image Omina Technologies

INVESTERINGSPROJECT

Crowdlening Winwinlening

Omina Technologies

Omina Technologies wil bedrijven helpen om op een efficiënte, begrijpelijke en ethische manier gebruik te maken van artificiële intelligentie. Dit doet de onderneming via consultancy en trainingen. Het team, dat ondertussen al een 20-tal medewerkers telt en geleid wordt door Rachel Alexander (IT Personality of the Year 2019), werkte al voor onder meer Belfius, Telenet en UCB.

Omina Technologies heeft een eigen AI-platform Justifai ontwikkeld dat gebruikers toelaat om AI te gebruiken zonder een legertje AI-experts te moeten inschakelen. Daarnaast biedt Omina Technologies ook nog steeds consultancy- en trainingsdiensten aan. Het is voor de go-to-market van Justifai dat de onderneming is op zoek naar financiering.

Vertaling/Translation/Übersetzung: EnglishfrançaisDeutsch

Bedrijfsnaam Omina Technologies
Oprichtingsdatum 9/11/2016
BTW-nummer BE0665.844.919
Vennootschapsvorm BV
Locatie Mechelsesteenweg 19, 2018 Antwerpen
Activiteit AI
Wat is een WinWinner campagne?

Via WinWinner kunnen ondernemers hun ambitieuze groeiplannen met hun netwerk delen om hun ambassadeurs te laten investeren via voordelige leningen zoals de winwinlening. Zo kan de ondernemer verder groeien en haar plannen waarmaken. We brengen je graag in contact met de onderneming om de voorwaarden van de lening te bespreken. Lenen aan KMO's omvat altijd een risico van kapitaalverlies.

Beschrijving

In een notendop

 • Bedrijf dat ondernemingen wil helpen met het gebruiken van begrijpbare en ethische artificiële intelligentie-oplossingen
 • Diensten: consultancy, trainingen en eigen ontwikkeld softwareproduct Justifai waarmee gebruikers adhv AI hun businessdoelen kunnen halen zonder een leger aan AI-experten te moeten aanwerven
 • Team van 20-tal medewerkers. Oprichtster was IT Personality of the Year in 2019
 • Al-projecten uitgevoerd voor o.a. Belfius, Telenet, UCB en Wolters Kluwer
 • Op zoek naar financiering voor go-to-market Justifai. Minimaal doelbedrag WinWinner-campagne €50.000, maximaal €250.000
 • Investeren kan via de crowdlening en winwinlening (ontdek de precieze leningsmodaliteiten onderaan deze pagina)


Waarom Omina Technologies?

Omina Technologies werd in 2016 opgericht met als doel om grote én kleine bedrijven te helpen bij het succesvol implementeren van AI-projecten (AI= artificiële intelligentie) op een manier die ethisch, begrijpbaar en betrouwbaar is.

Het Cambridge Analytica-schandaal, waarbij data onrechtmatig gebruikt werd voor de campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016, maakte duidelijk dat AI ook onethisch kan aangewend worden. Weldra zouden veel bedrijven rekening moeten houden met de ethische aspecten van AI en de nood aan uitlegbare AI, waarbij de beslissingen die genomen worden door AI op een voor mensen begrijpbare manier uitgelegd worden.

Omina Technologies wil AI in de handen geven van de businessgebruiker zodat enerzijds de AI-oplossingen beter aan de businessnoden voldoen en daardoor niet langer een lage of zelfs negatieve return on investment hebben en anderzijds bedrijven niet langer een leger aan AI-experten nodig hebben.


Activiteit

Om haar missie te realiseren heeft Omina Technologies 3 pijlers

1) Omina AI Consultancy helpt bedrijven die het potentieel zien van AI met het identificeren van businesscases die geschikt zijn om met AI op te lossen (Omina AI Readiness Assessment). Daarnaast kunnen de AI-experts van Omina Technologies bedrijven helpen bij het (end-to-end of in co-creatie) bouwen van succesvolle, ethische en betrouwbare AI-oplossingen (Omina AI Solution Engineering).

Enkele voorbeelden: een GDPR-compliant AI-oplossing die de juiste training content aanbeveelt aan de juiste persoon, een AI-oplossing die voorspelt en verklaart waarom bepaalde dokters mogelijks in de toekomst een generiek medicijn zullen voorschrijven en niet langer een merkmedicijn, een AI-oplossing die vroegtijdig negatieve klantervaringen opspoort en het bedrijf toelaat om proactief op te treden, enz.


2) Omina Academy: Om de AI-kennis en -competenties bij bedrijven te vergroten geven de AI-experts van Omina Technologies hands-on AI-trainingen aan business- en IT-stakeholders. De algemene AI Introduction and Strategy Training vergroot de kennis over artificiële intelligentie en de toepassingsmogelijkheden. Er zijn ook sectorspecifieke AI-opleidingen (bijv. AI for Healthcare & Lifesciences) en ook meer technische AI-opleidingen.

3) Een eigen AI-softwareproduct met de naam Justifai. Justifai is een laagdrempelig AI-softwareproduct dat gebruikers toelaat om succesvol businessproblemen op te lossen met ethische, begrijpbare en betrouwbare AI. Deze oplossing houdt proactief juridische en compliance-risico's onder controle en het bedrijf moet ook geen legertje AI scientists aanwerven. Justifai overwint de vele uitdagingen tijdens het ontwikkelingstraject van een ethische, begrijpbare en betrouwbare AI-oplossing.

