image Tulebug

INVESTERINGSPROJECT

Crowdlening Winwinlening

Tulebug

Tulebug verhuurt vakantiewoningen in het populaire Ardennen-stadje Durbuy. Met 2 woningen die al verhuurd worden en een 3e waarvan de renovatie net afgerond wordt, wil de onderneming inzetten op vakanties in eigen land. Hierbij ligt de focus op prima locaties en comfortabele voorzieningen.

Om verder te investeren in de bouw/aankoop en renovatie van vakantiewoningen in de Ardennen, is Tulebug op zoek naar financiering.

Bedrijfsnaam Tulebug
Oprichtingsdatum 22/07/2021
BTW-nummer BE0771.635.196
Vennootschapsvorm BV
Locatie Zwaluwenlaan 16, 8500 Kortrijk
Activiteit Vakantiewoningverhuur
Wat is een WinWinner campagne?

Via WinWinner kunnen ondernemers hun ambitieuze groeiplannen met hun netwerk delen om hun ambassadeurs te laten investeren via voordelige leningen zoals de winwinlening. Zo kan de ondernemer verder groeien en haar plannen waarmaken. We brengen je graag in contact met de onderneming om de voorwaarden van de lening te bespreken. Lenen aan KMO's omvat altijd een risico van kapitaalverlies.

Beschrijving

Via deze financieringscampagne wil Tulebug maximaal €210.000 ophalen. Je kan maximaal €5.000 investeren in dit project, ongeacht het gekozen leningstype.
Er zijn 2 aangeboden leningstypes: de gestandaardiseerde achtergestelde lening met opschortende voorwaarde (hierna "crowdlening") en de achtergestelde winwinlening met opschortende voorwaarde (hierna "winwinlening").


In een notendop

 • Verhuur van vakantiewoningen in populair Ardennen-stadje Durbuy
 • Al 2 woningen in verhuur, renovatie 3e woning wordt afgerond
 • Focus op kwaliteit: comfortabele voorzieningen, uitstekende locatie…
 • Maakt deel uit van groep van bedrijven actief in de bouwsector → efficiëntie qua renovatie, afwerking…
 • Sterke bezettingsgraad: eerste vrije weekend pas in september 2022
 • Via WinWinner op zoek naar minimaal €90.000 en maximaal €210.000 voor investeringen in aankoop en verbouwing van vakantiewoningen
 • Investeren kan via de crowdlening en de winwinlening


Waarom Tulebug?

Vakanties in eigen land hebben een flinke boost gekregen. De coronapandemie heeft een serieus aandeel in die trend. De West-Vlaamse onderneming Tulebug speelt in op die tendens door vakantiewoningen in de Ardennen te verhuren.


Activiteit

Tulebug heeft momenteel 2 Ardense vakantiewoningen in portefeuille, beide gelegen aan de golfbaan van Durbuy. En de keuze voor Durbuy is niet toevallig:

Durbuy is hot. Denk maar aan Marc Coucke, die investeerde in de lokale golfclub en een hotel in Durbuy.” – Glenn Beeckmans, zaakvoerder Tulebug

Tulebug legt de kwaliteitslat hoog voor haar vakantiewoningen: het bedrijf mikt op een uitstekende locatie en comfortabele afwerking en voorzieningen. Zo beschikken de vakantiehuizen over een jacuzzi.


Gezien de populariteit van de woningen wil Tulebug verder groeien: zo wordt de renovatie van een derde vakantiehuis afgerond en de onderneming kocht ook al een stuk bouwgrond aan voor de bouw van een vierde vakantiehuis. Er is ook al een compromis ondertekend voor een vijfde en zesde woning, die op 16.000 m2 oppervlakte pal aan de Ourthe liggen. Woningen 3 tot 6 liggen ook allemaal in het pittoreske Durbuy.

