image Epiphany's Kitchen

INVESTERINGSPROJECT

Crowdlening Winwinlening

Epiphany's Kitchen

Epiphany's Kitchen verrast met een volledig plant-based menu, met de mogelijkheid om een stukje vlees, vis of kaas bij te bestellen. Verwacht je dus aan unieke smaakcombinaties, tegen de achtergrond van een feeëriek interieur

Bezielster Epiphany Vanderhaegen - de dochter van mode-ontwerpster Kaat Tilley - opent na het succes in Gent een tweede zaak in Antwerpen, waarvan een deel via crowdlending wordt gefinancierd.  

Bedrijfsnaam Epiphany's Kitchen
Oprichtingsdatum 03/05/2001 (in 2018 werd Epiphany's Kitchen ondergebracht in een slapende vennootschap)
BTW-nummer BE0474.726.710
Vennootschapsvorm BV
Locatie Burgstraat 10, 9000 Gent
Activiteit Vegan restaurant
Wat is een WinWinner campagne?

Via WinWinner kunnen ondernemers hun ambitieuze groeiplannen met hun netwerk delen om hun ambassadeurs te laten investeren via voordelige leningen zoals de winwinlening. Zo kan de ondernemer verder groeien en haar plannen waarmaken. We brengen je graag in contact met de onderneming om de voorwaarden van de lening te bespreken. Lenen aan KMO's omvat altijd een risico van kapitaalverlies.

Beschrijving

Via deze financieringscampagne wil Epiphany's Kitchen maximaal €150.000 ophalen. Je kan maximaal €5.000 investeren in dit project, ongeacht het gekozen leningstype. Er zijn 2 aangeboden leningstypes: de gestandaardiseerde achtergestelde lening met opschortende voorwaarde (hierna "crowdlening") en de achtergestelde winwinlening met opschortende voorwaarde (hierna "winwinlening").


In een notendop

 • Veganistisch restaurant uit Gent, met vis, vlees of kaas als optie 
 • Laureaat ‘Best Vegan Dinner Place’ in 2021
 • Vast keukenteam sinds de start onder leiding van oprichtster Epiphany Vanderhaegen 
 • Het dromerige interieur is een absolute must see  
 • Op zoek naar minimaal €75.000 en maximaal €150.000 om een tweede zaak te openen in Antwerpen 
 • Investeren kan via de crowdlening en de winwinlening


Waarom Epiphany's Kitchen? 

Het volledige basismenu van Epiphany’s Kitchen is plantaardig opgebouwd. Geen dierlijke producten zoals eieren, gelatine of melkproducten dus. Ook wordt er low carb gewerkt achter het fornuis, boordevol groenten in plaats van klassieke geraffineerde koolhydraten.

Wil je toch nog een stukje vis, vlees of kaas bij jouw maaltijd? Die optie is er wel altijd. Op ecologische wijze vervaardigd, uiteraard.

“Sinds de start van onze zaak in 2019 kozen we voor deze logica. We vertrekken vanuit ons volledig vegan menu. Bij deze gerechten heb je geen klassiekers om op terug te vallen. Je moet dus creatief uit de hoek komen om te blijven verrassen.” - Epiphany Vanderhaegen, oprichtster Epiphany’s Kitchen 


Activiteit

Pizzadeeg op basis van yuccawortel, glutenvrije pasta’s en zelfs de kleurrijke cocktails: alles wat op tafel verschijnt, is vers en veganistisch. Zo staat de keuken van Epiphany’s garant voor verrassende smaken. 

“Door alles vegan en vers te bereiden, is de samenstelling van ons menu behoorlijk arbeidsintensief. Zo duurt het bijvoorbeeld 48 uur om onze pizzabodems volledig te maken. Samen met glutenvrije pasta en onze eigen versie van een kaaskroket en kaasfondue vormen ze onze specialiteiten.” - Epiphany Vanderhaegen, oprichtster Epiphany’s Kitchen


Team

Epiphany Vanderhaegen is de drijvende kracht achter dit opmerkelijke restaurant. De dochter van mode-ontwerpster Kaat Tilley ontwikkelt niet alleen de gerechten en smaakcombinaties, ook het opvallende interieur is van haar hand. 