Een voorbeeld kan de werking van Justifai verduidelijken:

 • Anne is hoofd van de afdeling autoleningen bij een bank. Ze wil dat de leningen op een faire basis toegekend worden, maar daarnaast is het ook belangrijk dat haar afdeling winstgevend blijft, met andere woorden dat klanten de lening daadwerkelijk kunnen terugbetalen
 • Anne wil AI inschakelen om het beslissingsproces rond het toekennen van leningen te versnellen en objectiever te maken
 • Anne is bezorgd over problemen in de criteria die bepalen of een lening al dan niet wordt toegekend (ontbrekende of ‘gekleurde’ data). Anne is ook bezorgd dat ze in de toekomst oneerlijke leningbeslissingen zal nemen omwille van discriminatie in de data. De beslissingen die door het AI-algoritme genomen worden, moeten te rechtvaardigen zijn
 • Justifai, het product van Omina Technologies, laat toe om ontbrekende of gekleurde data te identificeren. Hierdoor kan Anne haar zakelijke doelstellingen (winstgevend zijn) afstemmen op de AI-oplossingen (de tool automatisch maar op een faire en objectieve manier laten beslissen of een lening al dan niet wordt toegekend). Justifai bepaalt dus automatisch de best passende AI-oplossing die Anne zal helpen om automatisch en op een winstgevende, faire en uitlegbare manier te beslissen of een lening wordt toegekend of niet.
 • Anne kan via het specificeren van scenario’s in Justifai nagaan wat de impact is van het wijzigen van de evaluatiecriteria en hun respectievelijke prioriteit op de kwaliteit van de AI-oplossingen
Anne kan in Justifai kijken wat de impact is van het aanpassen van de beslissingscriteria en hun prioriteit door het vergelijken van scenario's

Momenteel vormt de consultancy nog de belangrijkste pijler qua inkomsten voor Omina Technologies. De onderneming is nog volop bezig met de go-to-market van het softwareproduct Justifai.


Team

Omina Technologies werd opgericht door de Amerikaanse Rachel Alexander. Ze studeerde fysica en raakte op die manier gefascineerd door de wereld van AI en machine learning. Rachel woont en werkt al meer dan 20 jaar in België. Ze was onder meer Global IT Director voor Studio 100.

In 2016 startte ze haar eigen bedrijf op om bedrijven te helpen met het implementeren van betrouwbare, uitlegbare en ethische AI-oplossingen. Dat ze met Omina Technologies al een mooi track record heeft afgelegd, werd bewezen toen ze in 2019 de Belgian IT Personality of the Year Award won en in 2021 board member werd van de Benelux Association of Artificial Intelligence.


Naast Rachel bestaat het management van Omina Technologies uit experts in technologie. De onderneming kan ook rekenen op een reeks adviseurs (waaronder Luke Peterschmidt, ondernemer in de spelindustrie en designer van Bakugan) die ervaring hebben met IT, AI en managementposities.

Het team van Omina Technologies bestaat intussen uit een 20-tal hoog gekwalificeerde AI-experten (meer dan 50% heeft een PhD) met relevante ervaring in de industrie. Ze vertalen moeiteloos businessproblemen naar een passend AI-design, aangepast aan de specifieke context van een bedrijf, zodat de AI-oplossing echt hun businessprobleem oplost. Omina Technologies heeft 3 kantoren in België en 2 in de Verenigde Staten. Deze vroege internationale aanwezigheid staaft de ambitie om een global company te worden.


Klanten

Ethische en betrouwbare AI is vooral de laatste jaren aan een opmars bezig, en die opmars zal zich nog verderzetten. Volgens Markets and Markets zal de markt van AI governance (zeg maar de markt van ethische en makkelijk uitlegbare AI) groeien van 51 miljoen dollar in 2020 naar 316 miljoen dollar in 2025. Daarenboven zijn verschillende internationale organisaties, waaronder de Europese Commissie en de UNESCO, richtlijnen en een regelgevend kader aan het uitwerken voor ethische en betrouwbare AI.

Hoewel de groei en het belang van ethische en betrouwbare AI zich dus zullen voortzetten, weten veel bedrijven echter niet hoe ze het potentieel van artificiële intelligentie kunnen realiseren en tegelijkertijd aan deze richtlijnen en regels van ethische en betrouwbare AI kunnen voldoen. Er zijn immers verschillende tools die het ethische en betrouwbare karakter van AI-oplossingen beoordelen en de regelgeving is nog volop in ontwikkeling en niet steeds eenduidig. Daarenboven ontbreekt het de meeste bedrijven aan tijd en middelen om dergelijke lange assessments volledig uit te voeren voor elk AI-project.


