image Uptron

Jammer, voor dit project ben je te laat...

Bekijk actieve projecten

INVESTERINGSPROJECT

Crowdlening Winwinlening

Uptron

Uptron maakt ondernemingen competitief in de digitale wereld . Van het uitdenken van een digitale strategie over online marketing tot webdesign op maat: dit performance marketing agency zorgt voor het versterken van online zichtbaarheid

De onderneming uit Dilbeek kan na twee jaar al een divers klantenportfolio voorleggen met onder meer projecten voor de VDAB, distilleerderij Bruggeman P. (gekend van Peterman, Poliakov, Smeets…) en Eendracht Aalst.

Bedrijfsnaam Uptron
Oprichtingsdatum 03/08/2020
BTW-nummer 0751.733.568
Vennootschapsvorm BV
Locatie d'Arconatistraat 77, bus 1, 1700 Dilbeek
Activiteit Performance marketing agency
Wat is een WinWinner campagne?

Via WinWinner kunnen ondernemers hun ambitieuze groeiplannen met hun netwerk delen om hun ambassadeurs te laten investeren via voordelige leningen zoals de winwinlening. Zo kan de ondernemer verder groeien en haar plannen waarmaken. We brengen je graag in contact met de onderneming om de voorwaarden van de lening te bespreken. Lenen aan KMO's omvat altijd een risico van kapitaalverlies.

Beschrijving

Via deze financieringscampagne wil Uptron maximaal €95.000 ophalen. Je kan maximaal €5.000 investeren in dit project, ongeacht het gekozen leningstype. Er zijn 2 aangeboden leningstypes: de gestandaardiseerde achtergestelde lening met opschortende voorwaarde (hierna "crowdlening") en de achtergestelde winwinlening met opschortende voorwaarde (hierna "winwinlening").


In een notendop

 • Performance marketing agency met A tot Z dienstverlening: digitale strategie, online marketing, webcreatie & branding 
 • Op twee jaar tijd meer dan 50 samenwerkingen opgestart, waaronder VDAB, Bruggeman P. en Eendracht Aalst 
 • 70% recurring klanten  
 • Op zoek naar minimaal €55.000 en maximaal €95.000 om extra teamleden aan te werven en marketingbudget te voorzien  
 • Investeren kan via de winwinlening en de crowdlening


Waarom Uptron?

Internetgebruikers nemen slechts 3 tot 5 seconden tijd om te beslissen of ze op een website blijven. Een aantrekkelijke en makkelijk vindbare online pagina ontwerpen is dan ook een must voor bedrijven. 

Webdesign is slechts een van de manieren waarmee Uptron bedrijven helpt om zich online te positioneren, zodat zij zich volledig kunnen focussen op hun core business. 

“We zetten bedrijven op de digitale kaart, van A tot Z. Als full-service agency bieden we het hele gamma aan om sterke merken online naar voor te brengen." Elias Le Juste, co-founder Uptron 
 


Activiteit

Elke onderneming vergt een andere aanpak. Uptron werkt dan ook steeds volledig op maat volgens de noden van de klant

 • Strategie: een uitgekiende digitale strategie helpt bedrijven om hun professionele doelstellingen te bereiken. Na een doorgedreven audit zoekt Uptron samen met de klant naar een onmiskenbare online identiteit.
 • Online marketing: veel bezoekers aantrekken is slechts één kant van het verhaal, de juiste klanten converteren is een pak complexer. Via zoekmachineoptimalisatie (SEO) voor webpagina’s, online adverteren (SEA), e-mailmarketing, marketing automation, programmatic ads en het beheer van social media stippelt Uptron het meest doeltreffende pad uit.
 • Creatie: webdesign op maat is een van de hoekstenen van Uptron. Ook voor het opzetten van e-commerce en branding heeft het team de nodige expertise in huis


Co-founder en CEO Elias Le Juste 

Team 

Elias Le Juste neemt als CEO en co-founder de dagelijkse leiding van Uptron op zich. Deze Dilbekenaar deed onder meer ervaring op via buitenlandse opleidingstrajecten in Colchester en Londen en op de marketingafdeling van e-commercegigant bol.com. Naast zijn activiteiten bij Uptron fungeert Elias als bestuurder in familiebedrijf X3 Real Estate en heeft hij een zitje in de Raad van Bestuur van voetbalclub Eendracht Aalst. 

