Projecten  - Cesano


Cesano

    Favoriet


  Destelbergen  
 E-mobility  


€104.000 gefinancierd

41 investeerders

104%
€100.000 min. - €250.000 max.
Crowdlening Winwinlening
Ik ga investeren


Eindigt in -373 dagen


Waarom investeren?

Grondig gescreende dossiers
€0 kosten voor investeerder
98% Terugbetalingsratio


Card image cap


Elektrische fietsen hebben hun plek in het straatbeeld definitief veroverd. Cesano faciliteert deze groeiende markt van micro mobility voor de hospitality-sector. De onderneming voorziet onder meer hotels, B&B’s en campings van elektrische fietsen. 

Voor de Luxemburgse overheid leverde Cesano reeds 600 e-bikes, bij ons werken meer dan 20 hotels met de service van deze onderneming.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam Cesano Group (commerciële naam: Cesano)
Oprichtingsdatum 31/01/2018
BTW-nummer BE0689.621.203
Vennootschapsvorm BV
Locatie Kerkstraat 71, 9070 Destelbergen

Dit project werd positief gescreend door het Winwinner screeningscomité

Historische cijfers geanalyseerd door financiële experts
Onderbouwd financieel plan en business plan aanwezig
Terugbetalingscapaciteit en kredietwaardigheid gecontroleerd

Aanbod

Via welke lening kan je investeren?Crowdlening
Winwinlening
  Voor wie?  
  Rendement  
  Jaarlijkse bruto rente  
  Belastingskrediet  
  Bruto rente + belastingskrediet  
  Terugbetaling  
  Kapitaaluitstel  
  Looptijd  
  Waarborg  
  Min. en max. investering  
  Achtergesteld  
  Roerende voorheffing  
Crowdlening

Voor wie?

Jaarlijkse bruto rente

Belastingskrediet

Bruto rente + belastingskrediet

Looptijd

Terugbetaling

Kapitaaluitstel

Min. investering

Max. investering

Waarborg

Achtergesteld

Roerende voorheffing

Converteerbaar

Winwinlening

Voor wie?

Jaarlijkse bruto rente

Belastingskrediet

Bruto rente + belastingskrediet

Looptijd

Terugbetaling

Kapitaaluitstel

Min. investering

Max. investering

Waarborg

Achtergesteld

Roerende voorheffing

Converteerbaar

Beschrijving

Via deze financieringscampagne wil Cesano maximaal €250.000 ophalen. Je kan maximaal €5.000 investeren in dit project, ongeacht het gekozen leningstype. Er zijn 2 aangeboden leningstypes: de gestandaardiseerde achtergestelde lening met opschortende voorwaarde (hierna "crowdlening") en de achtergestelde winwinlening met opschortende voorwaarde (hierna "winwinlening").


In een notendop

 • Cesano faciliteert de verhuur van e-bikes voor de hospitality-sector
 • Transitie naar duurzame mobiliteit is een groeiende markt: enkel in België al een verdubbeling van het aantal gebruikers op vijf jaar tijd 
 • Reeds 150 fietsen in roulatie bij meer dan 20 hotels, aangroei van zo’n 40 fietsen per maand 
 • Eenmalige verkoop van meer dan 600 e-bikes aan de Luxemburgse overheid  
 • In de Benelux en Frankrijk een potentieel van meer dan 35.000 hotels en campings 
 • Samenwerking met leidende spelers in de sector: BikeRepublic, QWIC, Belfius, VDW Lease, VAB…
 • Ervaren Raad van Advies met succesvolle ondernemers en senior advisors uit de sector
 • Op zoek naar minimaal €100.000 en maximaal €250.000 om de voorraadbuffer te verruimen, een salesprofiel aan te nemen en investeringen te doen op vlak van product development en marketing  
 • Investeren kan via de winwinlening en de crowdlening


Waarom Cesano?

