image SymPaté

INVESTERINGSPROJECT

Crowdlening Winwinlening

SymPaté

SymPaté, dat is een intense ambachtelijke beleving. De passie voor goede charcuterie wordt al vier generaties doorgegeven, waardoor zaakvoerder Dirk De Spiegeleire als geen ander weet wat traditie en kwaliteit is. Maar een klassieke paté volgens de authentieke bereidingswijze ontbreekt vandaag nog in de winkelrekken. Hier wil SymPaté met miniatuur paté-terrines een antwoord op geven. Zo brengt de onderneming patés, traditie, vakmanschap en kwaliteit tot op de tafel.

Na een ontwikkelingstraject om het arbeidsintensieve productieproces te automatiseren is nu een prototype productielijn klaar die op grote schaal werkt. Om haar product op de markt te brengen is SymPaté op zoek naar groeifinanciering.

Bedrijfsnaam SymPaté
Oprichtingsdatum 3 augustus 2005
BTW-nummer BE0875.409.657
Vennootschapsvorm BV
Locatie Koolmijnlaan 133, 3550 Heusden-Zolder
Activiteit Ambachtelijke miniatuur paté-terrines
Wat is een WinWinner campagne?

Via WinWinner kunnen ondernemers hun ambitieuze groeiplannen met hun netwerk delen om hun ambassadeurs te laten investeren via voordelige leningen zoals de winwinlening. Zo kan de ondernemer verder groeien en haar plannen waarmaken. We brengen je graag in contact met de onderneming om de voorwaarden van de lening te bespreken. Lenen aan KMO's omvat altijd een risico van kapitaalverlies.

Beschrijving

Via deze financieringscampagne wil SymPaté maximaal €125.000 ophalen. Je kan maximaal €5.000 investeren in dit project, ongeacht het gekozen leningstype. Er zijn 2 aangeboden leningstypes: de gestandaardiseerde achtergestelde lening met opschortende voorwaarde (hierna "crowdlening") en de achtergestelde winwinlening met opschortende voorwaarde (hierna "winwinlening").


In een notendop

 • Ambachtelijke miniatuur paté-terrines
 • Interesse potentiële verdelers
 • Verkooptest met voortreffelijke cijfers
 • Samenwerking met ILVO Food Pilot
 • Via WinWinner op zoek naar minimaal €75.000 en maximaal €125.000 om de paté-terrines op de markt te brengen
 • Investeren kan via de crowdlening en de winwinlening


Waarom SymPaté?

Na jarenlange ervaring in het familiebedrijf merkte Dirk De Spiegeleire de continue vraag naar de productbeleving van grote paté-terrines maar dan in consumentenverpakking. Op dat moment was het technisch niet mogelijk om een miniatuurversie te voorzien van de grote paté-terrines met volledig behoud van de ambachtelijke bereidingswijze.

Traditionele terrines en individueel verpakte plakken versus het product van SymPaté


Met SymPaté heeft founder Dirk een manier gevonden om het arbeidsintensieve productieproces te automatiseren zonder dat de originele bereiding aan kwaliteit moet inboeten. 

“Ik ben technieken gaan ontwikkelen die nodig waren voor het maken van die miniatuurversies. Stuk voor stuk hebben we de nodige aanpassingen gedaan en tegen december 2021 hadden we een prototype productielijn die op grote schaal werkt. Ondertussen is processtabiliteit bereikt en worden alle voorbereidingen genomen om de miniatuurterrines te produceren en op de markt te brengen.” - Dirk De Spiegeleire, zaakvoerder SymPaté 


Activiteit

SymPaté bereidt een miniatuurversie van de ambachtelijke grote paté-terrines. De bereiding van een klein product heeft als voordeel dat die beleving zich niet beperkt tot de bedieningstoog van de slagerijafdeling die je in sommige supermarkten ziet.

