Projecten  - Redd Point


Redd Point

    Favoriet


  Damme 
 Lijntechnologie voor padel 


€175.000 gefinancierd

99 investeerders

350%
€50.000 min. - €175.000 max.
Crowdlening Winwinlening
Ik ga investeren


Eindigt in -470 dagen


Waarom investeren?

Grondig gescreende dossiers
€0 kosten voor investeerder
98% Terugbetalingsratio


Card image cap


Het voetbal heeft zijn VAR en het tennis Hawk-Eye. En padel? Daar maken ze nu kennis met Redd Point. De West-Vlaamse onderneming ontwikkelde een technologie die een einde moet maken aan de eeuwige discussie op padelvelden: raakte de bal eerst de wand of eerst de grond?

Redd Point patenteerde haar technologie al in België en een internationale octrooiaanvraag is lopende. De internationale padelfederatie FIP staat ervoor open om de technologie op te nemen in haar reglementen en toernooien. Samen met Verhaert, een bedrijf gespecialiseerd in productontwikkeling, creëerde Redd Point al een proof of concept. Volgende stappen? Een prototype en een productielijn in een verkoopbaar jasje maken om het snel toenemende aantal padelvelden te voorzien van de Redd Point-technologie.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam Redd Point
Oprichtingsdatum 27/09/2021
BTW-nummer BE0774.641.406
Vennootschapsvorm BV
Locatie Lambrecht Bovijnstraat 4, 8340 Damme

Dit project werd positief gescreend door het Winwinner screeningscomité

Historische cijfers geanalyseerd door financiële experts
Onderbouwd financieel plan en business plan aanwezig
Terugbetalingscapaciteit en kredietwaardigheid gecontroleerd

AanbodVia welke lening kan je investeren?

Crowdlening
Winwinlening
  Voor wie?  
  Rendement  
  Jaarlijkse bruto rente  
  Belastingskrediet  
  Bruto rente + belastingskrediet  
  Terugbetaling  
  Kapitaaluitstel  
  Looptijd  
  Waarborg  
  Min. en max. investering  
  Achtergesteld  
  Roerende voorheffing  
Crowdlening

Voor wie?

Jaarlijkse bruto rente

Belastingskrediet

Bruto rente + belastingskrediet

Looptijd

Terugbetaling

Kapitaaluitstel

Min. investering

Max. investering

Waarborg

Achtergesteld

Roerende voorheffing

Converteerbaar

Winwinlening

Voor wie?

Jaarlijkse bruto rente

Belastingskrediet

Bruto rente + belastingskrediet

Looptijd

Terugbetaling

Kapitaaluitstel

Min. investering

Max. investering

Waarborg

Achtergesteld

Roerende voorheffing

Converteerbaar

Beschrijving

Via deze financieringscampagne wil Redd Point maximaal €175.000 ophalen. Je kan maximaal €5.000 investeren in dit project, ongeacht het gekozen leningstype. Er zijn 2 aangeboden leningstypes: de gestandaardiseerde achtergestelde lening met opschortende voorwaarde (hierna "crowdlening") en de achtergestelde winwinlening met opschortende voorwaarde (hierna "winwinlening").


In een notendop

 • Technologie die tijdens padelwedstrijden oordeelt of een bal eerst de grond of eerst de wand raakte
 • Proof of concept gemaakt ism gerenommeerd productontwikkelaar Verhaert, volgende stappen zijn prototype en pilootprojecten
 • Concept is al gepatenteerd in België, internationale octrooiaanvraag loopt
 • Padel blijft aan een stevig tempo groeien in ons land
 • Contacten met internationale padelfederatie, die de technologie zou opnemen in haar reglement, en grootste padelveldaanleggers van België
 • WinWinner (minimaal €50.000 en maximaal €175.000) maakt deel uit van financieringsmix voor investeringen in o.a. de ontwikkeling van een prototype, de opstart van de productie voor pilootprojecten en het afronden van de internationale octrooiaanvraag
 • Investeren kan via de crowdlening en de winwinlening


Waarom Redd Point?

“Raakte de bal eerst de grond of eerst de wand?” Het is een discussie die maar al te vaak te horen is op een padelveld. Zelfs bij professionele wedstrijden kunnen scheidsrechters niet altijd beoordelen of een bal geldig (eerst de grond) of ongeldig (eerst de wand) is en beslissen ze dan maar om het punt te laten herspelen.

