image BOSAQ

INVESTERINGSPROJECT

Crowdlening Winwinlening

BOSAQ

BOSAQ ontwikkelde een decentrale wateroplossing die onzuiver water -door middel van hernieuwbare energie- onmiddellijk omzet naar premium drinkwater. Daarmee ondersteunt ze overheden (b2g) en bedrijven (b2b) die zich willen inzetten voor een duurzame en waterefficiënte samenleving. 

De onderneming beschikt over een indrukwekkend track record. Grote spelers als Tomorrowland, De Lijn, Shell en UGent behoren tot haar klantenbestand, net zoals de overheden van België, Ghana, Suriname en Oekraïne. Via de door haar opgerichte vzw Water Heroes zet ze zich in om ook de meest kwetsbare en lokale gemeenschappen van drinkwater te voorzien. Om haar positie op de b2g- en de b2b-markt te boosten, zoekt BOSAQ financiering.

Bedrijfsnaam BOSAQ
Oprichtingsdatum 5/11/2015
BTW-nummer BE0642.691.118
Vennootschapsvorm BV
Locatie Technologiepark 82 bus 7, 9052 Zwijnaarde
Activiteit Decentrale & duurzame waterzuivering
Wat is een WinWinner campagne?

Via WinWinner kunnen ondernemers hun ambitieuze groeiplannen met hun netwerk delen om hun ambassadeurs te laten investeren via voordelige leningen zoals de winwinlening. Zo kan de ondernemer verder groeien en haar plannen waarmaken. We brengen je graag in contact met de onderneming om de voorwaarden van de lening te bespreken. Lenen aan KMO's omvat altijd een risico van kapitaalverlies.

Beschrijving

In een notendop

 • BOSAQs SolarAQ-productlijn zet onzuiver water onmiddellijk om naar premium drinkwater, door middel van hernieuwbare energie
 • Met haar decentrale wateroplossing streeft de onderneming naar een duurzame en waterefficiënte samenleving
 • De sociaal-ecologische missie wordt gerealiseerd door een complementair en ervaren team
 • Via vzw Water Heroes wil BOSAQ ook de meest kwetsbare en lokale gemeenschappen van drinkwater voorzien
 • Indrukwekkend track record voor beide afzetmarkten: België, Ghana, Suriname, Oekraïne (b2g)Tomorrowland, Shell, UGent (b2b)
 • Ruime aandacht van de pers: Bloovi, VOKA, Trends, De Tijd, VRT NWS, ...
 • Won al meerdere prijzen: Finalist Chivas ventures, Respond accelerator acceptance, Belfius Cleantech Finalist & Cleantech Hero 2021, by Flanders Cleantech-VITO
 • Via WinWinner op zoek naar minimaal €150.000 en maximaal €300.000 om te investeren in sales, marketing en werkkapitaal om haar b2b- en b2g-positie te versterken
 • Investeren kan via de winwinlening of de crowdlening


Waarom BOSAQ?

Drinkbaar water is een levensnoodzakelijk product. Toch hebben 2,2 miljard -of 1 op de 3-  mensen wereldwijd geen rechtstreekse toegang tot drinkwater. Aangezien 80% van hen in ruraal en afgelegen gebied woont, is het aanleggen van leidingen geen goede oplossing. De kosten zouden enorm hoog oplopen en de waterkwaliteit zou onder het transport lijden.

Daarom ontwikkelde BOSAQ de decentrale wateroplossing SolarAQ: een productlijn die mensen overal ter wereld onmiddellijk van drinkbaar water kan voorzien. Daarmee ondersteunt de onderneming overheden en bedrijven die zich willen inzetten voor een duurzame en waterefficiënte samenleving.


Activiteit

Met de SolarAQ-productlijn ontwikkelde BOSAQ een decentrale wateroplossing die onzuiver water (zoet en zout water afkomstig uit putten, oceanen, meren, bronnen en rivieren) omzet naar drinkwater van hoogwaardige kwaliteit. Het mobiele en compacte apparaat werkt op hernieuwbare energie (zon, water & wind), waardoor de duurzame oplossing -mits de aanwezigheid van een waterbron- op alle plaatsen kan worden ingezet.


