Projecten  - OTIV


OTIV

    Favoriet


  Gent 
  


€116.500 gefinancierd

45 investeerders

116%
€100.000 min. - €200.000 max.
Crowdlening Winwinlening
Ik ga investeren


Eindigt in -950 dagen


Heb je vragen? Contacteer de Crowdfund Coach

WinWinnerCoach

Card image cap


OTIV is een AI-softwarebedrijf dat spoorvoertuigen autonoom laat rijden in complexe omgevingen zoals stadskernen en industriële sites. Die automatisatie verlaagt niet alleen het hoge veiligheidsrisico van de transportvorm, maar ook de kosten van het spoorverkeer. Nu het eerste betalende pilootproject loopt en er heel wat veelbelovende projecten in de pijplijn zitten, is de onderneming klaar om de (inter)nationale markt definitief te betreden. Om die ambitie te realiseren, zoekt OTIV financiering.

AanbodVia welke lening kan je investeren?

Crowdlening
Winwinlening
  Voor wie?  
  Rendement  
  Bruto rente (jaarlijks)  
  Belastingskrediet  
  Bruto rente + belastingskrediet  
  Terugbetaling  
  Kapitaaluitstel  
  Looptijd  
  Waarborg  
  Min. en max. investering  
  Achtergesteld  
  Roerende voorheffing  
  Converteerbaar  
Crowdlening

Voor wie?

Bruto rente (jaarlijks)

Belastingskrediet

Bruto rente + belastingskrediet

Looptijd

Terugbetaling

Kapitaaluitstel

Minimale investering

Max. investering

Waarborg

Achtergesteld

Roerende voorheffing

Converteerbaar

Winwinlening

Voor wie?

Bruto rente (jaarlijks)

Belastingskrediet

Bruto rente + belastingskrediet

Looptijd

Terugbetaling

Kapitaaluitstel

Minimale investering

Max. investering

Waarborg

Achtergesteld

Roerende voorheffing

Converteerbaar

Beschrijving

In een notendop

 • Dankzij de focus op spoortransport is OTIV een unieke speler in de booming business van artificiële intelligentie en autonome voertuigen
 • Actief in een nichemarkt met weinig concurrentie en een groot (inter)nationaal marktpotentieel
 • Maatschappelijke en ecologische impact op stedelijke en industriële omgevingen: veiliger en goedkoper spoorverkeer als aantrekkelijk en duurzaam alternatief voor auto- en vrachtwagenverkeer
 • Ervaren en complementair team dat technische skills combineert met ervaring in de sector; een team met mondiale ambities 
 • Het eerste betaalde project voor de Nederlandse Spoorwegen (NS) is volop aan de gang en er lopen verschillende tests bij grote industriële spelers
 • NVIDIA, VLAIO, E-IT Urban Mobility en Imec.istart als partners
 • Reeds €800.000 opgehaald via o.a. equity, VLAIO, subsidies & businessangels
 • Via WinWinner op zoek naar minimum €100.000 en maximum €200.000 om te investeren in werkkapitaal en de uitbreiding van het team
 • Investeren kan via de crowdlening en de winwinlening (onderaan deze pagina vind je de precieze leningsmodaliteiten)
De zaakvoerders geven graag extra toelichting aan wie vragen heeft over de precieze activiteiten en groeiambities van OTIV. Contact opnemen kan via het volgende e-mailadres: [email protected].
Update 22/06: de campagne wordt verlengd. 21 juli is de nieuwe einddatum.


Waarom OTIV?

Spoorverkeer is een van de meest voorkomende transportvormen in complexe omgevingen zoals (oude) steden en industriële sites. De transportvorm brengt nochtans een aantal uitdagingen met zich mee. Eerst en vooral gaat spoorverkeer steeds gepaard met een veiligheidsrisico. In steden ligt het risico op dodelijke ongevallen met trams zo’n 12 keer hoger dan dat met auto’s. Ook op industriële sites is het risico op ongevallen of ontsporingen groot.


