image Turbeau

Jammer, voor dit project ben je te laat...

Bekijk actieve projecten

INVESTERINGSPROJECT

Crowdlening Winwinlening

Turbeau

Eerst proeven, dan geloven. Maar wat vaststaat: Turbeau is het speciaalbier dat het meeste rockt. Bezieler Franky De Smet - Van Damme, gekend van heavymetalband Channel Zero, maakt in geheel zijn eigen stijl zijn intrede in de bierwereld met Turbeau. 

Sinds de opstart in 2018 ging het hard voor de jonge Brugse onderneming. Met de stijgende verkoopcijfers en internationale export in de pijplijn, dringen investeringen zich op. Om verder te groeien, wil Turbeau groeifinanciering tanken via een crowdlendingcampagne. 

Bedrijfsnaam Turbeau Rock Brewing Company (Commerciële naam: Turbeau)
Oprichtingsdatum 27/11/2019
BTW-nummer BE0738.468.522
Vennootschapsvorm BV
Locatie Laconiastraat 3 bus 17, 8000 Brugge
Activiteit Speciaalbier
Wat is een WinWinner campagne?

Via WinWinner kunnen ondernemers hun ambitieuze groeiplannen met hun netwerk delen om hun ambassadeurs te laten investeren via voordelige leningen zoals de winwinlening. Zo kan de ondernemer verder groeien en haar plannen waarmaken. We brengen je graag in contact met de onderneming om de voorwaarden van de lening te bespreken. Lenen aan KMO's omvat altijd een risico van kapitaalverlies.

Beschrijving

Via deze financieringscampagne wil Turbeau maximaal €125.000 ophalen. Je kan maximaal €5.000 investeren in dit project, ongeacht het gekozen leningstype. Er zijn 2 aangeboden leningstypes: de gestandaardiseerde achtergestelde lening met opschortende voorwaarde (hierna "crowdlening") en de achtergestelde winwinlening met opschortende voorwaarde (hierna "winwinlening").


In een notendop

 • Turbeau is het bier van Channel Zero-frontman Franky De Smet - Van Damme
 • Assortiment van vier bieren in aparte brouwstijlen
 • Meer dan 250 verkooppunten in België, waaronder Carrefour en grote afnemers Prik&Tik en Districo
 • Nu al export naar meer dan 5 landen
 • Complementair team: persoonlijkheid en pr van Franky De Smet - Van Damme gekoppeld aan ervaring in de sector van Jo De Smet Van Damme
 • Via WinWinner op zoek naar minimaal €75.000 en maximaal €125.000 om te investeren in internationale opschaling en automatisering van de productie- en verpakkingsafdeling
 • Investeren kan via de winwinlening en de crowdlening


Waarom Turbeau?

Franky De Smet-Van Damme verwierf al wereldfaam met zijn heavymetalband Channel Zero, nu maakt hij met veel lawaai zijn ingang in de bierwereld.

Met het speciaalbier Turbeau Noir kregen zijn ondernemersplannen in 2018 een eerste invulling. Inmiddels bevat het assortiment vier verschillende bieren.

“Is de biermarkt niet verzadigd? Natuurlijk wel. De opkomst van lokale craft-brouwerijen en hobbybrouwers zit al jaren in de lift. We willen dan ook niet pretenderen dat we met Turbeau het meest bijzondere bier ter wereld hebben uitgevonden. Wat we wél toevoegen aan de biermarkt is wat meer edge, Turbeau is een energiek bier dat rockt.” - Franky De Smet - Van Damme, zaakvoerder Turbeau


Activiteit

Wie kent de mazout nog? Een pils aangevuld met cola was vroeger een gekend drankje, voordat de biermarkt een gigantische explosie aan smaken kende. Franky’s eerste bier refereert aan deze mazout: De Turbeau Noir met bosvruchten is dan ook het donkerzoete vlaggenschip van de jonge brouwerij.

Daarnaast ontwikkelde de onderneming een bittere IPA (The Hopper), een witbier (The Great White) en een tripel (The Precious Blonde).


De eerste batches verdeelde Turbeau zelf, nu wordt de distributie gedeeltelijk uitbesteed. Als partner kiest Turbeau voor de Gentse groepsbrouwerij BeerSelect. De bieren worden gebotteld in flesjes, maar zijn ook in blik te verkrijgen. In het buitenland is speciaalbier in blik al langer de norm.

