Projecten  - AirX


AirX

    Favoriet


  Herent 
 Expertisebureau in ventilatie 


€154.000 gefinancierd

72 investeerders

154%
€100.000 min. - €156.500 max.
Crowdlening Winwinlening
Ik ga investeren


Eindigt in -489 dagen


Waarom investeren?

Grondig gescreende dossiers
€0 kosten voor investeerder
98% Terugbetalingsratio


Card image cap


AirX streeft naar een energiezuinig, gezond en comfortabel binnenklimaat. Als praktijkgericht expertisebureau staat AirX haar klanten bij van ontwerpfase tot oplevering van ventilatieprojecten.

Het team bestaat stuk voor stuk uit specialisten die jarenlange ervaring in de ventilatiesector combineren. Om haar dienstverlening verder uit te breiden, heeft AirX twee nieuwe technici en een administratief bediende nodig. 

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam AirX
Oprichtingsdatum 20/02/2017
BTW-nummer BE0671.665.315
Vennootschapsvorm BV
Locatie Klein Dalenstraat 45D, 3020 Herent

Dit project werd positief gescreend door het Winwinner screeningscomité

Historische cijfers geanalyseerd door financiële experts
Onderbouwd financieel plan en business plan aanwezig
Terugbetalingscapaciteit en kredietwaardigheid gecontroleerd

Aanbod

Via welke lening kan je investeren?Crowdlening
Winwinlening
  Voor wie?  
  Rendement  
  Jaarlijkse bruto rente  
  Belastingskrediet  
  Bruto rente + belastingskrediet  
  Terugbetaling  
  Kapitaaluitstel  
  Looptijd  
  Waarborg  
  Min. en max. investering  
  Achtergesteld  
  Roerende voorheffing  
Crowdlening

Voor wie?

Jaarlijkse bruto rente

Belastingskrediet

Bruto rente + belastingskrediet

Looptijd

Terugbetaling

Kapitaaluitstel

Min. investering

Max. investering

Waarborg

Achtergesteld

Roerende voorheffing

Converteerbaar

Winwinlening

Voor wie?

Jaarlijkse bruto rente

Belastingskrediet

Bruto rente + belastingskrediet

Looptijd

Terugbetaling

Kapitaaluitstel

Min. investering

Max. investering

Waarborg

Achtergesteld

Roerende voorheffing

Converteerbaar

Beschrijving

Via deze financieringscampagne wil AirX maximaal €156.500 ophalen. Je kan maximaal €5.000 investeren in dit project, ongeacht het gekozen leningstype. Er zijn 2 aangeboden leningstypes: de gestandaardiseerde achtergestelde lening met opschortende voorwaarde (hierna "crowdlening") en de achtergestelde winwinlening met opschortende voorwaarde (hierna "winwinlening").


In een notendop 

 • Expertisebureau in ventilatie sinds 2017
 • Gecertificeerd team van 6 ervaren Air Experts 
 • Indrukwekkend track record na vijf jaar, met onder andere Center Parcs, Het Steen en ZEB-kledingwinkels als klant  
 • Pioniersrol in België: volledig traject van luchtgroepen opmeten en inregelen 
 • Exclusieve verdeler van Scandinavische IV Produkt-luchtgroepen in België 
 • Focus op duurzaamheid: verlagen van energieverbruik van gebouwen 
 • Zowel industriële als commerciële markt  
 • Via WinWinner op zoek naar minimaal €100.000 en maximaal €156.500 om twee technische profielen en een administratief bediende aan te werven  
 • Investeren kan via de winwinlening en de crowdlening (ontdek de precieze leningsmodaliteiten onderaan deze pagina) 


Waarom AirX? 

AirX verstaat de taal van het technische ontwerp van een studiebureau, maar evengoed biedt het team hulp bij het veldwerk van de installateur. Op die manier bekleedt het team van experten een unieke positie in België: AirX opereert als onmisbare schakel tijdens het hele proces van ventilatieregeling.