“Elk project start met het SolarAQ-basisapparaat. De klant kan zelf de capaciteit (280 liter/uur, 5000 liter/uur of een veelvoud daarvan) en de energiebron (wind, water of zon) kiezen. Naargelang zijn of haar behoeften, voegen we features toe. Dat gaat van externe verlichting, over wifi-hotspots tot de optie om mobiel te betalen. De opties zijn legio, maar door te vertrekken van een basismodel drukken we de prijs zonder dat de kwaliteit daaronder lijdt.” - Jacob Bossaer, founder van BOSAQ


De SolarAQ-productlijn creëert een drinkwateroplossing op lange termijn voor bedrijven (B2B) en overheden (B2G). Ten eerste werkt BOSAQ samen met overheden die hun inwoners van drinkbaar water willen voorzien. Daarmee draagt ze bij aan de realisatie van de zesde Sustainable Development Goal van de Verenigde Naties. Die doelstelling wil duurzaam waterbeheer en sanitaire voorzieningen tegen 2030 beschikbaar maken voor iedereen. 


Ten tweede ondersteunt BOSAQ bedrijven bij de ontwikkeling van een geïntegreerd en duurzaam waterbeheer, door hen met haar producten de kans te bieden om zelf water te zuiveren en te hergebruiken.

“Onze oplossing heeft verschillende voordelen. Dankzij het plug & play-systeem kan je het product makkelijk implementeren, onderhoud is de eerste drie jaar overbodig en de slimme sensoren, AI (Artificial Intelligence) en cloudbewaking zorgen ervoor dat de kwaliteit van het gezuiverde water te allen tijde gecontroleerd kan worden. Water hergebruiken an sich is al erg duurzaam. Als je het dan ook nog eens ter plaatse kan reinigen en consumeren, kunnen we op B2G-niveau ook de vervuiling van transport en verpakkingen vermijden." - Jacob Bossaer, founder van BOSAQ


Team

Van kindsbeen af wist Jacob Bossaer dat hij technologieën wilde ontwikkelingen om de wereld te verbeteren. Gaandeweg ging hij zich meer en meer focussen op de prangende waterproblematiek. Nadat hij internationaal ervaring opdeed als industrieel en chemisch ingenieur en zelfs een tijdje werkte als wateringenieur in Antarctica, besloot Jacob zijn droom te realiseren. 

Founders Jacob Bossaer (uiterst links) en Pieter Derboven (uiterst rechts) met vertegenwoordigers van de overheid van Zimbabwe


Samen met Pieter Derboven richtte Jacob in 2017 BOSAQ op. Pieter is CTO en staat in voor de technologische innovaties en operations. Jacob treedt op als CEO en neemt finance en sales voor zijn rekening. Ondertussen beschikt het foundersduo over een complementair team dat bestaat uit 10 ingenieurs, waarvan er vier doctoreerden, en vier marketing- en salesprofielen. 

Het team sleepte al heel wat prijzen in de wacht: Finalist Chivas ventures, Respond accelerator acceptance by the BMW foundation, Belfius cleantech finalist & Cleantech Hero 2021 by Cleantech Flanders (VITO).


Tractie

Aanvankelijk richtte BOSAQ zich uitsluitend op overheden. Al snel werd duidelijk dat de diplomatieke onderhandelingen, de (eventuele) politieke instabiliteit en de wettelijke verplichtingen ervoor zorgen dat zulke projecten erg veel tijd in beslag nemen en dat de totale projectduur vooraf moeilijk in te schatten valt.

B2G werken we niet met geografische clusters, maar met drie parameters: 1) we bekijken waar de nood het hoogst is, 2) we gaan na of de samenwerking met het land diplomatiek mogelijk is en 3) er moeten voldoende financiële middelen voorhanden zijn.” - Jacob Bossaer, founder van BOSAQ
Founders Jacob Bossaer en Pieter Derboven met vertegenwoordigers van de overheid van Suriname


Om naast de overheidsprojecten ook een stabiele en recurrente inkomensstroom te voorzien, richt BOSAQ zich sinds kort ook op bedrijven. De onderneming verkoopt de SolarAQ-productlijn op de B2B-markt en treedt op als onafhankelijk consultant. Onder de naam Water Experts geeft ze bedrijven advies om geld en water te besparen. Voorlopig is het b2b-luik een Vlaams verhaal, maar op korte termijn zal BOSAQ haar activiteit uitbreiden naar Europa, om op middellange termijn uit te groeien tot een wereldspeler.

