Projecten  - Dexxter


Dexxter

    Favoriet


  Puurs-Sint-Amands 
  


€148.000 gefinancierd

78 investeerders

148%
€100.000 min. - €200.000 max.
Crowdlening Winwinlening
Ik ga investeren


Eindigt in -646 dagen


Heb je vragen? Contacteer de Crowdfund Coach

WinWinnerCoach
Sam van Baarle [email protected]

Card image cap


Wist je dat de boekhouding van kleine ondernemers helemaal niet zo moeilijk is? Met Dexxter ontwikkelden Robbe Claessens, Stan De Pauw en Giel Thomas een webapplicatie die student-ondernemers en bijberoepers in een eenmanszaak ondersteunt in hun boekhouding, al dan niet begeleid door een accountant.

Het concept trok ondertussen al bijna 1500 ondernemers aan die dankzij Dexxter hun eigen boekhouding doen. Om haar app nu naar een hoger niveau te tillen en nog meer eenmanszaken te ondersteunen is het founderstrio op zoek naar groeifinanciering via WinWinner.

AanbodVia welke lening kan je investeren?

Crowdlening
Winwinlening
  Voor wie?  
  Rendement Bruto rente (jaarlijks)  
- Roerende voorheffing  
Netto interest (jaarlijks)  
+ Belastingskrediet  
Totale netto rente (jaarlijks)  
  Kenmerken Looptijd  
Minimale investering  
Maximale investering  
Terugbetaling  
Waarborg  
Achtergesteld  
Crowdlening

Voor wie?

Bruto rente (jaarlijks)

Belastingskrediet

Bruto rente + belastingskrediet

Looptijd

Terugbetaling

Kapitaaluitstel

Minimale investering

Max. investering

Waarborg

Achtergesteld

Roerende voorheffing

Converteerbaar

Winwinlening

Voor wie?

Bruto rente (jaarlijks)

Belastingskrediet

Bruto rente + belastingskrediet

Looptijd

Terugbetaling

Kapitaaluitstel

Minimale investering

Max. investering

Waarborg

Achtergesteld

Roerende voorheffing

Converteerbaar

Beschrijving

Via deze financieringscampagne wil Dexxter maximaal €200.000 ophalen. Je kan maximaal €5.000 investeren in dit project, ongeacht het gekozen leningstype. Er zijn 2 aangeboden leningstypes: de gestandaardiseerde achtergestelde lening met opschortende voorwaarde (hierna "crowdlening") en de achtergestelde winwinlening met opschortende voorwaarde (hierna "winwinlening").


In een notendop

 • Boekhoudtool voor student-ondernemers en bijberoepers in een eenmanszaak
 • Partners als Acerta, boekhoudkantoren, student-ondernemersorganisaties (Gentrepreneur, SINC,...)
 • Het aandeel bijberoepers en student-ondernemers stijgt (samen goed voor meer dan 25% van de zelfstandigen in België)
 • 60% van de accountancykantoren op zoek naar nieuwe boekhouders zien die vacatures pas ingevuld na een jaar, 20% zelfs nooit
 • Een heel jaar boekhoudkundig in orde voor €15/maand 
 • Conversiegraad van 50% naar betalend account
 • Scoort 4,9 op 5 bij Google Reviews
 • Via WinWinner op zoek naar minimaal €100.000 en maximaal €200.000 voor een nog gebruiksvriendelijkere interface, het faciliteren van hoofdberoepers, de ontwikkeling van een mobiele app, de uitbreiding naar het Frans en Engels en de lonen van de founders
 • Investeren kan via de crowdlening en de winwinlening


Waarom Dexxter?

Giel Thomas zag in z’n voormalige accountancykantoor meer en meer bijberoepers passeren met hetzelfde probleem. Hun vaak lage en onregelmatige omzet is niet in proportie met het prijskaartje van accountants. Om diezelfde reden zien accountants bijberoepers niet als de ideale klant. Steeds meer accountancykantoren aanvaarden zelfs niet langer bijberoepers.

