image Sanseveria

Jammer, voor dit project ben je te laat...

Bekijk actieve projecten

INVESTERINGSPROJECT

Crowdlening Winwinlening

Sanseveria

Al sinds 2014 brengt Sanseveria de coole vibe van een American bagel bar naar Brugge. In een setting die tegelijk hip en 'de tijd van toen' uitstraalt serveert het bagelsalon meer dan 25 soorten bagels.

De combinatie van lekker eten, actieve marketing en een prima locatie in de Brugse binnenstad hebben van Sanseveria een groeiconcept gemaakt. Na een eerste uitbreiding in 2016 is het nu tijd voor de volgende stap: een verhuis naar een groter pand aan de overkant van de straat.

Bedrijfsnaam Sanseveria
Oprichtingsdatum 31/12/2019 (voorheen eenmanszaak)
BTW-nummer BE0740.605.985
Vennootschapsvorm BV
Locatie Predikherenstraat 11, 8000 Brugge
Activiteit Bagelsalon
Wat is een WinWinner campagne?

Via WinWinner kunnen ondernemers hun ambitieuze groeiplannen met hun netwerk delen om hun ambassadeurs te laten investeren via voordelige leningen zoals de winwinlening. Zo kan de ondernemer verder groeien en haar plannen waarmaken. We brengen je graag in contact met de onderneming om de voorwaarden van de lening te bespreken. Lenen aan KMO's omvat altijd een risico van kapitaalverlies.

Beschrijving

Via deze financieringscampagne wil Sanseveria maximaal €140.000 ophalen. Je kan maximaal €5.000 investeren in dit project, ongeacht het gekozen leningstype.
Er zijn 2 aangeboden leningstypes: de gestandaardiseerde achtergestelde lening met opschortende voorwaarde (hierna "crowdlening") en de achtergestelde winwinlening met opschortende voorwaarde (hierna "winwinlening").


In een notendop

 • Bagelsalon met vintage maar hippe vibe in Brugge
 • Meer dan 25 bagels op de menukaart, ook ruime vegetarische/veganistische/lactose- en glutenvrije opties
 • Bestaat sinds 2014, pand uitgebreid in 2016 wegens populariteit
 • Combinatie van lekker eten, uitstekende locatie en actieve marketing trekt breed publiek aan, van locals tot toeristen
 • Heel wat persvermeldingen (De Morgen, Het Nieuwsblad, Feeling…)
 • Na uitbreiding van 2016 klaar voor nieuwe stap: verhuis naar groter pand in dezelfde straat
 • Op zoek naar financiering voor aankoop en verbouwing/inrichting nieuw pand. Via WinWinner minimaal €70.000 en maximaal €140.000
 • Investeren kan via de crowdlening en de winwinlening


Waarom Sanseveria?

De vibe van een American bagel bar, die vind je al sinds 2014 in de Brugse binnenstad. Sanseveria startte er met ‘de broodjes met het kenmerkende gat in het midden’. Dit in een setting die tegelijk hip en ‘de tijd van toen’ uitademt.

“Toen we opstartten, waren er maar weinig concepten in West-Vlaanderen, of bij uitbreiding in heel Vlaanderen, die bagels in hun assortiment hadden. We kozen voor Brugge omdat de middeleeuwse architectuur in de stad boekdelen spreekt en perfect aansluit bij ons vintage-concept.” – Bert Vanheuverzwijn, oprichter Sanseveria

Een greep uit het menu van Sanseveria


Activiteit

Met meer dan 25 bagels op de kaart van Sanseveria wordt het niet simpel om je favoriet te kiezen. Bovendien pakt het bagelsalon ook uit met lactose- en glutenvrije, vegetarische en veganistische opties.

Bij Sanseveria zijn zowel take-away, levering aan huis als ter plekke eten mogelijk, al is vooral dat laatste aan te raden. Het interieur is namelijk absoluut een blik van dichterbij waard. Zo vind je in elke hoek wel een merkwaardig item. Dit dankzij de schatten die oprichter Bert op de zolder van zijn grootouders vond.

