image Castard

INVESTERINGSPROJECT

Crowdlening Winwinlening

Castard

Castard is een baby- en kinderspeciaalzaak die de naam waard is. Van kledij en speelgoed over geboortelijsten en -kaartjes tot een babyspa en een massagehoek; (aanstaande) moeders en vaders vinden er wat ze nodig hebben voor hun kleine spruit. Zaakvoerster Kelly Denolf startte het concept in 2017 en deed haar zaak geleidelijk groeien, met zelfs een verhuis naar een groter, eigen pand.

Nu staat de opening van een 2e Castard-vestiging op de planning. Om die plannen mogelijk te maken zoekt Castard financiering via deze WinWinner-campagne. Daarnaast wil de baby- en kinderspeciaalzaak ook geld ophalen om te investeren in voorraad en marketingverbeteringen.

Bedrijfsnaam Castard
Oprichtingsdatum 12/09/2017
BTW-nummer BE0680.920.895
Vennootschapsvorm BV
Locatie Brugsesteenweg 292, 8800 Roeselare
Activiteit Baby- en kinderspeciaalzaak
Wat is een WinWinner campagne?

Via WinWinner kunnen ondernemers hun ambitieuze groeiplannen met hun netwerk delen om hun ambassadeurs te laten investeren via voordelige leningen zoals de winwinlening. Zo kan de ondernemer verder groeien en haar plannen waarmaken. We brengen je graag in contact met de onderneming om de voorwaarden van de lening te bespreken. Lenen aan KMO's omvat altijd een risico van kapitaalverlies.

Beschrijving

Via deze financieringscampagne wil Castard maximaal €115.000 ophalen. Je kan maximaal €5.000 investeren in dit project, ongeacht het gekozen leningstype. Er zijn 2 aangeboden leningstypes: de gestandaardiseerde achtergestelde lening met opschortende voorwaarde (hierna "crowdlening") en de achtergestelde winwinlening met opschortende voorwaarde (hierna "winwinlening").


In een notendop

 • Baby- en kinderspeciaalzaak in Roeselare met breed aanbod: van kledij en speelgoed over geboortelijsten en -kaartjes tot een babyspa en massagehoek
 • Zaakvoerster heeft jaren ervaring in de sector en gaat voor een persoonlijke aanpak
 • Castard bestaat al bijna 5 jaar en verhuisde goed anderhalf jaar geleden naar een eigen pand, nu zijn er plannen voor een tweede vestiging
 • Op zoek naar minimaal €50.000 en maximaal €115.000 voor o.a. voorraad, opfrissing tweede vestiging en upgrade webshop
 • Investeren kan via de crowdlening en de winwinlening


Waarom Castard?

Kelly Denolf werkte enkele jaren als rechterhand van de zaakvoerder van een babyspeciaalzaak in Oost-Vlaanderen. Maar ze had een eigen droom: haar eigen onderneming, haar eigen baby- en kinderspeciaalzaak. Want in haar thuisstad Roeselare zag ze de nood aan een winkel met alles wat (aanstaande) mama's en papa's nodig hebben.

"Zelf een zaak starten gaf me de mogelijkheid om mijn eigen accenten te leggen. We vertrekken bij Castard vanuit de wensen van onze klanten om hen een leuke en op-maat-ervaring te geven bij een belangrijke mijlpaal in hun leven.” – Kelly Denolf, oprichter Castard


Activiteit

Bij Castard kan je terecht voor een hele resem producten voor baby’s en kinderen, van 0 tot 6 jaar: van kledij over speelgoed tot verzorgingsproducten en draagtassen. De onderneming verzorgt ook geboortekaartjes en -lijsten. Er zijn maar liefst meer dan 10.000 artikelen te koop!

Maar daar stopt het nog niet. Zin om je kleine spruit of jezelf even te verwennen? Dan moet je op de eerste verdieping van de winkel zijn. In de babyspa -goed voor de ontwikkeling van de motoriek van baby’s- kunnen de allerkleinsten hun eerste waterpret beleven. In de massagehoek kunnen baby’s én toekomstige moeders genieten van een ontspannende massage.


Ten slotte kan je ook voor een locatie voor je gender reveal party of babyborrel en bijhorende catering op Castard rekenen. Dit dankzij een samenwerking met Tafel Madeleine, het restaurant van Kelly’s partner Wim.