Omina Technologies wil bedrijven, ook zonder toegang tot uitgebreide AI en juridische ondersteuning, toelaten om businessproblemen met AI op te lossen zonder de vrees voor juridische en compliance-risico’s:

“Veel bedrijven die met AI willen van start gaan, zijn bevreesd voor de toenemende AI-regulering en richtlijnen rond ethische en betrouwbare AI. Met onze software Justifai bieden wij een ethische en betrouwbare AI-toolbox aan die de gebruiker toelaat zich te focussen op het businessprobleem terwijl Justifai proactief controleert op de mogelijke wettelijke en compliance-risico’s.” - Rachel Alexander, founder Omina Technologies

Door de nadruk te leggen op ethische en betrouwbare AI-oplossingen heeft Omina Technologies al heel wat klinkende namen kunnen overtuigen. Onder meer Belfius, Graphic Packaging International, Telenet, UCB en Wolters Kluwer prijken op het klantenlijstje. Bovendien heeft Omina Technologies klanten in verschillende landen; de onderneming voerde al projecten uit in België, Nederland, Duitsland, Spanje en de VS. Het internationale karakter van de projecten ondersteunt opnieuw de ambitie om een global company te worden.


Investeer mee!

Omina Technologies wil als onderneming mee groeien met de markt van ethische en betrouwbare AI. Om de go-to-market van het Justifai-platform in Europa en de VS verder voor te bereiden is de onderneming op zoek naar financiering. Vooral investeringen in sales (extra medewerker) en marketing (ondersteuning product, sponsoren van events...) dienen zich aan. Concreet zoekt Omina Technologies hiervoor minimaal €50.000 en maximaal €250.000 via deze campagne.

Investeren kan via:

 • de winwinlening: 1,75% jaarlijkse brutorente + 2,5% jaarlijks belastingkrediet op openstaand bedrag, 40% waarborg op openstaand bedrag, looptijd 5 jaar. Jaarlijks constante aflossing of eenmalige aflossing aan het einde van de looptijd
 • de (achtergestelde) crowdlening: 5% brutorente, looptijd 3 jaar, jaarlijks constante aflossing.
Omina Technologies wil bedrijven helpen om op een betrouwbare en ethische manier gebruik te maken van artificiële intelligentie. Consultancy speelt hierin een belangrijke rol -er staan al enkele indrukwekkende namen op het klantenlijstje- maar ondertussen werkt de onderneming aan de go-to-market van een eigen platform dat ethische en betrouwbare AI-oplossingen genereert die klanten zelf begrijpen en controleert op de potentiële risico’s verbonden aan AI. Investeer je mee?


English version

In a nutshell

 • Company that helps enterprises use understandable and ethical artificial intelligence solutions
 • Services: AI consultancy, training and proprietary AI software product called Justifai, which enables users to achieve their business goals using AI
 • Team of about 20 employees. Founder was IT Personality of the Year in 2019
 • Clients include Belfius, Telenet, UCB and Wolters Kluwer, among others
 • Seeking funding for Justifai go-to-market campaign. Minimum target amount WinWinner campaign €50,000 and maximum €250,000
 • Investments possible through the crowd loan and win-win loan (discover loan options at the bottom of this page)


Why Omina Technologies?

Omina Technologies was founded in 2016 with the goal of helping large and small companies successfully implement AI (artificial intelligence) projects in a way that is ethical, understandable and trustworthy.

The Cambridge Analytica scandal, in which data was illegally used during the 2016 US presidential campaign, made it clear that companies would have to take into account the ethical aspects and the need for explainable AI, where the decisions made by AI are explained in a way that people can understand.

Omina Technologies wants to put AI into the hands of the business user so AI solutions better meet business needs and show businesses return on investment, and companies no longer need an army of AI experts.


Activity

To achieve its mission, Omina Technologies has 3 pillars:

1) Omina AI Consultancy helps companies interested in using AI to identify the best business cases suitable for using AI (Omina AI Readiness Assessment). In addition, Omina Technologies' AI experts can help companies build (end-to-end or in co-creation) successful, ethical and reliable AI solutions (Omina AI Solution Engineering). 

Some examples: a GDPR-compliant AI solution that recommends the right training content to the right person, an AI solution that predicts and explains why certain doctors might prescribe a generic drug in the future and no longer a branded one, an AI solution that detects negative customer experiences early and allows the company to take proactive action, etc.

2) Omina Academy: To increase AI knowledge and competencies at companies, Omina Technologies' AI experts provide hands-on AI training to business and IT stakeholders. The general AI Introduction and Strategy Training increases knowledge of artificial intelligence and its applications. Also offering industry-specific AI training courses (e.g. AI for Healthcare & Lifesciences) as well as more technical AI training courses.

3) A proprietary AI software product called Justifai. Justifai is a business-user accessible AI software product that enables business users to solve business problems using ethical, understandable and reliable AI. Justifai proactively keeps legal and compliance risks under control, without the need for the company to recruit an army of AI scientists. Justifai overcomes many challenges to the development of ethical, understandable and trustworthy AI solutions.

An example may clarify the operation of Justifai:

 • Anne is head of the car loan department at a bank. She wants the loans to be granted on a fair basis, but it is also important that her department remains profitable, in other words that customers can actually repay the loan.
 • Anne seeks to leverage AI to speed up and make more objective the loan decision process
 • Anne is concerned about problems in the criteria that determine whether or not a loan is granted (missing or "colored" data). The decisions made by the AI algorithm must be justifiable
 • Justifai, Omina Technologies' AI product, identifies missing or colored data. This allows Anne to align her business goals (being profitable) with the AI solutions (letting the tool decide automatically but in a fair and objective way whether to grant a loan or not)
 • Anne can identify using Justifai the impact of changing the evaluation criteria and their respective priority on the quality of AI solutions

Anne can see in Justifai the impact of adjusting the decision criteria and priorities
Currently, consultancy is the main pillar in terms of revenue for Omina Technologies. The company is executing on its go-to-market campaign for the Justifai AI software product.


