Projecten  - Connus


Connus

    Favoriet


  Gent 
 Influencer marketing 


€96.000 gefinancierd

33 investeerders

174%
€55.000 min. - €150.000 max.
Crowdlening Winwinlening
Ik ga investeren


Eindigt in -413 dagen


Waarom investeren?

Grondig gescreende dossiers
€0 kosten voor investeerder
98% Terugbetalingsratio


Card image cap


Connus is een matchmakingplatform in de sector van influencer marketing: bedrijven worden gekoppeld aan influencers die bij hun missie en visie passen en zo kunnen ze samen een campagne uitwerken. Vorig jaar ontstonden 10.000 matches op het Connus-platform en er zijn zo'n 850 bedrijven en 1.500 influencers geregistreerd.

Connus wil verder evolueren naar een onestopshop, waarbij niet alleen matches ontstaan, maar waarbij de onderneming ook de influencer marketing-campagne mee vormgeeft door externe partijen (fotografen, videografen...) voor te stellen, analyses mee te geven, hulp bij de contracten aan te bieden...

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam Connus
Oprichtingsdatum 20/11/2019
BTW-nummer BE0737.854.155
Vennootschapsvorm BV
Locatie Oude Houtlei 14, 9000 Gent

Dit project werd positief gescreend door het Winwinner screeningscomité

Historische cijfers geanalyseerd door financiële experts
Onderbouwd financieel plan en business plan aanwezig
Terugbetalingscapaciteit en kredietwaardigheid gecontroleerd

Aanbod

Via welke lening kan je investeren?Crowdlening
Winwinlening
  Voor wie?  
  Rendement  
  Jaarlijkse bruto rente  
  Belastingskrediet  
  Bruto rente + belastingskrediet  
  Terugbetaling  
  Kapitaaluitstel  
  Looptijd  
  Waarborg  
  Min. en max. investering  
  Achtergesteld  
  Roerende voorheffing  
Crowdlening

Voor wie?

Jaarlijkse bruto rente

Belastingskrediet

Bruto rente + belastingskrediet

Looptijd

Terugbetaling

Kapitaaluitstel

Min. investering

Max. investering

Waarborg

Achtergesteld

Roerende voorheffing

Converteerbaar

Winwinlening

Voor wie?

Jaarlijkse bruto rente

Belastingskrediet

Bruto rente + belastingskrediet

Looptijd

Terugbetaling

Kapitaaluitstel

Min. investering

Max. investering

Waarborg

Achtergesteld

Roerende voorheffing

Converteerbaar

Beschrijving

Via deze financieringscampagne wil Connus maximaal €150.000 ophalen. Je kan maximaal €5.000 investeren in dit project, ongeacht het gekozen leningstype. Er zijn 2 aangeboden leningstypes: de gestandaardiseerde achtergestelde lening met opschortende voorwaarde (hierna "crowdlening") en de achtergestelde winwinlening met opschortende voorwaarde (hierna "winwinlening").


In een notendop

 • Matchmakingplatform voor influencer marketing (influencer marketing = marketingtechniek waarbij mensen met een groot bereik op sociale media promoboodschappen delen met hun publiek)
 • Bedrijven vinden nauwkeurig influencers die bij hun missie en visie passen, influencers geraken gemakkelijker aan nieuwe opdrachten
 • Doel om te evolueren van pure matchmaking naar onestopshop waarop campagnes met influencers worden ingevuld en externe partijen (videografen, fotografen en andere content creators…) kunnen gecontacteerd worden en uitgebreide analyses van de campagneresultaten kunnen gemaakt worden. Contractueel en financieel worden beide partijen gemakkelijker geholpen
 • 850 bedrijven & 1.500 influencers geregistreerd
 • 10.000 matches in 2021
 • Groeiende markt: bedrijven zouden dit jaar +/- 15 miljard dollar spenderen aan influencer marketing
 • Via WinWinner (minimaal €55.000, maximaal €150.000) op zoek naar financiering voor investeringen in personeel en marketing
 • Investeren kan via de crowdlening en de winwinlening


Waarom Connus?

Influencer marketing wordt een steeds belangrijkere strategie binnen de marketingmix van bedrijven. Via influencers -dat zijn mensen met een groot bereik op sociale media die promoboodschappen sturen naar hun publiek- kunnen merken op een efficiënte manier hun doelgroep bereiken. Met één klik op de knop bereikt de influencer duizenden mensen en wordt de boodschap van het bedrijf met één boodschap gezien door potentiële klanten.