Het perceel waarop vakantiehuisjes 5 en 6 van Tulebug liggen

“Voor de renovatiewerken en ook voor een stuk van de nieuwbouwwerken bij onze projecten kunnen we een beroep doen op bedrijven binnen ons eigen netwerk: Tulebug maakt namelijk deel uit van een bedrijvengroep. Andere ondernemingen in deze groep zijn bijvoorbeeld schrijnwerkondernemingen, vastgoedontwikkelaars en andere bouwgerelateerde bedrijven. Dat komt de efficiëntie ten goede.” – Glenn Beeckmans, zaakvoerder Tulebug


Team

Glenn Beeckmans is de draaischijf van Tulebug. Hij houdt zich voornamelijk bezig met het operationele luik van de vakantiewoningen, zodat de verhuur op wieltjes verloopt. Daarnaast staat hij ook in voor de financiële planning en de verdere ontwikkeling van het bedrijf, onder meer met de prospectie voor nieuwe projecten en opportuniteiten.

Glenn Beeckmans op prospectie

Verder kan de onderneming een beroep doen op de andere bedrijven in haar eigen netwerk. Zoals gezegd zijn deze bedrijven voornamelijk actief in de bouw- en vastgoedsector, wat van pas komt bij de activiteit van Tulebug.


Tractie

De combinatie van de locatie en de kwaliteit van de vakantiewoningen heeft snel voor een mooi gevulde reservatiekalender gezorgd: dit jaar kon Tulebug voor de eerste twee vakantiehuisjes al meer dan 100 boekingen noteren. Het eerste vrije weekend van de woningen die al in verhuur zitten is -op het moment van de campagnepublicatie- pas in september. De vakantiewoningen van Tulebug surfen dus mee op de revival van de vakanties in eigen land, én van het Ardense Durbuy.

“Mooi verzorgde woning met alle toestellen die we nodig hadden en 4 volwaardige slaapkamers. Rustig gelegen. De jacuzzi was top!” - Nathalie

Tulebugs 3e vakantiewoning

Voor de boekingen werkt Tulebug samen met een platform dat gespecialiseerd is in de verhuur van vakantiewoningen in de Ardennen. Die partij doet ook het onderhoud van de woningen, zodat de comfortabele ervaring steeds geleverd kan worden.


Investeer mee!

Tulebug wil de ingeslagen weg van de vakantiewoningverhuur verder bewandelen. Voor de bouw en renovatie van nieuwe woningen in haar portefeuille is de onderneming op zoek naar financiering. Voor een groot deel van het gezochte bedrag wil Tulebug de bank inschakelen. Ook WinWinner maakt deel uit van de financieringsmix. Voor meer info over de financieringsbehoefte en -mix kan je terecht onder de tab Financiële gegevens.

Concreet zoekt Tulebug via WinWinner minimaal €90.000 en maximaal €210.000. Met het minimale bedrag wil het bedrijf de (ver)bouwplannen voor de derde en vierde vakantiewoning ondersteunen. Indien de campagne richting het maximale bedrag gaat, wil Tulebug ook al extra financiële middelen voorzien voor de betaling van de vijfde en zesde vakantiewoning, waarvoor zoals eerder vermeld al een compromis is ondertekend.

Investeren via de WinWinner-campagne kan via:

 • de winwinlening: dit is een achtergestelde lening met 1,50% jaarlijkse brutorente + 2,50% jaarlijks belastingkrediet op openstaand bedrag, 30% waarborg op openstaand bedrag, looptijd 6 jaar. Eenmalige terugbetaling
 • de crowdlening: dit is een gestandaardiseerde achtergestelde lening met 6% brutorente, looptijd 4 jaar, eenmalige terugbetaling. Aangezien Tulebug in aanmerking komt voor de vrijstelling van roerende voorheffing, is het brutorendement ook het nettorendement. Ontdek alle voorwaarden van deze maatregel op deze pagina.
Om in te spelen op de trend van vakanties in eigen land verhuurt Tulebug vakantiewoningen in de Ardennen, allemaal voorzien van het nodige comfort. Met al twee woningen in het opkomende Durbuy in portefeuille, een derde waarvan de renovatie net wordt afgerond en makkelijk enkele maanden aan weekendboekingen in het vooruitzicht wil Tulebug verder groeien door te investeren in bijkomende vakantiewoningen. Investeer je mee?


