image Simba Service

Jammer, voor dit project ben je te laat...

Bekijk actieve projecten

INVESTERINGSPROJECT

Crowdlening Winwinlening

Simba Service

Simba Service maakt het proces van grafisch werk aanzienlijk eenvoudiger en toegankelijker. De onderneming belooft oplevertermijnen tussen de 24u en 48u. Dat doet de onderneming aan de hand van haar platform waarop elk project gematcht wordt aan de best passende designer uit haar expertenteam.

Klanten als Brussels Airlines geloven al in het concept. Nu wil Simba Service groeien en haar service naar een volgend niveau tillen. De onderneming start daarom een crowdlendingcampagne op bij WinWinner om minimaal €40.000 en maximaal €200.000 aan groeifinanciering op te halen.

Bedrijfsnaam Are Agency
Oprichtingsdatum 9 juli 2018
BTW-nummer 0699.758.196
Vennootschapsvorm BV
Locatie Groeningenlei 16, 2550 Kontich
Activiteit Grafisch design
Wat is een WinWinner campagne?

Via WinWinner kunnen ondernemers hun ambitieuze groeiplannen met hun netwerk delen om hun ambassadeurs te laten investeren via voordelige leningen zoals de winwinlening. Zo kan de ondernemer verder groeien en haar plannen waarmaken. We brengen je graag in contact met de onderneming om de voorwaarden van de lening te bespreken. Lenen aan KMO's omvat altijd een risico van kapitaalverlies.

Beschrijving

Via deze financieringscampagne wil Simba Service maximaal €200.000 ophalen. Je kan maximaal €5.000 investeren in dit project, ongeacht het gekozen leningstype. Er zijn 2 aangeboden leningstypes: de gestandaardiseerde achtergestelde lening met opschortende voorwaarde (hierna "crowdlening") en de achtergestelde winwinlening met opschortende voorwaarde (hierna "winwinlening").


In een notendop

 • Grafisch werk voor een vaste prijs per maand: design as a service
 • Simba Service speelt in op een gefragmenteerde designmarkt
 • Jong team, maar wel ondernemingservaring (Are Agency)
 • Grote klantenportefeuille: Brussels Airlines, Van Mossel, Heylen Warehouse, Think Pink,...
 • Goed omringd door diverse coaches en mentoren
 • Nu al buitenlandse klanten, potentieel voor internationaal opschalen 
 • Via WinWinner op zoek naar minimaal €40.000 en maximaal €200.000 voor het aanwerven van een business developer en een flexibele designer, investeringen in het platform, automatisering, het Simba Print-luik, werkkapitaal, kantoorinrichting en marketingbudget
 • Investeren kan via de winwinlening en crowdlening


Waarom Simba Service?

Wanneer je een design nodig hebt, neem nu voor je branding of banners en reclamemateriaal, zijn er twee manieren om die nood in te vullen. Je kan iemand intern aanwerven of met een agency of freelancer werken. 

Daar hangen wel wat nadelen aan vast. Iemand intern heeft bijvoorbeeld maar één expertise of kan niet voldoende of snel opleveren. Agencies en freelancers zijn dan weer duur omdat zij eenmalige opdrachten doen en hebben vaak onvoldoende tijd.


Die problemen ondervond ook Ruben Baestaens in zijn marketingbedrijf Are Agency in zijn zoektocht naar degelijk design. Hij vond dat het beter moest kunnen en ontwikkelde een gulden middenweg in de gefragmenteerde designmarkt. Daaruit vloeide het idee voor Simba Service.

“Onze klanten bij Are Agency hadden nood aan heel wat grafisch werk om hun merk succesvol naar buiten te brengen. Denk aan branding, bestickering, visitekaartjes, online communicatie, presentaties,... Met Simba Service willen we dat grafisch werk toegankelijk aanbieden.” - Ruben Baestaens, founder Simba Service


Activiteit

Simba Service biedt design en redesign aan voor een vaste prijs per maand. Daarnaast maakt de onderneming het proces van grafisch werk aanzienlijk eenvoudiger. Dat doet Simba Servica via haar platform waarop ze de projecten van haar klanten matcht aan een van haar in-house designers.

“Ons matchingplatform zorgt voor heel snelle en kwalitatieve opleveringen. Afhankelijk van welk pakket je kiest, belooft Simba Service een oplevertermijn van maximaal 24 of 48 uur, weekends uitgezonderd.” - Indy Vanbeveren, zaakvoerder Simba Service


Voor design op regelmatige basis biedt Simba Service abonnementsformules aan. Zo zijn er pakketten van 1, 3 en 6 maanden. Klanten kunnen ook projectmatig werken zonder abonnement. In beide gevallen heb je de controle volledig zelf in handen en sta je rechtstreeks in contact met Simba’s team van ontwerpers.

