image FoodM

Jammer, voor dit project ben je te laat...

Bekijk actieve projecten

INVESTERINGSPROJECT

Crowdlening Winwinlening

FoodM

Efficiënter en gezonder omgaan met tijd. Dat is wat FoodM biedt aan bedrijven die met haar in zee gaan. De onderneming wil bedrijven helpen de werkplek aantrekkelijker te maken en wil gezonde, evenwichtige voeding efficiënt op de werkplek krijgen. Dat doet FoodM aan de hand van smart fridges en een bijhorende app die 24/7 bijhouden welke producten aanwezig zijn en welke populair zijn onder de werknemers.

De onderneming heeft al meer dan tien actieve fridges bij onder andere Globetrade, Bleckmann en Road 21. Daar blijkt het concept alvast in de smaak te vallen. Nu wil FoodM haar app, platform en de technologie naar een hoger niveau tillen en daarvoor interne support en development voorzien. Zo kan FoodM haar partners en eindconsumenten zo goed mogelijk ondersteunen. Daarvoor zoekt de innovatieve onderneming investeerders.

Bedrijfsnaam FoodM
Oprichtingsdatum 27/05/2021
BTW-nummer BE0768.780.032
Vennootschapsvorm BV
Locatie Kleemburg 1, 9050 Gent
Activiteit Smart fridges
Wat is een WinWinner campagne?

Via WinWinner kunnen ondernemers hun ambitieuze groeiplannen met hun netwerk delen om hun ambassadeurs te laten investeren via voordelige leningen zoals de winwinlening. Zo kan de ondernemer verder groeien en haar plannen waarmaken. We brengen je graag in contact met de onderneming om de voorwaarden van de lening te bespreken. Lenen aan KMO's omvat altijd een risico van kapitaalverlies.

Beschrijving

Via deze financieringscampagne wil FoodM maximaal €125.000 ophalen. Je kan maximaal €5.000 investeren in dit project, ongeacht het gekozen leningstype. Er zijn 2 aangeboden leningstypes: de achtergestelde winwinlening met opschortende voorwaarde (hierna "winwinlening") en de gestandaardiseerde achtergestelde lening met opschortende voorwaarde (hierna "crowdlening").


In een notendop

 • Smart fridges met gepersonaliseerd assortiment op de werkplek
 • Focus op bewust bezig zijn met tijd en gezonde voeding
 • Meer dan 10 actieve frigo’s bij onder andere Globetrade, Bleckmann, Road 21, Herbosch-Kiere, Hybrid Media and more to come
 • WinWinner (minimaal €75.000 en maximaal €125.000) maakt deel uit van financieringsmix voor investeringen in marketing en om het team uit te breiden met verschillende profielen, waaronder full stack developers
 • Investeren kan via de winwinlening en crowdlening

Waarom FoodM?

De founders van FoodM zagen een steeds terugkerende struggle bij de lunchtijd op kantoor. Telkens tijd verliezen om bij de broodjeszaak of supermarkt in de buurt een niet zo gezonde, laat staan gevarieerde, maaltijd te halen.

“Mensen willen de dag van vandaag gezonder en gevarieerder leven en ze zijn ook bewuster bezig met hoe ze hun tijd spenderen. Daar willen we op inspelen.” - Mathias Jennes, co-founder FoodM


Met ‘voor ieder wat wils, op ieder moment’ in het achterhoofd, kwam FoodM op het idee om met smart fridges en een bijhorende app te werken. Geen tijdverlies om op zoek te gaan naar een lunch: een gezonde/evenwichtige lunch is steeds beschikbaar in de frigo’s.

Op die manier kunnen werkgevers de werkplek ook aantrekkelijker maken voor hun werknemers. Dat maakt het makkelijker om nieuw talent aan te trekken, de dynamiek en communicatie tussen collega’s te stimuleren en werknemers te overtuigen terug naar kantoor te komen na een lange thuiswerkperiode door corona.