“Franky is zelf geen brouwer, daar werd hij in de biersector net niet voor gefusilleerd. Met BeerSelect kiezen we voor een gespecialiseerde partner, waardoor de kwaliteit van ons bier gewaarborgd blijft. Deze hybride brouwerij is ook enorm flexibel: BeerSelect denkt met ons mee tijdens het brouwproces en wil net als ons nog blijven groeien. ” - Jo De Smet Van Damme, Operations Manager Turbeau


Team

Franky De Smet-Van Damme is het gezicht van Turbeau. Als hij niet op het podium staat met Channel Zero, is hij bezig met zijn geesteskind Turbeau. Franky is de creatieveling die zijn flamboyante persoonlijkheid volledig wijdt aan de uitbouw van Turbeau.

Jo De Smet Van Damme -een naamgenoot, maar geen familie van Franky- neemt meer dan 35 jaar ervaring in de sector mee. Hij beheerde brouwerijen en export voor onder meer AB Inbev en haar voorloper Interbrew. Zijn technische knowhow en contacten in binnen- en buitenland van de biermarkt zijn onmisbaar.

“Buiten het brouwen, doen we tot nu toe alles zelf. Van het vouwen van kartonnen dozen tot verdeling van onze flesjes in het accijnzendepot. Sommigen verklaren ons zot, ja. Het is dan ook de bedoeling om zodanig op te schalen dat we dit kunnen automatiseren.” - Franky De Smet - Van Damme, oprichter Turbeau

Oprichter Franky De Smet-Van Damme (links) en Jo De Smet Van Damme 


Tractie

Een rebranding in februari van dit jaar legde de basis voor nieuwe verdeelpunten van Turbeau. Tegenwoordig vind je het bier in alle grote drankencentrales zoals Prik&Tik en Districo en supermarktketens als Carrefour. Ook in een dertigtal cafés staat Turbeau inmiddels op de kaart.

De opmars van speciaalbieren in ons land uit zich vooral in de exportcijfers. Zo’n 75% van wat in België wordt gebrouwen, gaat het land uit.

“De grootste opportuniteit voor Turbeau ligt ook hier. We realiseerden reeds verkopen in Bulgarije, Japan, Vietnam, Frankrijk en Italië. Zelfs in Japanse treinstations kan je ons bier vinden: daar heeft een Channel Zero-fan ons witbier gelanceerd.” - Jo De Smet Van Damme, Operations Manager Turbeau


Investeer mee!

Turbeau vindt steeds vlotter haar weg in de moeilijk te penetreren biermarkt. De orders lopen netjes binnen, dus moet het productieproces verder worden geoptimaliseerd. Bierpakketten en paletten op bestelling manueel in elkaar boksen mag op het eerste zicht charmant ogen, maar automatisatie voor verdere groei dringt zich op. Daarnaast zal verder worden ingezet op internationalisering van het jonge biermerk.

Om deze groeiplannen te realiseren, zoekt Turbeau minimaal €75.000 en maximaal €125.000 via WinWinner. Voor de volledige financieringsbehoefte, zie de tab Financiële gegevens. 

De investeringen zullen gebruikt worden om:

 • het productie- en verpakkingsproces te versnellen en te automatiseren 
 • voorraad aan te kopen (zowel bier als verpakkingsmateriaal)
 • marketinginspanningen op te drijven en Point of Sale-materiaal zoals glazen, beursstanden, tapinstallaties, parasols en een aanhangwagen te voorzien

Investeren kan via:

 • de winwinlening: dit is een achtergestelde lening met 1,5% jaarlijkse brutorente + 2,5% jaarlijks belastingkrediet, 30% waarborg op openstaand bedrag, looptijd 5 jaar. Jaarlijks constante of eenmalige aflossing
 • de crowdlening: dit is een achtergestelde lening met 6% jaarlijkse brutorente, looptijd 4 jaar. Jaarlijks constante aflossing. Aangezien Turbeau in aanmerking komt voor de vrijstelling van roerende voorheffing, is het brutorendement van de crowdlening ook het nettorendement. Ontdek de voorwaarden van deze maatregel op deze pagina.

Onder de tab Bijlagen kan je simulaties bekijken voor verschillende bedragen van de aangeboden leningstypes. Onder diezelfde tab vind je ook de modelleningsovereenkomsten.

Vanuit Brugge naar de rest van de wereld: de ambitie van Turbeau is niet min. Oprichter Franky De Smet - Van Damme haalde met Jo De Smet Van Damme een pak ervaring in huis om verder te groeien. Om op te schalen door haar productieproces te automatiseren, zoekt Turbeau dan ook minstens €75.000. Investeer jij mee in de uitbouw van dit rocking bier?


Wees je bewust van de risico's

Een belegging onder de vorm van een achtergestelde lening aan Turbeau houdt bepaalde risico’s in. Hierna worden de voornaamste risico’s aangeduid, zonder evenwel uitputtend te zijn.