BOSAQ beschikt op beide markten over een sterk track record. B2G werkte de onderneming reeds succesvol samen met de overheden van België, Ghana, Suriname en Oekraïne. B2B tekende ze in 2019 een contract van 6 jaar met Tomorrowland en voerde ze al projecten uit voor grote spelers zoals Shell, De Lijn, UGent en Algist Bruggeman.
Update: anno 2021 gaat het zelfs over zo'n 844 miljoen mensen

BOSAQs missie blijft bij beide doelgroepen dezelfde. De onderneming wil een sociale, economische en ecologische impact creëren door de wereld te veroveren met haar mobiele waterzuiveringsinstallaties. Daarom richtte ze vzw Water Heroes op, een organisatie die kwetsbare en lokale gemeenschappen toegang verleent tot een stabiele, duurzame drinkwaterbron en betere sanitaire voorzieningen. BOSAQ schenkt de vzw steeds 10% van haar winst, wat ook zo werd opgenomen in de aandelenovereenkomst. Alle investeerders staan dus 100% achter BOSAQs sociale missie. 

BOSAQ kwam met haar sociaal-ecologisch georiënteerde missie al meermaals in verschillende media. Zo werd de onderneming onder meer vermeld door VOKABLOOVITrends,  De Tijd (december 2019maart 2021,) en VRT NWS. De voorbije twee maanden alleen al stond BOSAQ in FOKUS, Stadsmagazine Gent en in het jaarverslag van Credendo.


Investeer mee!

Om de groei van de projecten in Ghana, Suriname en Oekraïne te financieren en voor de uitrol van een pay-per-drop-systeem (= een systeem waarbij de klant enkel betaalt voor het gebruik), zoekt BOSAQ minimaal €150.000 en maximaal €300.000 via deze crowdlendingcampagne bij WinWinner. Het opgehaalde bedrag zal geïnvesteerd worden in:

 • sales: de aanwerving van een sales representative
 • marketing: de aanwerving van een marketing specialist
 • werkkapitaal

Investeren in de WinWinner-campagne van BOSAQ kan via:

 • de winwinlening: 1,75% jaarlijkse bruto rente + 2,5% jaarlijks belastingkrediet en 40% waarborg op het openstaande bedrag, looptijd 5 jaar, jaarlijkse constante aflossing
 • de (achtergestelde) crowdlening: 7% bruto rente, looptijd 5 jaar, jaarlijks constante aflossing
Met haar decentrale wateroplossing op hernieuwbare energie streeft BOSAQ naar een duurzame en waterefficiënte samenleving. De afgelopen jaren nam de onderneming grote stappen in de realisatie van haar missie. BOSAQ zette niet alleen succesvolle b2g-samenwerkingen op met België, Ghana, Suriname en Oekraïne, maar wist ook toonaangevende bedrijven als Shell, De Lijn en Tomorrowland van haar wateroplossing te overtuigen. Investeer jij mee in de onderneming die drinkwater op een duurzame manier toegankelijk maakt voor iedereen? 

Welke leningen zijn er?

Bruto rendement
Terugbetaling
Looptijd
Waarborg
Investeren vanaf
Maximale investering
Achtergesteld
Bruto rendement
Terugbetaling
Looptijd
Waarborg
Investeren vanaf
Maximale investering
Achtergesteld

Waarom investeren via WinWinner?

Investeren in gescreende dossiers
€0 kosten voor investeerder
>98% Terugbetalingsratio

Winwinner coach

Sam van Baarle
sam@winwinner.be
+32 470 29 02 14
Let op!
Geld lenen aan een onderneming is risicovol.
Als investeerder loopt u het risico dat het ontleende bedrag geheel of gedeeltelijk niet kan worden terugbetaald.