Activiteit

Om die lunch-struggle op te lossen ontwikkelde FoodM een smart fridge met bijhorende app. Daar kan je 24/7 zien wat er in de frigo zit, allergenen aanduiden en voorkeuren instellen. De onderneming analyseert welke producten populair zijn en welke hoeveelheden geconsumeerd worden. Zo wordt het aanbod gepersonaliseerd per werkplek, wat voor minimale waste en het perfecte assortiment voor de werknemers zorgt.

“Zo passen we voor elk bedrijf die een FoodM fridge heeft staan, het assortiment aan op zijn noden en voorkeuren. Dat zorgt voor een persoonlijke ervaring waar iedereen iets vindt dat naar zijn/haar zin is.” - Mathias Jennes, co-founder FoodM


Om de frigo te vullen met evenwichtige en gezonde voeding werkt de onderneming samen met lokale cateraars. Op dit moment zijn dat twee vaste cateraars. Op basis van gebruikersdata kan FoodM de cateraars begeleiden het perfecte assortiment samen te stellen voor elk bedrijf.

Ook voor hen is dit een goede zaak. FoodM biedt hen een makkelijke manier om hun assortiment 24/7 aan te bieden en helpt hen een extra afzetmarkt te bereiken die voor extra inkomsten zorgt. In een tweede fase zullen de cateraars in direct contact staan met de bedrijven en zelfstandig het aangeboden assortiment bepalen.

“We proberen alles zo gebruiksvriendelijk mogelijk in werking te stellen. Wij zijn de enabler om op een technologische manier de gezonde, lokale producten van cateraars en de producten die mensen willen op de werkvloer te krijgen.” - Mathias Jennes, co-founder FoodM


Het verdienmodel van FoodM bestaat uit een abonnementsformule voor het bedrijf. Daarnaast betaalt elke werknemer wat hij consumeert via de app. Dat kan via Bancontact, maaltijdcheques,... In de toekomst wil de onderneming werken met een wallet-systeem waarin geld kan worden opgeladen. Dat zorgt voor een nog vlottere betaling. De werkgever kan dan ook een bedrag openstellen voor haar werknemers om te spenderen aan maaltijden of snacks op het werk.


Team

Achter FoodM staat een team van drie. Bram Croon, Mathias Jennes en Tom De Smedt leiden alles in goede banen

Founders Bram Croon en Mathias Jennes


Co-founder Bram staat in voor het commerciële gedeelte. Hij voelt aan hoe de onderneming haar klanten en leveranciers het best kan verder helpen en wat er nodig is om het product en de user experience te optimaliseren. Hij brengt de noden van zowel klant als cateraar samen en zorgt zo voor een vlot proces

Mathias is verantwoordelijk voor de strategische kant van het verhaal en voor het optimaliseren van het financiële plaatje. Hij zorgt ook dat de samenwerking voor iedereen goed verloopt en denkt na over wat de volgende stappen voor FoodM kunnen zijn.

Tom focust als CTO en data scientist op app-ontwikkeling en alles wat met data te maken heeft. Hij kijkt hoe alles op technologisch vlak efficiënt kan verlopen. Om zoveel mogelijk mensen op het platform te krijgen is gebruiksvriendelijkheid een belangrijk punt, daarom wordt verzamelde data geanalyseerd om een vlotte user experience te creëren.


Tractie

FoodM mikt vooral op bedrijven met 50 tot 250 werknemers, die willen inzetten op een goede werkplek en werksfeer voor hun collega’s. Bewuster bezig zijn met gezondheid en het efficiënt besteden van tijd zijn namelijk een hot topic. Potentiële klanten bereikt de onderneming voorlopig door zelf naar hen toe te gaan.

Tijd is het duurste wat mensen hebben en met FoodM willen we daar echt op inspelen: je tijd efficiënt gebruiken en dat op een gezonde manier doen.” - Mathias Jennes, co-founder FoodM

De onderneming merkt ook dat werkgevers, nu thuiswerk niet langer verplicht is, hun werknemers echt weer naar kantoor willen trekken en daar zijn extra inspanningen voor nodig. Met FoodM fridges kunnen werkgevers laten zien dat ze bezig zijn met gezondheid en dat ze beseffen dat de tijd van haar werknemers waardevol is.