“Ik wilde de beleving van onze paté-terrines tot op de tafel van de consument brengen. En dat begint bij een functionele vormgeving. Eerst en vooral door het gebruik van een gedecoreerd speklaagje. Dat garandeert niet alleen de houdbaarheid, versheid en smaak, maar toont ook de zorg en ambacht van de bereiding aan.” - Dirk De Spiegeleire, founder SymPaté 


Het product is tot in de puntjes verzorgd. Ook bij de vormgeving heeft Dirk oog voor detail. Zo werden innovaties ontwikkeld voor de verpakking en houdbaarheid na opening, zodat het product ook na aansnijden beschermd blijft. Daarnaast werd gekozen voor een scheidbare verpakking waarvan alle componenten makkelijk te sorteren zijn.

“Dat geeft in zijn geheel een zekere geraffineerdheid en door het verkleinde formaat ook een zekere speelsheid. Zo zorgen we met SymPaté voor een volwaardig alternatief voor het product in de bedieningstoog.” - Dirk De Spiegeleire, founder SymPaté


Team

Founder Dirk was 17 jaar actief binnen De Spiegeleire NV, het familiebedrijf van zijn ouders. Hij werkte 10 jaar in de verkoop en 7 jaar in de productie, waar hij zijn carrière afsloot als productiedirecteur. De onderneming is gespecialiseerd in ambachtelijke paté-terrines.

“Onze passie voor ambachtelijke vleeswaren gaat al vier generaties terug. Ik verliet het familiebedrijf om me verder toe te spitsen op het creëren van hoogwaardige mini-paté-terrines om die beleving en onaangeroerde kwaliteit tot buiten de bedieningstoog te brengen.” - Dirk De Spiegeleire, zaakvoerder SymPaté

Voor de productie van haar miniatuurterrines werkt SymPaté heel nauw samen met de productiefaciliteit Food Pilot en de automatiseringsafdeling van ILVO, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek. Met die twee organisaties en haar medewerkers zal de onderneming haar productie opstarten. Na verloop van tijd zal dat team stelselmatig verder ingevuld worden door eigen werknemers.

ILVO Technisch atelier


Food Pilot is de go-to-market samenwerkingspartner van de voedingsindustrie. De productiefaciliteit voor voeding is ingericht als opstap naar grote industriële productie. Food Pilot is voorzien van een breed scala aan voedingsmachines die je kunt huren om al wettelijk conform te kunnen beginnen produceren. Daarnaast krijg je ook een vergunning voor productie en het in de markt brengen van levensmiddelen.


Tractie

Tijdens de ontwikkelingsperiode nam founder Dirk al contact op met potentiële klanten. Intussen werd al een eerste verkooptest gedaan via een algemeen winkelpunt. De patés lagen op een goede locatie in de winkel en werden zonder persoonlijke aanspreking van de consument verkocht. Dezelfde oefening zal moeten gebeuren bij elke potentiële aankoper van de miniatuurterrines. Zo geraken de verdelers gebeten door het potentieel van SymPaté.

“Mijn verkoopcijfers bij die test waren 9 stuks per dag en dit werd gevolgd door meervoudige spontane consumentennavraag. Een enorm goed resultaat als je weet dat van dergelijke producten normaal zo’n 3 tot 5 stuks per smaak per week worden verkocht!” - Dirk De Spiegeleire, founder SymPaté
Food Pilot bereidingsruimte


SymPaté kon haar product via Voka al voorstellen tijdens een van de Plato international food-sessies, daar kregen de paté-terrines een en al lovende reacties. SymPaté kreeg pluimen voor de verfijnde presentatie, aandacht voor beleving en kwaliteit en het ambachtelijke gevoel. De groep zag groot commercieel potentieel in haar product.

“Ik was aangenaam verrast door uw voorstelling van patés in consumentenverpakking. Vooral de uitstraling van de minipotjes was super! Als consument herken je dadelijk de link met de grootverpakking die je in de betere slagerijen en traiteurs vindt. Succes met uw topproduct!” - Luc Van Schaeybroeck, managing director bij voedselfabrikant Nikita


Investeer mee

Na de ontwikkelingsfase is voor SymPaté nu de opstart van de productie aan de orde. Daarvoor zoekt founder Dirk De Spiegeleire financiering aan de hand van een crowdlendingcampagne bij WinWinner. De investeringen zullen dienen voor de verschillende testverkopen waarin continu kleine batches zullen worden geproduceerd om dat aankoopproces in gang te steken.