 • Opschortende voorwaarde: Er is een opschortende voorwaarde van toepassing op de lening. De lening zal immers niet doorgaan indien het minimumbedrag van €75.000 niet wordt bereikt vóór 23 augustus 2022 door beide leningstypes gezamenlijk. Als het minimale bedrag niet behaald wordt en je reeds een investering hebt toegezegd en betaald, zal je het geïnvesteerde bedrag zo snel mogelijk na de einddatum van de campagne terugkrijgen.


 • Risico op geheel of gedeeltelijk verlies van de belegging of niet behalen van verwacht rendement: Door een leningsovereenkomst te sluiten met de leningnemer lenen beleggers gelden aan de leningnemer. De leningnemer verbindt zich tot (i) de jaarlijkse betaling van rente en (ii) de jaarlijkse terugbetaling van de hoofdsom/terugbetaling van de hoofdsom aan het einde van de looptijd van de lening (afhankelijk van de gekozen terugbetalingsmodaliteit van de lening - alleen bij de winwinlening is er een keuzemogelijkheid). In geval van faillissement of het in gebreke blijven van de leningnemer, is het echter mogelijk dat beleggers de bedragen waarop zij aanspraak maken niet kunnen recupereren. Zij lopen dus het risico hun belegging gedeeltelijk of volledig te verliezen en/of het verwachte rendement niet behalen.


 • Het vermogen van de leningnemer om terug te betalen kan beperkt zijn: Het vermogen van de leningnemer om de lening terug te betalen zal afhangen van de financiële toestand van de leningnemer op het moment van de gevraagde terugbetaling, en kan worden beperkt bij wet, door de voorwaarden van schulden en door de overeenkomsten die de leningnemer is aangegaan op of vóór die datum en die de bestaande of toekomstige schuldverbintenissen kunnen vervangen, aanvullen of wijzigen. De voorwaarden van de lening zullen niet voorzien in een beperking voor de leningnemer om bijkomende schulden aan te gaan. Indien de leningnemer in de toekomst een belangrijke bijkomende schuldenlast aangaat, dan kan dit het risico op niet-terugbetaling van de lening door de leningnemer verhogen.


 • Achtergestelde lening zonder zekerheden: De verbintenissen van de leningnemer ingevolge de leningsovereenkomst zullen achtergesteld zijn zowel ten aanzien van al de niet-achtergestelde bestaande als van alle niet-achtergestelde toekomstige schulden. Deze achterstelling geldt zowel voor de hoofdsom als de interesten. Dit verhoogt het risico voor de belegger op het geheel of gedeeltelijk verlies van zijn belegging. Immers, de beleggers zullen slechts worden terugbetaald nadat alle gewone, niet-achtergestelde schuldeisers van de leningnemer zijn voldaan. De beleggers genieten overigens niet van zekerheden die enige voorrang verlenen aan de beleggers ten aanzien van andere schuldeisers. De terugbetaling van de lening wordt niet gegarandeerd door een derde partij (met dien verstande dat de belegger, mits aan bepaalde strikte voorwaarden is voldaan, bij de winwinlening kan genieten van een eenmalig belastingkrediet indien de kredietnemer een deel of het geheel van de lening niet kan terugbetalen).


 • Beperkte gevallen van vervroegde opeisbaarheid: Slechts in een beperkt aantal gevallen omschreven in de leningovereenkomst en het Winwinleningdecreet (onder meer faillissement, kennelijk onvermogen, of vrijwillige of gedwongen ontbinding of vereffening van de leningnemer of in geval van een achterstand van meer dan drie maanden in de betaling van de aflossingen van de hoofdsom of de interesten van de lening) zal de belegger de toegestane lening vervroegd opeisbaar kunnen verklaren. De gevallen van vervroegde opeisbaarheid omvatten dus niet alle mogelijke gevallen van vermindering van de kredietwaardigheid van de leningnemer. Dit verhoogt het risico dat andere kredietgevers eerst worden betaald en de beleggers hun volledige inleg niet kunnen terugkrijgen. Bij vervroegde opeisbaarheid is de leningnemer ertoe gehouden de nog verschuldigde hoofdsom terug te betalen inclusief de gederfde interesten.


 • Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling: De leningnemer heeft de optie om de aangeboden lening vervroegd terug te betalen, en dit buiten het geval van overmacht, enkel indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

(i) de terugbetaling geschiedt naar aanleiding van een gebeurtenis die op betekenisvolle wijze de economie van het contract zoals initieel overeengekomen tussen partijen wijzigt en niet toerekenbaar is aan de leningnemer, en
(ii) de belegger in geen enkele mate wordt benadeeld door een onevenwicht tussen de rechten en plichten van de leningnemer en de belegger, en
(iii) er geen kosten worden aangerekend voor de vroegtijdige terugbetaling.