Toen Alexandre Goossens in 2019 stage liep bij een influencer marketing-bureau, stelde hij vast dat deze marketingtechniek nog kon aangescherpt worden:

“De laatste jaren is influencer marketing serieus opgekomen, dit vooral door de populariteit van sociale media en de jeugd die hierop zeer actief is. Maar ik merkte onder andere dat bedrijven hulp konden gebruiken bij het vinden van influencers die bij hen passen en dat het budget van een influencer-campagne vaak een pijnpunt was. Daarom startte ik met Connus, dat erop gericht is influencer marketing toegankelijker te maken.” – Alexandre Goossens, oprichter Connus


Activiteit

Connus is een matchmakingplatform voor bedrijven en influencers, het enige in België. Beide partijen registreren zich op het platform en duiden bepaalde parameters aan zoals hun doelgroep, sector, sociale-mediakanalen, compensatiemanieren en locatie. Wanneer beide partijen gemeenschappelijke criteria aangeven, worden zij aan elkaar voorgesteld en ontstaan er waardevolle matches om een influencer-marketingcampagne op te starten.

Als er een match is en beide partijen aanvaarden de samenwerking, betaalt het bedrijf aan Connus een kost, bepaald door o.a. het aantal volgers, engagement rate en het sociale-mediakanaal van de influencer. Vervolgens kunnen het bedrijf en de influencer de gewenste campagne samen verder uitwerken.


“Op deze manier zitten ondernemers meer in de driver’s seat van hun influencer marketing-campagne, bijvoorbeeld omdat ze geen omweg maken via een -vaak duurder- marketingbureau of geen tijd meer verliezen met het zoeken naar de juiste influencer voor hun brand. Dankzij het ingeven van criteria vinden ze ook nauwkeurig influencers die passen bij de visie en missie van hun bedrijf. Daarnaast kunnen ondernemers ook op een transparante manier de statistieken van een influencer bekijken, zoals de kanalen waarop hij/zij actief is, het aantal volgers, engagement rate, gemiddeld aantal likes,…” – Alexandre Goossens, oprichter Connus

Ook langs influencer-zijde zijn de voordelen talrijk:

Influencers vinden makkelijker bedrijven die op zoek zijn naar een nieuwe samenwerking én die beter bij hen passen. Door het platform hebben ook de kleinere profielen de kans om met bedrijven samen te werken. Bovendien moeten influencers niets betalen aan ons, het verdienmodel ligt volledig bij de bedrijven.” - Louise Blondé, medezaakvoerder Connus

Waar Connus vandaag focust op het meest cruciale aspect van een influencer-marketingcampagne -het matchmaken- wil het bedrijf evolueren naar een onestopshop binnen deze sector:

“We willen een platform aanbieden waarop gebruikers in enkele stappen hun ideale influencers kunnen vinden, de campagne samen kunnen invullen en bijkomende partijen zoals locatie, foto- en videografen kunnen linken aan hun verhaal. Op deze manier wordt in enkele stappen een unieke campagne uitgeschreven. Ten slotte willen we ook bijstand bieden bij de contracten en het financiële plaatje bij de campagnes. Guides moeten ervoor zorgen dat de ondernemers tips & tricks krijgen om hun campagne te creëren. We ambiëren dit onestopshop-verhaal tegen het einde van het jaar te lanceren.” - Alexandre Goossens, oprichter Connus


Team

Het driekoppige team van Connus is erg complementair. Founder Alexandre Goossens neemt -in lijn met zijn studies Internationaal Businessmanagement en Marketing- de commerciële taken zoals marketing en communicatie op zich. Daarnaast tekent hij de groeistrategie van de onderneming uit, ook op financieel vlak.

Louise Blondé studeerde Rechten en begeleidde bij ondernemersorganisatie Voka start-ups en scale-ups. Samen met Alexandre vormt Louise de operationele tandem, onder meer door de gebruikers te helpen hun weg te vinden op het platform. Louise legt zich daarnaast toe op het juridische luik en accountmanagement en ze ondersteunt het commerciële aspect.

Ten slotte is er Nicolas De Rechter, die al 8 jaar actief is in webontwikkeling en al een aantal jaar specifiek in app development. Met deze technische achtergrond staat hij in voor het hele IT-verhaal achter het Connus-platform.