Emilie Le Juste ondersteunt haar broer in het administratieve luik van het marketingbureau. Deze tandem rekent daarnaast op twee vaste medewerkers voor het uitwerken van grafisch design en web development.

Verder wordt het team jaarlijks aangevuld met stagiaires digitale marketing door een samenwerking met Duaal Digitaal.


Tractie

Op minder dan twee jaar tijd realiseerde Uptron al een pak succesvolle samenwerkingen. Meer dan 50 bedrijven rekenden al op de diensten van Uptron, waarvan 70% al terugkeerde als klant.

Gevestigde waarden als Bruggeman P.  (met merken als Smeets Hasselt, Poliakov en St. Raphaël)  Eendracht Aalst, VDAB en gemeente Dilbeek staan op het lijstje. Door haar brede waaier aan gefragmenteerde diensten vinden ook kleine ondernemingen zoals L’aur Interiors, Kokua Hub en Zwawi hun weg naar Uptron. Verder mocht het team al campagnes opzetten in de industriële b2b- sector voor recyclagespecialist Bel Fibres. 

“Uptron hielp ons met het opzetten van een webshop voor het merk St Raphaël. Het team zorgde voor duidelijke communicatie en goede afspraken en dat resulteerde in een fijne samenwerking.” - Boy Buijsman, digital manager Bruggeman P.


Investeer mee! 

Twee jaar na de oprichting heeft Uptron reeds een puik portfolio opgebouwd. De online wereld verandert voortdurend, dus heeft het team ook bijkomende krachten nodig. Met de geplande aanwerving van twee nieuwe teamleden is Uptron gewapend voor een groeispurt. 

Om die groeispurt versneld te kunnen doorvoeren, zoekt de onderneming minimaal €55.000 en maximaal €95.000 via een crowdlendingcampagne bij WinWinner. 

Deze investeringen zullen gebruikt worden om:

 • twee nieuwe talenten aan te trekken: een digital marketeer en een grafisch designer
 • advertentiebudget te creëren voor de eigen online aanwezigheid

Investeren kan via:

 • de winwinlening: dit is een achtergestelde lening met 1,5% jaarlijkse brutorente + 2,5% jaarlijks belastingkrediet, 30% waarborg op openstaand bedrag, looptijd 5 jaar. Eenmalige aflossing 
 • de crowdlening: dit is een gestandaardiseerde achtergestelde lening met 7% brutorente, looptijd 4 jaar. Eenmalige aflossing. Aangezien Uptron in aanmerking komt voor de vrijstelling van roerende voorheffing, is het brutorendement van de crowdlening ook het nettorendement. Ontdek de voorwaarden voor deze maatregel op deze pagina.
Online visibiliteit is een must voor bedrijven. Uptron faciliteert de digitale agenda van haar klanten op alle vlakken. Om nog meer nieuwe projecten aan te nemen, wil de onderneming haar team uitbreiden met een digital marketeer en een grafisch designer. Investeer jij ook mee?


Wees je bewust van de risico's

Een belegging onder de vorm van een achtergestelde lening aan Uptron houdt bepaalde risico’s in. Hierna worden de voornaamste risico’s aangeduid, zonder evenwel uitputtend te zijn.

 • Opschortende voorwaarde: Er is een opschortende voorwaarde van toepassing op de lening. De lening zal immers niet doorgaan indien het minimumbedrag van €55.000 niet wordt bereikt vóór 6 september 2022 door beide leningstypes gezamenlijk. Als het minimale bedrag niet behaald wordt en je reeds een investering hebt toegezegd en betaald, zal je het geïnvesteerde bedrag zo snel mogelijk na de einddatum van de campagne terugkrijgen.


 • Risico op geheel of gedeeltelijk verlies van de belegging of niet behalen van verwacht rendement: Door een leningsovereenkomst te sluiten met de leningnemer lenen beleggers gelden aan de leningnemer. De leningnemer verbindt zich tot (i) de jaarlijkse betaling van rente en (ii) terugbetaling van de hoofdsom aan het einde van de looptijd van de lening. In geval van faillissement of het in gebreke blijven van de leningnemer, is het echter mogelijk dat beleggers de bedragen waarop zij aanspraak maken niet kunnen recupereren. Zij lopen dus het risico hun belegging gedeeltelijk of volledig te verliezen en/of het verwachte rendement niet behalen.


