “proxilening” die voldoet aan de voorwaarden van het proxileningdecreet. Hieraan zijn bepaalde fiscale voordelen verbonden. De beleggers moeten zich er echter van bewust zijn dat de niet-naleving van de voorwaarden en strikte formaliteiten van het proxileningdecreet kunnen leiden tot het verlies van deze fiscale voordelen in hoofde van de belegger. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
 • Fiscaliteit (crowdlening): Op de bruto-interesten verworven door de belegger, zal door de leningnemer roerende voorheffing moeten worden ingehouden. Deze roerende voorheffing komt volledig ten laste van de belegger. Aldus zal de belasting op de interesten het rendement van de belegging voor de belegger verminderen. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
  Nota: op ontvangen interesten tussen Belgische vennootschappen is geen roerende voorheffing verschuldigd. De leninggever ontvangt dan een bruto interest dewelke wordt opgenomen als belastbaar inkomen van de vennootschap.

Het is raadzaam om slechts een fractie van je beschikbaar (spaar)geld uit te lenen.


Heb je vragen? Contacteer de Crowdfund Coach

WinWinnerCoach
Stig Van Peer [email protected]

Financieel

Bijlagen

Updates

Last call!   28-10-2022

De campagne van Donki zit er bijna op! 

Je hebt nog 3 dagen om te investeren in de groeiplannen van oprichters Pierre en Xiomara Baltodano.

29 investeerders zorgden al voor €59.500, waarmee Donki de vijfde vestiging in Antwerp (deels) mee zal financieren. 

WinWinnerCoach
Stig Van Peer
Winwinner coach
Uitnodiging Ambassador Night   03-10-2022

De eerste belangrijke mijlpaal voor Donki werd dit weekend bereikt: met €51.000 opgehaalde funding zit de campagne over de helft van haar minimaal doelbedrag!

Wil je oprichters Pierre en Xiomara zelf eens aan het woord horen? Dan nodigen we je graag uit op de Ambassador Night van Donki in hun nieuwe vestiging (in opbouw) in Gent

Op dinsdag 18 oktober om 19u zijn alle geïnteresseerde investeerders en ambassadeurs welkom! Inschrijven is gratis en kan hier

WinWinnerCoach
Aaron
Winwinner coach
Campagne online!   01-09-2022

De campagne van Donki is zonet van start gegaan! 

Vanaf nu kan je investeren in het project van oprichters Pierre en Xiomara Baltodano.

WinWinnerCoach
Aaron
Winwinner coach€54.000 gefinancierd

30 investeerders

108%
€50.000 min. - €150.000 max.
Crowdlening Winwinlening Proxilening

2%-7% rente per jaar

Jammer, voor dit project ben je te laat...

Bekijk lopende projecten

Waarom investeren?

Grondig gescreende dossiers
€0 kosten voor investeerder
98% Terugbetalingsratio

Klaar om te investeren in Donki ?


Veilig betalen 
€0 kosten voor investeerder 
98% Terugbetalingsratio 
Ik ga investeren

Is dit niet het project voor jou? Bekijk de lopende projecten.

WinWinner