image bureau50

INVESTERINGSPROJECT

Crowdlening Winwinlening

bureau50

Bureau50 adviseert en begeleidt bedrijven, overheden en organisaties bij de ontwikkeling en het vermarkten van producten en/of diensten voor de nieuwe generatie ouderen. Het ervaren team adviseerde al heel wat grote spelers, zoals Greenpeace, E5 Mode, Beiersdorf, Kinepolis en Delhaize. Samen met haar Nederlandse partner bureauvijftig wil de onderneming haar concept op de Europese markt verankeren. Om die ambitie te realiseren, zoekt bureau50 groeifinanciering. 

Bedrijfsnaam bureau50
Oprichtingsdatum 21 november 2018
BTW-nummer BE0713.743.420
Vennootschapsvorm BV
Locatie Boterbloemstraat 49, 9090 Melle
Activiteit Doelgroepbureau gericht op vijftigplussers
Wat is een WinWinner campagne?

Via WinWinner kunnen ondernemers hun ambitieuze groeiplannen met hun netwerk delen om hun ambassadeurs te laten investeren via voordelige leningen zoals de winwinlening. Zo kan de ondernemer verder groeien en haar plannen waarmaken. We brengen je graag in contact met de onderneming om de voorwaarden van de lening te bespreken. Lenen aan KMO's omvat altijd een risico van kapitaalverlies.

Beschrijving

In een notendop

 • Doelgroepbureau dat bedrijven, overheden en organisaties adviseert en begeleidt bij de ontwikkeling en het vermarkten van producten en/of diensten voor de nieuwe generatie ouderen
 • Start-up geleid door een ervaren team van vijftigplussers 
 • Sterke marktpositie en kennisvoorsprong dankzij partnership met Nederlandse zusterbedrijf bureauvijftig
 • Founder Filip Lemaitre publiceerde in 2018 The Silver Ones: do’s & don’ts voor 50+ marketing, sindsdien is hij een veelgevraagd en gewaardeerd spreker in België en Nederland 
 • Indrukwekkend track record: o.m. Intersoc, Greenpeace, Beiersdorf, Kinepolis, E5 Mode en Delhaize
 • Via WinWinner op zoek naar minimaal €120.000 en maximaal €150.000 om te investeren in de uitbreiding van het team, software en digitale voorzieningen
 • Investeren kan via de crowdlening en de winwinlening (ontdek de precieze leningsmodaliteiten onderaan deze pagina)
Update 25/05: de campagne wordt verlengd. 25 juni 2021 is de nieuwe einddatum.


Waarom bureau50?

In 2015 voorspelde de OESO – Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling – dat zestigplussers tegen 2030 zullen instaan voor de helft van de economische groei. Begin 2021 ziet het ernaar uit dat die voorspelling zal uitkomen. Vandaag is net niet de helft van de volwassen Belgische consumenten ouder dan 50. Bovendien heeft de babyboomgeneratie de invulling van het begrip ‘ouderen’ grondig geüpdatet. Meer dan ooit gebruikt ze spaargeld om haar nieuwe en vaak actieve levensstijl te financieren, spaargeld oppotten voor de (klein)kinderen is taboe.


Hoewel de nieuwe generatie vijftigplussers de groeimarkt van de toekomst vormt, blijft dit marktsegment veelal onder de radar. De klassieke marketing focust meestal exclusief op jongere generaties. Wanneer ze zich uitzonderlijk toch tot het oudere marktsegment richt, gaat ze uit van een achterhaald beeld dat geen rekening houdt met de nieuwe levensstijl, en behoeften van de babyboomer. Bureau50 brengt daar verandering in.


Activiteit

Bureau50 adviseert en begeleidt bedrijven, overheden en organisaties bij de ontwikkeling en het vermarkten van producten en/of diensten voor de nieuwe generatie ouderen. Het doelgroepbureau weet wat de (nieuwe) ouderen drijft en ondersteunt haar klanten bij het begrijpen, bereiken, betrekken, bedienen en aan zich binden van het zilveren marktsegment.

Alles begint met kennis van de doelgroep, daarom volgt bureau50 de trends binnen de generatie 50-plussers nauwgezet op. Enerzijds monitort het bureau wereldwijd (academisch) onderzoek naar de levensstijl, behoeften, noden en verwachtingen van de doelgroep. De relevante inzichten en trends bundelt ze in trendrapporten die ze gebruikt tijdens de consultancy trajecten met haar klanten.