 • Het vermogen van de leningnemer om terug te betalen kan beperkt zijn: Het vermogen van de leningnemer om de lening terug te betalen zal afhangen van de financiële toestand van de leningnemer op het moment van de gevraagde terugbetaling, en kan worden beperkt bij wet, door de voorwaarden van schulden en door de overeenkomsten die de leningnemer is aangegaan op of vóór die datum en die de bestaande of toekomstige schuldverbintenissen kunnen vervangen, aanvullen of wijzigen. De voorwaarden van de lening zullen niet voorzien in een beperking voor de leningnemer om bijkomende schulden aan te gaan. Indien de leningnemer in de toekomst een belangrijke bijkomende schuldenlast aangaat, dan kan dit het risico op niet-terugbetaling van de lening door de leningnemer verhogen.


 • Achtergestelde lening zonder zekerheden: De verbintenissen van de leningnemer ingevolge de leningsovereenkomst zullen achtergesteld zijn zowel ten aanzien van al de niet-achtergestelde bestaande als van alle niet-achtergestelde toekomstige schulden. Deze achterstelling geldt zowel voor de hoofdsom als de interesten. Dit verhoogt het risico voor de belegger op het geheel of gedeeltelijk verlies van zijn belegging. Immers, de beleggers zullen slechts worden terugbetaald nadat alle gewone, niet-achtergestelde schuldeisers van de leningnemer zijn voldaan. De beleggers genieten overigens niet van zekerheden die enige voorrang verlenen aan de beleggers ten aanzien van andere schuldeisers. De terugbetaling van de lening wordt niet gegarandeerd door een derde partij (met dien verstande dat de belegger, mits aan bepaalde strikte voorwaarden is voldaan, bij de winwinlening kan genieten van een eenmalig belastingkrediet indien de kredietnemer een deel of het geheel van de lening niet kan terugbetalen).


 • Beperkte gevallen van vervroegde opeisbaarheid: Slechts in een beperkt aantal gevallen omschreven in de leningovereenkomst en het Winwinleningdecreet (onder meer faillissement, kennelijk onvermogen, of vrijwillige of gedwongen ontbinding of vereffening van de leningnemer of in geval van een achterstand van meer dan drie maanden in de betaling van de aflossingen van de hoofdsom of de interesten van de lening) zal de belegger de toegestane lening vervroegd opeisbaar kunnen verklaren. De gevallen van vervroegde opeisbaarheid omvatten dus niet alle mogelijke gevallen van vermindering van de kredietwaardigheid van de leningnemer. Dit verhoogt het risico dat andere kredietgevers eerst worden betaald en de beleggers hun volledige inleg niet kunnen terugkrijgen. Bij vervroegde opeisbaarheid is de leningnemer ertoe gehouden de nog verschuldigde hoofdsom terug te betalen inclusief de gederfde interesten.


 • Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling: De leningnemer heeft de optie om de aangeboden lening vervroegd terug te betalen, en dit buiten het geval van overmacht, enkel indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

(i) de terugbetaling geschiedt naar aanleiding van een gebeurtenis die op betekenisvolle wijze de economie van het contract zoals initieel overeengekomen tussen partijen wijzigt en niet toerekenbaar is aan de leningnemer, en
(ii) de belegger in geen enkele mate wordt benadeeld door een onevenwicht tussen de rechten en plichten van de leningnemer en de belegger, en
(iii) er geen kosten worden aangerekend voor de vroegtijdige terugbetaling.

De terugbetaling zal gebeuren op basis van het hoogste bedrag van de marktwaarde of de nominale waarde op het ogenblik van de beslissing tot vervroegde terugbetaling, zonder extra kosten en dit samen met de betaling van de vervallen interesten.

In geval van overmacht zal de terugbetaling minstens de marktwaarde betreffen op het moment van de terugbetaling.