Team

Omina Technologies was founded by American Rachel Alexander. She studied physics and became fascinated with the world of AI and machine learning that way. Rachel has been living and working in Belgium for over 20 years. Among other things, she was Global IT Director for Studio 100.

In 2016, she started Omina Technologies to help companies implement reliable, explainable and ethical AI solutions. Evidence of her great track record with Omina Technologies is the fact that she won the Belgian IT Personality of the Year Award in 2019 and became board member of the Benelux Association of Artificial Intelligence.


In addition to Rachel, Omina Technologies' management consists of experts in technology. The company can also count on a range of advisors with experience in IT, AI and management positions (such as Luke Peterschmidt, entrepreneur in the game industry and designer of Bakugan).

The Omina Technologies team now consists of about 20 highly qualified AI experts (more than 50% have a PhD) with relevant industry experience. They effortlessly translate business problems into an appropriate AI design, adapted a the specific context of a company, so that the AI solution really solves their business problem. Omina Technologies has three offices in Belgium and two in the United States. This early international presence supports the ambition to become a global company.


Customers

Ethical and trustworthy AI has been on the rise especially in recent years, and that rise will continue. According to Markets and Markets, the AI governance market (say, the market for ethical and easily explainable AI) will grow from $51 million in 2020 to $316 million in 2025. On top of that, several international organizations, including the European Commission and UNESCO, are developing guidelines and a regulatory framework for ethical and trustworthy AI.

Thus, while the growth and importance of ethical and trustworthy AI will continue, many companies do not know how to realize the potential of artificial intelligence while also meeting guidelines and regulations regarding ethical and trustworthy AI. After all, there are different tools that assess the ethical and trustworthy nature of AI solutions, and regulations are still evolving and sometimes ambiguous. Most companies lack the time and resources to fully perform lengthy assessments for each AI project.


Omina Technologies wants to allow companies, even those without access to comprehensive AI and legal support, to solve business problems with AI without the fear of legal and compliance risks:

"Many companies looking to get started with AI are fearful of increasing regulation and guidelines around ethical and trustworthy AI. With our software, Justifai, we offer an ethical and trustworthy AI toolbox that allows the user to focus on the business problem while Justifai proactively monitors for potential legal and compliance risks." - Rachel Alexander, founder Omina Technologies

By emphasizing ethical and reliable AI solutions, Omina Technologies has been able to work with many important companies. Clients include Belfius, Graphic Packaging International, Telenet, UCB and Wolters Kluwer. Moreover, Omina Technologies has clients in several countries; the company has already carried out projects in Belgium, the Netherlands, Germany, Spain, the US, etc. The international character of the projects once again supports the ambition to become a global company.


Investing in Omina Technologies

Omina Technologies as a company wants to grow with the market of ethical and trustworthy AI. To further prepare the go-to-market campaign for the Justifai AI solution in Europe and the US, the company is seeking funding. Specifically, Omina Technologies is seeking a minimum of €50,000 and a maximum of €250,000 for this purpose through this campaign.

Investing can be done through:

 • win-win loan: 1.75% annual gross interest rate + 2.5% annual tax credit on outstanding amount, 40% guarantee on outstanding amount, term 5 years. Annual constant repayment or one-time repayment at the end of the term
 • The (subordinated) crowd loan: 5% gross interest rate, term 3 years, constant annual repayment.
Omina Technologies wants to help companies use artificial intelligence in a reliable and ethical way. Consultancy plays an important role in this -there are already some impressive names on the client list. But the company is also working on a go-to-market campaign for its proprietary Justifai AI platform, which generates ethical and reliable AI solutions that business users can understand.


Version en français

En bref

 • Entreprise qui veut aider les entreprises à utiliser des solutions d'intelligence artificielle compréhensibles et éthiques
 • Services: conseils, formations et logiciel Justifai développé par l'entreprise elle-même, permettant aux utilisateurs d'atteindre leurs objectifs commerciaux grâce à l'IA
 • Équipe d'une vingtaine d'employés. La fondatrice a été nommée Personnalité de l'année dans le domaine des TI en 2019
 • Projets déjà réalisés pour Belfius, Telenet, UCB et Wolters Kluwer
 • Recherche de financement pour la mise sur le marché de Justifai. Montant minimum ciblé campagne WinWinner €50.000, maximum €250.000
 • Il est possible d'investir grâce au prêt participatif et au prêt "win-win" (découvrez les modalités exactes du prêt en bas de cette page) 


Pourquoi Omina Technologies?

Omina Technologies a été fondée en 2016 dans le but d'aider les petites et grandes entreprises à mettre en œuvre avec succès des projets d'IA (intelligence artificielle) de manière éthique, compréhensible et fiable.

Le scandale de Cambridge Analytica, où des données ont été utilisées illégalement pour la campagne présidentielle d’États-Unis en 2016, a montré clairement que de nombreuses entreprises devront prochainement prendre en compte les aspects éthiques et la nécessité d'une IA explicable, où les décisions prises par l'IA sont expliquées de manière compréhensible pour les utilisateurs.