Het kostenplaatje van spoortransport vormt een tweede nadeel. Spoorvoertuigen zijn erg duur, al vormt de aankoopprijs slechts een deel van de totale kost. De grootste kost zijn de loonkosten voor de manuele besturing. Een derde en laatste nadeel is het steeds groeiende tekort aan bestuurders in de gehele logistieke sector, wat leidt tot een verminderde dienstregeling en een afname van de service. 

Om die nadelen aan te pakken, ontwikkelt OTIV software die spoorvoertuigen autonoom laat rijden in complexe omgevingen. In een eerste fase ondersteunen OTIVs slimme algoritmes de bestuurder bij het rijden. In een tweede fase zullen de systemen de besturing volledig overnemen, met een verhoogde veiligheid en efficiëntere operaties tot gevolg. 


Activiteit

Always alert, never distracted’, dat is waar OTIV voor staat. Om spoortransport in complexe omgevingen veiliger en efficiënter te maken, ontwikkelt de onderneming twee softwareprogramma’s: Advanced Driver-Assistance System (ADAS) in een eerste fase en Full Self-Driving (FSD) in een tweede fase.

“Trams zijn een fantastische uitvinding. Je kan er veel mensen mee vervoeren, ze zijn robuust en hebben een lange levensduur. Als we ook het veiligheidsniveau opkrikken, kunnen we de tram upgraden tot een duurzame en veilige oplossing voor onze stedelijke mobiliteit.” - Niels Van Damme, zaakvoerder OTIV, persbericht Bloovi

ADAS verlaagt het veiligheidsrisico door bestuurders de nodige ondersteuning te bieden. Op basis van sensoren (camera, lidar, radar) percipieert het systeem de omgeving en stuurt het de bestuurder de nodige audiovisuele notificaties ter ondersteuning bij de besturing. Wanneer de bestuurder deze niet opvolgt en bijgevolg een potentieel gevaar vormt voor de omgeving - als een aanrijding of botsing dreigt plaats te vinden - trekt het systeem zelf aan de noodrem

FSD vertrekt van hetzelfde principe, maar stuurt de meldingen rechtstreeks naar het besturingsprogramma. In dat geval rijdt het spoorvoertuig volledig autonoom.

Boven: toepassing software op een stedelijke omgeving
Onder: toepassing software op een industriële site

OTIVs eindproduct bestaat dus uit een combinatie van hardware en software. Terwijl ze de software – ADAS en FSD – zelf ontwikkelt, koopt ze de hardware – sensoren, computing units en interfaces - aan. Het gaat daarbij om dezelfde hardware die wordt ingezet in de autosector. Dat heeft als voordeel dat OTIV steeds gebruik kan maken van de laatste nieuwe technologie, die ook wordt getest bij de autonome wagens.  

Voorbeeld van een notificatie die een trambestuurder krijgt


Team

Tijdens zijn stage in Silicon Valley begeleidde automatisatie-ingenieur Niels Van Damme Belgische start-ups die daar actief zijn bij hun zoektocht naar financiering. De dagelijkse focus op automatisatie wees hem op een heersende lacune in de markt. Terwijl een veelheid aan ondernemingen inzet op de automatisatie van het autotransport, geldt het tegendeel voor spoorvervoer, een transportvorm die vooral complexe steden in Europa en industrieterreinen domineert. Zo groeide bij Niels het idee van een softwarebedrijf dat spoorvoertuigen autonoom laat rijden.

Sam en Niels tijdens het imec.istart lanceringsevent


Terug in België zette hij zijn idee om in de praktijk. Samen met Sam De Smet richtte hij softwarebedrijf OTIV op. Als automatisatie-ingenieur met een doorgedreven expertise in machine learning is Niels het technische brein van de onderneming. Sam, gespecialiseerd in business consulting, neemt finance, sales en marketing op zich. Daarnaast kunnen de founders rekenen op de hulp van machine learning engineers Michiel, Marie en Rein en software developer & artificial intelligence engineer Sean. Dat kernteam wordt bijgestaan door twee interns en een business analyst.


OTIV beschikt momenteel over een competent en complementair team van 6 vaste leden. In de toekomst willen Niels en Sam hun team verder uitbreiden met een tiental technische profielen.