De interieurstukken bij Sanseveria zijn op z’n minst bijzonder te noemen

“Bij de opening in 2014 waren er slechts 12 zitplaatsen en lag de focus op take-away. Maar onder meer ons gezellig interieur, de focus op smakelijk eten en een sterke sociale-mediastrategie hebben voor een snelle groei en populariteit gezorgd. We hebben in 2016 dan ook onze zaak uitgebreid met meer zitplaatsen.” – Bert Vanheuverzwijn, oprichter Sanseveria


Team

Bert Vanheuverzwijn is de oprichter van Sanseveria. Na zijn studies Hotelmanagement wilde hij niet de weg van de internationale hotelketens inslaan, maar koos hij voor een lokale -maar niet minder grote- ondernemersdroom. De inspiratie voor de Sanseveria-droom kwam er na een reis naar de Verenigde Staten, waar bagels al enige tijd hot waren. Bert spotte de opportuniteit om bagels ook in België op de kaart te zetten en zo was het zaadje voor Sanseveria geplant.


Door de jaren heen bouwde Bert samen met zijn team Sanseveria verder uit: zo kwam er in 2016 de uitbreiding van het pand in de Predikherenstraat. Daarnaast heeft Bert nog een andere vennootschap, waarvan de focus op het uitbaten van gastenkamers ligt.

Bert baat de Sanseveria zelf uit, samen met 2 medewerkers. Dit core team wordt aangevuld met jobstudenten en flexi-jobbers, afhankelijk van de drukte.


Tractie

Sanseveria heeft heel wat troeven die het concept al stevig in de Brugse food scene hebben verankerd. De hippe setting, de lekkere bagels en het actieve sociale-mediagebruik kwamen al aan bod, maar ook de locatie -op minder dan een kilometer van de Brugse Markt- is een topper.

Hierdoor kan het bagelsalon een breed publiek benaderen: locals eten er bijvoorbeeld hun bagel met hun vrienden, (groot)ouders of naast een koppel toeristen. Met bijna 15.000 likes op Facebook en 8.500 Instagram-volgers heeft Sanseveria ook een sterke online fanbase.


Fantastisch ontbijt- of lunchadresje: toffe bediening, hippe setting en heerlijke bagels.” – Tom
Brugge had nood aan zaken zoals Sanseveria. Iedereen komt er eten, van toerist, dagjesmens tot local. De reden? De bagels met verschillende soorten keuze aan beleg zijn gewoon zeer lekker.” - Jens

Ook de pers pikte het hippe concept al op: er zijn flink wat binnen- en buitenlandse publicaties in diverse trendy magazines. Zo ontdekken we Sanseveria onder meer in De Morgen (2014 en 2017), Het Nieuwsblad, Feeling en Flair.


Investeer mee!

De Sanseveria blijft populair maar botst tegen haar capaciteitsplafond in het huidige pand. Daarom dringt een verhuis zich op. Maar gezien haar uitstekende locatie hoeft dat niet ver te zijn; Sanseveria wil de Predikherenstraat oversteken, naar een hoekpand met minstens evenveel charme als de huidige zaak, maar met nog meer mogelijkheden.

“In het pand, dat bestaat uit 2 eenheden met aparte ingangen, zullen we eat-in en take-away beter kunnen scheiden, wat een efficiëntere werkwijze mogelijk maakt. Bovendien is er veel meer zitruimte in het pand. Op het eerste verdiep komen 2 lofts die we zullen verhuren.” – Bert Vanheuverzwijn, oprichter Sanseveria

Het nieuwe pand van Sanseveria heeft alvast veel potentieel. Foto: Kim Vanbesien

Om het nieuwe pand aan te kopen, te verbouwen en in te richten volgens de Sanseveria-vibe is de onderneming op zoek naar financiering. Een deel van de totale financieringsbehoefte van iets meer dan €1.100.000 wil Sanseveria invullen via WinWinner (minimaal €70.000, maximaal €140.000). Voor meer info over de geplande investeringen, de financieringsbehoefte en financieringskanalen kan je terecht onder het tabblad Financiële gegevens.

Investeren in deze groeiplannen van Sanseveria kan via:

 • de winwinlening: dit is een achtergestelde lening met 1,50% jaarlijkse brutorente + 2,5% jaarlijks belastingkrediet, 30% waarborg op openstaand bedrag, looptijd 5 jaar. Jaarlijks constante aflossing
 • de crowdlening: dit is een achtergestelde lening met 6% brutorente, looptijd 5 jaar. Jaarlijks constante aflossing
Lekkere bagels in een hippe maar vintage setting, geruggesteund door een stevige online fanbase en een uitstekende locatie in de Brugse binnenstad: het concept van Sanseveria is al bijna 8 jaar oud, maar er zit nog lang geen sleet op de formule. Integendeel, er was al eens een uitbreiding en nu staat er een verhuis naar een groter pand met nog meer mogelijkheden op de planning van het hippe food-concept. Investeer je mee?