Het aantal gebruikers van elektrische fietsen is in België verdubbeld op vijf jaar tijd. Ook op Europees niveau zet die trend zich door: vorig jaar werden 23% meer e-bikes verkocht tegenover 2020

Cesano helpt om deze transitie naar duurzame en slimme e-mobility te versnellen bij hotels, B&B’s en andere spelers in de hospitality-sector. 

Niet elk hotel wil investeren in een volledig uitgerust fietsenassortiment, terwijl dit meer en meer een troef is om meer gasten aan te trekken. Cesano levert een complete e-bike service aan hotels via een abonnementsformule

"Met Marriott zijn we trots op ons partnership met Cesano. Onze gasten zijn al langer vragende partij voor duurzame mobiliteit. De timing kan dan ook niet beter, veel mensen maken bewust de keuze voor milieuvriendelijke transportopties." - Petra Bear, General Manager Marriott Brussels Airport


Activiteit

Cesano installeert e-bikes met een pakket van diensten zodat de hoteleigenaars op hun beide oren kunnen slapen.

Naast volwaardige elektrische fietsen in verschillende modellen, maakt Cesano het verschil door aanvullende opties. Zo staat het team garant voor onderhoud, diefstalverzekering en 24/7 pechverhelping onderweg door een samenwerking met VAB voor de Belgische markt, ANWB in Nederland en Touring Assistance in Frankrijk. Ook zijn de fietsen geconnecteerd in een cloud-systeem, zodat via track & trace handig kan worden opgevolgd welke fietsen precies verhuurd zijn.  

"Ons verdienmodel steunt op 100% recurrente inkomsten, met contracten met een duurtijd van 3 jaar: Cesano vraagt een vaste fee bij haar hotels per dag. De variabele factor zit verwerkt in het aantal dagen dat de klant de fiets effectief verhuurt aan hotelgasten. De hoteleigenaren hebben steeds zelf de touwtjes in handen om de huurprijs te bepalen voor hun eigen klanten.” - Gilles De Vos, founder Cesano


Team 

Gilles De Vos is de oprichter van Cesano Group. De Gentenaar ontwikkelde het idee tijdens zijn studies Internationaal ondernemen en gaf het een concrete invulling in 2018. Het managementteam wordt aangevuld met Yves Van Sante en Eugeen Beckers.

Voor de verkoop van zijn product schakelt Gilles twee profielen in die op zelfstandige basis werken aan de uitbouw van Cesano. 

Verder kan Cesano kan rekenen op een stevige Raad van Advies met senior advisors en ondernemers uit de sector. Zo zetelen Patrick De Peuter (International Hotel Group), Eugeen Beckers (British Telecom), Jan Oeyen (Sopraco) en Mark De Smedt (Adecco) in dit orgaan. 


Oprichter Gilles De Vos


Tractie 

De eerste klant van Cesano was niet de minste. Van bij het prille begin onderhandelde Gilles een contract met de Luxemburgse overheid. In Luxemburg mocht Cesano meer dan 600 fietsen leveren als onderdeel van het deelsysteem Vël'Ok. 

Voor haar klanten met de exploitatieformule heeft Cesano zo’n 150 fietsen in omloop bij 20 hotels in heel België. Tegen het einde van het jaar moet dit getal worden opgetrokken worden naar minstens 300 e-bikes

Om haar strategie verder uit te bouwen, mag Cesano verder rekenen op de steun van verschillende gerespecteerde partners. Onder meer accelerator Birdhouse, Belfius Leasing, fietsenfabrikant QWIC, leasepartner VDW Lease (Beerens Groep) en Blue Marloc maken hier deel van uit.

Om haar ambitie dit jaar kracht bij te zetten, ging Cesano een samenwerking aan met Trinity Purchasing Group, een speler met 1.600 hotels, campings en golfclubs in de portefeuille, verspreid over de Benelux, Frankrijk en Ierland.

"Slechts een paar weken na ons akkoord met Cesano, werden de fietsen reeds geleverd in tientallen partnerhotels. De samenwerking loopt vlot op alle niveaus: van bestelling tot levering, installatie en service. Wie een volledige e-bike service wil aanbieden aan haar klanten, kunnen we Cesano enkel aanraden." - Trinity Purchasing group


Investeer mee! 

