Projecten  - Tulebug


Tulebug

    Favoriet


  Kortrijk 
 Vakantiewoningverhuur 


€141.500 gefinancierd

67 investeerders

157%
€90.000 min. - €210.000 max.
Crowdlening Winwinlening
Ik ga investeren


Eindigt in -441 dagen


Waarom investeren?

Grondig gescreende dossiers
€0 kosten voor investeerder
98% Terugbetalingsratio


Card image cap


Tulebug verhuurt vakantiewoningen in het populaire Ardennen-stadje Durbuy. Met 2 woningen die al verhuurd worden en een 3e waarvan de renovatie net afgerond wordt, wil de onderneming inzetten op vakanties in eigen land. Hierbij ligt de focus op prima locaties en comfortabele voorzieningen.

Om verder te investeren in de bouw/aankoop en renovatie van vakantiewoningen in de Ardennen, is Tulebug op zoek naar financiering.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam Tulebug
Oprichtingsdatum 22/07/2021
BTW-nummer BE0771.635.196
Vennootschapsvorm BV
Locatie Zwaluwenlaan 16, 8500 Kortrijk

Dit project werd positief gescreend door het Winwinner screeningscomité

Historische cijfers geanalyseerd door financiële experts
Onderbouwd financieel plan en business plan aanwezig
Terugbetalingscapaciteit en kredietwaardigheid gecontroleerd

Aanbod

Via welke lening kan je investeren?Crowdlening
Winwinlening
  Voor wie?  
  Rendement  
  Jaarlijkse bruto rente  
  Belastingskrediet  
  Bruto rente + belastingskrediet  
  Terugbetaling  
  Kapitaaluitstel  
  Looptijd  
  Waarborg  
  Min. en max. investering  
  Achtergesteld  
  Roerende voorheffing  
Crowdlening

Voor wie?

Jaarlijkse bruto rente

Belastingskrediet

Bruto rente + belastingskrediet

Looptijd

Terugbetaling

Kapitaaluitstel

Min. investering

Max. investering

Waarborg

Achtergesteld

Roerende voorheffing

Converteerbaar

Winwinlening

Voor wie?

Jaarlijkse bruto rente

Belastingskrediet

Bruto rente + belastingskrediet

Looptijd

Terugbetaling

Kapitaaluitstel

Min. investering

Max. investering

Waarborg

Achtergesteld

Roerende voorheffing

Converteerbaar

Beschrijving

Via deze financieringscampagne wil Tulebug maximaal €210.000 ophalen. Je kan maximaal €5.000 investeren in dit project, ongeacht het gekozen leningstype.
Er zijn 2 aangeboden leningstypes: de gestandaardiseerde achtergestelde lening met opschortende voorwaarde (hierna "crowdlening") en de achtergestelde winwinlening met opschortende voorwaarde (hierna "winwinlening").


In een notendop

 • Verhuur van vakantiewoningen in populair Ardennen-stadje Durbuy
 • Al 2 woningen in verhuur, renovatie 3e woning wordt afgerond
 • Focus op kwaliteit: comfortabele voorzieningen, uitstekende locatie…
 • Maakt deel uit van groep van bedrijven actief in de bouwsector → efficiëntie qua renovatie, afwerking…
 • Sterke bezettingsgraad: eerste vrije weekend pas in september 2022
 • Via WinWinner op zoek naar minimaal €90.000 en maximaal €210.000 voor investeringen in aankoop en verbouwing van vakantiewoningen
 • Investeren kan via de crowdlening en de winwinlening


Waarom Tulebug?

Vakanties in eigen land hebben een flinke boost gekregen. De coronapandemie heeft een serieus aandeel in die trend. De West-Vlaamse onderneming Tulebug speelt in op die tendens door vakantiewoningen in de Ardennen te verhuren.


Activiteit

Tulebug heeft momenteel 2 Ardense vakantiewoningen in portefeuille, beide gelegen aan de golfbaan van Durbuy. En de keuze voor Durbuy is niet toevallig:

Durbuy is hot. Denk maar aan Marc Coucke, die investeerde in de lokale golfclub en een hotel in Durbuy.” – Glenn Beeckmans, zaakvoerder Tulebug

Tulebug legt de kwaliteitslat hoog voor haar vakantiewoningen: het bedrijf mikt op een uitstekende locatie en comfortabele afwerking en voorzieningen. Zo beschikken de vakantiehuizen over een jacuzzi.