“Om die frustraties weg te werken ontwikkelden wij een elektronisch systeem dat in een fractie van een seconde aangeeft of de bal eerst de grond of eerst de wand raakte.” – Björn Branders, co-founder Redd Point


Activiteit

De gepatenteerde technologie van Redd Point bestaat uit een laser en een sensorsticker, die op de achterste wand van een padelveld worden geïnstalleerd. Waarom de achterste wand? Omdat de overgrote meerderheid van de twijfelgevallen daar plaatsvindt. Het is echter de bedoeling om gaandeweg uit te breiden naar de zijwanden.

“Je kan onze technologie vergelijken met het inzetten van de videoref in het voetbal of lijntechnologie in het tennis. Al is Redd Point wel een pak goedkoper; een videoref en lijntechnologie vereisen heel wat camera’s en software, dat is bij ons niet het geval. Twee andere troeven zijn het gebruiksgemak en de snelheid: we kunnen onze technologie zowel op nieuwe als op bestaande velden installeren en in een fractie van een seconde krijg je een beoordeling.” – Yannis Baltogiannis, co-founder Redd Point


In samenwerking met productontwikkelaar Verhaert, dat bekend is van o.a. de Cowboy-fietsen en realisaties voor Barco en AB Inbev, is Redd Point nu tot een proof of concept gekomen. De resultaten van die proof of concept waren niet enkel positief, maar zelfs boven verwachting.

“Het introduceren van deze moderne technologische oplossing door Redd Point in de padelwereld zal de ervaring van de spelers enorm verbeteren.” - Verhaert, productontwikkelaar

De volgende stappen zijn het creëren van een prototype en het opstarten van een productielijn in een verkoopbaar jasje (met focus op behuizing, bekabeling, design…). Op korte termijn mikt Redd Point op een eerste installatie aan de start van het najaar, vervolgens wil de onderneming 10 pilootprojecten opstarten.


Team

Björn Branders en Yannis Baltogiannis vormen de oprichterstandem van Redd Point. Björn runt nog een bedrijf dat elektrische fietsen verdeelt, terwijl Yannis een begenadigd tennisser is die zich nu toelegt op het geven van tennis- en padeltrainingen. Hij zetelt via Tennis Vlaanderen als padelverantwoordelijke overigens in het comité voor de provincie West-Vlaanderen, wat hem een groot netwerk in de sport oplevert.

Samen zetten Yannis en Björn nu hun schouders onder Redd Point. Björn vult voornamelijk de commerciële taken in, en Yannis zorgt voor de contacten met de padelwereld.

Björn Branders & Yannis Baltogiannis


Tractie

Padel is hot. Padelvelden blijven in ons land als paddenstoelen uit de grond rijzen. Momenteel zijn er al meer dan 1.300 padelvelden in België, terwijl er in 2020 nog maar een goeie 500 waren (cijfers: Het Nieuwsblad). Maar Redd Point heeft internationale ambities met haar product: het concept met de sensorsticker en de laser is al gepatenteerd in België, internationale patentaanvragen zijn lopende.

“We merken dat er echt nood en vraag naar ons product is. Zo is de Internationale Padelfederatie FIP bereid onze technologie op te nemen in haar reglementen en wil ze er gebruik van maken voor haar internationale toernooien. De sticker zou hierbij gebruikt kunnen worden als advertentieruimte van sponsors.” – Björn Branders, co-founder Redd Point


En wat de concrete introductie op padelvelden betreft? Daarvoor heeft Redd Point al contacten met Tomaspor (en Arenal), het bedrijf van o.a. ex-topvoetballer Tom De Sutter dat padelvelden aanlegt. Met zo’n 500 velden in portefeuille heeft deze onderneming bijna de helft van de huidige velden in België aangelegd. Sterker: Tomaspor fuseerde recentelijk met Padelworld, een andere grote speler in de sector. Achter dat bedrijf zit nog een grote naam: Marc Coucke.