"Nu we bijna 5 jaar bezig zijn met Castard, is ons aanbod al sterk gegroeid. Al onze activiteiten vertrekken vanuit de behoeften van onze klanten. We plaatsen hen centraal en willen hen een betaalbaar en mooi assortiment aanbieden.” – Kelly Denolf, oprichter Castard


Team

Castard is lange tijd een onewomanshow geweest. Zaakvoerster Kelly hield zo goed als alle balletjes in de lucht, van bestellingen plaatsen over geboortelijsten aanleggen tot de sociale-mediakanalen van Castard beheren. En uiteraard kwam daar het uitbaten van de winkel zelf nog bij. Haar partner Wim steekt gelukkig een handje toe, met het opvolgen van de administratie en de financiën.


Met de baby- en kinderspeciaalzaak voor Kelly en het restaurant voor Wim heeft het West-Vlaamse koppel meer dan werk genoeg. De eerste halftijdse werkneemster die recent in Castard opstartte, was dan ook meer dan welkom.


Tractie

Na bijna 5 jaar activiteit mag Castard zich een gevestigde waarde noemen onder de babywinkels in Roeselare en omstreken, in een sector die -dat mogen we toch wel stellen- een stabiele afzetmarkt kent.

Niet alleen het aanbod van Castard is sterk uitgebreid. Ook de onderneming zelf deed dat: oorspronkelijk huurde Castard een winkelruimte, maar besliste goed anderhalf jaar geleden om een groter pand (bijna 700 m2) aan te kopen langs een van de belangrijkste invalswegen richting het centrum van Roeselare.


Die groei is ook in de cijfers te zien: ondanks moeilijke corona-omstandigheden (mondmasker, winkelen op afspraak…) kon Castard haar omzet doen groeien: in 2021 lag de omzet 11% hoger dan het jaar ervoor.

"Een zaak waar heel veel liefde en professionaliteit samen gaan! Wij kozen om onze geboortelijst bij Castard te leggen en hebben er nooit spijt van gehad. Topkwaliteit en topservice! Altijd met een glimlach en steeds met raad en daad staat Kelly voor je klaar!” - Laetitia


Investeer mee

Castard wil blijven groeien, om nog meer de totaalervaring te kunnen bieden aan (toekomstige) ouders en hun kinderen.

Het eerste doel is de opening van een tweede winkel in een andere West-Vlaamse provinciestad. Hiervoor heeft Castard al een pand op het oog. Voor enkele opfrissingen aan het pand en voor de aanleg van een voorraad heeft Castard €50.000 nodig, het minimale doelbedrag van deze campagne.

Maar aan ideeën en potentieel ontbreekt het niet bij Castard. Zo wil de onderneming volgende bijkomende investeringen doen, die mogelijk zijn bij het behalen van het maximumbedrag van deze campagne (€115.000):

 • Voorraad voor de vestiging in Roeselare: het aanleggen van een geboortelijst vormt weliswaar een stabiele bron van inkomsten -vaak wordt overeengekomen dat minimaal 90 à 95% van de items op het lijstje effectief moet afgenomen worden- maar vereist wel heel wat voorfinanciering
 • Het aanbieden van foodboxen voor de eerste dagen na de geboorte: thuiskomen na een bevalling is een beetje hectisch. Handig toch als er een foodbox klaarstaat die reeds volledig bereide maaltijden bevat? Met de restaurantervaring van Wim is dit een makkelijke toevoeging voor het aanbod van Castard
 • IT: het verbeteren van de website, met focus op een upgrade van de webshop

Investeren kan via:

 • de winwinlening: dit is een achtergestelde lening met 1,5% jaarlijkse brutorente + 2,5% jaarlijks belastingkrediet, 30% waarborg op openstaand bedrag, looptijd 5 jaar. Jaarlijks constante aflossing
 • de crowdlening: dit is een gestandaardiseerde achtergestelde lening met 7% brutorente, looptijd 5 jaar. Jaarlijks constante aflossing.
Van kinderkledij over verzorgingsproducten tot speelgoed en zelfs een babyspa en massagehoek: Castard is een baby- en kinderspeciaalzaak die de naam waard is. Zaakvoerster Kelly gaat in haar pand van bijna 700 m2 prat op een persoonlijke aanpak en heeft de afgelopen jaren haar onderneming doen groeien. Nu smeedt ze plannen voor een tweede vestiging en enkele investeringen om haar zaak nog te verbeteren. Investeer jij mee?