“Met SOKA willen we de eerste virtuele blue zone creëren waarin mensen lang, gelukkig en gezond leven. Daarom ontwierpen we exclusief voor de 50+ers ons eerste blue island. Bureau50 verschafte ons inzicht in het denken en handelen van de doelgroep en begeleidt ons nog steeds bij het definiëren van de noden en verwachtingen van 50+’ers. Bureau50 blijkt dan ook dé uitgelezen partner om ons over deze nieuwe plusgeneratie te adviseren en te inspireren.” - Martine Vertommen, founder van SOKA

Anderzijds voert bureau50 - in samenwerking met professor Gino Verleye (UGent/VUB) - ook haar eigen onderzoek. Zo verstuurt het bureau online bevragingen, onderwerpt ze producten, diensten en marketing- of communicatiestrategieën aan 50+ quick scans, doet ze interviews en organiseert ze focusgroepen of ‘koffie en taart sessies’.

Tijdens koffie en taart sessies betrekt bureau50 de doelgroep bij de ontwikkeling van nieuwe campagnes, diensten en producten

Eens de klant zijn zilveren marktsegment begrijpt, kan hij/zij beginnen met het bereiken, betrekken, bedienen en aan zich binden van die doelgroep. Ook daarbij biedt bureau50 de nodige ondersteuning. Ofwel evalueert en optimaliseert het doelgroepbureau de bestaande 50+ strategie, ofwel stelt ze er samen met de klant een op. Daarbij houdt ze rekening met het specifieke aanbod en de visie van de klant. Voor de uitwerking van de strategie werkt ze samen met ervaren professionals die vertrouwd zijn met de do’s en don'ts van 50+ marketing.

“Bureau50 is meer dan een kennisbedrijf. Als doelgroepbureau vergaren we kennis over de doelgroep én ontwikkelen we samen met onze klant nieuwe producten, diensten en/of een 50+ marketing- en communicatie strategie op maat. Zo ondersteunden we Intersoc zowel bij de ontwikkeling als bij de promotie van nieuwe reisconcepten voor een publiek van 50+’ers.” – Filip Lemaitre, founder en zaakvoerder van bureau 50


Team

Filip Lemaitre (62) stond mee aan de wieg van het jongerentrendbureau Trendwolves (2016). Toen hij vaststelde dat de klassieke marketing amper rekening hield met het oudere marktsegment, richtte hij in 2017 The Silver Ones op: het eerste Belgische research & consultancy platform gericht op vijftigplussers

Filip verdiepte zich in de levensstijl, de attitude en de behoeftes van de generatie en bundelde zijn kennis in The Silver Ones: do’s & don’ts voor 50+ marketing, een boek dat in 2018 verscheen. Sindsdien groeide hij in België en Nederland uit tot een veelgevraagd spreker op congressen en evenementen.


Toen Filip in contact kwam met marketing- en communicatiespecialist Stefan Doutreluingne (52) contacteerden ze samen het Nederlandse bureauvijftig. Al snel groeide het idee om samen te werken. Dat idee werd werkelijkheid in 2018, toen Filip The Silver Ones omdoopte tot bureau50. Naast bureauvijftig kwam ook Best Advice - het marketing- en communicatiebureau van Stefan Doutreluingne en Heidi Warnez - aan boord. 

“Bureau50 is een start-up die geleid wordt door ervaren vijftigplussers. Het  team vormt met andere woorden de afspiegeling van de doelgroep. Dankzij de jarenlange ervaring en expertise van onze teamleden vergroot niet alleen onze slaagkans, maar kunnen we ook sneller groeien.” – Filip Lemaitre, founder en zaakvoerder bureau50

Zaakvoerder en founder Filip blijft de man van de facts en figures. Die kennis wordt door Stefan Doutreluingne vertaald naar new business en vervolgens vakkundig uitgeschreven tot marketing- en communicatieadvies. Gesteund door hun jarenlange ervaring in de reclamesector, rollen Stef Dejonghe en Heidi Warnez de campagnes en acties uit. Medezaakvoerder Daniël Feys focust op algemeen management en finance. Tot slot werkt bureau50 samen met professor Gino Verleye (UGent/VUB) - gespecialiseerd in consumentensegmentatie - als vaste data analist.

Boven: Daniël Feys, Stefan Doutreluingne & Heidi Warnez - Onder: Stef Dejonghe & Gino Verleye

Het team werkt ook nauw samen met Arjan in ‘t Veld en Floris Venneman, de collega’s van het Nederlandse bureauvijftig. Wekelijks overlopen ze samen de lopende projecten, de prospecties en de leads.