Gezien de populariteit van de woningen wil Tulebug verder groeien: zo wordt de renovatie van een derde vakantiehuis afgerond en de onderneming kocht ook al een stuk bouwgrond aan voor de bouw van een vierde vakantiehuis. Er is ook al een compromis ondertekend voor een vijfde en zesde woning, die op 16.000 m2 oppervlakte pal aan de Ourthe liggen. Woningen 3 tot 6 liggen ook allemaal in het pittoreske Durbuy.

Het perceel waarop vakantiehuisjes 5 en 6 van Tulebug liggen

“Voor de renovatiewerken en ook voor een stuk van de nieuwbouwwerken bij onze projecten kunnen we een beroep doen op bedrijven binnen ons eigen netwerk: Tulebug maakt namelijk deel uit van een bedrijvengroep. Andere ondernemingen in deze groep zijn bijvoorbeeld schrijnwerkondernemingen, vastgoedontwikkelaars en andere bouwgerelateerde bedrijven. Dat komt de efficiëntie ten goede.” – Glenn Beeckmans, zaakvoerder Tulebug


Team

Glenn Beeckmans is de draaischijf van Tulebug. Hij houdt zich voornamelijk bezig met het operationele luik van de vakantiewoningen, zodat de verhuur op wieltjes verloopt. Daarnaast staat hij ook in voor de financiële planning en de verdere ontwikkeling van het bedrijf, onder meer met de prospectie voor nieuwe projecten en opportuniteiten.

Glenn Beeckmans op prospectie

Verder kan de onderneming een beroep doen op de andere bedrijven in haar eigen netwerk. Zoals gezegd zijn deze bedrijven voornamelijk actief in de bouw- en vastgoedsector, wat van pas komt bij de activiteit van Tulebug.


Tractie

De combinatie van de locatie en de kwaliteit van de vakantiewoningen heeft snel voor een mooi gevulde reservatiekalender gezorgd: dit jaar kon Tulebug voor de eerste twee vakantiehuisjes al meer dan 100 boekingen noteren. Het eerste vrije weekend van de woningen die al in verhuur zitten is -op het moment van de campagnepublicatie- pas in september. De vakantiewoningen van Tulebug surfen dus mee op de revival van de vakanties in eigen land, én van het Ardense Durbuy.

“Mooi verzorgde woning met alle toestellen die we nodig hadden en 4 volwaardige slaapkamers. Rustig gelegen. De jacuzzi was top!” - Nathalie

Tulebugs 3e vakantiewoning

Voor de boekingen werkt Tulebug samen met een platform dat gespecialiseerd is in de verhuur van vakantiewoningen in de Ardennen. Die partij doet ook het onderhoud van de woningen, zodat de comfortabele ervaring steeds geleverd kan worden.


Investeer mee!

Tulebug wil de ingeslagen weg van de vakantiewoningverhuur verder bewandelen. Voor de bouw en renovatie van nieuwe woningen in haar portefeuille is de onderneming op zoek naar financiering. Voor een groot deel van het gezochte bedrag wil Tulebug de bank inschakelen. Ook WinWinner maakt deel uit van de financieringsmix. Voor meer info over de financieringsbehoefte en -mix kan je terecht onder de tab Financiële gegevens.

Concreet zoekt Tulebug via WinWinner minimaal €90.000 en maximaal €210.000. Met het minimale bedrag wil het bedrijf de (ver)bouwplannen voor de derde en vierde vakantiewoning ondersteunen. Indien de campagne richting het maximale bedrag gaat, wil Tulebug ook al extra financiële middelen voorzien voor de betaling van de vijfde en zesde vakantiewoning, waarvoor zoals eerder vermeld al een compromis is ondertekend.