Met vier vaste koks kan Epiphany al sinds de start op hetzelfde keukenteam rekenen. Zij worden aangevuld met wisselend zaalpersoneel en jobstudenten.


Tractie

Het creatieve werk van het team kreeg in 2021 erkenning van Be Vegan, de vzw die de vegan levensstijl op een positieve manier promoot. Epiphany’s Kitchen werd uitgeroepen tot ‘Best Vegan Dinner Place’. Ook op Tripadvisor krijgt de keuken een uitstekende score, met gemiddeld 4,5/5 uit meer dan 180 onafhankelijke reviews.

Naast wat er op je bord wordt getoverd, is een bezoek aan de het Gentse restaurant ook een lust voor het oog. Het dromerige interieur vol planten, tinten van appelblauwzeegroen en een fontein is niet dat van een klassieke eetgelegenheid. 

“De erfenis van de geest van mijn moeder is hier voelbaar. Een paar interieurstukken zijn van haar hand. Let bijvoorbeeld maar eens op de drie opvallende kroonluchters.” - Epiphany Vanderhaegen, oprichtster Epiphany’s Kitchen


Investeer mee! 

Sinds 2019 ontvangt Epiphany’s Kitchen gasten die op zoek zijn naar een vegan maaltijd met optioneel extraatje in het Gentse stadscentrum

Dit succesrecept krijgt nu een vervolg in Antwerpen. Om de opening van die tweede zaak mee te financieren, zoekt Epiphany Vanderhaegen minimaal €75.000 en maximaal €150.000 financiering via crowdlending.

Deze investeringen zullen gebruikt worden om:

 • de nieuwe handelszaak in te richten
 • meubilair en keukenmateriaal aan te kopen

Investeren kan via:

 • de winwinlening: dit is een achtergestelde lening met 1,5% jaarlijkse brutorente + 2,5% jaarlijks belastingkrediet, 30% waarborg op openstaand bedrag, looptijd 5 jaar. Jaarlijkse aflossing
 • de crowdlening: dit is een achtergestelde lening met 7% jaarlijkse brutorente, looptijd 5 jaar. Jaarlijkse aflossing.
De beste plek in ons land om veganistisch te gaan eten: die titel kreeg Epiphany's Kitchen al in Gent. Nu staat het team te popelen om ook in Antwerpen foodies te gaan verrassen. Onder leiding van Epiphany Vanderhaeghen staat de opening van een tweede restaurant binnenkort gepland. Investeer jij mee in de tweede Epiphany's Kitchen? 


Wees je bewust van de risico's

Een belegging onder de vorm van een achtergestelde lening aan Epiphany's Kitchen houdt bepaalde risico’s in. Hierna worden de voornaamste risico’s aangeduid, zonder evenwel uitputtend te zijn.

 • Opschortende voorwaarde: Er is een opschortende voorwaarde van toepassing op de lening. De lening zal immers niet doorgaan indien het minimumbedrag van €75.000 niet wordt bereikt vóór 9 oktober 2022 door beide leningstypes gezamenlijk. Als het minimale bedrag niet behaald wordt en je reeds een investering hebt toegezegd en betaald, zal je het geïnvesteerde bedrag zo snel mogelijk na de einddatum van de campagne terugkrijgen.


 • Risico op geheel of gedeeltelijk verlies van de belegging of niet behalen van verwacht rendement: Door een leningsovereenkomst te sluiten met de leningnemer lenen beleggers gelden aan de leningnemer. De leningnemer verbindt zich tot (i) de jaarlijkse betaling van rente en (ii) de jaarlijkse terugbetaling van de hoofdsom. In geval van faillissement of het in gebreke blijven van de leningnemer, is het echter mogelijk dat beleggers de bedragen waarop zij aanspraak maken niet kunnen recupereren. Zij lopen dus het risico hun belegging gedeeltelijk of volledig te verliezen en/of het verwachte rendement niet behalen.