Er is dus geen verbrekingsvergoeding, wederbeleggingsvergoeding of andere gelijkaardige vergoeding verschuldigd. In geval van vervroegde terugbetaling van de Winwinlening verbindt de belegger er zich toe om de bij besluit van de Vlaamse Regering aangewezen instantie (momenteel de NV Waarborgbeheer) daarvan op de hoogte te brengen.


 • Mogelijkheid tot vervroegde afsluiting van de aanbieding: De inschrijvingsperiode van de aanbieding kan vervroegd worden afgesloten als de opschortende voorwaarde is ingelost. Gelet op het feit dat het maximale bedrag van de WinWinner-campagne 95.000 EUR bedraagt, kan de campagne vervroegd worden afgesloten zelfs indien het opgehaalde bedrag onder deze campagne het bedrag van 95.000 EUR niet heeft bereikt.


 • Inflatierisico en renterisico: Het inflatierisico houdt verband met de toekomstige waarde van geld. Het eigenlijk rendement van een investering in de lening wordt verminderd door inflatie. Hoe hoger de inflatievoet, hoe lager het eigenlijke rendement van de lening zal zijn. Indien de inflatievoet gelijk is aan over hoger dan de nominale opbrengst van de lening, dan is het eigenlijke rendement gelijk aan nul, of zal het eigenlijke rendement zelfs negatief zijn. Een belegging in de lening met een vaste interestvoet gaat gepaard met het risico dat latere wijzigingen in de marktrente een ongunstige invloed hebben op het rendement van de belegging ten aanzien van andere mogelijke beleggingen die beschikbaar zijn op de markt.


 • Geen verhandelbaarheid: De beleggers zullen de rechten die zij hebben uit hoofde van de leningsovereenkomst niet aan derde partijen kunnen overdragen. Aldus is hun belegging geen liquide, verhandelbare belegging.


 • Fiscaliteit (winwinlening): De voorgestelde belegging is een belegging onder de vorm van een “Winwinlening” die voldoet aan de voorwaarden van het Winwinleningdecreet. Hieraan zijn bepaalde fiscale voordelen verbonden. De beleggers moeten zich er echter van bewust zijn dat de niet-naleving van de voorwaarden en strikte formaliteiten van het Winwinleningdecreet kunnen leiden tot het verlies van deze fiscale voordelen in hoofde van de belegger. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
 • Fiscaliteit (crowdlening): Op de bruto-interesten verworven door de belegger, zal door de leningnemer roerende voorheffing moeten worden ingehouden. Deze roerende voorheffing komt volledig ten laste van de belegger. Aldus zal de belasting op de interesten het rendement van de belegging voor de belegger verminderen. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
  Indien voldaan aan de voorwaarden van Artikel 21, 1e lid, 13° WIB 92, kan een belegger die een lening aangaat ter financiering van een crowdfundingproject van een startende onderneming op een door de FSMA erkend crowdfundingplatform, genieten van een vrijstelling van roerende voorheffing op de interesten van de leningen ten belope van de eerste schijf van €15.630 per jaar (geïndexeerd bedrag 2022). De beleggers moeten zich er echter van bewust zijn dat de niet-naleving van de voorwaarden kunnen leiden tot het verlies van deze fiscale voordelen in hoofde van de belegger. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
  Nota: op ontvangen interesten tussen Belgische vennootschappen is geen roerende voorheffing verschuldigd. De leninggever ontvangt dan een bruto interest dewelke wordt opgenomen als belastbaar inkomen van de vennootschap.

Het is raadzaam om slechts een fractie van je beschikbaar (spaar)geld uit te lenen.

Jammer, voor dit project ben je te laat...

Bekijk actieve projecten

Welke leningen zijn er?

Bruto rendement
Terugbetaling
Looptijd
Waarborg
Investeren vanaf
Maximale investering
Achtergesteld
Bruto rendement
Terugbetaling
Looptijd
Waarborg
Investeren vanaf
Maximale investering
Achtergesteld

Waarom investeren via WinWinner?

Investeren in gescreende dossiers
€0 kosten voor investeerder
>98% Terugbetalingsratio

Winwinner coach

Aaron
[email protected]
+32 470 29 02 14
Let op!
Geld lenen aan een onderneming is risicovol.
Als investeerder loopt u het risico dat het ontleende bedrag geheel of gedeeltelijk niet kan worden terugbetaald.