Investeren via de WinWinner-campagne kan via:

 • de winwinlening: dit is een achtergestelde lening met 1,50% jaarlijkse brutorente + 2,50% jaarlijks belastingkrediet op openstaand bedrag, 30% waarborg op openstaand bedrag, looptijd 6 jaar. Eenmalige terugbetaling
 • de crowdlening: dit is een gestandaardiseerde achtergestelde lening met 6% brutorente, looptijd 4 jaar, eenmalige terugbetaling. Aangezien Tulebug in aanmerking komt voor de vrijstelling van roerende voorheffing, is het brutorendement ook het nettorendement. Ontdek alle voorwaarden van deze maatregel op deze pagina.
Om in te spelen op de trend van vakanties in eigen land verhuurt Tulebug vakantiewoningen in de Ardennen, allemaal voorzien van het nodige comfort. Met al twee woningen in het opkomende Durbuy in portefeuille, een derde waarvan de renovatie net wordt afgerond en makkelijk enkele maanden aan weekendboekingen in het vooruitzicht wil Tulebug verder groeien door te investeren in bijkomende vakantiewoningen. Investeer je mee?


Wees je bewust van de risico’s

Een belegging onder de vorm van een achtergestelde lening aan Tulebug houdt bepaalde risico’s in. Hierna worden de voornaamste risico’s aangeduid, zonder evenwel uitputtend te zijn.

 • Opschortende voorwaarde: Er is een opschortende voorwaarde van toepassing op de lening. De lening zal immers niet doorgaan indien het minimumbedrag van €90.000 niet wordt bereikt vóór 12 juli 2022 door beide leningstypes gezamenlijk. Als het minimale bedrag niet behaald wordt en je reeds een investering hebt toegezegd en betaald, zal je het geïnvesteerde bedrag zo snel mogelijk na de einddatum van de campagne terugkrijgen.


 • Risico op geheel of gedeeltelijk verlies van de belegging of niet behalen van verwacht rendement: Door een leningsovereenkomst te sluiten met Tulebug lenen beleggers gelden aan Tulebug. Tulebug verbindt zich tot (i) de jaarlijkse betaling van rente en (ii) terugbetaling van de hoofdsom aan het einde van de looptijd van de lening. In geval van faillissement of het in gebreke blijven van Tulebug, is het echter mogelijk dat beleggers de bedragen waarop zij aanspraak maken niet kunnen recupereren. Zij lopen dus het risico hun belegging gedeeltelijk of volledig te verliezen en/of het verwachte rendement niet behalen.


 • Het vermogen van Tulebug om terug te betalen kan beperkt zijn: Het vermogen van Tulebug om de lening terug te betalen zal afhangen van de financiële toestand van Tulebug op het moment van de gevraagde terugbetaling, en kan worden beperkt bij wet, door de voorwaarden van schulden en door de overeenkomsten die Tulebug is aangegaan op of vóór die datum en die de bestaande of toekomstige schuldverbintenissen kunnen vervangen, aanvullen of wijzigen. De voorwaarden van de lening zullen niet voorzien in een beperking voor Tulebug om bijkomende schulden aan te gaan. Indien Tulebug in de toekomst een belangrijke bijkomende schuldenlast aangaat, dan kan dit het risico op niet-terugbetaling van de lening door Tulebug verhogen.


 • Achtergestelde lening zonder zekerheden: De verbintenissen van Tulebug ingevolge de leningsovereenkomst zullen achtergesteld zijn zowel ten aanzien van al de niet-achtergestelde bestaande als van alle niet-achtergestelde toekomstige schulden. Deze achterstelling geldt zowel voor de hoofdsom als de interesten. Dit verhoogt het risico voor de belegger op het geheel of gedeeltelijk verlies van zijn belegging. Immers, de beleggers zullen slechts worden terugbetaald nadat alle gewone, niet-achtergestelde schuldeisers van de kredietnemer zijn voldaan. De beleggers genieten overigens niet van zekerheden die enige voorrang verlenen aan de beleggers ten aanzien van andere schuldeisers. De terugbetaling van de lening wordt niet gegarandeerd door een derde partij (met dien verstande dat de belegger, mits aan bepaalde strikte voorwaarden is voldaan, bij de winwinlening kan genieten van een eenmalig belastingkrediet indien de kredietnemer een deel of het geheel van de lening niet kan terugbetalen).


