image KOFonds

INVESTERINGSPROJECT

Crowdlening Winwinlening

KOFonds

KOFonds is een ondernemersnetwerk, voor en door ondernemers, dat tegemoetkomt aan inkomensverlies wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid. Leden van het netwerk gaan een uniek engagement aan, waarbij ze beloven om elkaar financieel te steunen indien nodig. Nu het eerste KOFonds in oprichting is, wil de onderneming groeien. Via deze campagne zoekt ze financiering om het aantal leden en fondsen op te drijven.

Bedrijfsnaam KOFship (overkoepelende onderneming boven de KOFondsen)
Oprichtingsdatum 8 oktober 2019
BTW-nummer BE0735.855.064
Vennootschapsvorm BV
Locatie Poekelaan 41, 8791 Waregem
Activiteit Dienstverlening voor ondernemers
Wat is een WinWinner campagne?

Via WinWinner kunnen ondernemers hun ambitieuze groeiplannen met hun netwerk delen om hun ambassadeurs te laten investeren via voordelige leningen zoals de winwinlening. Zo kan de ondernemer verder groeien en haar plannen waarmaken. We brengen je graag in contact met de onderneming om de voorwaarden van de lening te bespreken. Lenen aan KMO's omvat altijd een risico van kapitaalverlies.

Beschrijving

In een notendop

 • Solidair ondernemersnetwerk: uniek engagement waarbij leden elkaar financieel steunen bij ziekte of werkonbekwaamheid
 • Ervaren en complementair team
 • De oprichting van het eerste KOFonds staat in de steigers
 • Samenwerking met UBEON, een associatie van zelfstandige ondernemers 
 • Succes van het Nederlandse Broodfonds bevestigt het grote potentieel van dit concept
 • Via WinWinner op zoek naar minimaal €50.000 en maximaal €75.000 om te investeren in werkkapitaal, werkkrachten en software
 • Investeren kan via de crowdlening en de winwinlening (ontdek de precieze leningsmodaliteiten onderaan deze pagina)
Op dinsdag 22 juni om 20u geeft KOFonds een webinar voor potentiële investeerders en ambassadeurs van de onderneming. KOFonds zal haar activiteiten en groeiplannen toelichten, WinWinner zal de investeringsprocedure en de leningsmodaliteiten bespreken. Deelname aan het webinar is gratis, inschrijven kan via deze link.


Waarom KOFonds?

Toen zelfstandig consultant Francis Demuynck op 53-jarige leeftijd een verzekering gewaarborgd inkomen aanvroeg, werd dat door zijn verzekeringsmaatschappij geweigerd. Door zijn allergieprobleem behoort hij tot de risicopatiënten, waardoor hij niet in aanmerking komt. Omdat een uitkering van de sociale zekerheid niet zou volstaan wanneer hij wegens ziekte zijn inkomen zou verliezen, ging hij op zoek naar een alternatief.

Zo kwam hij terecht bij het Nederlandse Broodfonds, een organisatie die zelfstandigen verenigt in ‘broodfondsen’ waarvan de leden elkaar financieel steunen bij ziekte of werkonbekwaamheid. Omdat zo’n systeem in België nog niet bestond, besloot Francis het Nederlandse concept ook in Vlaanderen te introduceren. Dat deed hij onder de naam Kleine Ondernemers Fonds, afgekort KOFonds.Activiteit

KOFonds verenigt ondernemers in kleine gemeenschappen. Solidariteit en samenredzaamheid vormen de centrale waarden. Wanneer een van de leden wegens ziekte zijn/haar inkomen verliest, kan hij/zij rekenen op de steun van het netwerk. 

Om het samenhorigheidsgevoel te beschermen, telt elk netwerk maximum 50 leden. De minimum grens ligt vast op 20 leden, dat aantal is minstens nodig om voldoende financiële middelen te voorzien om de beloofde steun te garanderen. Lidmaatschap van een KOFonds biedt ondernemers dus zowel sociale als financiële voordelen. “KOFonds wil een vorm van solidariteit onder ondernemers creëren, waarbij zij - vanuit de filosofie van samenredzaamheid - hun verantwoordelijkheid opnemen. Een KOFonds groeit uit tot een netwerk van ondernemers die écht verbonden zijn en elkaar écht ondersteunen als dat nodig is.” – Francis Demuynck, zaakvoerder KOFonds

Leden van een KOFonds gaan een specifiek engagement met elkaar aan. Ze sparen maandelijks een vast bedrag op hun persoonlijke KOFonds-rekening. Zolang er niemand steun nodig heeft, zijn de leden simpelweg aan het sparen. Pas wanneer iemand wegens ziekte werkonbekwaam wordt, schenkt elk lid hem/haar een vast bedrag per maand. Zo kan de zieke maximaal 12 maanden lang rekenen op €1000 extra per maand, bovenop de uitkering die hij of zij van de overheid ontvangt.


De administratie en de opvolging die dat proces met zich meebrengt, ligt in handen van KOFship. Dat is de overkoepelende onderneming die instaat voor de praktische organisatie van de KOFondsen. In ruil voor die ondersteuning betaalt elk fonds maandelijks een vast bedrag.