Alexandre, Louise & Nicolas


Tractie

Connus richt zich in eerste instantie op kmo’s, zelfstandigen en student-ondernemers. Momenteel hebben al zo’n 850 bedrijven en 1.500 influencers zich aangemeld op het platform. Dat heeft in 2021 geleid tot maar liefst 10.000 matches.

“Voor bedrijven vandaag de dag is de stap naar influencer marketing vaak nog groot, maar ik vind het schitterend dat Connus met haar matchmakingplatform deze stap kleiner maakt.” – Sim Vanlangenhove, Simpools


Tegelijkertijd is de markt van influencer marketing groeiende: zo wordt geschat dat bedrijven dit jaar 15 miljard dollar aan deze marketingvorm zullen besteden (cijfer: Forbes). Corona en de bijhorende versnelde digitalisering heeft de groei van influencer marketing wellicht nog in een stroomversnelling gebracht.


Investeer mee

Connus wil verder groeien in de markt van influencer marketing. Zoals eerder aangegeven, staat het matchmakinggedeelte al stevig op de rails en wil het bedrijf nu verder groeien als onestopshopplatform waarbij gebruikers kunnen matchen met hun ideale influencer, hun campagnes kunnen opstellen, kunnen connecteren met additionele partijen om het influencer-marketingverhaal vorm te geven en alles contractueel en financieel in orde kunnen brengen.

Connus wil investeren in:

 • Development: het development-team uitbreiden om de geplande functionaliteiten technisch mogelijk te maken
 • Marketing: aanwerving growth marketeer + budget voor content-creatie en advertenties

Om deze investeringen te maken is Connus via WinWinner op zoek naar minimaal €55.000 en maximaal €150.000. Investeren kan via:

 • de winwinlening: dit is een achtergestelde lening met 1,5% jaarlijkse brutorente + 2,5% jaarlijks belastingkrediet, 30% waarborg op openstaand bedrag, looptijd 5 jaar. Jaarlijks constante of eenmalige aflossing
 • de crowdlening: dit is een achtergestelde lening met 6% jaarlijkse brutorente, looptijd 5 jaar. Eenmalige aflossing. Aangezien Connus in aanmerking komt voor de vrijstelling van roerende voorheffing, is het brutorendement van de crowdlening ook het nettorendement. Ontdek de voorwaarden van deze maatregel op deze pagina.

Onder de tab Bijlagen kan je simulaties bekijken voor verschillende bedragen van de aangeboden leningstypes. Onder diezelfde tab vind je ook de modelleningsovereenkomsten.

In de sterk groeiende markt van influencer marketing wil Connus influencer-marketingcampagnes efficiënter, kwaliteitsvoller en budgetvriendelijker maken. Dit via een matchmakingplatform dat bedrijven en influencers aan elkaar koppelt en sterke matches beoogt. Zo ontstonden vorig jaar maar liefst 10.000 matches. Nu wil Connus verder groeien en sterker betrokken zijn bij het invullen van de campagnes die via haar platform ontstaan. Investeer je mee in deze groeiplannen?


Wees je bewust van de risico's

Een belegging onder de vorm van een achtergestelde lening aan Connus houdt bepaalde risico’s in. Hierna worden de voornaamste risico’s aangeduid, zonder evenwel uitputtend te zijn.

 • Opschortende voorwaarde: Er is een opschortende voorwaarde van toepassing op de lening. De lening zal immers niet doorgaan indien het minimumbedrag van €55.000 niet wordt bereikt vóór 9 augustus 2022 door beide leningstypes gezamenlijk. Als het minimale bedrag niet behaald wordt en je reeds een investering hebt toegezegd en betaald, zal je het geïnvesteerde bedrag zo snel mogelijk na de einddatum van de campagne terugkrijgen.


 • Risico op geheel of gedeeltelijk verlies van de belegging of niet behalen van verwacht rendement: Door een leningsovereenkomst te sluiten met de leningnemer lenen beleggers gelden aan de leningnemer. De leningnemer verbindt zich tot (i) de jaarlijkse betaling van rente en (ii) de jaarlijkse terugbetaling van de hoofdsom/terugbetaling van de hoofdsom aan het einde van de looptijd van de lening (afhankelijk van de gekozen terugbetalingsmodaliteit van de lening - alleen bij de winwinlening is er een keuzemogelijkheid). In geval van faillissement of het in gebreke blijven van de leningnemer, is het echter mogelijk dat beleggers de bedragen waarop zij aanspraak maken niet kunnen recupereren. Zij lopen dus het risico hun belegging gedeeltelijk of volledig te verliezen en/of het verwachte rendement niet behalen.