Cesano verwerft stapsgewijs haar plek in de groeiende sector van e-mobility. Door specifiek in te spelen op de noden van hotels, specialiseert het team zich in een marktsegment met een groot opwaarts potentieel. Alleen al in de Benelux en Frankrijk zijn zo’n 35.000 hotels en campings actief die kunnen voorzien worden van haar e-bike service.

Via WinWinner zoekt Cesano minimaal €100.000 en maximaal 250.000 om het werkkapitaal op te krikken. 

De investeringen zullen gebruikt worden om:

 • de voorraad aan e-bikes te vergroten
 • business en product development te versnellen
 • een extra salesprofiel aan te werven 
 • marketingbudget te voorzien 

Investeren kan via

 • de winwinlening: dit is een achtergestelde lening met 1,5% jaarlijkse brutorente + 2,5% jaarlijks belastingkrediet, 30% waarborg op openstaand bedrag, looptijd 5 jaar. Eenmalige aflossing
 • de crowdlening: dit is een achtergestelde lening met 7% jaarlijkse brutorente, looptijd 4 jaar. Eenmalige aflossing.
Cesano wil zich opwerken tot marktleider in België in de exploitatie van e-bikes binnen de hospitality-sector. De jonge onderneming heeft al honderden fietsen in roulatie in ons land en in Luxemburg, met een grotere voorraad en versterkte sales moet dit aantal nu verder stijgen. Investeer jij ook mee? 


Wees je bewust van de risico’s

Een belegging onder de vorm van een achtergestelde lening aan Cesano houdt bepaalde risico’s in. Hierna worden de voornaamste risico’s aangeduid, zonder evenwel uitputtend te zijn.

 • Opschortende voorwaarde: Er is een opschortende voorwaarde van toepassing op de lening. De lening zal immers niet doorgaan indien het minimumbedrag van €100.000 niet wordt bereikt vóór 18 september 2022 door beide leningstypes gezamenlijk. Als het minimale bedrag niet behaald wordt en je reeds een investering hebt toegezegd en betaald, zal je het geïnvesteerde bedrag zo snel mogelijk na de einddatum van de campagne terugkrijgen.


 • Risico op geheel of gedeeltelijk verlies van de belegging of niet behalen van verwacht rendement: Door een leningsovereenkomst te sluiten met de leningnemer lenen beleggers gelden aan de leningnemer. De leningnemer verbindt zich tot (i) de jaarlijkse betaling van rente en (ii) terugbetaling van de hoofdsom aan het einde van de looptijd van de lening. In geval van faillissement of het in gebreke blijven van de leningnemer, is het echter mogelijk dat beleggers de bedragen waarop zij aanspraak maken niet kunnen recupereren. Zij lopen dus het risico hun belegging gedeeltelijk of volledig te verliezen en/of het verwachte rendement niet behalen.


 • Het vermogen van de leningnemer om terug te betalen kan beperkt zijn: Het vermogen van de leningnemer om de lening terug te betalen zal afhangen van de financiële toestand van de leningnemer op het moment van de gevraagde terugbetaling, en kan worden beperkt bij wet, door de voorwaarden van schulden en door de overeenkomsten die de leningnemer is aangegaan op of vóór die datum en die de bestaande of toekomstige schuldverbintenissen kunnen vervangen, aanvullen of wijzigen. De voorwaarden van de lening zullen niet voorzien in een beperking voor de leningnemer om bijkomende schulden aan te gaan. Indien de leningnemer in de toekomst een belangrijke bijkomende schuldenlast aangaat, dan kan dit het risico op niet-terugbetaling van de lening door de leningnemer verhogen.