“Onze dienstverlening verspreidt zich over bouwbedrijven, architecten, EPB-verslaggevers en ontwerpbureaus. We zijn geen installateurs, maar profileren ons als hands-on expertisebureau dat voor installateurs werkt. We zijn op ons best achter de schermen, wanneer we voor ontzorging met meerwaarde kunnen zorgen.” -  Dirk Merken, founder AirX


Activiteiten

De activiteit van AirX is tweeledig: enerzijds analyseert en monitort het team bestaande ventilatiesystemen, anderzijds heeft AirX de expertise in huis om zelf volledige ventilatiesystemen in te regelen

AirX is een exclusieve verdeler van de luchtgroepen van de Scandinavische IV Produkt, marktleider in Zweden. 

“Dit ventilatiesysteem recupereert energie door vervuilde lucht te verwijderen en de warmte of koude af te geven aan verse lucht. Hiermee wordt er aanzienlijk bespaard op verwarmingskosten. Is er koeling aanwezig in de zomer? Dan koelen we de verse warmere lucht op dezelfde manier en moet de airco - een zware verbruiker - minder hard werken.” - Dirk Merken, founder AirX

Bij al deze ingrepen gaat AirX nooit rechtstreeks de concurrentie aan met de installateur: de luchtexperten bundelen kennis die ze delen met de installateur. Door zelf actief op werven de handen uit de mouwen te steken, kent AirX de pijnpunten bij een installatie. Alle contacten met de eindklant vallen steeds onder de verantwoordelijkheid van de installateur.


Team

Vanuit zijn ervaring bij een wereldspeler in de ventilatiemarkt, startte Dirk Merken AirX in 2017. Een jaar later haalde hij twee vennoten en ex-collega’s aan boord: Tim Vanderperren en Gunter Quipor.

Op dit moment telt het team zes leden die zich Air Experts mogen noemen. Met Wim Verbeeck, Frédéric Kerkhofs en Brian Bracke bestaat de Vlaams-Brabantse onderneming louter uit gecertificeerde professionals. Het team kan terugvallen op ruime ervaring en opgebouwde vakkennis. 

“Vanaf de opstart hadden we een goed gevoel bij AirX. Met hun pragmatische, doelgerichte en probleemoplossende aanpak maken ze het verschil tegenover andere leveranciers.” - Daan Goedgezelschap, CEO nv Gezel 


Tractie

AirX is een hybride onderneming: Dirk en co. werken samen met bouwbedrijven, maar evengoed met architecten, ontwerpbureaus en EPB-verslaggevers. Ook particulieren kunnen rekenen op de expertise van AirX. 

Van een ventilatiesysteem in Het Steen in Antwerpen over Center Parcs Vielsalm tot ZEB-kledingwinkels een greep uit de projecten leert dat AirX afnemers heeft in heel ons land. 

“We bieden steeds meer oplossingen aan voor zowel de commerciële als industriële markt in ventilatie. Meer en meer ligt de focus ook op monitoring van onze systemen vanop afstand.” - Dirk Merken, founder AirX


Investeer mee!

Op elk ventilatievraagstuk een antwoord bieden is de missie van AirX. Tot nu groeide de onderneming uit Herent organisch, maar door de oplopende aanvragen is een groeispurt nodig. Om de business verder uit te bouwen, moet het team van Dirk uitbreiden. Het doel van de crowdlendingcampagne bij WinWinner is om minimaal €100.000 en maximaal €156.500 op te halen.

De investeringen zullen gebruikt worden voor:

 • het aanwerven van twee ervaren technische profielen
 • het aanwerven van een administratief bediende 

Investeren in AirX kan via: 

 • de winwinlening: dit is een achtergestelde lening met 1,5% jaarlijkse brutorente + 2,5% jaarlijks belastingskrediet, 30% waarborg op openstaand bedrag, looptijd 5 jaar. Jaarlijks constante of eenmalige aflossing
 • de crowdlening: dit is een gestandaardiseerde achtergestelde lening met 6% jaarlijkse brutorente, looptijd 5 jaar. Jaarlijks constante aflossing
AirX neemt een pioniersrol op zich in ventilatieregeling. Met binnenluchtkwaliteit, gezondheid, comfort en energieverbruik als pijlers begeleidt het expertenteam haar klanten van ontwerp tot oplevering. Om haar toenemende orders te verwerken, komen er 3 personeelsleden bij. Investeer jij mee? 