“Accountancykantoren vinden nog moeilijk medewerkers en zitten tot over hun oren in het werk. Ze verkiezen daarom grotere, meer lucratieve dossiers. Maar meer en meer mensen starten een kleine onderneming; België kent momenteel zo’n 300.000 bijberoepers. Er is dus een grote groep mensen met hetzelfde probleem.” - Giel Thomas, co-founder Dexxter


Ook Stan De Pauw en Robbe Claessens, zelf ex-student-ondernemers, ondervonden een gelijkaardige kink in de kabel. Met hun eerste start-up White Labels (bij StartIt@KBC) wilden ze een platform bouwen om freelance studenten die marketingdiensten aanbieden, in contact te brengen met kmo’s. Stan en Robbe vonden genoeg competente studenten, maar velen onder hen waren bang voor de administratieve verplichtingen en de kosten

“We staken met z’n drieën de koppen bij mekaar om een oplossing te vinden voor de gelijkaardige problematiek die we ondervonden. Zowel student-ondernemers als bijberoepers hebben vaak een heel eenvoudige en enkelvoudige boekhouding. Daarom zochten we naar een laagdrempelige manier om die mensen te triggeren hun eigen boekhouding in handen te nemen.” - Stan De Pauw, co-founder Dexxter


Activiteit

Met Dexxter zorgt het founderstrio ervoor dat student-ondernemers en bijberoepers in een eenmanszaak volledig boekhoudkundig in orde zijn. Of je nu btw-plichtig, niet btw-plichtig (denk aan thuisverpleging, kinesisten ..) of btw-vrijgesteld (kleine ondernemingen die er bewust voor kiezen btw-vrijgesteld te zijn) bent, je kan via Dexxter je administratieve verplichtingen nakomen. Daarvoor zijn verschillende componenten voorzien binnen de app.

Zo is er een fiscale tijdlijn met een mailingsysteem dat jou op de hoogte brengt wanneer bepaalde zaken in orde moeten worden gebracht. Die component focust op wie je bent, wanneer je bent gestart en wat je doet en genereert op basis daarvan een gepersonaliseerde tijdlijn voor iedere klant. In het leercentrum vinden ondernemers antwoorden op al hun vragen onder de vorm van video’s, artikels en andere content. Opnieuw volledig op maat van de klant.

“Wat natuurlijk ook niet mocht ontbreken, was een eenvoudige interface waarin onze klanten heel laagdrempelig hun eigen boekhouding kunnen doen. Dankzij die drie pijlers zijn onze ondernemers 100% gerust en vergeten ze niets. En dat met minimale inspanning!” - Robbe Claessens, co-founder Dexxter

De onderneming combineert zo zelfstandigheid met het nodige duwtje in de rug. Dankzij Dexxter is de boekhoudfactuur lager (€15/maand in een jaarabonnementsformule of €20/maand zonder vast abonnement, exclusief btw) voor de klant en kan de boekhouder zich focussen op het geven van gericht advies. Want zij die willen, kunnen een boekhouder gratis toegang geven tot hun dossier voor advies indien nodig. Vanaf eind juni 2022 begint Dexxter ook hoofdberoepers in een eenmanszaak te faciliteren.


Team

Dexxter wordt bestuurd door haar drie co-founders: Giel Thomas, Robbe Claessens en Stan De Pauw.

Stan De Pauw (links), Giel Thomas (rechtsboven) & Robbe Claessens (rechtsonder)


Giel Thomas (CEO) is in eerste instantie de product owner. Als ex-boekhouder zet hij zijn kennis in om Dexxter optimaal te laten draaien. Daarnaast geeft hij heel wat demo’s en webinars aan ondernemers en boekhoudkantoren en is hij verantwoordelijk voor de financiën van Dexxter.

Robbe Claessens is de IT’er van de drie. Al vanop de schoolbanken is hij gepassioneerd door ontwikkelen en programmeren. Als CTO stuurt hij ook de freelancers aan die meebouwen aan Dexxter.

Stan De Pauw houdt zich samen met enkele freelancers bezig met de marketing. Hij gaat ook op zoek naar partnerships. Zo is bijvoorbeeld ondernemingsloket Acerta een vaste partner.


Tractie

Intussen wist Dexxter al heel wat mensen te overtuigen om de eigen boekhouding in handen te nemen. Zo zijn er in totaal bijna 1500 accounts aangemaakt, waarvan zo’n 50% converteert naar een betalend jaarabonnement. Bovendien krijgt de app heel wat positieve reviews, gemiddeld 4,9 op 5. 

"Dexxter bevat alle info die je als bijberoeper nodig hebt om te starten. Je kan er makkelijk facturen mee opmaken, en je uitgaven in bijhouden. Ik denk dat er nog wat functionaliteiten ontwikkeld zullen worden en daar kijk ik wel naar uit." - Faye, Dexxtergebruiker


Tal van grote boekhoudkantoren namen al contact op met de onderneming. Zij kunnen de toestroom van kleine ondernemers niet langer faciliteren en zien Dexxter als de ideale oplossing. De app beschikt bovendien over een gratis portaal voor boekhouders die er makkelijk al hun kleine dossiers kunnen opvolgen.