“De oplossing van onze partner Redd Point is tegelijk ingenieus, eenvoudig en op maat van de sport. Wij zijn enorm enthousiast om het systeem zo snel mogelijk aan te kunnen bieden met hen!” - Tom De Sutter, Tomaspor


Investeer mee

Redd Point wil met haar technologie de boomende padelsport professionaliseren. Als volgende stappen in haar traject staan deze investeringen op de planning:

 • Het verder ontwikkelen van een prototype
 • Het uitvoeren van pilootprojecten
 • Het finaliseren van de aanvragen van internationale octrooien
 • Voorraad aanleggen
 • Ontwikkeling van eenzelfde systeem voor de zijlijnen van padelvelden

Om deze next steps te realiseren is Redd Point op zoek naar financiering. Bij WinWinner gaat het om een doelbedrag van minimaal €50.000 en maximaal €175.000. Investeren kan via:

 • de winwinlening: dit is een achtergestelde lening met 1,5% jaarlijkse brutorente + 2,5% jaarlijks belastingkrediet, 30% waarborg op openstaand bedrag, looptijd 5 jaar. Jaarlijkse aflossing
 • de crowdlening: dit is een achtergestelde lening met 8% jaarlijkse brutorente, looptijd 4 jaar. Jaarlijkse aflossing. Aangezien Redd Point in aanmerking komt voor de vrijstelling van roerende voorheffing, is het brutorendement van de crowdlening ook het nettorendement. Ontdek de voorwaarden van deze maatregel op deze pagina.
Een gepatenteerde technologie die de boomende padelsector verlost van een vaak voorkomende discussie (“heeft de bal eerst de grond of eerst de wand geraakt?”), dat is Redd Point in een notendop. De sector is alvast mee in het verhaal: de internationale padelfederatie wil Redd Point opnemen in haar reglement en internationale toernooien. De West-Vlaamse onderneming heeft goede connecties met de grootste spelers in het aanleggen van padelvelden in België. Nu wil Redd Point doorstomen van een proof of concept naar het uitwerken van prototypes. Investeer je mee?


Wees je bewust van de risico's

Een belegging onder de vorm van een achtergestelde lening aan Redd Point houdt bepaalde risico’s in. Hierna worden de voornaamste risico’s aangeduid, zonder evenwel uitputtend te zijn.

 • Opschortende voorwaarde: Er is een opschortende voorwaarde van toepassing op de lening. De lening zal immers niet doorgaan indien het minimumbedrag van €50.000 niet wordt bereikt vóór 25 september 2022 door beide leningstypes gezamenlijk. Als het minimale bedrag niet behaald wordt en je reeds een investering hebt toegezegd en betaald, zal je het geïnvesteerde bedrag zo snel mogelijk na de einddatum van de campagne terugkrijgen.


 • Risico op geheel of gedeeltelijk verlies van de belegging of niet behalen van verwacht rendement: Door een leningsovereenkomst te sluiten met de leningnemer lenen beleggers gelden aan de leningnemer. De leningnemer verbindt zich tot (i) de jaarlijkse betaling van rente en (ii) de jaarlijkse terugbetaling van de hoofdsom. In geval van faillissement of het in gebreke blijven van de leningnemer, is het echter mogelijk dat beleggers de bedragen waarop zij aanspraak maken niet kunnen recupereren. Zij lopen dus het risico hun belegging gedeeltelijk of volledig te verliezen en/of het verwachte rendement niet behalen.


 • Het vermogen van de leningnemer om terug te betalen kan beperkt zijn: Het vermogen van de leningnemer om de lening terug te betalen zal afhangen van de financiële toestand van de leningnemer op het moment van de gevraagde terugbetaling, en kan worden beperkt bij wet, door de voorwaarden van schulden en door de overeenkomsten die de leningnemer is aangegaan op of vóór die datum en die de bestaande of toekomstige schuldverbintenissen kunnen vervangen, aanvullen of wijzigen. De voorwaarden van de lening zullen niet voorzien in een beperking voor de leningnemer om bijkomende schulden aan te gaan. Indien de leningnemer in de toekomst een belangrijke bijkomende schuldenlast aangaat, dan kan dit het risico op niet-terugbetaling van de lening door de leningnemer verhogen.