Omina Technologies veut mettre l'IA entre les mains des utilisateurs professionnels afin que, d'une part, les solutions d'IA répondent mieux aux besoins des entreprises et n'aient donc plus un retour sur investissement faible, voire négatif, et que, d'autre part, les entreprises n'aient plus besoin d'une armée d'experts en IA.


Activité

Pour réaliser sa mission, Omina Technologies s'appuie sur 3 piliers :

1) Omina AI Consultancy aide les entreprises qui voient le potentiel de l'IA à identifier les cas commerciaux qui peuvent être résolus par l'IA (Omina AI Readiness Assessment). De plus, les experts en IA d'Omina Technologies peuvent aider les entreprises à construire (de bout en bout ou en co-création) des solutions d'IA réussies, éthiques et fiables (Omina AI Solution Engineering). 

Quelques exemples: une solution d'IA conforme au GDPR qui recommande le bon contenu de formation à la bonne personne, une solution d'IA qui prédit et explique pourquoi certains médecins pourraient prescrire un médicament générique à l'avenir et non plus un médicament de marque, une solution d'IA qui détecte précocement les expériences négatives des clients et permet à l'entreprise de prendre des mesures proactives, etc.

2) Omina Academy: Afin d'accroître les connaissances et les compétences en matière d'IA dans les entreprises, les experts en IA d'Omina Technologies dispensent des formations pratiques en IA aux acteurs du monde des affaires et des TI. La formation générale à l'introduction et à la stratégie de l'IA permet d'approfondir les connaissances sur l'intelligence artificielle et ses possibilités d'application. Il existe également des cours de formation à l'IA spécifiques au secteur (par exemple, l'IA pour les soins de santé et les sciences de la vie) ainsi que des cours de formation à l'IA technique.

3) Un logiciel d'IA propriétaire appelé Justifai: Justifai est un logiciel d'IA accessible qui permet aux utilisateurs de résoudre avec succès des problèmes commerciaux grâce à une IA éthique, compréhensible et fiable. Cette solution permet de contrôler de manière proactive les risques juridiques et de conformité, et la société n'a pas non plus besoin d'engager une armée de spécialistes dans le domaine de l'IA. Justifai surmonte les nombreux défis au cours du processus de développement d'une solution d'IA éthique, compréhensible et digne de confiance.

Un exemple peut clarifier le fonctionnement de Justifai:

 • Anne est responsable du département des prêts automobiles dans une banque. Elle souhaite que les prêts soient accordés sur une base équitable, mais il est également important que son service reste rentable, c'est-à-dire que les clients puissent effectivement rembourser le prêt.
 • Anne veut utiliser l'AI pour accélérer le processus de décision concernant l'octroi de prêts et le rendre plus objectif
 • Anne est préoccupée par les problèmes liés aux critères qui déterminent l'octroi d'un prêt (données manquantes ou "colorées"). Les décisions prises par l'algorithme d'IA doivent être justifiables
 • Justifai, le produit d'Omina Technologies, permet d'identifier les données manquantes ou colorées. Cela permet à Anne d'aligner ses objectifs commerciaux (être rentable) avec les solutions d'IA (laisser l'outil décider automatiquement mais de manière juste et objective d'accorder ou non un prêt)
 • Anne peut vérifier l'impact de la modification des critères d'évaluation et de leur priorité respective sur la qualité des solutions d'IA via Justifai
Anne peut examiner dans Justifai l'impact de l'ajustement des critères de décision et de leur priorité

Pour l'instant, le conseil reste le principal pilier des revenus d'Omina Technologies. L'entreprise travaille toujours à la mise sur le marché de son logiciel Justifai.


Équipe

Omina Technologies a été fondée par l'Américaine Rachel Alexander. Elle a étudié la physique et est devenue fascinée par le monde de l'IA et du machine learning. Rachel vit et travaille en Belgique depuis plus de 20 ans.

En 2016, elle a créé sa propre entreprise pour aider les entreprises à mettre en œuvre des solutions d'IA fiables, explicables et éthiques. Elle a déjà fait ses preuves avec Omina Technologies en remportant le prix de la personnalité belge de l'année dans le domaine des technologies de l'information en 2019 et en devenant membre du conseil dans l'Association Benelux de l'Intelligence Artificielle.


Outre Rachel, la direction d'Omina Technologies est composée d'experts en technologie. L'entreprise peut également compter sur une série de conseillers (dont Luke Peterschmidt, entrepreneur dans l'industrie du jeu et concepteur de Bakugan) qui ont une expérience dans les domaines de l'informatique, de l'IA et des postes de direction.

L'équipe d'Omina Technologies est désormais composée d'une vingtaine d'experts en IA hautement qualifiés (plus de 50% ont un doctorat) ayant une expérience pertinente dans l'industrie. Ils traduisent les problèmes commerciaux en une conception d'IA appropriée, adaptée au contexte spécifique d'une entreprise, afin que la solution IA résolve réellement leur problème commercial. Omina Technologies possède 3 bureaux en Belgique et 2 aux États-Unis. Cette présence internationale précoce soutient l'ambition de devenir une entreprise mondiale.