De onderneming voorziet 3 formules (met de mogelijkheid om de maandpakketten te pauzeren):

 • Kiss and ride: sporadische eenmalige opdrachten met alle voordelen van het platform zoals een vaste designer en snelle oplevertijden
 • Welp-formule: maandabonnement met keuze uit 1, 3 of 6 maanden en met een oplevertermijn binnen de 48u 
 • King-formule: maandabonnement met keuze uit 1, 3 of 6 maanden en met een oplevertermijn binnen de 24u


Vanaf de aanvraag tot het eindproduct verloopt alles via het platform, dat werkt als een DAM (digital asset management)-systeem. De volledige communicatie en de uitwisseling van materiaal wordt op dit systeem ondersteund. Door het geheel te centraliseren, verloopt alles vlot en krijgt de klant snel het eindresultaat. Daarnaast is de klant ook eigenaar van alle bestanden die voor hem werden gemaakt.

“Via Simba Print kan je dan nog eens alles direct gedrukt krijgen. Met je designer bespreek je het materiaal en de afwerking en na een paar dagen wordt je bestelling geleverd.” - Indy Vanbeveren, zaakvoerder Simba Service


Team

Ruben Baestaens is de oprichter van Simba Service. Naast zijn activiteiten bij Simba Service, is hij ook nog actief bij Are Agency, het digitale-marketingbedrijf dat hij als student-ondernemer opstartte.

Are Agency focust op digitale marketing. Enerzijds is dat websitebouw en -optimalisatie, anderzijds de opbouw van volledige campagnes (branding, customer value journey, automatisatie,..).” - Ruben Baestaens, founder Simba Service

Indy Vanbeveren staat in voor het operationele aspect. Hij verzorgt het klantcontact en de interne communicatie. Verder houdt hij zich bezig met het projectmanagement en werkt hij mee aan de optimalisatie van het platform.


Kimberley en Stijn zijn de lead designers bij Simba Service. Zij hebben elk enkele designers onder hun vleugels ter ondersteuning. Simba Service werkt met een team van ontwerpers waarbij elke designer zijn eigen specialiteit heeft. Deze werking zorgt voor een interdisciplinair team met verschillende invalshoeken om projecten aan te pakken. De perfecte match voor elk project is steeds het doel.


Tractie

Simba Service richt zich op kleinere kmo’s maar ook grotere klanten zoals Brussels Airlines en Think Pink tonen vertrouwen in haar concept.

“We merken dat onze klanten fan zijn van deze manier van werken. Ook klanten zonder abonnementsformule zien we terugkeren. Want waarom zou je iemand zoeken voor wie je meer betaalt, terwijl je bij ons dezelfde kwaliteit kan verwachten met daarbovenop volledige ontzorging.” - Indy Vanbeveren, zaakvoerder Simba Service


Simba Service stroomlijnt het proces van grafisch werk aan de hand van een platform en een efficiënte wisselwerking. Het feit dat het volledige proces via het platform gebeurt, maakt het concept bovendien heel schaalbaar

“We zien nu al dat klanten vanuit Nederland en Amerika bij ons beginnen aankloppen. We merken dus dat ons concept heel makkelijk schaalbaar is en -even belangrijk- dat daar ook vraag naar is.” - Indy Vanbeveren, zaakvoerder Simba Service

Are Agency en Simba Service werken samen als heel goede lead generators. Zit er een groot project bij Are Agency dat regelmatig designwerk nodig heeft, dan wordt dat aan Simba Service doorgegeven. Heeft een Simba-klant marketingbegeleiding nodig, dan wordt die doorverwezen naar Are Agency. 

Investeer mee

Simba Service kan al rekenen op tevreden en trouwe klanten. Nu wil de onderneming investeren in een Simba Service 2.0 en gaat daarvoor op zoek naar groeifinanciering via WinWinner. Het doel? Minimaal €40.000 en maximaal €200.000 ophalen via de crowd.

De investeringen die Simba Service via WinWinner ophaalt, maken het mogelijk om:

 • een nieuwe designer en een business developer aan te nemen
 • het platform nog meer uit te bouwen, toegankelijker te maken en meer zaken te automatiseren
 • het Simba Print-luik uit te breiden om de toenemende vraag bij te houden 
 • kantoorinrichting en IT-materiaal aan te kopen
 • werkkapitaal op te bouwen
 • marketingbudget te boosten (Simba Service kan hiervoor gedeeltelijk terugvallen op Are Agency)

Investeren in Simba Service kan via:

 • de winwinlening: dit is een achtergestelde lening met 1,5% jaarlijkse brutorente + 2,5% jaarlijks belastingskrediet, 30% waarborg op openstaand bedrag, looptijd 5 jaar met jaarlijkse aflossing 
 • de crowdlening: dit is een gestandaardiseerde achtergestelde lening met 6% jaarlijkse brutorente, looptijd 5 jaar met eenmalige aflossing
Simba Service maakt het proces van grafisch werk aanzienlijk eenvoudiger en toegankelijker. Dat doet de onderneming aan de hand van haar platform waar elk project gematcht wordt aan de best passende designer uit haar expertenteam. Klanten als Brussels Airlines geloven al in het concept. Nu wil Simba Service groeien en haar service naar een volgend niveau tillen, investeer jij mee?