Wees je bewust van de risico’s

Een investering onder de vorm van een achtergestelde lening houdt bepaalde risico’s in. Lees alvast de voornaamste risico’s even na.

 • Opschortende voorwaarde: Er is een opschortende voorwaarde van toepassing op de lening. De lening zal immers niet doorgaan indien het minimumbedrag van €100.000 niet wordt bereikt vóór 25/05/2022 door alle leningstypes gezamenlijk. Als het minimale bedrag niet behaald wordt en je reeds een investering hebt toegezegd en betaald, zal je het geïnvesteerde bedrag zo snel mogelijk na de einddatum van de campagne terugkrijgen.
 • Risico op geheel of gedeeltelijk verlies van de investering of niet behalen van verwacht rendement: In geval van faillissement of het in gebreke blijven van de leningnemer, is het mogelijk dat je de bedragen waarop je aanspraak maakt niet kan recupereren. Je loopt dus het risico jouw investering gedeeltelijk of volledig te verliezen en/of het verwachte rendement niet te behalen.
 • Het vermogen van de leningnemer om terug te betalen kan beperkt zijn: Het vermogen van de leningnemer om de lening terug te betalen zal afhangen van zijn of haar financiële toestand op het moment van de gevraagde terugbetaling, en kan worden beperkt bij wet, door de voorwaarden van schulden en door de overeenkomsten die de leningnemer is aangegaan op of vóór die datum en die de bestaande of toekomstige schuldverbintenissen kunnen vervangen, aanvullen of wijzigen. De voorwaarden van de lening zullen niet voorzien in een beperking voor de leningnemer om bijkomende schulden aan te gaan. Indien de leningnemer in de toekomst een belangrijke bijkomende schuldenlast aangaat, dan kan dit het risico op niet-terugbetaling van de lening door de leningnemer verhogen.
 • Achtergestelde lening zonder zekerheden: De verbintenissen van de leningnemer ingevolge de leningsovereenkomst zullen achtergesteld zijn zowel ten aanzien van al de niet-achtergestelde bestaande als van alle niet-achtergestelde toekomstige schulden. Deze achterstelling geldt zowel voor de hoofdsom als de interesten. Dit verhoogt het risico voor de investeerder op het geheel of gedeeltelijk verlies van zijn/haar investering. Immers, de investeerders zullen slechts worden terugbetaald nadat alle gewone, niet-achtergestelde schuldeisers van de investeerders zijn voldaan. De investeerders genieten overigens niet van zekerheden die enige voorrang verlenen aan de investeerders ten aanzien van andere schuldeisers. De terugbetaling van de lening wordt niet gegarandeerd door een derde partij.
 • Beperkte gevallen van vervroegde opeisbaarheid: Slechts in een beperkt aantal gevallen omschreven in de leningovereenkomst (onder meer faillissement, kennelijk onvermogen of vrijwillige of gedwongen ontbinding of vereffening van de leningnemer of in geval van een achterstand van meer dan drie maanden in de betaling van de aflossingen van de hoofdsom of de interesten van de lening) zal de investeerder de toegestane lening vervroegd opeisbaar kunnen verklaren. De gevallen van vervroegde opeisbaarheid omvatten dus niet alle mogelijke gevallen van vermindering van de kredietwaardigheid van de leningnemer. Dit verhoogt het risico dat andere kredietgevers eerst worden betaald en de investeerders hun volledige inleg niet kunnen terugkrijgen.
 • Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling: De leningnemer heeft de optie om de aangeboden lening vervroegd terug te betalen, en dit in het geval van overmacht, waarbij de terugbetaling gebeurt tegen marktwaarde en zonder afhouding van extra kosten. In geval dat er geen overmacht kan worden ingeroepen dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan: (1) de terugbetaling geschiedt naar aanleiding van een gebeurtenis die op betekenisvolle wijze de economie van het contract zoals initieel overeengekomen tussen partijen wijzigt en niet toerekenbaar is aan de leningnemer, en (2) de investeerder wordt in geen enkele mate benadeeld door een onevenwicht tussen de rechten en plichten van de leningnemer en de investeerder (hierbij zal de investeerder in concreto worden vergoed door middel van terugbetaling van de nominale waarde van het schuldinstrument inclusief de pro-rata verworven interesten), en (3) er worden geen kosten aangerekend voor de vroegtijdige terugbetaling.
 • Inflatierisico en renterisico: Het inflatierisico houdt verband met de toekomstige waarde van geld. Het eigenlijke rendement van een investering in de lening wordt verminderd door inflatie. Hoe hoger de inflatievoet, hoe lager het eigenlijke rendement van de lening zal zijn. Indien de inflatievoet gelijk is aan of hoger dan de nominale opbrengst van de lening, dan is het eigenlijke rendement gelijk aan nul, of zal het eigenlijke rendement zelfs negatief zijn. Een investering in een lening met een vaste interestvoet gaat gepaard met het risico dat latere wijzigingen in de marktrente een ongunstige invloed hebben op het rendement van de belegging ten aanzien van andere mogelijke beleggingen die beschikbaar zijn op de markt.
 • Geen verhandelbaarheid: De investeerders zullen de rechten die zij hebben uit hoofde van de leningsovereenkomst niet aan derde partijen kunnen overdragen. Aldus is hun belegging geen liquide, verhandelbare belegging.
 • Fiscaliteit: Op de bruto-interesten verworven door de belegger, zal door de leningnemer roerende voorheffing moeten worden ingehouden. Deze roerende voorheffing komt volledig ten laste van de investeerder. Aldus zal de belasting op de interesten het rendement van de investering voor de investeerder verminderen. De investeerder moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
  Nota: op ontvangen interesten tussen Belgische vennootschappen is geen roerende voorheffing verschuldigd. De leninggever ontvangt dan een bruto interest dewelke wordt opgenomen als belastbaar inkomen van de vennootschap.