Clients

L'IA éthique et digne de confiance est en hausse, surtout ces dernières années, et cette hausse va se poursuivre. Selon Markets and Markets, le marché de la gouvernance de l'IA (disons, le marché de l'IA éthique et facilement explicable) passera de 51 millions de dollars en 2020 à 316 millions de dollars en 2025. En outre, plusieurs organisations internationales, dont la Commission européenne et l'UNESCO, élaborent des lignes directrices et un cadre réglementaire pour une IA éthique et fiable.

Ainsi, alors que la croissance et l'importance de l'IA éthique et digne de confiance vont se poursuivre, de nombreuses entreprises ne savent cependant pas comment réaliser le potentiel de l'intelligence artificielle tout en se conformant à ces directives et réglementations de l'IA éthique et digne de confiance. Après tout, il existe différents outils qui permettent d'évaluer la nature éthique et fiable des solutions d'IA, et les réglementations sont encore en évolution et ne sont pas toujours sans ambiguïté. En outre, la plupart des entreprises n'ont pas le temps ni les ressources nécessaires pour réaliser des évaluations aussi longues pour chaque projet d'IA.


Omina Technologies veut permettre aux entreprises, même sans accès à une IA complète et à un soutien juridique, de résoudre leurs problèmes commerciaux avec l'IA sans craindre les risques juridiques et de conformité:

"De nombreuses entreprises qui cherchent à se lancer dans l'IA craignent la réglementation et les directives relatives à une IA éthique et fiable. Avec notre logiciel Justifai, nous proposons une boîte à outils d'IA éthique et fiable qui permet à l'utilisateur de se concentrer sur le problème de l'entreprise tandis que Justifai surveille de manière proactive les risques potentiels liés à la législation et à la conformité". - Rachel Alexander, fondatrice d'Omina Technologies

En se concentrant sur des solutions d'IA éthiques et fiables, Omina Technologies a réussi à convaincre de nombreux grands noms. Parmi ses clients figurent Belfius, Graphic Packaging International, Telenet, UCB et Wolters Kluwer. En outre, Omina Technologies a des clients dans plusieurs pays: la société a déjà réalisé des projets en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne et aux États-Unis. Le caractère international des projets soutient une fois de plus l'ambition de devenir une entreprise mondiale.


Investir dans Omina Technologies

En tant qu'entreprise, Omina Technologies veut se développer avec le marché de l'IA éthique et fiable. La société est à la recherche de financements pour préparer la mise sur le marché de la plate-forme Justifai en Europe et aux États-Unis. Plus précisément, Omina Technologies recherche un minimum de 50.000 euros et un maximum de 250.000 euros dans le cadre de cette campagne.

Vous pouvez investir via:

 • Le prêt "gagnant-gagnant" ("winwinlening"): taux d'intérêt brut annuel de 1,75% + crédit d'impôt annuel de 2,5% sur le montant restant dû, garantie de 40% sur le montant restant dû, durée de 5 ans. Remboursement annuel constant ou remboursement unique à la fin du terme.
 • Le prêt participatif (subordonné): taux d'intérêt brut de 5%, durée de 3 ans, remboursement annuel constant.
Omina Technologies veut aider les entreprises à utiliser l'intelligence artificielle de manière fiable et éthique. Le conseil joue un rôle important à cet égard - il y a déjà quelques noms impressionnants sur la liste des clients - mais en attendant, la société travaille à la mise sur le marché d'une plateforme propriétaire qui génère des solutions d'IA éthiques et fiables que les clients eux-mêmes comprennent et vérifient les risques potentiels associés à l'IA.


Version auf Deutsch

Kurz und bündig

 • Unternehmen, das anderen Unternehmen helfen will, verständliche und ethische Lösungen für künstliche Intelligenz zu nutzen
 • Dienstleistungen: Beratung, Schulung und das selbst entwickelte Softwareprodukt Justifai, mit dem Anwender ihre Geschäftsziele durch KI erreichen können
 • Team von etwa 20 Mitarbeitern. Die Gründerin war IT-Persönlichkeit des Jahres 2019
 • Bereits durchgeführte Projekte für Belfius, Telenet, UCB und Wolters Kluwer
 • Auf der Suche nach Finanzierung für Go-to-Market Justifai. Mindestzielbetrag WinWinner-Kampagne €50.000, maximal €250.000 
 • Eine Investition ist durch das Crowd-Darlehen und das Win-Win-Darlehen möglich (entdecken Sie die genauen Darlehensmodalitäten am Ende dieser Seite)


Warum Omina Technologies?

Omina Technologies wurde 2016 mit dem Ziel gegründet, große und kleine Unternehmen bei der erfolgreichen Umsetzung von KI-Projekten (KI= künstliche Intelligenz) auf ethische, verständliche und vertrauenswürdige Weise zu unterstützen.

Der Cambridge Analytica-Skandal, bei dem Daten unrechtmäßig für die 2016 Präsident Kampagne in den Vereinigte Staaten verwendet wurden, machte es deutlich, dass bald viele Unternehmen die ethischen Aspekte und die Notwendigkeit einer erklärbaren KI berücksichtigen müssen. In der Tat muss es in der Zukunft möglich sein, die von der KI getroffenen Entscheidungen auf eine für die Menschen verständliche Weise zu erklären.