Momenteel is FoodM al te vinden op de werkvloer bij Globetrade, Bleckmann, Road 21, Herbosch-Kiere en Hybrid Media. Daar zijn de smart fridges al volop in gebruik.


Investeer mee

FoodM wil haar platform en de technologie naar een volgend niveau tillen en daarvoor de nodige interne support en development voorzien. Zo kan de onderneming haar klanten en eindconsumenten optimaal ondersteunen. Daarom klopte FoodM bij WinWinner aan om een crowdlendingcampagne op te starten.

De totale financieringsbehoefte van FoodM is €550.000WinWinner (min. €75.000, max. €125.000) maakt deel uit van de financieringsmix die is opgesteld om de totale financieringsbehoefte op te halen. Voor meer informatie over de financieringsbehoefte en -mix kan je terecht in de Financiële gegevens. 

Het opgehaalde bedrag zal geïnvesteerd worden in marketing en in de uitbreiding van het team met verschillende profielen waaronder full stack developers. De nieuwe aanwervingen zullen mee zorgen voor een product dat perfect werkt voor de lokale cateraars om de markt zo goed mogelijk te bedienen. Daarnaast maken de investeringen de ontwikkeling van een portaal voor cateraars mogelijk. Cateraars zullen in de tweede fase namelijk met de FoodM-technologie zelfstandig hun assortiment aan bedrijven kunnen aanbieden. 

"De nieuwe profielen werken mee aan de integratie van maaltijdcheques, betere gebruiksvriendelijkheid aan de hand van een beter aanmeldingsproces en consumer profiling en betere consumer interacties om nog beter voedselverspilling te voorkomen." - Mathias Jennes, co-founder FoodM

Investeren in FoodM kan via:

 • de winwinlening: dit is een achtergestelde lening met 1,5% jaarlijkse brutorente + 2,5% jaarlijks belastingskrediet, 30% waarborg op openstaand bedrag, looptijd 5 jaar met eenmalige aflossing
 • de crowdlening: dit is gestandaardiseerde achtergestelde lening met 6% jaarlijkse brutorente, looptijd 4 jaar met eenmalige aflossing. Aangezien FoodM in aanmerking komt voor de vrijstelling van roerende voorheffing, is het brutorendement van de crowdlening ook het nettorendement. Ontdek de voorwaarden van deze maatregel op deze pagina.
FoodM focust op een efficiënte en gezonde lunchpauze. Zo wil de onderneming onder andere de werkvloer aantrekkelijker maken en de kostbare tijd van werknemers vrijmaken voor bijvoorbeeld een betere groepsdynamiek. Haar smart fridges zijn al een vaste waarde op de werkvloer van onder andere Globetrade, Bleckmann, Road 21, Herbosch-Kiere en Hybrid Media. Investeer jij mee in deze innovatieve start-up?


Wees je bewust van de risico’s

Een belegging onder de vorm van een achtergestelde lening aan FoodM houdt bepaalde risico’s in. Hierna worden de voornaamste risico’s aangeduid, zonder evenwel uitputtend te zijn.

 • Opschortende voorwaarde: Er is een opschortende voorwaarde van toepassing op de lening. De lening zal immers niet doorgaan indien het minimumbedrag van €75.000 niet wordt bereikt vóór 31 mei 2022 door beide leningstypes gezamenlijk. Als het minimale bedrag niet behaald wordt en je reeds een investering hebt toegezegd en betaald, zal je het geïnvesteerde bedrag zo snel mogelijk na de einddatum van de campagne terugkrijgen.


 • Risico op geheel of gedeeltelijk verlies van de belegging of niet behalen van verwacht rendement: Door een leningsovereenkomst te sluiten met FoodM lenen beleggers gelden aan FoodM. FoodM verbindt zich tot (i) de jaarlijkse betaling van rente en (ii) terugbetaling van de hoofdsom aan het einde van de looptijd van de lening. In geval van faillissement of het in gebreke blijven van FoodM, is het echter mogelijk dat beleggers de bedragen waarop zij aanspraak maken niet kunnen recupereren. Zij lopen dus het risico hun belegging gedeeltelijk of volledig te verliezen en/of het verwachte rendement niet behalen.