 • Het vermogen van de leningnemer om terug te betalen kan beperkt zijn: Het vermogen van de leningnemer om de lening terug te betalen zal afhangen van de financiële toestand van de leningnemer op het moment van de gevraagde terugbetaling, en kan worden beperkt bij wet, door de voorwaarden van schulden en door de overeenkomsten die de leningnemer is aangegaan op of vóór die datum en die de bestaande of toekomstige schuldverbintenissen kunnen vervangen, aanvullen of wijzigen. De voorwaarden van de lening zullen niet voorzien in een beperking voor de leningnemer om bijkomende schulden aan te gaan. Indien de leningnemer in de toekomst een belangrijke bijkomende schuldenlast aangaat, dan kan dit het risico op niet-terugbetaling van de lening door de leningnemer verhogen.


 • Achtergestelde lening zonder zekerheden: De verbintenissen van de leningnemer ingevolge de leningsovereenkomst zullen achtergesteld zijn zowel ten aanzien van al de niet-achtergestelde bestaande als van alle niet-achtergestelde toekomstige schulden. Deze achterstelling geldt zowel voor de hoofdsom als de interesten. Dit verhoogt het risico voor de belegger op het geheel of gedeeltelijk verlies van zijn belegging. Immers, de beleggers zullen slechts worden terugbetaald nadat alle gewone, niet-achtergestelde schuldeisers van de leningnemer zijn voldaan. De beleggers genieten overigens niet van zekerheden die enige voorrang verlenen aan de beleggers ten aanzien van andere schuldeisers. De terugbetaling van de lening wordt niet gegarandeerd door een derde partij (met dien verstande dat de belegger, mits aan bepaalde strikte voorwaarden is voldaan, bij de winwinlening kan genieten van een eenmalig belastingkrediet indien de kredietnemer een deel of het geheel van de lening niet kan terugbetalen).


 • Beperkte gevallen van vervroegde opeisbaarheid: Slechts in een beperkt aantal gevallen omschreven in de leningovereenkomst en het Winwinleningdecreet (onder meer faillissement, kennelijk onvermogen, of vrijwillige of gedwongen ontbinding of vereffening van de leningnemer of in geval van een achterstand van meer dan drie maanden in de betaling van de aflossingen van de hoofdsom of de interesten van de lening) zal de belegger de toegestane lening vervroegd opeisbaar kunnen verklaren. De gevallen van vervroegde opeisbaarheid omvatten dus niet alle mogelijke gevallen van vermindering van de kredietwaardigheid van de leningnemer. Dit verhoogt het risico dat andere kredietgevers eerst worden betaald en de beleggers hun volledige inleg niet kunnen terugkrijgen. Bij vervroegde opeisbaarheid is de leningnemer ertoe gehouden de nog verschuldigde hoofdsom terug te betalen inclusief de gederfde interesten.


 • Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling: De leningnemer heeft de optie om de aangeboden lening vervroegd terug te betalen, en dit buiten het geval van overmacht, enkel indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

(i) de terugbetaling geschiedt naar aanleiding van een gebeurtenis die op betekenisvolle wijze de economie van het contract zoals initieel overeengekomen tussen partijen wijzigt en niet toerekenbaar is aan de leningnemer, en
(ii) de belegger in geen enkele mate wordt benadeeld door een onevenwicht tussen de rechten en plichten van de leningnemer en de belegger, en
(iii) er geen kosten worden aangerekend voor de vroegtijdige terugbetaling.

De terugbetaling zal gebeuren op basis van het hoogste bedrag van de marktwaarde of de nominale waarde op het ogenblik van de beslissing tot vervroegde terugbetaling, zonder extra kosten en dit samen met de betaling van de vervallen interesten.