 • Achtergestelde lening zonder zekerheden: De verbintenissen van de leningnemer ingevolge de leningsovereenkomst zullen achtergesteld zijn zowel ten aanzien van al de niet-achtergestelde bestaande als van alle niet-achtergestelde toekomstige schulden. Deze achterstelling geldt zowel voor de hoofdsom als de interesten. Dit verhoogt het risico voor de belegger op het geheel of gedeeltelijk verlies van zijn belegging. Immers, de beleggers zullen slechts worden terugbetaald nadat alle gewone, niet-achtergestelde schuldeisers van de leningnemer zijn voldaan. De beleggers genieten overigens niet van zekerheden die enige voorrang verlenen aan de beleggers ten aanzien van andere schuldeisers. De terugbetaling van de lening wordt niet gegarandeerd door een derde partij (met dien verstande dat de belegger, mits aan bepaalde strikte voorwaarden is voldaan, bij de winwinlening kan genieten van een eenmalig belastingkrediet indien de kredietnemer een deel of het geheel van de lening niet kan terugbetalen).


 • Beperkte gevallen van vervroegde opeisbaarheid: Slechts in een beperkt aantal gevallen omschreven in de leningovereenkomst en het Winwinleningdecreet (onder meer faillissement, kennelijk onvermogen, of vrijwillige of gedwongen ontbinding of vereffening van de leningnemer of in geval van een achterstand van meer dan drie maanden in de betaling van de aflossingen van de hoofdsom of de interesten van de lening) zal de belegger de toegestane lening vervroegd opeisbaar kunnen verklaren. De gevallen van vervroegde opeisbaarheid omvatten dus niet alle mogelijke gevallen van vermindering van de kredietwaardigheid van de leningnemer. Dit verhoogt het risico dat andere kredietgevers eerst worden betaald en de beleggers hun volledige inleg niet kunnen terugkrijgen. Bij vervroegde opeisbaarheid is de leningnemer ertoe gehouden de nog verschuldigde hoofdsom terug te betalen inclusief de gederfde interesten.


 • Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling: De leningnemer heeft de optie om de aangeboden lening vervroegd terug te betalen, en dit buiten het geval van overmacht, enkel indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

(i) de terugbetaling geschiedt naar aanleiding van een gebeurtenis die op betekenisvolle wijze de economie van het contract zoals initieel overeengekomen tussen partijen wijzigt en niet toerekenbaar is aan de leningnemer, en
(ii) de belegger in geen enkele mate wordt benadeeld door een onevenwicht tussen de rechten en plichten van de leningnemer en de belegger, en
(iii) er geen kosten worden aangerekend voor de vroegtijdige terugbetaling.

De terugbetaling zal gebeuren op basis van het hoogste bedrag van de marktwaarde of de nominale waarde op het ogenblik van de beslissing tot vervroegde terugbetaling, zonder extra kosten en dit samen met de betaling van de vervallen interesten.

In geval van overmacht zal de terugbetaling minstens de marktwaarde betreffen op het moment van de terugbetaling.

Er is dus geen verbrekingsvergoeding, wederbeleggingsvergoeding of andere gelijkaardige vergoeding verschuldigd. In geval van vervroegde terugbetaling van de Winwinlening verbindt de belegger er zich toe om de bij besluit van de Vlaamse Regering aangewezen instantie (momenteel de NV Waarborgbeheer) daarvan op de hoogte te brengen.


 • Mogelijkheid tot vervroegde afsluiting van de aanbieding: De inschrijvingsperiode van de aanbieding kan vervroegd worden afgesloten als de opschortende voorwaarde is ingelost. Gelet op het feit dat het maximale bedrag van de WinWinner-campagne 250.000 EUR bedraagt, kan de campagne vervroegd worden afgesloten zelfs indien het opgehaalde bedrag onder deze campagne het bedrag van 250.000 EUR niet heeft bereikt.