 • Het vermogen van FoodM om terug te betalen kan beperkt zijn: Het vermogen van FoodM om de lening terug te betalen zal afhangen van de financiële toestand van FoodM op het moment van de gevraagde terugbetaling, en kan worden beperkt bij wet, door de voorwaarden van schulden en door de overeenkomsten die FoodM is aangegaan op of vóór die datum en die de bestaande of toekomstige schuldverbintenissen kunnen vervangen, aanvullen of wijzigen. De voorwaarden van de lening zullen niet voorzien in een beperking voor FoodM om bijkomende schulden aan te gaan. Indien FoodM in de toekomst een belangrijke bijkomende schuldenlast aangaat, dan kan dit het risico op niet-terugbetaling van de lening door FoodM verhogen.


 • Achtergestelde lening zonder zekerheden: De verbintenissen van FoodM ingevolge de leningsovereenkomst zullen achtergesteld zijn zowel ten aanzien van al de niet-achtergestelde bestaande als van alle niet-achtergestelde toekomstige schulden. Deze achterstelling geldt zowel voor de hoofdsom als de interesten. Dit verhoogt het risico voor de belegger op het geheel of gedeeltelijk verlies van zijn belegging. Immers, de beleggers zullen slechts worden terugbetaald nadat alle gewone, niet-achtergestelde schuldeisers van de kredietnemer zijn voldaan. De beleggers genieten overigens niet van zekerheden die enige voorrang verlenen aan de beleggers ten aanzien van andere schuldeisers. De terugbetaling van de lening wordt niet gegarandeerd door een derde partij (met dien verstande dat de belegger, mits aan bepaalde strikte voorwaarden is voldaan, bij de winwinlening kan genieten van een eenmalig belastingkrediet indien de kredietnemer een deel of het geheel van de lening niet kan terugbetalen).


 • Beperkte gevallen van vervroegde opeisbaarheid: Slechts in een beperkt aantal gevallen omschreven in de leningovereenkomst en het Winwinleningdecreet (onder meer faillissement, kennelijk onvermogen, of vrijwillige of gedwongen ontbinding of vereffening van de leningnemer of in geval van een achterstand van meer dan drie maanden in de betaling van de aflossingen van de hoofdsom of de interesten van de lening) zal de belegger de toegestane lening vervroegd opeisbaar kunnen verklaren. De gevallen van vervroegde opeisbaarheid omvatten dus niet alle mogelijke gevallen van vermindering van de kredietwaardigheid van de leningnemer. Dit verhoogt het risico dat andere kredietgevers eerst worden betaald en de beleggers hun volledige inleg niet kunnen terugkrijgen. Bij vervroegde opeisbaarheid is de leningnemer ertoe gehouden de nog verschuldigde hoofdsom terug te betalen inclusief de gederfde interesten.


 • Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling: De leningnemer heeft de optie om de aangeboden lening vervroegd terug te betalen, en dit buiten het geval van overmacht, enkel indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

(i) de terugbetaling geschiedt naar aanleiding van een gebeurtenis die op betekenisvolle wijze de economie van het contract zoals initieel overeengekomen tussen partijen wijzigt en niet toerekenbaar is aan de leningnemer, en
(ii) de belegger in geen enkele mate wordt benadeeld door een onevenwicht tussen de rechten en plichten van de leningnemer en de belegger, en
(iii) er geen kosten worden aangerekend voor de vroegtijdige terugbetaling.

De terugbetaling zal gebeuren op basis van het hoogste bedrag van de marktwaarde of de nominale waarde op het ogenblik van de beslissing tot vervroegde terugbetaling, zonder extra kosten en dit samen met de betaling van de vervallen interesten.

In geval van overmacht zal de terugbetaling minstens de marktwaarde betreffen op het moment van de terugbetaling.

Er is dus geen verbrekingsvergoeding, wederbeleggingsvergoeding of andere gelijkaardige vergoeding verschuldigd. In geval van vervroegde terugbetaling van de Winwinlening verbindt de belegger er zich toe om de bij besluit van de Vlaamse Regering aangewezen instantie (momenteel de NV Waarborgbeheer) daarvan op de hoogte te brengen.