 • Het vermogen van de leningnemer om terug te betalen kan beperkt zijn: Het vermogen van de leningnemer om de lening terug te betalen zal afhangen van de financiële toestand van de leningnemer op het moment van de gevraagde terugbetaling, en kan worden beperkt bij wet, door de voorwaarden van schulden en door de overeenkomsten die de leningnemer is aangegaan op of vóór die datum en die de bestaande of toekomstige schuldverbintenissen kunnen vervangen, aanvullen of wijzigen. De voorwaarden van de lening zullen niet voorzien in een beperking voor de leningnemer om bijkomende schulden aan te gaan. Indien de leningnemer in de toekomst een belangrijke bijkomende schuldenlast aangaat, dan kan dit het risico op niet-terugbetaling van de lening door de leningnemer verhogen.


 • Achtergestelde lening zonder zekerheden: De verbintenissen van de leningnemer ingevolge de leningsovereenkomst zullen achtergesteld zijn zowel ten aanzien van al de niet-achtergestelde bestaande als van alle niet-achtergestelde toekomstige schulden. Deze achterstelling geldt zowel voor de hoofdsom als de interesten. Dit verhoogt het risico voor de belegger op het geheel of gedeeltelijk verlies van zijn belegging. Immers, de beleggers zullen slechts worden terugbetaald nadat alle gewone, niet-achtergestelde schuldeisers van de leningnemer zijn voldaan. De beleggers genieten overigens niet van zekerheden die enige voorrang verlenen aan de beleggers ten aanzien van andere schuldeisers. De terugbetaling van de lening wordt niet gegarandeerd door een derde partij (met dien verstande dat de belegger, mits aan bepaalde strikte voorwaarden is voldaan, bij de winwinlening kan genieten van een eenmalig belastingkrediet indien de kredietnemer een deel of het geheel van de lening niet kan terugbetalen).


 • Beperkte gevallen van vervroegde opeisbaarheid: Slechts in een beperkt aantal gevallen omschreven in de leningovereenkomst en het Winwinleningdecreet (onder meer faillissement, kennelijk onvermogen, of vrijwillige of gedwongen ontbinding of vereffening van de leningnemer of in geval van een achterstand van meer dan drie maanden in de betaling van de aflossingen van de hoofdsom of de interesten van de lening) zal de belegger de toegestane lening vervroegd opeisbaar kunnen verklaren. De gevallen van vervroegde opeisbaarheid omvatten dus niet alle mogelijke gevallen van vermindering van de kredietwaardigheid van de leningnemer. Dit verhoogt het risico dat andere kredietgevers eerst worden betaald en de beleggers hun volledige inleg niet kunnen terugkrijgen. Bij vervroegde opeisbaarheid is de leningnemer ertoe gehouden de nog verschuldigde hoofdsom terug te betalen inclusief de gederfde interesten.


 • Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling: De leningnemer heeft de optie om de aangeboden lening vervroegd terug te betalen, en dit buiten het geval van overmacht, enkel indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

(i) de terugbetaling geschiedt naar aanleiding van een gebeurtenis die op betekenisvolle wijze de economie van het contract zoals initieel overeengekomen tussen partijen wijzigt en niet toerekenbaar is aan de leningnemer, en
(ii) de belegger in geen enkele mate wordt benadeeld door een onevenwicht tussen de rechten en plichten van de leningnemer en de belegger, en
(iii) er geen kosten worden aangerekend voor de vroegtijdige terugbetaling.

De terugbetaling zal gebeuren op basis van het hoogste bedrag van de marktwaarde of de nominale waarde op het ogenblik van de beslissing tot vervroegde terugbetaling, zonder extra kosten en dit samen met de betaling van de vervallen interesten.

In geval van overmacht zal de terugbetaling minstens de marktwaarde betreffen op het moment van de terugbetaling.

Er is dus geen verbrekingsvergoeding, wederbeleggingsvergoeding of andere gelijkaardige vergoeding verschuldigd. In geval van vervroegde terugbetaling van de Winwinlening verbindt de belegger er zich toe om de bij besluit van de Vlaamse Regering aangewezen instantie (momenteel de NV Waarborgbeheer) daarvan op de hoogte te brengen.