 • Beperkte gevallen van vervroegde opeisbaarheid: Slechts in een beperkt aantal gevallen omschreven in de leningovereenkomst en het Winwinleningdecreet (onder meer faillissement, kennelijk onvermogen, of vrijwillige of gedwongen ontbinding of vereffening van de leningnemer of in geval van een achterstand van meer dan drie maanden in de betaling van de aflossingen van de hoofdsom of de interesten van de lening) zal de belegger de toegestane lening vervroegd opeisbaar kunnen verklaren. De gevallen van vervroegde opeisbaarheid omvatten dus niet alle mogelijke gevallen van vermindering van de kredietwaardigheid van de leningnemer. Dit verhoogt het risico dat andere kredietgevers eerst worden betaald en de beleggers hun volledige inleg niet kunnen terugkrijgen. Bij vervroegde opeisbaarheid is de leningnemer ertoe gehouden de nog verschuldigde hoofdsom terug te betalen inclusief de gederfde interesten.


 • Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling: De leningnemer heeft de optie om de aangeboden lening vervroegd terug te betalen, en dit buiten het geval van overmacht, enkel indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

(i) de terugbetaling geschiedt naar aanleiding van een gebeurtenis die op betekenisvolle wijze de economie van het contract zoals initieel overeengekomen tussen partijen wijzigt en niet toerekenbaar is aan de leningnemer, en
(ii) de belegger in geen enkele mate wordt benadeeld door een onevenwicht tussen de rechten en plichten van de leningnemer en de belegger, en
(iii) er geen kosten worden aangerekend voor de vroegtijdige terugbetaling.

De terugbetaling zal gebeuren op basis van het hoogste bedrag van de marktwaarde of de nominale waarde op het ogenblik van de beslissing tot vervroegde terugbetaling, zonder extra kosten en dit samen met de betaling van de vervallen interesten.

In geval van overmacht zal de terugbetaling minstens de marktwaarde betreffen op het moment van de terugbetaling.

Er is dus geen verbrekingsvergoeding, wederbeleggingsvergoeding of andere gelijkaardige vergoeding verschuldigd. In geval van vervroegde terugbetaling van de Winwinlening verbindt de belegger er zich toe om de bij besluit van de Vlaamse Regering aangewezen instantie (momenteel de NV Waarborgbeheer) daarvan op de hoogte te brengen.


 • Mogelijkheid tot vervroegde afsluiting van de aanbieding: De inschrijvingsperiode van de aanbieding kan vervroegd worden afgesloten als de opschortende voorwaarde is ingelost. Gelet op het feit dat het maximale bedrag van de WinWinner-campagne 210.000 EUR bedraagt, kan de campagne vervroegd worden afgesloten zelfs indien het opgehaalde bedrag onder deze campagne het bedrag van 210.000 EUR niet heeft bereikt.


 • Inflatierisico en renterisico: Het inflatierisico houdt verband met de toekomstige waarde van geld. Het eigenlijk rendement van een investering in de lening wordt verminderd door inflatie. Hoe hoger de inflatievoet, hoe lager het eigenlijke rendement van de lening zal zijn. Indien de inflatievoet gelijk is aan over hoger dan de nominale opbrengst van de lening, dan is het eigenlijke rendement gelijk aan nul, of zal het eigenlijke rendement zelfs negatief zijn. Een belegging in de lening met een vaste interestvoet gaat gepaard met het risico dat latere wijzigingen in de marktrente een ongunstige invloed hebben op het rendement van de belegging ten aanzien van andere mogelijke beleggingen die beschikbaar zijn op de markt.


 • Geen verhandelbaarheid: De beleggers zullen de rechten die zij hebben uit hoofde van de leningsovereenkomst niet aan derde partijen kunnen overdragen. Aldus is hun belegging geen liquide, verhandelbare belegging.