Dankzij de investeringen kan SymPaté beginnen met:

 • Het leggen van contacten en organiseren van testen
 • Het voorbereiden van de productie op grote industriële schaal vanaf eind dit jaar
 • Het op de markt brengen van de miniatuur paté-terrines

Investeren kan via:

 • de winwinlening: dit is een achtergestelde lening met 1,5% jaarlijkse brutorente + 2,5% jaarlijks belastingkrediet, 30% waarborg op openstaand bedrag, looptijd 5 jaar. Jaarlijks constante aflossing
 • de crowdlening: dit is een achtergestelde lening met 7% brutorente, looptijd 4 jaar. Jaarlijks constante aflossing.
SymPaté staat voor een intense ambachtelijke beleving. De passie voor goede charcuterie wordt al vier generaties doorgegeven. Met haar miniatuur paté-terrines belooft de onderneming traditie, vakmanschap en kwaliteit tot op de tafel. SymPaté automatiseerde het arbeidsintensieve productieproces zonder dat de originele bereiding aan kwaliteit inboet. Investeer jij mee?


Wees je bewust van de risico’s

Een investering onder de vorm van een achtergestelde lening houdt bepaalde risico’s in. Lees alvast de voornaamste risico’s even na.

 • Opschortende voorwaarde: Er is een opschortende voorwaarde van toepassing op de lening. De lening zal immers niet doorgaan indien het minimumbedrag van €75.000 niet wordt bereikt vóór 29 juni 2022 door beide leningstypes gezamenlijk. Als het minimale bedrag niet behaald wordt en je reeds een investering hebt toegezegd en betaald, zal je het geïnvesteerde bedrag zo snel mogelijk na de einddatum van de campagne terugkrijgen.
 • Risico op geheel of gedeeltelijk verlies van de investering of niet behalen van verwacht rendement: In geval van faillissement of het in gebreke blijven van de leningnemer, is het mogelijk dat je de bedragen waarop je aanspraak maakt niet kan recupereren. Je loopt dus het risico jouw investering gedeeltelijk of volledig te verliezen en/of het verwachte rendement niet te behalen.
 • Het vermogen van de leningnemer om terug te betalen kan beperkt zijn: Het vermogen van de leningnemer om de lening terug te betalen zal afhangen van zijn of haar financiële toestand op het moment van de gevraagde terugbetaling, en kan worden beperkt bij wet, door de voorwaarden van schulden en door de overeenkomsten die de leningnemer is aangegaan op of vóór die datum en die de bestaande of toekomstige schuldverbintenissen kunnen vervangen, aanvullen of wijzigen. De voorwaarden van de lening zullen niet voorzien in een beperking voor de leningnemer om bijkomende schulden aan te gaan. Indien de leningnemer in de toekomst een belangrijke bijkomende schuldenlast aangaat, dan kan dit het risico op niet-terugbetaling van de lening door de leningnemer verhogen.
 • Achtergestelde lening zonder zekerheden: De verbintenissen van de leningnemer ingevolge de leningsovereenkomst zullen achtergesteld zijn zowel ten aanzien van al de niet-achtergestelde bestaande als van alle niet-achtergestelde toekomstige schulden. Deze achterstelling geldt zowel voor de hoofdsom als de interesten. Dit verhoogt het risico voor de investeerder op het geheel of gedeeltelijk verlies van zijn/haar investering. Immers, de investeerders zullen slechts worden terugbetaald nadat alle gewone, niet-achtergestelde schuldeisers van de investeerders zijn voldaan. De investeerders genieten overigens niet van zekerheden die enige voorrang verlenen aan de investeerders ten aanzien van andere schuldeisers. De terugbetaling van de lening wordt niet gegarandeerd door een derde partij.