 • Mogelijkheid tot vervroegde afsluiting van de aanbieding: De inschrijvingsperiode van de aanbieding kan vervroegd worden afgesloten als de opschortende voorwaarde is ingelost. Gelet op het feit dat het maximale bedrag van de WinWinner-campagne 150.000 EUR bedraagt, kan de campagne vervroegd worden afgesloten zelfs indien het opgehaalde bedrag onder deze campagne het bedrag van 150.000 EUR niet heeft bereikt.


 • Inflatierisico en renterisico: Het inflatierisico houdt verband met de toekomstige waarde van geld. Het eigenlijk rendement van een investering in de lening wordt verminderd door inflatie. Hoe hoger de inflatievoet, hoe lager het eigenlijke rendement van de lening zal zijn. Indien de inflatievoet gelijk is aan over hoger dan de nominale opbrengst van de lening, dan is het eigenlijke rendement gelijk aan nul, of zal het eigenlijke rendement zelfs negatief zijn. Een belegging in de lening met een vaste interestvoet gaat gepaard met het risico dat latere wijzigingen in de marktrente een ongunstige invloed hebben op het rendement van de belegging ten aanzien van andere mogelijke beleggingen die beschikbaar zijn op de markt.


 • Geen verhandelbaarheid: De beleggers zullen de rechten die zij hebben uit hoofde van de leningsovereenkomst niet aan derde partijen kunnen overdragen. Aldus is hun belegging geen liquide, verhandelbare belegging.


 • Fiscaliteit (winwinlening): De voorgestelde belegging is een belegging onder de vorm van een “Winwinlening” die voldoet aan de voorwaarden van het Winwinleningdecreet. Hieraan zijn bepaalde fiscale voordelen verbonden. De beleggers moeten zich er echter van bewust zijn dat de niet-naleving van de voorwaarden en strikte formaliteiten van het Winwinleningdecreet kunnen leiden tot het verlies van deze fiscale voordelen in hoofde van de belegger. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
 • Fiscaliteit (crowdlening): Op de bruto-interesten verworven door de belegger, zal door de leningnemer roerende voorheffing moeten worden ingehouden. Deze roerende voorheffing komt volledig ten laste van de belegger. Aldus zal de belasting op de interesten het rendement van de belegging voor de belegger verminderen. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
  Indien voldaan aan de voorwaarden van Artikel 21, 1e lid, 13° WIB 92, kan een belegger die een lening aangaat ter financiering van een crowdfundingproject van een startende onderneming op een door de FSMA erkend crowdfundingplatform, genieten van een vrijstelling van roerende voorheffing op de interesten van de leningen ten belope van de eerste schijf van €15.630 per jaar (geïndexeerd bedrag 2022). De beleggers moeten zich er echter van bewust zijn dat de niet-naleving van de voorwaarden kunnen leiden tot het verlies van deze fiscale voordelen in hoofde van de belegger. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
  Nota: op ontvangen interesten tussen Belgische vennootschappen is geen roerende voorheffing verschuldigd. De leninggever ontvangt dan een bruto interest dewelke wordt opgenomen als belastbaar inkomen van de vennootschap.

Het is raadzaam om slechts een fractie van je beschikbaar (spaar)geld uit te lenen.


Heb je vragen? Contacteer de Crowdfund Coach

Financieel

Bijlagen

Updates

Ambassador Night 12/07   06-07-2022

Wil je het team van Connus zelf aan het werk zien? Op 12 juli organiseert het Gentse bedrijf een Ambassador Night. Een ideale gelegenheid om de groeiplannen van Connus te ontdekken en de mensen achter het bedrijf te leren kennen.

Ook WinWinner tekent present om meer uitleg te geven over de lopende crowdlendingcampagne van Connus. Ondertussen staat de teller van die campagne dankzij 16 investeerders al op €45.500.

Meer info over de Ambassador Night? Gratis inschrijven? Dat kan via deze link.

Graag tot dan!

WinWinnerCoach
Aaron
Winwinner coach€96.000 gefinancierd

33 investeerders

174%
€55.000 min. - €150.000 max.
Crowdlening Winwinlening

2%-6% rente per jaar

Jammer, voor dit project ben je te laat...

Bekijk lopende projecten

Waarom investeren?

Grondig gescreende dossiers
€0 kosten voor investeerder
98% Terugbetalingsratio

Klaar om te investeren in Connus?


Veilig betalen 
€0 kosten voor investeerder 
98% Terugbetalingsratio 
Ik ga investeren

Is dit niet het project voor jou? Bekijk de lopende projecten.

WinWinner