De terugbetaling zal gebeuren op basis van het hoogste bedrag van de marktwaarde of de nominale waarde op het ogenblik van de beslissing tot vervroegde terugbetaling, zonder extra kosten en dit samen met de betaling van de vervallen interesten.

In geval van overmacht zal de terugbetaling minstens de marktwaarde betreffen op het moment van de terugbetaling.

Er is dus geen verbrekingsvergoeding, wederbeleggingsvergoeding of andere gelijkaardige vergoeding verschuldigd. In geval van vervroegde terugbetaling van de Winwinlening verbindt de belegger er zich toe om de bij besluit van de Vlaamse Regering aangewezen instantie (momenteel de NV Waarborgbeheer) daarvan op de hoogte te brengen.


 • Mogelijkheid tot vervroegde afsluiting van de aanbieding: De inschrijvingsperiode van de aanbieding kan vervroegd worden afgesloten als de opschortende voorwaarde is ingelost. Gelet op het feit dat het maximale bedrag van de WinWinner-campagne 125.000 EUR bedraagt, kan de campagne vervroegd worden afgesloten zelfs indien het opgehaalde bedrag onder deze campagne het bedrag van 125.000 EUR niet heeft bereikt.


 • Inflatierisico en renterisico: Het inflatierisico houdt verband met de toekomstige waarde van geld. Het eigenlijk rendement van een investering in de lening wordt verminderd door inflatie. Hoe hoger de inflatievoet, hoe lager het eigenlijke rendement van de lening zal zijn. Indien de inflatievoet gelijk is aan over hoger dan de nominale opbrengst van de lening, dan is het eigenlijke rendement gelijk aan nul, of zal het eigenlijke rendement zelfs negatief zijn. Een belegging in de lening met een vaste interestvoet gaat gepaard met het risico dat latere wijzigingen in de marktrente een ongunstige invloed hebben op het rendement van de belegging ten aanzien van andere mogelijke beleggingen die beschikbaar zijn op de markt.


 • Geen verhandelbaarheid: De beleggers zullen de rechten die zij hebben uit hoofde van de leningsovereenkomst niet aan derde partijen kunnen overdragen. Aldus is hun belegging geen liquide, verhandelbare belegging.


 • Fiscaliteit (winwinlening): De voorgestelde belegging is een belegging onder de vorm van een “Winwinlening” die voldoet aan de voorwaarden van het Winwinleningdecreet. Hieraan zijn bepaalde fiscale voordelen verbonden. De beleggers moeten zich er echter van bewust zijn dat de niet-naleving van de voorwaarden en strikte formaliteiten van het Winwinleningdecreet kunnen leiden tot het verlies van deze fiscale voordelen in hoofde van de belegger. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
 • Fiscaliteit (crowdlening): Op de bruto-interesten verworven door de belegger, zal door de leningnemer roerende voorheffing moeten worden ingehouden. Deze roerende voorheffing komt volledig ten laste van de belegger. Aldus zal de belasting op de interesten het rendement van de belegging voor de belegger verminderen. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
  Indien voldaan aan de voorwaarden van Artikel 21, 1e lid, 13° WIB 92, kan een belegger die een lening aangaat ter financiering van een crowdfundingproject van een startende onderneming op een door de FSMA erkend crowdfundingplatform, genieten van een vrijstelling van roerende voorheffing op de interesten van de leningen ten belope van de eerste schijf van €15.630 per jaar (geïndexeerd bedrag 2022). De beleggers moeten zich er echter van bewust zijn dat de niet-naleving van de voorwaarden kunnen leiden tot het verlies van deze fiscale voordelen in hoofde van de belegger. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
  Nota: op ontvangen interesten tussen Belgische vennootschappen is geen roerende voorheffing verschuldigd. De leninggever ontvangt dan een bruto interest dewelke wordt opgenomen als belastbaar inkomen van de vennootschap.

Het is raadzaam om slechts een fractie van je beschikbaar (spaar)geld uit te lenen.

Jammer, voor dit project ben je te laat...

Bekijk actieve projecten

Welke leningen zijn er?

Bruto rendement
Terugbetaling
Looptijd
Waarborg
Investeren vanaf
Maximale investering
Achtergesteld
Bruto rendement
Terugbetaling
Looptijd
Waarborg
Investeren vanaf
Maximale investering
Achtergesteld

Waarom investeren via WinWinner?

Investeren in gescreende dossiers
€0 kosten voor investeerder
>98% Terugbetalingsratio

Winwinner coach

Sam van Baarle
sam@winwinner.be
+32 470 29 02 14
Let op!
Geld lenen aan een onderneming is risicovol.
Als investeerder loopt u het risico dat het ontleende bedrag geheel of gedeeltelijk niet kan worden terugbetaald.