 • Inflatierisico en renterisico: Het inflatierisico houdt verband met de toekomstige waarde van geld. Het eigenlijk rendement van een investering in de lening wordt verminderd door inflatie. Hoe hoger de inflatievoet, hoe lager het eigenlijke rendement van de lening zal zijn. Indien de inflatievoet gelijk is aan over hoger dan de nominale opbrengst van de lening, dan is het eigenlijke rendement gelijk aan nul, of zal het eigenlijke rendement zelfs negatief zijn. Een belegging in de lening met een vaste interestvoet gaat gepaard met het risico dat latere wijzigingen in de marktrente een ongunstige invloed hebben op het rendement van de belegging ten aanzien van andere mogelijke beleggingen die beschikbaar zijn op de markt.


 • Geen verhandelbaarheid: De beleggers zullen de rechten die zij hebben uit hoofde van de leningsovereenkomst niet aan derde partijen kunnen overdragen. Aldus is hun belegging geen liquide, verhandelbare belegging.


 • Fiscaliteit (winwinlening): De voorgestelde belegging is een belegging onder de vorm van een “Winwinlening” die voldoet aan de voorwaarden van het Winwinleningdecreet. Hieraan zijn bepaalde fiscale voordelen verbonden. De beleggers moeten zich er echter van bewust zijn dat de niet-naleving van de voorwaarden en strikte formaliteiten van het Winwinleningdecreet kunnen leiden tot het verlies van deze fiscale voordelen in hoofde van de belegger. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
 • Fiscaliteit (crowdlening): Op de bruto-interesten verworven door de belegger, zal door de leningnemer roerende voorheffing moeten worden ingehouden. Deze roerende voorheffing komt volledig ten laste van de belegger. Aldus zal de belasting op de interesten het rendement van de belegging voor de belegger verminderen. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
  Nota: op ontvangen interesten tussen Belgische vennootschappen is geen roerende voorheffing verschuldigd. De leninggever ontvangt dan een bruto interest dewelke wordt opgenomen als belastbaar inkomen van de vennootschap.

Het is raadzaam om slechts een fractie van je beschikbaar (spaar)geld uit te lenen.


Heb je vragen? Contacteer de Crowdfund Coach

WinWinnerCoach
Sam van Baarle [email protected]

Financieel

Bijlagen

Updates

Last call!   15-09-2022

De crowdlendingcampagne van Cesano staat nog maar 2 dagen online!

Wil je ook nog investeren in deze ambitieuze Gentse groeier? Sluit je aan bij 32 andere investeerders: de campagne is intussen al voor 87% gefund!

WinWinnerCoach
Sam van Baarle
Winwinner coach
68% gefund!   08-09-2022

De crowdlendingcampagne van Cesano is intussen voor 68% gefund! 

Met een totaalbedrag van €68.000 via 25 verschillende investeerders is de Gentse onderneming op €32.000 genaderd van haar minimale doelbedrag. 

Ook in Trends en Bloovi ging de investeerdersronde van het team van Gilles De Vos en Yves Van Sante niet onopgemerkt voorbij.

Ook nog investeren in deze nieuwe speler op de markt van e-mobiltity? Ontdek het volledige groeiverhaal op de campagnepagina. 

WinWinnerCoach
Sam van Baarle
Winwinner coach
We staan live!   12-07-2022

De campagne van Cesano staat actief op ons platform!

Vanaf nu kan je dus investeren in deze onderneming uit Destelbergen.

Neem gerust een kijkje op de campagnepagina om de activiteiten, groeiplannen en financiële toelichting door te nemen.

Veel succes aan founder Gilles De Vos en zijn team!

WinWinnerCoach
Sam van Baarle
Winwinner coach€104.000 gefinancierd

41 investeerders

104%
€100.000 min. - €250.000 max.
Crowdlening Winwinlening

2%-7% rente per jaar

Jammer, voor dit project ben je te laat...

Bekijk lopende projecten

Waarom investeren?

Grondig gescreende dossiers
€0 kosten voor investeerder
98% Terugbetalingsratio

Klaar om te investeren in Cesano ?


Veilig betalen 
€0 kosten voor investeerder 
98% Terugbetalingsratio 
Ik ga investeren

Is dit niet het project voor jou? Bekijk de lopende projecten.

WinWinner