 • Mogelijkheid tot vervroegde afsluiting van de aanbieding: De inschrijvingsperiode van de aanbieding kan vervroegd worden afgesloten als de opschortende voorwaarde is ingelost. Gelet op het feit dat het maximale bedrag van de WinWinner-campagne 125.000 EUR bedraagt, kan de campagne vervroegd worden afgesloten zelfs indien het opgehaalde bedrag onder deze campagne het bedrag van 125.000 EUR niet heeft bereikt.


 • Inflatierisico en renterisico: Het inflatierisico houdt verband met de toekomstige waarde van geld. Het eigenlijk rendement van een investering in de lening wordt verminderd door inflatie. Hoe hoger de inflatievoet, hoe lager het eigenlijke rendement van de lening zal zijn. Indien de inflatievoet gelijk is aan over hoger dan de nominale opbrengst van de lening, dan is het eigenlijke rendement gelijk aan nul, of zal het eigenlijke rendement zelfs negatief zijn. Een belegging in de lening met een vaste interestvoet gaat gepaard met het risico dat latere wijzigingen in de marktrente een ongunstige invloed hebben op het rendement van de belegging ten aanzien van andere mogelijke beleggingen die beschikbaar zijn op de markt.


 • Geen verhandelbaarheid: De beleggers zullen de rechten die zij hebben uit hoofde van de leningsovereenkomst niet aan derde partijen kunnen overdragen. Aldus is hun belegging geen liquide, verhandelbare belegging.


 • Fiscaliteit (winwinlening): De voorgestelde belegging is een belegging onder de vorm van een “Winwinlening” die voldoet aan de voorwaarden van het Winwinleningdecreet. Hieraan zijn bepaalde fiscale voordelen verbonden. De beleggers moeten zich er echter van bewust zijn dat de niet-naleving van de voorwaarden en strikte formaliteiten van het Winwinleningdecreet kunnen leiden tot het verlies van deze fiscale voordelen in hoofde van de belegger. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
 • Fiscaliteit (crowdlening): Op de bruto-interesten verworven door de belegger, zal door de leningnemer roerende voorheffing moeten worden ingehouden. Deze roerende voorheffing komt volledig ten laste van de belegger. Aldus zal de belasting op de interesten het rendement van de belegging voor de belegger verminderen.
  Indien voldaan aan de voorwaarden van Artikel 21, 1e lid, 13° WIB 92, kan een belegger die een lening aangaat ter financiering van een crowdfundingproject van een startende onderneming op een door de FSMA erkend crowdfundingplatform, genieten van een vrijstelling van roerende voorheffing op de interesten van de leningen ten belope van de eerste schijf van €15.630 per jaar (geïndexeerd bedrag 2022). De beleggers moeten zich er echter van bewust van zijn dat de niet-naleving van de voorwaarden kunnen leiden tot het verlies van deze fiscale voordelen in hoofde van de belegger. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
  Nota: op ontvangen interesten tussen Belgische vennootschappen is geen roerende voorheffing verschuldigd. De leninggever ontvangt dan een bruto interest dewelke wordt opgenomen als belastbaar inkomen van de vennootschap.

Het is raadzaam om slechts een fractie van je beschikbaar (spaar)geld uit te lenen.

Jammer, voor dit project ben je te laat...

Bekijk actieve projecten

Welke leningen zijn er?

Bruto rendement
Terugbetaling
Looptijd
Waarborg
Investeren vanaf
Maximale investering
Achtergesteld
Bruto rendement
Terugbetaling
Looptijd
Waarborg
Investeren vanaf
Maximale investering
Achtergesteld

Waarom investeren via WinWinner?

Investeren in gescreende dossiers
€0 kosten voor investeerder
>98% Terugbetalingsratio

Winwinner coach

Sam van Baarle
sam@winwinner.be
+32 470 29 02 14
Let op!
Geld lenen aan een onderneming is risicovol.
Als investeerder loopt u het risico dat het ontleende bedrag geheel of gedeeltelijk niet kan worden terugbetaald.