Tractie

Als unieke speler op een nichemarkt heeft OTIV een enorm marktpotentieel. De onderneming richt zich tot producenten van spoorvoertuigen en operatoren van spoortransport, zowel uit de private als de publieke sector. De doelgroep beperkt zich niet tot België, OTIV heeft immers Europese en zelfs mondiale ambities. Die blijken ook uit het lopende pilootproject voor de NS, de Nederlandse tegenhanger van de NMBS.

“We spreken hier niet over een Gents of Vlaams verhaal. Dit probleem geldt voor heel Europa, wat maakt dat onze oplossing erg schaalbaar en dus zeer interessant is. We maken er geen geheim van dat het onze ambitie is om een grote speler te worden op de Europese markt. Er zit al een aantal grootschalige projecten met belangrijke industriële spelers binnen en buiten Europa in de pijplijn.” - Sam De Smet, zaakvoerder OTIV


OTIV geniet zowel nationaal als internationaal vertrouwen. De onderneming ontving reeds een subsidie van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). Daarnaast kon het team ook Imec.istart, NVIDIA en EIT Urban Mobility – belangrijke spelers binnen de wereld van automatisatie en artificial intelligence – overtuigen om hen financieel te steunen. De meest recente investeerders zijn Pitchdrive Fund en een consortium aan businessangels. 

OTIV haalde in totaal reeds €800.000 op en dat is ook de pers niet ontgaan. Zo verscheen de onderneming recent in De Tijd.


Investeer mee!

Met haar eerste lopende (betaalde) pilootproject is OTIV sinds januari actief op de markt. Om haar positie te versterken en groei te realiseren, zoekt de onderneming financiering. Eerder haalde ze al €800.000 op, o.a. via equity, VLAIO, subsidies en businessangels. 

Via WinWinner wil OTIV minimum €100.000 en maximum €200.000 ophalen. Concreet wil de onderneming het opgehaalde bedrag investeren in:

 • de uitbreiding van het team met zowel technische als commerciële profielen: beide technische interns vast in dienst nemen & een business developer met ervaring in de spoorwegsector aanwerven om de sales te boosten
 • werkkapitaal voor haar (piloot)projecten: voorfinanciering van de loonkosten en de aankoop van materiaal (o.a. hardware)

Investeren in de WinWinner-campagne van OTIV kan via:

 • de winwinlening: 1,75% jaarlijkse bruto rente, 2,5% jaarlijks belastingkrediet, 40% overheidswaarborg op het openstaande bedrag, looptijd van 5 jaar en eenmalige aflossing aan het einde van de looptijd.
 • de (achtergestelde) crowdlening: 5% bruto rente, looptijd van 5 jaar, eenmalige aflossing aan het einde van de looptijd. Aangezien OTIV in aanmerking komt voor de vrijstelling van roerende voorheffing is het bruto rendement ook het netto rendement. Ontdek de voorwaarden van deze maatregel op deze pagina
Heb je concrete vragen of wens je extra verduidelijking bij de activiteiten en de groeiplannen van OTIV? Neem dan gerust contact op met de zaakvoerders via het volgende e-mailadres: [email protected].
Update 22/06: de campagne wordt verlengd. 21 juli is de nieuwe einddatum.
OTIV ontwikkelt software om spoorvoertuigen autonoom te laten rijden in complexe omgevingen. Zo maakt de onderneming spoortransport veiliger en efficiënter. Nu het pilootproject voor NS loopt en er heel wat interessante (inter)nationale projecten in de pijplijn zitten, is OTIV klaar om te groeien. Dat wil de onderneming realiseren door te investeren in werkkapitaal, de verdere ontwikkeling van de software en de uitbreiding van het team. Investeer je mee?

Financieel

Bijlagen
€116.500 gefinancierd

45 investeerders

116%
€100.000 min. - €200.000 max.
Crowdlening Winwinlening

2%-5% rente per jaar

Jammer, voor dit project ben je te laat...

Bekijk lopende projecten

Heb je vragen? Contacteer de Crowdfund Coach

WinWinnerCoach

Klaar om te investeren in OTIV?


Veilig betalen 
€0 kosten voor investeerder 
98% Terugbetalingsratio 
Ik ga investeren

Is dit niet het project voor jou? Bekijk de lopende projecten.

WinWinner