Onder andere Acerta is ook fan van Dexxter en zag meteen de meerwaarde van het concept. Het sociaal verzekeringsfonds krijgt van ondernemers namelijk heel vaak de vraag naar handige tools om de factuur van de boekhouder te drukken of om zelf de boekhouding te doen. Acerta raadt Dexxter dan ook aan nieuwe bijberoepers en student-ondernemers aan. Net als heel wat onderwijsinstellingen en hun student-ondernemersorganisaties zoals bijvoorbeeld  Gentrepreneur en SINC.

Investeer mee

De eerste gebruikers zijn alvast zeer enthousiast. Nu wil Dexxter verder bouwen aan een app die ondernemen en boekhouding nog beter ondersteunt. Daarom start het founderstrio een crowdlendingcampagne bij WinWinner met als doel minimaal €100.000 en maximaal €200.000 aan groeifinanciering op te halen.

Concreet kan Dexxter met die investeringen:

 • uitbreiden naar het Frans en Engels
 • haar diensten beschikbaar maken voor hoofdberoepers met een eenmanszaak
 • haar interface intuïtiever maken
 • extra features voorzien: bankkoppeling, recurrent factureren en OCR (optical character recognition)
 • sales & marketing opdrijven
 • de lonen van de founders voorzien

Investeren in de groeiplannen van Dexxter kan via:

 • de winwinlening: dit is een achtergestelde lening met 1,5% jaarlijkse brutorente + 2,5% jaarlijks belastingkrediet, 30% waarborg op openstaand bedrag, looptijd 5 jaar. Eenmalige aflossing
 • de crowdlening: dit is een gestandaardiseerde achtergestelde lening met 6% brutorente, looptijd 4 jaar. Eenmalige aflossing. Aangezien Dexxter in aanmerking komt voor de vrijstelling van roerende voorheffing, is het brutorendement van de crowdlening ook het nettorendement. Ontdek de voorwaarden voor deze maatregel op deze pagina.
Dexxter maakt het voor student-ondernemers en bijberoepers in een eenmanszaak mogelijk om hun eigen boekhouding in handen te nemen. Met haar fiscale tijdlijn, leercentrum en eenvoudige interface faciliteert Dexxter een doelgroep die bij een accountancykantoor niet vindt wat die zoekt. Al 1500 gebruikers zijn overtuigd. Ook tal van boekhoudkantoren en onder andere Acerta zien een betrouwbare partner in Dexxter. Investeer jij mee in deze start-up?


Wees je bewust van de risico’s

Een belegging onder de vorm van een achtergestelde lening aan Dexxter houdt bepaalde risico’s in. Hierna worden de voornaamste risico’s aangeduid, zonder evenwel uitputtend te zijn.

 • Opschortende voorwaarde: Er is een opschortende voorwaarde van toepassing op de lening. De lening zal immers niet doorgaan indien het minimumbedrag van €100.000 niet wordt bereikt vóór 10 juli 2022 door beide leningstypes gezamenlijk. Als het minimale bedrag niet behaald wordt en je reeds een investering hebt toegezegd en betaald, zal je het geïnvesteerde bedrag zo snel mogelijk na de einddatum van de campagne terugkrijgen.


 • Risico op geheel of gedeeltelijk verlies van de belegging of niet behalen van verwacht rendement: Door een leningsovereenkomst te sluiten met Dexxter lenen beleggers gelden aan Dexxter. Dexxter verbindt zich tot (i) de jaarlijkse betaling van rente en (ii) terugbetaling van de hoofdsom aan het einde van de looptijd van de lening. In geval van faillissement of het in gebreke blijven van Dexxter, is het echter mogelijk dat beleggers de bedragen waarop zij aanspraak maken niet kunnen recupereren. Zij lopen dus het risico hun belegging gedeeltelijk of volledig te verliezen en/of het verwachte rendement niet behalen.


 • Het vermogen van Dexxter om terug te betalen kan beperkt zijn: Het vermogen van Dexxter om de lening terug te betalen zal afhangen van de financiële toestand van Dexxter op het moment van de gevraagde terugbetaling, en kan worden beperkt bij wet, door de voorwaarden van schulden en door de overeenkomsten die Dexxter is aangegaan op of vóór die datum en die de bestaande of toekomstige schuldverbintenissen kunnen vervangen, aanvullen of wijzigen. De voorwaarden van de lening zullen niet voorzien in een beperking voor Dexxter om bijkomende schulden aan te gaan. Indien Dexxter in de toekomst een belangrijke bijkomende schuldenlast aangaat, dan kan dit het risico op niet-terugbetaling van de lening door Dexxter verhogen.