Wees je bewust van de risico's

Een belegging onder de vorm van een achtergestelde lening aan Castard houdt bepaalde risico’s in. Hierna worden de voornaamste risico’s aangeduid, zonder evenwel uitputtend te zijn.

 • Opschortende voorwaarde: Er is een opschortende voorwaarde van toepassing op de lening. De lening zal immers niet doorgaan indien het minimumbedrag van €50.000 niet wordt bereikt vóór 26 oktober 2022 door beide leningstypes gezamenlijk. Als het minimale bedrag niet behaald wordt en je reeds een investering hebt toegezegd en betaald, zal je het geïnvesteerde bedrag zo snel mogelijk na de einddatum van de campagne terugkrijgen.


 • Risico op geheel of gedeeltelijk verlies van de belegging of niet behalen van verwacht rendement: Door een leningsovereenkomst te sluiten met de leningnemer lenen beleggers gelden aan de leningnemer. De leningnemer verbindt zich tot (i) de jaarlijkse betaling van rente en (ii) de jaarlijkse terugbetaling van de hoofdsom. In geval van faillissement of het in gebreke blijven van de leningnemer, is het echter mogelijk dat beleggers de bedragen waarop zij aanspraak maken niet kunnen recupereren. Zij lopen dus het risico hun belegging gedeeltelijk of volledig te verliezen en/of het verwachte rendement niet behalen.


 • Het vermogen van de leningnemer om terug te betalen kan beperkt zijn: Het vermogen van de leningnemer om de lening terug te betalen zal afhangen van de financiële toestand van de leningnemer op het moment van de gevraagde terugbetaling, en kan worden beperkt bij wet, door de voorwaarden van schulden en door de overeenkomsten die de leningnemer is aangegaan op of vóór die datum en die de bestaande of toekomstige schuldverbintenissen kunnen vervangen, aanvullen of wijzigen. De voorwaarden van de lening zullen niet voorzien in een beperking voor de leningnemer om bijkomende schulden aan te gaan. Indien de leningnemer in de toekomst een belangrijke bijkomende schuldenlast aangaat, dan kan dit het risico op niet-terugbetaling van de lening door de leningnemer verhogen.


 • Achtergestelde lening zonder zekerheden: De verbintenissen van de leningnemer ingevolge de leningsovereenkomst zullen achtergesteld zijn zowel ten aanzien van al de niet-achtergestelde bestaande als van alle niet-achtergestelde toekomstige schulden. Deze achterstelling geldt zowel voor de hoofdsom als de interesten. Dit verhoogt het risico voor de belegger op het geheel of gedeeltelijk verlies van zijn belegging. Immers, de beleggers zullen slechts worden terugbetaald nadat alle gewone, niet-achtergestelde schuldeisers van de leningnemer zijn voldaan. De beleggers genieten overigens niet van zekerheden die enige voorrang verlenen aan de beleggers ten aanzien van andere schuldeisers. De terugbetaling van de lening wordt niet gegarandeerd door een derde partij (met dien verstande dat de belegger, mits aan bepaalde strikte voorwaarden is voldaan, bij de winwinlening kan genieten van een eenmalig belastingkrediet indien de kredietnemer een deel of het geheel van de lening niet kan terugbetalen).


 • Beperkte gevallen van vervroegde opeisbaarheid: Slechts in een beperkt aantal gevallen omschreven in de leningovereenkomst en het Winwinleningdecreet (onder meer faillissement, kennelijk onvermogen, of vrijwillige of gedwongen ontbinding of vereffening van de leningnemer of in geval van een achterstand van meer dan drie maanden in de betaling van de aflossingen van de hoofdsom of de interesten van de lening) zal de belegger de toegestane lening vervroegd opeisbaar kunnen verklaren. De gevallen van vervroegde opeisbaarheid omvatten dus niet alle mogelijke gevallen van vermindering van de kredietwaardigheid van de leningnemer. Dit verhoogt het risico dat andere kredietgevers eerst worden betaald en de beleggers hun volledige inleg niet kunnen terugkrijgen. Bij vervroegde opeisbaarheid is de leningnemer ertoe gehouden de nog verschuldigde hoofdsom terug te betalen inclusief de gederfde interesten.


 • Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling: De leningnemer heeft de optie om de aangeboden lening vervroegd terug te betalen, en dit buiten het geval van overmacht, enkel indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

(i) de terugbetaling geschiedt naar aanleiding van een gebeurtenis die op betekenisvolle wijze de economie van het contract zoals initieel overeengekomen tussen partijen wijzigt en niet toerekenbaar is aan de leningnemer, en
(ii) de belegger in geen enkele mate wordt benadeeld door een onevenwicht tussen de rechten en plichten van de leningnemer en de belegger, en
(iii) er geen kosten worden aangerekend voor de vroegtijdige terugbetaling.

De terugbetaling zal gebeuren op basis van het hoogste bedrag van de marktwaarde of de nominale waarde op het ogenblik van de beslissing tot vervroegde terugbetaling, zonder extra kosten en dit samen met de betaling van de vervallen interesten.

In geval van overmacht zal de terugbetaling minstens de marktwaarde betreffen op het moment van de terugbetaling.

Er is dus geen verbrekingsvergoeding, wederbeleggingsvergoeding of andere gelijkaardige vergoeding verschuldigd. In geval van vervroegde terugbetaling van de Winwinlening verbindt de belegger er zich toe om de bij besluit van de Vlaamse Regering aangewezen instantie (momenteel de NV Waarborgbeheer) daarvan op de hoogte te brengen.


 • Mogelijkheid tot vervroegde afsluiting van de aanbieding: De inschrijvingsperiode van de aanbieding kan vervroegd worden afgesloten als de opschortende voorwaarde is ingelost. Gelet op het feit dat het maximale bedrag van de WinWinner-campagne 115.000 EUR bedraagt, kan de campagne vervroegd worden afgesloten zelfs indien het opgehaalde bedrag onder deze campagne het bedrag van 115.000 EUR niet heeft bereikt.


 • Inflatierisico en renterisico: Het inflatierisico houdt verband met de toekomstige waarde van geld. Het eigenlijk rendement van een investering in de lening wordt verminderd door inflatie. Hoe hoger de inflatievoet, hoe lager het eigenlijke rendement van de lening zal zijn. Indien de inflatievoet gelijk is aan over hoger dan de nominale opbrengst van de lening, dan is het eigenlijke rendement gelijk aan nul, of zal het eigenlijke rendement zelfs negatief zijn. Een belegging in de lening met een vaste interestvoet gaat gepaard met het risico dat latere wijzigingen in de marktrente een ongunstige invloed hebben op het rendement van de belegging ten aanzien van andere mogelijke beleggingen die beschikbaar zijn op de markt.


 • Geen verhandelbaarheid: De beleggers zullen de rechten die zij hebben uit hoofde van de leningsovereenkomst niet aan derde partijen kunnen overdragen. Aldus is hun belegging geen liquide, verhandelbare belegging.


 • Fiscaliteit (winwinlening): De voorgestelde belegging is een belegging onder de vorm van een “Winwinlening” die voldoet aan de voorwaarden van het Winwinleningdecreet. Hieraan zijn bepaalde fiscale voordelen verbonden. De beleggers moeten zich er echter van bewust zijn dat de niet-naleving van de voorwaarden en strikte formaliteiten van het Winwinleningdecreet kunnen leiden tot het verlies van deze fiscale voordelen in hoofde van de belegger. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
 • Fiscaliteit (crowdlening): Op de bruto-interesten verworven door de belegger, zal door de leningnemer roerende voorheffing moeten worden ingehouden. Deze roerende voorheffing komt volledig ten laste van de belegger. Aldus zal de belasting op de interesten het rendement van de belegging voor de belegger verminderen. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
  Nota: op ontvangen interesten tussen Belgische vennootschappen is geen roerende voorheffing verschuldigd. De leninggever ontvangt dan een bruto interest dewelke wordt opgenomen als belastbaar inkomen van de vennootschap.

Het is raadzaam om slechts een fractie van je beschikbaar (spaar)geld uit te lenen.

Investeer

Welke leningen zijn er?

Bruto rendement
Terugbetaling
Looptijd
Waarborg
Investeren vanaf
Maximale investering
Achtergesteld
Bruto rendement
Terugbetaling
Looptijd
Waarborg
Investeren vanaf
Maximale investering
Achtergesteld

Waarom investeren via WinWinner?

Investeren in gescreende dossiers
€0 kosten voor investeerder
>98% Terugbetalingsratio

Winwinner coach

Aaron Moerman
aaron@winwinner.be
+32 470 29 02 14
Let op!
Geld lenen aan een onderneming is risicovol.
Als investeerder loopt u het risico dat het ontleende bedrag geheel of gedeeltelijk niet kan worden terugbetaald.