Wees je bewust van de risico’s

Een belegging onder de vorm van een achtergestelde lening aan Are Agency houdt bepaalde risico’s in. Hierna worden de voornaamste risico’s aangeduid, zonder evenwel uitputtend te zijn.

 • Opschortende voorwaarde: Er is een opschortende voorwaarde van toepassing op de lening. De lening zal immers niet doorgaan indien het minimumbedrag van €40.000 niet wordt bereikt vóór 31 juli 2022 door beide leningstypes gezamenlijk. Als het minimale bedrag niet behaald wordt en je reeds een investering hebt toegezegd en betaald, zal je het geïnvesteerde bedrag zo snel mogelijk na de einddatum van de campagne terugkrijgen.


 • Risico op geheel of gedeeltelijk verlies van de belegging of niet behalen van verwacht rendement: Door een leningsovereenkomst te sluiten met Are Agency lenen beleggers gelden aan Are Agency. Are Agency verbindt zich tot (i) de jaarlijkse betaling van rente en (ii) de jaarlijkse terugbetaling van de hoofdsom/terugbetaling van de hoofdsom aan het einde van de looptijd van de lening (afhankelijk van de gekozen lening). In geval van faillissement of het in gebreke blijven van Are Agency, is het echter mogelijk dat beleggers de bedragen waarop zij aanspraak maken niet kunnen recupereren. Zij lopen dus het risico hun belegging gedeeltelijk of volledig te verliezen en/of het verwachte rendement niet behalen.


 • Het vermogen van Are Agency om terug te betalen kan beperkt zijn: Het vermogen van Are Agency om de lening terug te betalen zal afhangen van de financiële toestand van Are Agency op het moment van de gevraagde terugbetaling, en kan worden beperkt bij wet, door de voorwaarden van schulden en door de overeenkomsten die Are Agency is aangegaan op of vóór die datum en die de bestaande of toekomstige schuldverbintenissen kunnen vervangen, aanvullen of wijzigen. De voorwaarden van de lening zullen niet voorzien in een beperking voor Are Agency om bijkomende schulden aan te gaan. Indien Are Agency in de toekomst een belangrijke bijkomende schuldenlast aangaat, dan kan dit het risico op niet-terugbetaling van de lening door Are Agency verhogen.


 • Achtergestelde lening zonder zekerheden: De verbintenissen van Are Agency ingevolge de leningsovereenkomst zullen achtergesteld zijn zowel ten aanzien van al de niet-achtergestelde bestaande als van alle niet-achtergestelde toekomstige schulden. Deze achterstelling geldt zowel voor de hoofdsom als de interesten. Dit verhoogt het risico voor de belegger op het geheel of gedeeltelijk verlies van zijn belegging. Immers, de beleggers zullen slechts worden terugbetaald nadat alle gewone, niet-achtergestelde schuldeisers van de kredietnemer zijn voldaan. De beleggers genieten overigens niet van zekerheden die enige voorrang verlenen aan de beleggers ten aanzien van andere schuldeisers. De terugbetaling van de lening wordt niet gegarandeerd door een derde partij (met dien verstande dat de belegger, mits aan bepaalde strikte voorwaarden is voldaan, bij de winwinlening kan genieten van een eenmalig belastingkrediet indien de kredietnemer een deel of het geheel van de lening niet kan terugbetalen).


 • Beperkte gevallen van vervroegde opeisbaarheid: Slechts in een beperkt aantal gevallen omschreven in de leningovereenkomst en het Winwinleningdecreet (onder meer faillissement, kennelijk onvermogen, of vrijwillige of gedwongen ontbinding of vereffening van de leningnemer of in geval van een achterstand van meer dan drie maanden in de betaling van de aflossingen van de hoofdsom of de interesten van de lening) zal de belegger de toegestane lening vervroegd opeisbaar kunnen verklaren. De gevallen van vervroegde opeisbaarheid omvatten dus niet alle mogelijke gevallen van vermindering van de kredietwaardigheid van de leningnemer. Dit verhoogt het risico dat andere kredietgevers eerst worden betaald en de beleggers hun volledige inleg niet kunnen terugkrijgen. Bij vervroegde opeisbaarheid is de leningnemer ertoe gehouden de nog verschuldigde hoofdsom terug te betalen inclusief de gederfde interesten.


 • Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling: De leningnemer heeft de optie om de aangeboden lening vervroegd terug te betalen, en dit buiten het geval van overmacht, enkel indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

(i) de terugbetaling geschiedt naar aanleiding van een gebeurtenis die op betekenisvolle wijze de economie van het contract zoals initieel overeengekomen tussen partijen wijzigt en niet toerekenbaar is aan de leningnemer, en
(ii) de belegger in geen enkele mate wordt benadeeld door een onevenwicht tussen de rechten en plichten van de leningnemer en de belegger, en
(iii) er geen kosten worden aangerekend voor de vroegtijdige terugbetaling.

De terugbetaling zal gebeuren op basis van het hoogste bedrag van de marktwaarde of de nominale waarde op het ogenblik van de beslissing tot vervroegde terugbetaling, zonder extra kosten en dit samen met de betaling van de vervallen interesten.

In geval van overmacht zal de terugbetaling minstens de marktwaarde betreffen op het moment van de terugbetaling.

Er is dus geen verbrekingsvergoeding, wederbeleggingsvergoeding of andere gelijkaardige vergoeding verschuldigd. In geval van vervroegde terugbetaling van de Winwinlening verbindt de belegger er zich toe om de bij besluit van de Vlaamse Regering aangewezen instantie (momenteel de NV Waarborgbeheer) daarvan op de hoogte te brengen.


 • Mogelijkheid tot vervroegde afsluiting van de aanbieding: De inschrijvingsperiode van de aanbieding kan vervroegd worden afgesloten als de opschortende voorwaarde is ingelost. Gelet op het feit dat het maximale bedrag van de WinWinner-campagne 200.000 EUR bedraagt, kan de campagne vervroegd worden afgesloten zelfs indien het opgehaalde bedrag onder deze campagne het bedrag van 200.000 EUR niet heeft bereikt.


 • Inflatierisico en renterisico: Het inflatierisico houdt verband met de toekomstige waarde van geld. Het eigenlijk rendement van een investering in de lening wordt verminderd door inflatie. Hoe hoger de inflatievoet, hoe lager het eigenlijke rendement van de lening zal zijn. Indien de inflatievoet gelijk is aan over hoger dan de nominale opbrengst van de lening, dan is het eigenlijke rendement gelijk aan nul, of zal het eigenlijke rendement zelfs negatief zijn. Een belegging in de lening met een vaste interestvoet gaat gepaard met het risico dat latere wijzigingen in de marktrente een ongunstige invloed hebben op het rendement van de belegging ten aanzien van andere mogelijke beleggingen die beschikbaar zijn op de markt.


 • Geen verhandelbaarheid: De beleggers zullen de rechten die zij hebben uit hoofde van de leningsovereenkomst niet aan derde partijen kunnen overdragen. Aldus is hun belegging geen liquide, verhandelbare belegging.


 • Fiscaliteit (winwinlening): De voorgestelde belegging is een belegging onder de vorm van een “Winwinlening” die voldoet aan de voorwaarden van het Winwinleningdecreet. Hieraan zijn bepaalde fiscale voordelen verbonden. De beleggers moeten zich er echter van bewust zijn dat de niet-naleving van de voorwaarden en strikte formaliteiten van het Winwinleningdecreet kunnen leiden tot het verlies van deze fiscale voordelen in hoofde van de belegger. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
 • Fiscaliteit (crowdlening): Op de bruto-interesten verworven door de belegger, zal door de leningnemer roerende voorheffing moeten worden ingehouden. Deze roerende voorheffing komt volledig ten laste van de belegger. Aldus zal de belasting op de interesten het rendement van de belegging voor de belegger verminderen. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
  Nota: op ontvangen interesten tussen Belgische vennootschappen is geen roerende voorheffing verschuldigd. De leninggever ontvangt dan een bruto interest dewelke wordt opgenomen als belastbaar inkomen van de vennootschap.

Het is raadzaam om slechts een fractie van je beschikbaar (spaar)geld uit te lenen.

Jammer, voor dit project ben je te laat...

Bekijk actieve projecten

Welke leningen zijn er?

Bruto rendement
Terugbetaling
Looptijd
Waarborg
Investeren vanaf
Maximale investering
Achtergesteld
Bruto rendement
Terugbetaling
Looptijd
Waarborg
Investeren vanaf
Maximale investering
Achtergesteld

Waarom investeren via WinWinner?

Investeren in gescreende dossiers
€0 kosten voor investeerder
>98% Terugbetalingsratio

Winwinner coach

Sam van Baarle
sam@winwinner.be
+32 470 29 02 14
Let op!
Geld lenen aan een onderneming is risicovol.
Als investeerder loopt u het risico dat het ontleende bedrag geheel of gedeeltelijk niet kan worden terugbetaald.