Het is raadzaam om slechts een fractie van je beschikbaar (spaar)geld uit te lenen.


Heb je vragen? Contacteer de Crowdfund Coach

Financieel

Bijlagen

Updates

Minimale doelbedrag behaald!   25-04-2022

Net halfweg de campagne en AirX heeft haar minimale doelbedrag al behaald: straf! 

Via 50 verschillende investeerders werd het doelbedrag van €100.000 opgehaald. Nu kan de ventilatiespecialist uit Herent alles uit de kast halen om richting het maximale doelbedrag van €150.000 toe te werken. 

Bedankt voor het vertrouwen aan alle investeerders die reeds hun investering toezegden. 

WinWinnerCoach
Aaron
Winwinner coach
Halfweg het minimale doelbedrag!   05-04-2022

Nauwelijks 10 dagen. Zoveel tijd had AirX nodig om de helft van haar minimale doelbedrag binnen te halen.

Met €50.500 groeifinanciering kreeg de onderneming van Dirk Merken al 26 verschillende investeerders aan boord! 

Een veelbelovende start van de campagne dus, die ook niet onopgemerkt bleef in de pers.

Keep up the good work, Dirk en co! 

WinWinnerCoach
Aaron
Winwinner coach€154.000 gefinancierd

72 investeerders

154%
€100.000 min. - €156.500 max.
Crowdlening Winwinlening

2%-6% rente per jaar

Jammer, voor dit project ben je te laat...

Bekijk lopende projecten

Waarom investeren?

Grondig gescreende dossiers
€0 kosten voor investeerder
98% Terugbetalingsratio

Klaar om te investeren in AirX?


Veilig betalen 
€0 kosten voor investeerder 
98% Terugbetalingsratio 
Ik ga investeren

Is dit niet het project voor jou? Bekijk de lopende projecten.

WinWinner