 • Achtergestelde lening zonder zekerheden: De verbintenissen van Dexxter ingevolge de leningsovereenkomst zullen achtergesteld zijn zowel ten aanzien van al de niet-achtergestelde bestaande als van alle niet-achtergestelde toekomstige schulden. Deze achterstelling geldt zowel voor de hoofdsom als de interesten. Dit verhoogt het risico voor de belegger op het geheel of gedeeltelijk verlies van zijn belegging. Immers, de beleggers zullen slechts worden terugbetaald nadat alle gewone, niet-achtergestelde schuldeisers van de kredietnemer zijn voldaan. De beleggers genieten overigens niet van zekerheden die enige voorrang verlenen aan de beleggers ten aanzien van andere schuldeisers. De terugbetaling van de lening wordt niet gegarandeerd door een derde partij (met dien verstande dat de belegger, mits aan bepaalde strikte voorwaarden is voldaan, bij de winwinlening kan genieten van een eenmalig belastingkrediet indien de kredietnemer een deel of het geheel van de lening niet kan terugbetalen).


 • Beperkte gevallen van vervroegde opeisbaarheid: Slechts in een beperkt aantal gevallen omschreven in de leningovereenkomst en het Winwinleningdecreet (onder meer faillissement, kennelijk onvermogen, of vrijwillige of gedwongen ontbinding of vereffening van de leningnemer of in geval van een achterstand van meer dan drie maanden in de betaling van de aflossingen van de hoofdsom of de interesten van de lening) zal de belegger de toegestane lening vervroegd opeisbaar kunnen verklaren. De gevallen van vervroegde opeisbaarheid omvatten dus niet alle mogelijke gevallen van vermindering van de kredietwaardigheid van de leningnemer. Dit verhoogt het risico dat andere kredietgevers eerst worden betaald en de beleggers hun volledige inleg niet kunnen terugkrijgen. Bij vervroegde opeisbaarheid is de leningnemer ertoe gehouden de nog verschuldigde hoofdsom terug te betalen inclusief de gederfde interesten.


 • Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling: De leningnemer heeft de optie om de aangeboden lening vervroegd terug te betalen, en dit buiten het geval van overmacht, enkel indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

(i) de terugbetaling geschiedt naar aanleiding van een gebeurtenis die op betekenisvolle wijze de economie van het contract zoals initieel overeengekomen tussen partijen wijzigt en niet toerekenbaar is aan de leningnemer, en
(ii) de belegger in geen enkele mate wordt benadeeld door een onevenwicht tussen de rechten en plichten van de leningnemer en de belegger, en
(iii) er geen kosten worden aangerekend voor de vroegtijdige terugbetaling.

De terugbetaling zal gebeuren op basis van het hoogste bedrag van de marktwaarde of de nominale waarde op het ogenblik van de beslissing tot vervroegde terugbetaling, zonder extra kosten en dit samen met de betaling van de vervallen interesten.

In geval van overmacht zal de terugbetaling minstens de marktwaarde betreffen op het moment van de terugbetaling.

Er is dus geen verbrekingsvergoeding, wederbeleggingsvergoeding of andere gelijkaardige vergoeding verschuldigd. In geval van vervroegde terugbetaling van de Winwinlening verbindt de belegger er zich toe om de bij besluit van de Vlaamse Regering aangewezen instantie (momenteel de NV Waarborgbeheer) daarvan op de hoogte te brengen.


 • Mogelijkheid tot vervroegde afsluiting van de aanbieding: De inschrijvingsperiode van de aanbieding kan vervroegd worden afgesloten als de opschortende voorwaarde is ingelost. Gelet op het feit dat het maximale bedrag van de WinWinner-campagne 200.000 EUR bedraagt, kan de campagne vervroegd worden afgesloten zelfs indien het opgehaalde bedrag onder deze campagne het bedrag van 200.000 EUR niet heeft bereikt.


 • Inflatierisico en renterisico: Het inflatierisico houdt verband met de toekomstige waarde van geld. Het eigenlijk rendement van een investering in de lening wordt verminderd door inflatie. Hoe hoger de inflatievoet, hoe lager het eigenlijke rendement van de lening zal zijn. Indien de inflatievoet gelijk is aan over hoger dan de nominale opbrengst van de lening, dan is het eigenlijke rendement gelijk aan nul, of zal het eigenlijke rendement zelfs negatief zijn. Een belegging in de lening met een vaste interestvoet gaat gepaard met het risico dat latere wijzigingen in de marktrente een ongunstige invloed hebben op het rendement van de belegging ten aanzien van andere mogelijke beleggingen die beschikbaar zijn op de markt.