Arjan in 't Veld & Floris Venneman van het Nederlandse bureauvijftig

Tractie

De klanten van bureau50 zijn bedrijven, overheden en organisaties die kennis willen verzamelen omtrent de nieuwe generatie ouderen. De afgelopen twee jaar bouwde het doelgroepbureau een indrukwekkend track record op, hieronder worden enkele voorbeelden opgesomd.

 • Beiersdorf deed een beroep op bureau50 om haar 50+ trendrapport te verrijken met specifieke inzichten over het oudere marktsegment. 
 • Greenpeace zocht begeleiding bij de ontwikkeling van een 50+ wervingsstrategie rond nalatenschap, waarvoor bureau50 vooraf uitgebreid onderzoek voerde bij 1800 50+’ers. 
 • Sinds kort ondersteunt het doelgroepbureau Delhaize - een supermarktketen met een iets ouder doelpubliek -  bij de communicatie en marketing tijdens de transitie van haar loyalty programma van Plus naar Superplus.
Vergrijzing is een belangrijke maatschappelijke trend waarvan we ons bewust zijn. Bureau50 weet wat ouderen beweegt, dus haalden we hen aan boord. Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen meegeniet van de meerwaarde van het loyalty programma, adviseert het bureau ons bij de transitie van Plus naar SuperPlus. Bureau50 beschikt over een unieke expertise over een klantensegment en vertaalt dit in zowel praktisch als strategisch advies.” - Gina Verhasselt, Sr Marketing Business Development Manager bij Delhaize

In de toekomst zullen alsmaar meer ondernemingen baat hebben bij het begrijpen en bereiken van het oudere marktsegment. Vandaag is 1 op de 4 Belgen ouder dan 60, tegen 2050 zal dat evolueren naar 1 op de 3. Over 10 jaar zal de generatie verantwoordelijk zijn voor de helft van de economische groei. Die demografische verschuiving mogen ondernemingen geenszins uit het oog verliezen.

Filip Lemaitre aan het woord op het In4Care nieuwjaarsevent (2020)

Als enige Belgische doelgroepbureau gespecialiseerd in het oudere marktsegment, heeft bureau50 een sterke marktpositie. Bovendien beschikt  ze – mede dankzij haar Nederlandse partner – over een gigantische kennisvoorsprong. De zusterbedrijven zullen hun kennis en krachten ook in de toekomst blijven bundelen om op middellange termijn hun markt uit te breiden naar heel Europa.


Investeer mee!

Vooraleer die Europese ambitie gerealiseerd kan worden, moet bureau50 groeien. Om op korte termijn even groot te worden als haar Nederlandse partner, zoekt de onderneming minimum €120.000 en maximum €150.000. Concreet wil ze investeren in:

 • de uitbreiding van het team: 2 vaste werkkrachten aanwerven voor marketing en sales-/projectmanagement
 • de ontwikkeling van software: 50+ quick scans, insight survey etc.
 • digitale voorzieningen: een online sales structuur op basis van content driven lead management

Investeren in de WinWinner-campagne van bureau50 kan via:

 • de winwinlening: 1,75% jaarlijkse brutorente + 2,5% jaarlijks belastingkrediet op openstaand bedrag, 40% waarborg op openstaand bedrag, looptijd 5 jaar. Jaarlijks constante of eenmalige aflossing aan het einde van de looptijd.
 • de crowdlening: 5% brutorente, looptijd 5 jaar, jaarlijks constante aflossing. Aangezien bureau50 in aanmerking komt voor de vrijstelling van roerende voorheffing, is het brutorendement ook het nettorendement. Ontdek alle voorwaarden van deze maatregel op deze pagina.
Bureau50 is een doelgroepbureau dat bedrijven, overheden en organisaties helpt om de nieuwe generatie ouderen  te begrijpen, bereiken, betrekken, bedienen en aan zich te binden. Het team werkte al samen met grote spelers als Greenpeace, Intersoc, Kinepolis en Delhaize. Samen met haar Nederlandse partner bureauvijftig, wil ze de Europese markt veroveren. Om eerst voldoende te groeien, zoekt de onderneming financiering. Investeer je mee?
Investeer

Welke leningen zijn er?

Bruto rendement
Terugbetaling
Looptijd
Waarborg
Investeren vanaf
Maximale investering
Bruto rendement
Terugbetaling
Looptijd
Waarborg
Investeren vanaf
Maximale investering

Waarom investeren via WinWinner?

Investeren in gescreende dossiers
€0 kosten voor investeerder
>98% Terugbetalingsratio
Let op!
Geld lenen aan een onderneming is risicovol.
Als investeerder loopt u het risico dat het ontleende bedrag geheel of gedeeltelijk niet kan worden terugbetaald.