“KOFship helpt bij het oprichten van de vereniging, het afvaardigen van een bestuur en bij het opstellen van de gezamenlijke afspraken, reglementen en statuten. De ledenadministratie en het opvolgen van de schenkingen gebeurt eveneens door KOFship.” – Francis Demuynck, zaakvoerder KOFonds

Met het huidige systeem kan elk KOFonds 10% van zijn leden gelijktijdig ondersteunen. Met een gemiddelde ziektegraad van 2% bij ondernemers in België is dat ruim voldoende. In de toekomst zal Francis een extra vzw oprichten die tussenkomt wanneer binnen eenzelfde KOFonds toch meer dan 10% van de leden gelijktijdig ondersteuning nodig heeft.


Team

Sinds 2014 heeft Francis Demuynck als zelfstandig consultant een eenmanszaak. Steunend op zijn eigen ervaringen als ondernemer, neemt hij de dagelijkse leiding van KOFship voor zijn rekening. Zijn partner Hildegard Debrabandere – consulente in de verzekeringssector – zorgt voor de nodige input vanuit het financiële perspectief. Samen vormen ze een complementair kernteam.


Voor marketing, sales, administratie en ICT werkt de onderneming samen met freelancers. Die keuze past perfect binnen de visie van KOFonds: ‘een organisatie voor en door ondernemers’. Het solidariteitsconcept zit complex in elkaar en moet dus duidelijk worden uitgelegd aan potentiële leden, zowel online als offline. Daarvoor wil de onderneming in iedere provincie een freelance networking facilitator rekruteren en opleiden

Op het vlak van content marketing rekent Francis sinds januari op de hulp van UBEON, een associatie van zelfstandige ondernemers. Webdesign en development besteedt hij uit aan Acrona.


Tractie

De doelgroep van KOFonds bestaat uit Belgische ondernemers. Zowel zelfstandigen in hoofdberoep als zelfstandigen in bijberoep kunnen het lidmaatschap aangaan. De onderneming focust op zelfstandigen met weinig of geen personeel (bvba’s en eenmanszaken), omdat zij het kwetsbaarst zijn bij inkomensverlies wegens ziekte. Om die doelgroep te bereiken, richt de onderneming zich tot het bestuur van steden en gemeenten. Zij kunnen het concept vervolgens verspreiden onder hun ondernemende inwoners.


Het eerste KOFonds staat in de steigers om gelanceerd te worden. Het groeipotentieel is groot. Volgens de FOD Economie telt Vlaanderen meer dan 1 miljoen ondernemers, waarvan gemiddeld 1 op de 50 werkonbekwaam is wegens ziekte. 

Het Nederlandse Broodfonds bewijst dat dit concept aanslaat. Op 1 mei 2021 telde de Nederlandse organisatie 620 actieve fondsen, 40 fondsen in oprichting en een totaal van 27.990 leden. De afgelopen drie jaar werd meer dan 33,6 miljoen euro geschonken aan meer dan 6000 ondernemers.


Investeer mee!

Met een eerste KOFonds in oprichting, wil zaakvoerder Francis Demuynck het concept verspreiden over heel Vlaanderen. Om die ambitie te realiseren, zoekt hij minimaal €50.000 en maximaal €75.000. Concreet wil hij het opgehaalde bedrag investeren in:

 • de rekrutering en opleiding van 5 freelance networking facilitators – één per provincie – en de voorfinanciering van hun commissies
 • software: onderhoud van de website en de ontwikkeling van een backoffice webshop
 • werkkapitaal: het huren van een kantoor en de voorfinanciering voor zowel backoffice als marketing

Investeren in de WinWinner-campagne van KOFonds kan via:

 • de winwinlening: 1,75% jaarlijkse bruto rente + 2,5% jaarlijks belastingkrediet op openstaand bedrag, 40% waarborg op openstaand bedrag, looptijd 5 jaar, eenmalige terugbetaling aan het einde van de looptijd.
 • de (achtergestelde) crowdlening: 5% bruto rente, looptijd 5 jaar, eenmalige terugbetaling aan het einde van de looptijd. Aangezien KOFonds in aanmerking komt voor de vrijstelling van roerende voorheffing, is het bruto rendement ook het netto rendement. Ontdek alle voorwaarden van deze maatregel op deze pagina.
Ondernemersnetwerk KOFonds verenigt ondernemers in kleine gemeenschappen. Via schenkingen ontvangen werkonbekwame leden een aanvulling op de ziekte-uitkering van de sociale zekerheid. Met een eerste KOFonds in oprichting, wil de onderneming groeien. Om die ambitie te realiseren, zoekt ze financiering. Daarmee wil ze de nodige software aankopen, werkkapitaal voorzien en investeren in de rekrutering en opleiding van freelance networking facilitators. Investeer je mee?
Investeer

Welke leningen zijn er?

Bruto rendement
Terugbetaling
Looptijd
Waarborg
Investeren vanaf
Maximale investering
Bruto rendement
Terugbetaling
Looptijd
Waarborg
Investeren vanaf
Maximale investering

Waarom investeren via WinWinner?

Investeren in gescreende dossiers
€0 kosten voor investeerder
>98% Terugbetalingsratio
Let op!
Geld lenen aan een onderneming is risicovol.
Als investeerder loopt u het risico dat het ontleende bedrag geheel of gedeeltelijk niet kan worden terugbetaald.