 • Achtergestelde lening zonder zekerheden: De verbintenissen van de leningnemer ingevolge de leningsovereenkomst zullen achtergesteld zijn zowel ten aanzien van al de niet-achtergestelde bestaande als van alle niet-achtergestelde toekomstige schulden. Deze achterstelling geldt zowel voor de hoofdsom als de interesten. Dit verhoogt het risico voor de belegger op het geheel of gedeeltelijk verlies van zijn belegging. Immers, de beleggers zullen slechts worden terugbetaald nadat alle gewone, niet-achtergestelde schuldeisers van de leningnemer zijn voldaan. De beleggers genieten overigens niet van zekerheden die enige voorrang verlenen aan de beleggers ten aanzien van andere schuldeisers. De terugbetaling van de lening wordt niet gegarandeerd door een derde partij (met dien verstande dat de belegger, mits aan bepaalde strikte voorwaarden is voldaan, bij de winwinlening kan genieten van een eenmalig belastingkrediet indien de kredietnemer een deel of het geheel van de lening niet kan terugbetalen).


 • Beperkte gevallen van vervroegde opeisbaarheid: Slechts in een beperkt aantal gevallen omschreven in de leningovereenkomst en het Winwinleningdecreet (onder meer faillissement, kennelijk onvermogen, of vrijwillige of gedwongen ontbinding of vereffening van de leningnemer of in geval van een achterstand van meer dan drie maanden in de betaling van de aflossingen van de hoofdsom of de interesten van de lening) zal de belegger de toegestane lening vervroegd opeisbaar kunnen verklaren. De gevallen van vervroegde opeisbaarheid omvatten dus niet alle mogelijke gevallen van vermindering van de kredietwaardigheid van de leningnemer. Dit verhoogt het risico dat andere kredietgevers eerst worden betaald en de beleggers hun volledige inleg niet kunnen terugkrijgen. Bij vervroegde opeisbaarheid is de leningnemer ertoe gehouden de nog verschuldigde hoofdsom terug te betalen inclusief de gederfde interesten.


 • Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling: De leningnemer heeft de optie om de aangeboden lening vervroegd terug te betalen, en dit buiten het geval van overmacht, enkel indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

(i) de terugbetaling geschiedt naar aanleiding van een gebeurtenis die op betekenisvolle wijze de economie van het contract zoals initieel overeengekomen tussen partijen wijzigt en niet toerekenbaar is aan de leningnemer, en
(ii) de belegger in geen enkele mate wordt benadeeld door een onevenwicht tussen de rechten en plichten van de leningnemer en de belegger, en
(iii) er geen kosten worden aangerekend voor de vroegtijdige terugbetaling.

De terugbetaling zal gebeuren op basis van het hoogste bedrag van de marktwaarde of de nominale waarde op het ogenblik van de beslissing tot vervroegde terugbetaling, zonder extra kosten en dit samen met de betaling van de vervallen interesten.

In geval van overmacht zal de terugbetaling minstens de marktwaarde betreffen op het moment van de terugbetaling.

Er is dus geen verbrekingsvergoeding, wederbeleggingsvergoeding of andere gelijkaardige vergoeding verschuldigd. In geval van vervroegde terugbetaling van de Winwinlening verbindt de belegger er zich toe om de bij besluit van de Vlaamse Regering aangewezen instantie (momenteel de NV Waarborgbeheer) daarvan op de hoogte te brengen.


 • Mogelijkheid tot vervroegde afsluiting van de aanbieding: De inschrijvingsperiode van de aanbieding kan vervroegd worden afgesloten als de opschortende voorwaarde is ingelost. Gelet op het feit dat het maximale bedrag van de WinWinner-campagne 175.000 EUR bedraagt, kan de campagne vervroegd worden afgesloten zelfs indien het opgehaalde bedrag onder deze campagne het bedrag van 175.000 EUR niet heeft bereikt.


 • Inflatierisico en renterisico: Het inflatierisico houdt verband met de toekomstige waarde van geld. Het eigenlijk rendement van een investering in de lening wordt verminderd door inflatie. Hoe hoger de inflatievoet, hoe lager het eigenlijke rendement van de lening zal zijn. Indien de inflatievoet gelijk is aan over hoger dan de nominale opbrengst van de lening, dan is het eigenlijke rendement gelijk aan nul, of zal het eigenlijke rendement zelfs negatief zijn. Een belegging in de lening met een vaste interestvoet gaat gepaard met het risico dat latere wijzigingen in de marktrente een ongunstige invloed hebben op het rendement van de belegging ten aanzien van andere mogelijke beleggingen die beschikbaar zijn op de markt.