 • Geen verhandelbaarheid: De beleggers zullen de rechten die zij hebben uit hoofde van de leningsovereenkomst niet aan derde partijen kunnen overdragen. Aldus is hun belegging geen liquide, verhandelbare belegging.


 • Fiscaliteit (winwinlening): De voorgestelde belegging is een belegging onder de vorm van een “Winwinlening” die voldoet aan de voorwaarden van het Winwinleningdecreet. Hieraan zijn bepaalde fiscale voordelen verbonden. De beleggers moeten zich er echter van bewust zijn dat de niet-naleving van de voorwaarden en strikte formaliteiten van het Winwinleningdecreet kunnen leiden tot het verlies van deze fiscale voordelen in hoofde van de belegger. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
 • Fiscaliteit (crowdlening): Op de bruto-interesten verworven door de belegger, zal door de leningnemer roerende voorheffing moeten worden ingehouden. Deze roerende voorheffing komt volledig ten laste van de belegger. Aldus zal de belasting op de interesten het rendement van de belegging voor de belegger verminderen.
  Indien voldaan aan de voorwaarden van Artikel 21, 1e lid, 13° WIB 92, kan een belegger die een lening aangaat ter financiering van een crowdfundingproject van een startende onderneming op een door de FSMA erkend crowdfundingplatform, genieten van een vrijstelling van roerende voorheffing op de interesten van de leningen ten belope van de eerste schijf van €15.630 per jaar (geïndexeerd bedrag 2022). De beleggers moeten zich er echter van bewust van zijn dat de niet-naleving van de voorwaarden kunnen leiden tot het verlies van deze fiscale voordelen in hoofde van de belegger. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
  Nota: op ontvangen interesten tussen Belgische vennootschappen is geen roerende voorheffing verschuldigd. De leninggever ontvangt dan een bruto interest dewelke wordt opgenomen als belastbaar inkomen van de vennootschap.

Het is raadzaam om slechts een fractie van je beschikbaar (spaar)geld uit te lenen.

Financieel

Bijlagen

Updates

De eindsprint   06-07-2022

De campagne van Dexxter loopt op haar laatste benen. Ondertussen hebben 71 investeerders hun lening aan de Antwerpse onderneming al toegezegd, goed voor een totaalbedrag van €140.000.

Aangezien €200.000 het maximale doelbedrag is, is er nog ruimte voor investeringen. Heb je nog niet geïnvesteerd maar wil je Dexxter nog een lening toekennen? Dan kan dat nog tot zaterdagavond!

WinWinnerCoach
Sam van Baarle
Winwinner coach
Kaap van minimaal doelbedrag gerond   21-06-2022

Fijn nieuws voor Dexxter: gisteren rondde de onderneming de kaap van €100.000, het minimale doelbedrag van haar WinWinner-campagne.

Dit betekent dat we binnenkort kunnen starten met het opmaken van de leningscontracten voor de investeerders. Heb je nog niet geïnvesteerd? Dat kan nog: er is nog ruimte om richting het maximale doelbedrag van €200.000 te gaan.

"Bedankt aan alle investeerders voor het vertrouwen," klinkt het bij de 3 enthousiaste Dexxter-founders. "We zetten nog 18 dagen alle zeilen bij om zo dicht mogelijk bij dat maximumbedrag te geraken!"

WinWinnerCoach
Sam van Baarle
Winwinner coach
We vliegen erin!   10-05-2022

De campagne van Dexxter gaat van start!

Vanaf nu kan je investeren in Dexxter. Ontdek het volledige ondernemersverhaal onder de beschrijvende tab en investeer mee.

WinWinnerCoach
Sam van Baarle
Winwinner coach€148.000 gefinancierd

78 investeerders

148%
€100.000 min. - €200.000 max.
Crowdlening Winwinlening

tot 6% rente per jaar

Jammer, voor dit project ben je te laat...

Bekijk lopende projecten

Heb je vragen? Contacteer de Crowdfund Coach

WinWinnerCoach
Sam van Baarle [email protected]

Klaar om te investeren in Dexxter?


Veilig betalen 
€0 kosten voor investeerder 
98% Terugbetalingsratio 
Ik ga investeren

Is dit niet het project voor jou? Bekijk de lopende projecten.

WinWinner