Omina Technologies will KI in die Hände der Business-Anwender legen, so dass einerseits KI-Lösungen die Geschäftsbedürfnisse besser erfüllen, und damit keinen geringen oder gar negativen Return on Investment mehr haben, und andererseits Unternehmen kein Heer von KI-Experten mehr benötigen.


Activität

Um seine Mission zu erreichen, hat Omina Technologies 3 Säulen:

1) Omina AI Consultancy hilft Unternehmen, die das Potenzial von KI sehen, Geschäftsfälle zu identifizieren, die sich für die Lösung durch KI eignen (Omina AI Readiness Assessment). Darüber hinaus können die KI-Experten von Omina Technologies Unternehmen beim Aufbau (End-to-End oder in Co-Creation) erfolgreicher, ethischer und zuverlässiger KI-Lösungen unterstützen (Omina AI Solution Engineering).

Einige Beispiele: eine GDPR-konforme KI-Lösung, die der richtigen Person die richtigen Schulungsinhalte empfiehlt, eine KI-Lösung, die vorhersagt und erklärt, warum bestimmte Ärzte in Zukunft ein Generikum und nicht mehr ein Markenmedikament verschreiben könnten, eine KI-Lösung, die negative Kundenerfahrungen frühzeitig erkennt und dem Unternehmen ermöglicht, proaktiv zu handeln, usw.


2) Omina Academy:
 Um KI-Wissen und -Kompetenzen in Unternehmen zu erhöhen, bieten die KI-Experten von Omina Technologies praktische KI-Schulungen für Business- und IT-Akteure an. Das allgemeine KI-Einführungs- und Strategietraining erweitert das Wissen über künstliche Intelligenz und deren Anwendungsmöglichkeiten. Es gibt auch branchenspezifische KI-Schulungen (z. B. AI for Healthcare & Lifesciences) sowie eher technische KI-Schulungen.

3) Ein proprietäres KI-Softwareprodukt namens Justifai. Justifai ist ein zugängliches KI-Softwareprodukt, das es Anwendern ermöglicht, Geschäftsprobleme mit ethischer, verständlicher und zuverlässiger KI erfolgreich zu lösen. Diese Lösung hält rechtliche und Compliance-Risiken proaktiv unter Kontrolle, und das Unternehmen muss auch keine Horde KI-Spezialisten einstellen. Justifai meistert die vielen Herausforderungen während des Entwicklungsprozesses einer ethischen, verständlichen und vertrauenswürdigen KI- Lösung.

Ein Beispiel mag die Funktionsweise von Justifai verdeutlichen:

 • Anne ist Leiterin der Abteilung für Autokredite in einer Bank. Sie möchte, dass die Kredite auf einer fairen Basis vergeben werden, aber es ist auch wichtig, dass ihre Abteilung profitabel bleibt, d.h. dass die Kunden den Kredit tatsächlich zurückzahlen können.
 • Anne will mithilfe von KI den Entscheidungsprozess rund um die Kreditvergabe beschleunigen und objektiver gestalten. 
 • Anne ist besorgt über Probleme bei den Kriterien die bestimmen ob ein Kredit gewährt wird oder nicht (die Daten sind unvollständig oder verzerrt). Die vom KI-Algorithmus getroffenen Entscheidungen müssen vertretbar sein.
 • Justifai, das Produkt von Omina Technologies, ermöglicht es, unvollständige oder verzerrte Daten zu identifizieren. So kann Anne ihre Geschäftsziele (profitabel sein) mit den KI-Lösungen in Einklang bringen (das Tool entscheidet automatisch, aber auf faire und objektive Weise, ob ein Kredit gewährt wird oder nicht).
 • Anne kann die Auswirkungen einer Änderung der Bewertungskriterien und deren jeweilige Priorität auf die Qualität von KI-Lösungen über Justifai überprüfen.
Anne kann in Justifai die Auswirkungen der Anpassung der Entscheidungskriterien und deren Priorität betrachten

Im Moment ist die Beratung noch die Hauptsäule der Einnahmen von Omina Technologies. Das Unternehmen arbeitet noch an der Markteinführung seines Softwareprodukts Justifai.


Team

Omina Technologies wurde von der Amerikanerin Rachel Alexander gegründet. Sie studierte Physik und war fasziniert von der Welt der KI und des maschinellen Lernens. Rachel lebt und arbeitet seit über 20 Jahren in Belgien. Unter anderem war sie Global IT Director für Studio 100.

2016 gründete sie ihr eigenes Unternehmen, um Unternehmen bei der Implementierung von zuverlässigen, erklärbaren und ethischen KI-Lösungen zu unterstützen. Dass sie mit Omina Technologies bereits eine großartige Erfolgsbilanz vorweisen kann, bewies sie, als sie 2019 den Belgian IT Personality of the Year Award gewann.


Neben Rachel besteht das Management des Unternehmens aus Experten der Technologie. Das Unternehmen kann außerdem auf eine Reihe von Beratern zählen (darunter Luke Peterschmidt, ein Unternehmer aus der Spielebranche und Bakugan-Designer), die über Erfahrungen in den Bereichen IT, KI und Managementpositionen verfügen.