 • Geen verhandelbaarheid: De beleggers zullen de rechten die zij hebben uit hoofde van de leningsovereenkomst niet aan derde partijen kunnen overdragen. Aldus is hun belegging geen liquide, verhandelbare belegging.


 • Fiscaliteit (winwinlening): De voorgestelde belegging is een belegging onder de vorm van een “Winwinlening” die voldoet aan de voorwaarden van het Winwinleningdecreet. Hieraan zijn bepaalde fiscale voordelen verbonden. De beleggers moeten zich er echter van bewust zijn dat de niet-naleving van de voorwaarden en strikte formaliteiten van het Winwinleningdecreet kunnen leiden tot het verlies van deze fiscale voordelen in hoofde van de belegger. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
 • Fiscaliteit (crowdlening): Op de bruto-interesten verworven door de belegger, zal door de leningnemer roerende voorheffing moeten worden ingehouden. Deze roerende voorheffing komt volledig ten laste van de belegger. Aldus zal de belasting op de interesten het rendement van de belegging voor de belegger verminderen. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
  Indien voldaan aan de voorwaarden van Artikel 21, 1e lid, 13° WIB 92, kan een belegger die een lening aangaat ter financiering van een crowdfundingproject van een startende onderneming op een door de FSMA erkend crowdfundingplatform, genieten van een vrijstelling van roerende voorheffing op de interesten van de leningen ten belope van de eerste schijf van €15.630 per jaar (geïndexeerd bedrag 2022). De beleggers moeten zich er echter van bewust zijn dat de niet-naleving van de voorwaarden kunnen leiden tot het verlies van deze fiscale voordelen in hoofde van de belegger. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
  Nota: op ontvangen interesten tussen Belgische vennootschappen is geen roerende voorheffing verschuldigd. De leninggever ontvangt dan een bruto interest dewelke wordt opgenomen als belastbaar inkomen van de vennootschap.

Het is raadzaam om slechts een fractie van je beschikbaar (spaar)geld uit te lenen.


Heb je vragen? Contacteer de Crowdfund Coach

Financieel

Bijlagen

Updates

Eén week ver, minimaal doelbedrag bereikt   02-08-2022

De campagne van Redd Point is ondertussen een week oud. En de West-Vlaamse onderneming kan al uitpakken met de eerste mijlpaal: het bereiken van het minimale doelbedrag. Ondertussen staat het bedragbalkje op €54.500, voorbij het eerste target van €50.000 dus.

Dat leidt tot enthousiasme bij Redd Point: "We zijn heel tevreden met deze eerste campagneweek. Bedankt aan de mensen die al geïnvesteerd hebben!" klinkt het.

Mee investeren? Dat kan zeker nog. Het maximale doelbedrag is namelijk €125.000. Meer info vind je op de campagnepagina van Redd Point.

WinWinnerCoach
Aaron
Winwinner coach
De campagne gaat van start!   26-07-2022

We hebben zonet de campagne van Redd Point gepubliceerd op ons platform. Vanaf nu kan je dus investeren in het West-Vlaamse bedrijf dat een technologie ontwikkelde om een einde te maken aan de eeuwige discussie op padelvelden: raakte de bal eerst de wand of eerst de grond?

Neem gerust een kijkje op de campagnepagina en ontdek de activiteiten, groeiplannen en leningsmodaliteiten van Redd Point!

WinWinnerCoach
Aaron
Winwinner coach€175.000 gefinancierd

99 investeerders

350%
€50.000 min. - €175.000 max.
Crowdlening Winwinlening

2%-8% rente per jaar

Jammer, voor dit project ben je te laat...

Bekijk lopende projecten

Waarom investeren?

Grondig gescreende dossiers
€0 kosten voor investeerder
98% Terugbetalingsratio

Klaar om te investeren in Redd Point?


Veilig betalen 
€0 kosten voor investeerder 
98% Terugbetalingsratio 
Ik ga investeren

Is dit niet het project voor jou? Bekijk de lopende projecten.

WinWinner