Wees je bewust van de risico’s

Een investering onder de vorm van een achtergestelde lening houdt bepaalde risico’s in. Lees alvast de voornaamste risico’s even na.

 • Opschortende voorwaarde: Er is een opschortende voorwaarde van toepassing op de lening. De lening zal immers niet doorgaan indien het minimumbedrag van €90.000 niet wordt bereikt vóór 12 juli 2022 door beide leningstypes gezamenlijk. Als het minimale bedrag niet behaald wordt en je reeds een investering hebt toegezegd en betaald, zal je het geïnvesteerde bedrag zo snel mogelijk na de einddatum van de campagne terugkrijgen.

 • Risico op geheel of gedeeltelijk verlies van de investering of niet behalen van verwacht rendement: In geval van faillissement of het in gebreke blijven van de leningnemer, is het mogelijk dat je de bedragen waarop je aanspraak maakt niet kan recupereren. Je loopt dus het risico jouw investering gedeeltelijk of volledig te verliezen en/of het verwachte rendement niet te behalen.

 • Het vermogen van de leningnemer om terug te betalen kan beperkt zijn: Het vermogen van de leningnemer om de lening terug te betalen zal afhangen van zijn of haar financiële toestand op het moment van de gevraagde terugbetaling, en kan worden beperkt bij wet, door de voorwaarden van schulden en door de overeenkomsten die de leningnemer is aangegaan op of vóór die datum en die de bestaande of toekomstige schuldverbintenissen kunnen vervangen, aanvullen of wijzigen. De voorwaarden van de lening zullen niet voorzien in een beperking voor de leningnemer om bijkomende schulden aan te gaan. Indien de leningnemer in de toekomst een belangrijke bijkomende schuldenlast aangaat, dan kan dit het risico op niet-terugbetaling van de lening door de leningnemer verhogen.

 • Achtergestelde lening zonder zekerheden: De verbintenissen van de leningnemer ingevolge de leningsovereenkomst zullen achtergesteld zijn zowel ten aanzien van al de niet-achtergestelde bestaande als van alle niet-achtergestelde toekomstige schulden. Deze achterstelling geldt zowel voor de hoofdsom als de interesten. Dit verhoogt het risico voor de investeerder op het geheel of gedeeltelijk verlies van zijn/haar investering. Immers, de investeerders zullen slechts worden terugbetaald nadat alle gewone, niet-achtergestelde schuldeisers van de investeerders zijn voldaan. De investeerders genieten overigens niet van zekerheden die enige voorrang verlenen aan de investeerders ten aanzien van andere schuldeisers. De terugbetaling van de lening wordt niet gegarandeerd door een derde partij.

 • Beperkte gevallen van vervroegde opeisbaarheid: Slechts in een beperkt aantal gevallen omschreven in de leningovereenkomst (onder meer faillissement, kennelijk onvermogen of vrijwillige of gedwongen ontbinding of vereffening van de leningnemer of in geval van een achterstand van meer dan drie maanden in de betaling van de aflossingen van de hoofdsom of de interesten van de lening) zal de investeerder de toegestane lening vervroegd opeisbaar kunnen verklaren. De gevallen van vervroegde opeisbaarheid omvatten dus niet alle mogelijke gevallen van vermindering van de kredietwaardigheid van de leningnemer. Dit verhoogt het risico dat andere kredietgevers eerst worden betaald en de investeerders hun volledige inleg niet kunnen terugkrijgen.

 • Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling: De leningnemer heeft de optie om de aangeboden lening vervroegd terug te betalen, en dit in het geval van overmacht, waarbij de terugbetaling gebeurt tegen marktwaarde en zonder afhouding van extra kosten. In geval dat er geen overmacht kan worden ingeroepen dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan: (1) de terugbetaling geschiedt naar aanleiding van een gebeurtenis die op betekenisvolle wijze de economie van het contract zoals initieel overeengekomen tussen partijen wijzigt en niet toerekenbaar is aan de leningnemer, en (2) de investeerder wordt in geen enkele mate benadeeld door een onevenwicht tussen de rechten en plichten van de leningnemer en de investeerder (hierbij zal de investeerder in concreto worden vergoed door middel van terugbetaling van de nominale waarde van het schuldinstrument inclusief de pro-rata verworven interesten), en (3) er worden geen kosten aangerekend voor de vroegtijdige terugbetaling.

 • Inflatierisico en renterisico: Het inflatierisico houdt verband met de toekomstige waarde van geld. Het eigenlijke rendement van een investering in de lening wordt verminderd door inflatie. Hoe hoger de inflatievoet, hoe lager het eigenlijke rendement van de lening zal zijn. Indien de inflatievoet gelijk is aan of hoger dan de nominale opbrengst van de lening, dan is het eigenlijke rendement gelijk aan nul, of zal het eigenlijke rendement zelfs negatief zijn. Een investering in een lening met een vaste interestvoet gaat gepaard met het risico dat latere wijzigingen in de marktrente een ongunstige invloed hebben op het rendement van de belegging ten aanzien van andere mogelijke beleggingen die beschikbaar zijn op de markt.

 • Geen verhandelbaarheid: De investeerders zullen de rechten die zij hebben uit hoofde van de leningsovereenkomst niet aan derde partijen kunnen overdragen. Aldus is hun belegging geen liquide, verhandelbare belegging.

 • Fiscaliteit: Op de bruto-interesten verworven door de belegger, zal door de leningnemer roerende voorheffing moeten worden ingehouden. Deze roerende voorheffing komt volledig ten laste van de investeerder. Aldus zal de belasting op de interesten het rendement van de investering voor de investeerder verminderen. De investeerder moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
  Indien voldaan aan de voorwaarden van Artikel 21, 1e lid, 13° WIB 92, kan een investeerder die een lening aangaat ter financiering van een crowdfundingproject van een startende onderneming op een door de FSMA erkend crowdfundingplatform, genieten van een vrijstelling van roerende voorheffing op de interesten van de leningen ten belope van de eerste schijf van €15.630 per jaar (geïndexeerd bedrag 2022). De investeerders moeten zich er echter van bewust van zijn dat de niet-naleving van de voorwaarden kan leiden tot het verlies van deze fiscale voordelen in hoofde van de investeerder. De investeerder moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
  Nota: op ontvangen interesten tussen Belgische vennootschappen is geen roerende voorheffing verschuldigd. De leninggever ontvangt dan een bruto interest dewelke wordt opgenomen als belastbaar inkomen van de vennootschap.

Het is raadzaam om slechts een fractie van je beschikbaar (spaar)geld uit te lenen.

Investeer

Welke leningen zijn er?

Bruto rendement
Terugbetaling
Looptijd
Waarborg
Investeren vanaf
Maximale investering
Achtergesteld
Bruto rendement
Terugbetaling
Looptijd
Waarborg
Investeren vanaf
Maximale investering
Achtergesteld

Waarom investeren via WinWinner?

Investeren in gescreende dossiers
€0 kosten voor investeerder
>98% Terugbetalingsratio

Winwinner coach

Sam van Baarle
sam@winwinner.be
+32 470 29 02 14
Let op!
Geld lenen aan een onderneming is risicovol.
Als investeerder loopt u het risico dat het ontleende bedrag geheel of gedeeltelijk niet kan worden terugbetaald.