Das Team von Omina Technologies besteht mittlerweile aus etwa 20 hochqualifizierten KI-Experten (mehr als 50% haben einen Doktortitel) mit einschlägiger Branchenerfahrung. Sie übersetzen Geschäftsprobleme in ein geeignetes KI-Design, das an den spezifischen Kontext eines Unternehmens angepasst ist, damit die KI-Lösung das Geschäftsproblem wirklich löst. Omina Technologies hat 3 Niederlassungen in Belgien und 2 in den USA. Diese frühe internationale Präsenz unterstützt den Anspruch, ein globales Unternehmen zu werden.


Kunden

Ethische und vertrauenswürdige KI ist vor allem in den letzten Jahren auf dem Vormarsch, und dieser Aufstieg wird sich fortsetzen. Laut Markets and Markets wird der Markt für KI-Governance (sprich: der Markt für ethische und leicht erklärbare KI) von 51 Millionen US-Dollar im Jahr 2020 auf 316 Millionen US-Dollar im Jahr 2025 wachsen. Darüber hinaus entwickeln mehrere internationale Organisationen, darunter die Europäische Kommission und die UNESCO, Richtlinien und einen regulatorischen Rahmen für ethische und vertrauenswürdige KI.

Während also das Wachstum und die Bedeutung von ethischer und vertrauenswürdiger KI weiter anhalten werden, wissen viele Unternehmen jedoch nicht, wie sie das Potenzial der künstlichen Intelligenz ausschöpfen und gleichzeitig diese Richtlinien und Vorschriften der ethischen und vertrauenswürdigen KI einhalten können. Schließlich gibt es verschiedene Tools, die die ethische und vertrauenswürdige Natur von KI-Lösungen bewerten, und die Vorschriften entwickeln sich weiter und sind nicht immer eindeutig. Hinzu kommt, dass den meisten Unternehmen die Zeit und die Ressourcen fehlen, um solche langwierige Bewertungen für jedes KI-Projekt vollständig durchzuführen.


Omina Technologies möchte es Unternehmen ermöglichen, auch ohne Zugang zu umfassender KI und rechtlicher Unterstützung, Geschäftsprobleme mit KI zu lösen, ohne Angst vor rechtlichen und
Compliance-Risiken zu haben:

"Viele Unternehmen, die mit KI beginnen wollen, haben Angst vor der zunehmenden KI-Regulierung und den Richtlinien rund um ethische und vertrauenswürdige KI. Mit unserer Software Justifai bieten wir einen ethischen und vertrauenswürdigen KI-Werkzeugkasten an, der es dem Anwender ermöglicht, sich auf das geschäftliche Problem zu konzentrieren, während Justifai proaktiv auf potenzielle rechtliche und Compliance-Risiken achtet." - Rachel Alexander, Gründerin Omina Technologies

Durch die Fokussierung auf ethische und zuverlässige KI-Lösungen konnte Omina Technologies bereits viele große Namen überzeugen. Zu den Kunden gehören Belfius, Graphic Packaging International, Telenet, UCB und Wolters Kluwer. Außerdem hat Omina Technologies Kunden in mehreren Ländern: Das Unternehmen hat bereits Projekte in Belgien, den Niederlanden, Deutschland, Spanien und den USA durchgeführt. Der internationale Charakter der Projekte unterstützt einmal mehr die Ambition, ein globales Unternehmen zu werden.


Investieren in Omina Technologies

Omina Technologies möchte als Unternehmen mit dem Markt der ethischen und vertrauenswürdigen KI wachsen. Um die Markteinführung der Justifai-Plattform in Europa und den USA weiter vorzubereiten, ist das Unternehmen auf der Suche nach einer Finanzierung. Konkret sucht Omina Technologies im Rahmen dieser Kampagne mindestens €50.000 und maximal €250.000.

Sie können investieren über:

 • Das Win-Win-Darlehen: 1,75 % jährlicher Bruttozinssatz + 2,5% jährliche Steuergutschrift auf den ausstehenden Betrag, 40% Bürgschaft auf den ausstehenden Betrag, Laufzeit 5 Jahre. Jährliche konstante Tilgung oder einmalige Rückzahlung am Ende der Laufzeit.
 • Das (nachrangige) Crowd-Darlehen: 5% Bruttozins, Laufzeit 3 Jahre, jährlich konstante Tilgung.
Omina Technologies möchte Unternehmen dabei helfen, künstliche Intelligenz auf zuverlässige und ethische Weise zu nutzen. Die Beratung spielt dabei eine wichtige Rolle - es stehen bereits einige beeindruckende Namen auf der Kundenliste -, aber inzwischen arbeitet das Unternehmen an der Markteinführung einer eigenen Plattform, die ethische und zuverlässige KI-Lösungen generiert, die die Kunden selbst verstehen und auf die potenziellen Risiken im Zusammenhang mit KI prüfen.

Welke leningen zijn er?

Bruto rendement
Terugbetaling
Looptijd
Waarborg
Investeren vanaf
Maximale investering
Achtergesteld
Bruto rendement
Terugbetaling
Looptijd
Waarborg
Investeren vanaf
Maximale investering
Achtergesteld

Waarom investeren via WinWinner?

Investeren in gescreende dossiers
€0 kosten voor investeerder
>98% Terugbetalingsratio
Let op!
Geld lenen aan een onderneming is risicovol.
Als investeerder loopt u het risico dat het ontleende bedrag geheel of gedeeltelijk niet kan worden terugbetaald.