Wees je bewust van de risico’s

Een belegging onder de vorm van een achtergestelde lening aan Sanseveria houdt bepaalde risico’s in. Hierna worden de voornaamste risico’s aangeduid, zonder evenwel uitputtend te zijn.

 • Opschortende voorwaarde: Er is een opschortende voorwaarde van toepassing op de lening. De lening zal immers niet doorgaan indien het minimumbedrag van €70.000 niet wordt bereikt vóór 15 juni 2022 door beide leningstypes gezamenlijk. Als het minimale bedrag niet behaald wordt en je reeds een investering hebt toegezegd en betaald, zal je het geïnvesteerde bedrag zo snel mogelijk na de einddatum van de campagne terugkrijgen.


 • Risico op geheel of gedeeltelijk verlies van de belegging of niet behalen van verwacht rendement: Door een leningsovereenkomst te sluiten met Sanseveria lenen beleggers gelden aan Sanseveria. Sanseveria verbindt zich tot (i) de jaarlijkse betaling van rente en (ii) de jaarlijkse terugbetaling van de hoofdsom. In geval van faillissement of het in gebreke blijven van Sanseveria, is het echter mogelijk dat beleggers de bedragen waarop zij aanspraak maken niet kunnen recupereren. Zij lopen dus het risico hun belegging gedeeltelijk of volledig te verliezen en/of het verwachte rendement niet behalen.


 • Het vermogen van Sanseveria om terug te betalen kan beperkt zijn: Het vermogen van Sanseveria om de lening terug te betalen zal afhangen van de financiële toestand van Sanseveria op het moment van de gevraagde terugbetaling, en kan worden beperkt bij wet, door de voorwaarden van schulden en door de overeenkomsten die Sanseveria is aangegaan op of vóór die datum en die de bestaande of toekomstige schuldverbintenissen kunnen vervangen, aanvullen of wijzigen. De voorwaarden van de lening zullen niet voorzien in een beperking voor Sanseveria om bijkomende schulden aan te gaan. Indien Sanseveria in de toekomst een belangrijke bijkomende schuldenlast aangaat, dan kan dit het risico op niet-terugbetaling van de lening door Sanseveria verhogen.


 • Achtergestelde lening zonder zekerheden: De verbintenissen van Sanseveria ingevolge de leningsovereenkomst zullen achtergesteld zijn zowel ten aanzien van al de niet-achtergestelde bestaande als van alle niet-achtergestelde toekomstige schulden. Deze achterstelling geldt zowel voor de hoofdsom als de interesten. Dit verhoogt het risico voor de belegger op het geheel of gedeeltelijk verlies van zijn belegging. Immers, de beleggers zullen slechts worden terugbetaald nadat alle gewone, niet-achtergestelde schuldeisers van Sanseveria zijn voldaan. De beleggers genieten overigens niet van zekerheden die enige voorrang verlenen aan de beleggers ten aanzien van andere schuldeisers. De terugbetaling van de lening wordt niet gegarandeerd door een derde partij (met dien verstande dat de belegger, mits aan bepaalde strikte voorwaarden is voldaan, bij de winwinlening kan genieten van een eenmalig belastingkrediet indien de kredietnemer een deel of het geheel van de lening niet kan terugbetalen).


 • Beperkte gevallen van vervroegde opeisbaarheid: Slechts in een beperkt aantal gevallen omschreven in de leningovereenkomst en het Winwinleningdecreet (onder meer faillissement, kennelijk onvermogen, of vrijwillige of gedwongen ontbinding of vereffening van de leningnemer of in geval van een achterstand van meer dan drie maanden in de betaling van de aflossingen van de hoofdsom of de interesten van de lening) zal de belegger de toegestane lening vervroegd opeisbaar kunnen verklaren. De gevallen van vervroegde opeisbaarheid omvatten dus niet alle mogelijke gevallen van vermindering van de kredietwaardigheid van de leningnemer. Dit verhoogt het risico dat andere kredietgevers eerst worden betaald en de beleggers hun volledige inleg niet kunnen terugkrijgen. Bij vervroegde opeisbaarheid is de leningnemer ertoe gehouden de nog verschuldigde hoofdsom terug te betalen inclusief de gederfde interesten.


 • Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling: De leningnemer heeft de optie om de aangeboden lening vervroegd terug te betalen, en dit buiten het geval van overmacht, enkel indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

(i) de terugbetaling geschiedt naar aanleiding van een gebeurtenis die op betekenisvolle wijze de economie van het contract zoals initieel overeengekomen tussen partijen wijzigt en niet toerekenbaar is aan de leningnemer, en
(ii) de belegger in geen enkele mate wordt benadeeld door een onevenwicht tussen de rechten en plichten van de leningnemer en de belegger, en
(iii) er geen kosten worden aangerekend voor de vroegtijdige terugbetaling.

De terugbetaling zal gebeuren op basis van het hoogste bedrag van de marktwaarde of de nominale waarde op het ogenblik van de beslissing tot vervroegde terugbetaling, zonder extra kosten en dit samen met de betaling van de vervallen interesten.

In geval van overmacht zal de terugbetaling minstens de marktwaarde betreffen op het moment van de terugbetaling.

Er is dus geen verbrekingsvergoeding, wederbeleggingsvergoeding of andere gelijkaardige vergoeding verschuldigd. In geval van vervroegde terugbetaling van de Winwinlening verbindt de belegger er zich toe om de bij besluit van de Vlaamse Regering aangewezen instantie (momenteel de NV Waarborgbeheer) daarvan op de hoogte te brengen.


 • Mogelijkheid tot vervroegde afsluiting van de aanbieding: De inschrijvingsperiode van de aanbieding kan vervroegd worden afgesloten als de opschortende voorwaarde is ingelost. Gelet op het feit dat het maximale bedrag van de WinWinner-campagne 140.000 EUR bedraagt, kan de campagne vervroegd worden afgesloten zelfs indien het opgehaalde bedrag onder deze campagne het bedrag van 140.000 EUR niet heeft bereikt.


 • Inflatierisico en renterisico: Het inflatierisico houdt verband met de toekomstige waarde van geld. Het eigenlijk rendement van een investering in de lening wordt verminderd door inflatie. Hoe hoger de inflatievoet, hoe lager het eigenlijke rendement van de lening zal zijn. Indien de inflatievoet gelijk is aan over hoger dan de nominale opbrengst van de lening, dan is het eigenlijke rendement gelijk aan nul, of zal het eigenlijke rendement zelfs negatief zijn. Een belegging in de lening met een vaste interestvoet gaat gepaard met het risico dat latere wijzigingen in de marktrente een ongunstige invloed hebben op het rendement van de belegging ten aanzien van andere mogelijke beleggingen die beschikbaar zijn op de markt.


 • Geen verhandelbaarheid: De beleggers zullen de rechten die zij hebben uit hoofde van de leningsovereenkomst niet aan derde partijen kunnen overdragen. Aldus is hun belegging geen liquide, verhandelbare belegging.


 • Fiscaliteit (winwinlening): De voorgestelde belegging is een belegging onder de vorm van een “Winwinlening” die voldoet aan de voorwaarden van het Winwinleningdecreet. Hieraan zijn bepaalde fiscale voordelen verbonden. De beleggers moeten zich er echter van bewust zijn dat de niet-naleving van de voorwaarden en strikte formaliteiten van het Winwinleningdecreet kunnen leiden tot het verlies van deze fiscale voordelen in hoofde van de belegger. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
 • Fiscaliteit (crowdlening): Op de bruto-interesten verworven door de belegger, zal door de leningnemer roerende voorheffing moeten worden ingehouden. Deze roerende voorheffing komt volledig ten laste van de belegger. Aldus zal de belasting op de interesten het rendement van de belegging voor de belegger verminderen. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
  Nota: op ontvangen interesten tussen Belgische vennootschappen is geen roerende voorheffing verschuldigd. De leninggever ontvangt dan een bruto interest dewelke wordt opgenomen als belastbaar inkomen van de vennootschap.

Het is raadzaam om slechts een fractie van je beschikbaar (spaar)geld uit te lenen.

Jammer, voor dit project ben je te laat...

Bekijk actieve projecten

Welke leningen zijn er?

Bruto rendement
Terugbetaling
Looptijd
Waarborg
Investeren vanaf
Maximale investering
Achtergesteld
Bruto rendement
Terugbetaling
Looptijd
Waarborg
Investeren vanaf
Maximale investering
Achtergesteld

Waarom investeren via WinWinner?

Investeren in gescreende dossiers
€0 kosten voor investeerder
>98% Terugbetalingsratio

Winwinner coach

Aaron Moerman
aaron@winwinner.be
+32 470 29 02 14
Let op!
Geld lenen aan een onderneming is risicovol.
Als investeerder loopt u het risico dat het ontleende bedrag geheel of gedeeltelijk niet kan worden terugbetaald.