 • Fiscaliteit (winwinlening): De voorgestelde belegging is een belegging onder de vorm van een “Winwinlening” die voldoet aan de voorwaarden van het Winwinleningdecreet. Hieraan zijn bepaalde fiscale voordelen verbonden. De beleggers moeten zich er echter van bewust zijn dat de niet-naleving van de voorwaarden en strikte formaliteiten van het Winwinleningdecreet kunnen leiden tot het verlies van deze fiscale voordelen in hoofde van de belegger. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
 • Fiscaliteit (crowdlening): Op de bruto-interesten verworven door de belegger, zal door de leningnemer roerende voorheffing moeten worden ingehouden. Deze roerende voorheffing komt volledig ten laste van de belegger. Aldus zal de belasting op de interesten het rendement van de belegging voor de belegger verminderen.
  Indien voldaan aan de voorwaarden van Artikel 21, 1e lid, 13° WIB 92, kan een belegger die een lening aangaat ter financiering van een crowdfundingproject van een startende onderneming op een door de FSMA erkend crowdfundingplatform, genieten van een vrijstelling van roerende voorheffing op de interesten van de leningen ten belope van de eerste schijf van €15.630 per jaar (geïndexeerd bedrag 2022). De beleggers moeten zich er echter van bewust van zijn dat de niet-naleving van de voorwaarden kunnen leiden tot het verlies van deze fiscale voordelen in hoofde van de belegger. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
  Nota: op ontvangen interesten tussen Belgische vennootschappen is geen roerende voorheffing verschuldigd. De leninggever ontvangt dan een bruto interest dewelke wordt opgenomen als belastbaar inkomen van de vennootschap.

Het is raadzaam om slechts een fractie van je beschikbaar (spaar)geld uit te lenen.


Heb je vragen? Contacteer de Crowdfund Coach

WinWinnerCoach
Sam van Baarle [email protected]

Financieel

Bijlagen

Updates

Laatste campagnedagen ingezet   08-07-2022

Binnen enkele dagen eindigt de WinWinner-campagne van Tulebug. Na bijna twee maanden crowdlending staat de teller dankzij 62 investeerders al op €132.000.

Wil je nog mee investeren in de West-Vlaamse onderneming die vakantiewoningen in de Ardennen verhuurt? Dat kan nog tot maandagavond!

WinWinnerCoach
Sam van Baarle
Winwinner coach
Minimaal doelbedrag bereikt   10-06-2022

Goed nieuws voor Tulebug halfweg de campagne! Gisteren kwam de 39e investering voor de West-Vlaamse onderneming binnen, waardoor ze haar minimaal doelbedrag van €90.000 heeft bereikt. Om precies te zijn staat de teller nu op €94.000.

We kunnen dus al spreken van een geslaagde campagne, maar er is nog een maand te gaan. "We willen onze investeerders alvast bedanken," laat Tulebug-zaakvoerder Glenn Beeckmans weten. "We kijken uit naar de tweede helft van onze campagne, om zo dicht mogelijk bij het maximale bedrag van €210.000 te geraken!"

WinWinnerCoach
Sam van Baarle
Winwinner coach
Twee weken ver, minimaal bedrag in zicht   27-05-2022

De WinWinner-campagne van Tulebug is nu 15 dagen oud. De West-Vlaamse onderneming kan uitpakken met een mooie campagnestart: 25 investeerders zegden in totaal al voor €71.000 aan leningen toe.

Daarmee komt stilaan het minimale doelbedrag (€90.000) in zicht. We zijn samen met Tulebug benieuwd naar het vervolg van de campagne!

WinWinnerCoach
Sam van Baarle
Winwinner coach
Campagne gelanceerd en al meteen eerste investeringen   13-05-2022

Gisteren werd de campagne van Tulebug gelanceerd. Dat leverde meteen al investeringen op: de teller staat nog geen 24 uur na de publicatie al op €7.000.

Voor alle info over de groeiplannen, financiële toelichting en de leningsmodaliteiten kan je terecht op de campagnepagina van Tulebug op het WinWinner-platform.

WinWinnerCoach
Sam van Baarle
Winwinner coach€141.500 gefinancierd

67 investeerders

157%
€90.000 min. - €210.000 max.
Crowdlening Winwinlening

2%-6% rente per jaar

Jammer, voor dit project ben je te laat...

Bekijk lopende projecten

Waarom investeren?

Grondig gescreende dossiers
€0 kosten voor investeerder
98% Terugbetalingsratio

Klaar om te investeren in Tulebug?


Veilig betalen 
€0 kosten voor investeerder 
98% Terugbetalingsratio 
Ik ga investeren

Is dit niet het project voor jou? Bekijk de lopende projecten.

WinWinner