 • Beperkte gevallen van vervroegde opeisbaarheid: Slechts in een beperkt aantal gevallen omschreven in de leningovereenkomst (onder meer faillissement, kennelijk onvermogen of vrijwillige of gedwongen ontbinding of vereffening van de leningnemer of in geval van een achterstand van meer dan drie maanden in de betaling van de aflossingen van de hoofdsom of de interesten van de lening) zal de investeerder de toegestane lening vervroegd opeisbaar kunnen verklaren. De gevallen van vervroegde opeisbaarheid omvatten dus niet alle mogelijke gevallen van vermindering van de kredietwaardigheid van de leningnemer. Dit verhoogt het risico dat andere kredietgevers eerst worden betaald en de investeerders hun volledige inleg niet kunnen terugkrijgen.
 • Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling: De leningnemer heeft de optie om de aangeboden lening vervroegd terug te betalen, en dit in het geval van overmacht, waarbij de terugbetaling gebeurt tegen marktwaarde en zonder afhouding van extra kosten. In geval dat er geen overmacht kan worden ingeroepen dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan: (1) de terugbetaling geschiedt naar aanleiding van een gebeurtenis die op betekenisvolle wijze de economie van het contract zoals initieel overeengekomen tussen partijen wijzigt en niet toerekenbaar is aan de leningnemer, en (2) de investeerder wordt in geen enkele mate benadeeld door een onevenwicht tussen de rechten en plichten van de leningnemer en de investeerder (hierbij zal de investeerder in concreto worden vergoed door middel van terugbetaling van de nominale waarde van het schuldinstrument inclusief de pro-rata verworven interesten), en (3) er worden geen kosten aangerekend voor de vroegtijdige terugbetaling.
 • Inflatierisico en renterisico: Het inflatierisico houdt verband met de toekomstige waarde van geld. Het eigenlijke rendement van een investering in de lening wordt verminderd door inflatie. Hoe hoger de inflatievoet, hoe lager het eigenlijke rendement van de lening zal zijn. Indien de inflatievoet gelijk is aan of hoger dan de nominale opbrengst van de lening, dan is het eigenlijke rendement gelijk aan nul, of zal het eigenlijke rendement zelfs negatief zijn. Een investering in een lening met een vaste interestvoet gaat gepaard met het risico dat latere wijzigingen in de marktrente een ongunstige invloed hebben op het rendement van de belegging ten aanzien van andere mogelijke beleggingen die beschikbaar zijn op de markt.
 • Geen verhandelbaarheid: De investeerders zullen de rechten die zij hebben uit hoofde van de leningsovereenkomst niet aan derde partijen kunnen overdragen. Aldus is hun belegging geen liquide, verhandelbare belegging.
 • Fiscaliteit: Op de bruto-interesten verworven door de belegger, zal door de leningnemer roerende voorheffing moeten worden ingehouden. Deze roerende voorheffing komt volledig ten laste van de investeerder. Aldus zal de belasting op de interesten het rendement van de investering voor de investeerder verminderen. De investeerder moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
  Nota: op ontvangen interesten tussen Belgische vennootschappen is geen roerende voorheffing verschuldigd. De leninggever ontvangt dan een bruto interest dewelke wordt opgenomen als belastbaar inkomen van de vennootschap.

Het is raadzaam om slechts een fractie van je beschikbaar (spaar)geld uit te lenen.

Investeer

Welke leningen zijn er?

Bruto rendement
Terugbetaling
Looptijd
Waarborg
Investeren vanaf
Maximale investering
Achtergesteld
Bruto rendement
Terugbetaling
Looptijd
Waarborg
Investeren vanaf
Maximale investering
Achtergesteld

Waarom investeren via WinWinner?

Investeren in gescreende dossiers
€0 kosten voor investeerder
>98% Terugbetalingsratio

Winwinner coach

Sam van Baarle
sam@winwinner.be
+32 470 29 02 14
Let op!
Geld lenen aan een onderneming is risicovol.
Als investeerder loopt u het risico dat het ontleende bedrag geheel of gedeeltelijk niet kan worden terugbetaald.