In geval van overmacht zal de terugbetaling minstens de marktwaarde betreffen op het moment van de terugbetaling.

Er is dus geen verbrekingsvergoeding, wederbeleggingsvergoeding of andere gelijkaardige vergoeding verschuldigd. In geval van vervroegde terugbetaling van de Winwinlening verbindt de belegger er zich toe om de bij besluit van de Vlaamse Regering aangewezen instantie (momenteel de NV Waarborgbeheer) daarvan op de hoogte te brengen.


 • Mogelijkheid tot vervroegde afsluiting van de aanbieding: De inschrijvingsperiode van de aanbieding kan vervroegd worden afgesloten als de opschortende voorwaarde is ingelost. Gelet op het feit dat het maximale bedrag van de WinWinner-campagne 150.000 EUR bedraagt, kan de campagne vervroegd worden afgesloten zelfs indien het opgehaalde bedrag onder deze campagne het bedrag van 150.000 EUR niet heeft bereikt.


 • Inflatierisico en renterisico: Het inflatierisico houdt verband met de toekomstige waarde van geld. Het eigenlijk rendement van een investering in de lening wordt verminderd door inflatie. Hoe hoger de inflatievoet, hoe lager het eigenlijke rendement van de lening zal zijn. Indien de inflatievoet gelijk is aan over hoger dan de nominale opbrengst van de lening, dan is het eigenlijke rendement gelijk aan nul, of zal het eigenlijke rendement zelfs negatief zijn. Een belegging in de lening met een vaste interestvoet gaat gepaard met het risico dat latere wijzigingen in de marktrente een ongunstige invloed hebben op het rendement van de belegging ten aanzien van andere mogelijke beleggingen die beschikbaar zijn op de markt.


 • Geen verhandelbaarheid: De beleggers zullen de rechten die zij hebben uit hoofde van de leningsovereenkomst niet aan derde partijen kunnen overdragen. Aldus is hun belegging geen liquide, verhandelbare belegging.


 • Fiscaliteit (winwinlening): De voorgestelde belegging is een belegging onder de vorm van een “Winwinlening” die voldoet aan de voorwaarden van het Winwinleningdecreet. Hieraan zijn bepaalde fiscale voordelen verbonden. De beleggers moeten zich er echter van bewust zijn dat de niet-naleving van de voorwaarden en strikte formaliteiten van het Winwinleningdecreet kunnen leiden tot het verlies van deze fiscale voordelen in hoofde van de belegger. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
 • Fiscaliteit (crowdlening): Op de bruto-interesten verworven door de belegger, zal door de leningnemer roerende voorheffing moeten worden ingehouden. Deze roerende voorheffing komt volledig ten laste van de belegger. Aldus zal de belasting op de interesten het rendement van de belegging voor de belegger verminderen. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
  Nota: op ontvangen interesten tussen Belgische vennootschappen is geen roerende voorheffing verschuldigd. De leninggever ontvangt dan een bruto interest dewelke wordt opgenomen als belastbaar inkomen van de vennootschap.

Het is raadzaam om slechts een fractie van je beschikbaar (spaar)geld uit te lenen.

Investeer

Welke leningen zijn er?

Bruto rendement
Terugbetaling
Looptijd
Waarborg
Investeren vanaf
Maximale investering
Achtergesteld
Bruto rendement
Terugbetaling
Looptijd
Waarborg
Investeren vanaf
Maximale investering
Achtergesteld

Waarom investeren via WinWinner?

Investeren in gescreende dossiers
€0 kosten voor investeerder
>98% Terugbetalingsratio

Winwinner coach

Aaron Moerman
aaron@winwinner.be
+32 470 29 02 14
Let op!
Geld lenen aan een onderneming is risicovol.
Als investeerder loopt u het risico dat het ontleende bedrag geheel of gedeeltelijk niet kan worden terugbetaald.