image Ambits

INVESTERINGSPROJECT

Crowdlening Winwinlening

Ambits

Ambits wil van managers betere leiders maken door hen te koppelen aan ervaren mentors die advies op maat geven en resultaatgericht te werk gaan. Ondertussen heeft de onderneming al een community van een 60-tal mentors. Grote namen als BNP Paribas Fortis, TVH en Belfius kozen al voor een mentorship-traject via Ambits.

Om de volgende stap in haar groeiverhaal te zetten wil de onderneming investeren in onder meer marketing, sales, het optimaliseren van het mentoring-proces en het verkennen van nieuwe markten. Om deze investeringen te maken is Ambits op zoek naar financiering via deze WinWinner-campagne.

Bedrijfsnaam Ambits
Oprichtingsdatum 19/05/2020
BTW-nummer BE0747.464.578
Vennootschapsvorm Besloten Vennootschap
Locatie Grote Kouterbaan 7, 9255 Buggenhout
Activiteit Mentorships voor managers
Wat is een WinWinner campagne?

Via WinWinner kunnen ondernemers hun ambitieuze groeiplannen met hun netwerk delen om hun ambassadeurs te laten investeren via voordelige leningen zoals de winwinlening. Zo kan de ondernemer verder groeien en haar plannen waarmaken. We brengen je graag in contact met de onderneming om de voorwaarden van de lening te bespreken. Lenen aan KMO's omvat altijd een risico van kapitaalverlies.

Beschrijving

In een notendop 

 • Bedrijf dat managers en mentors aan elkaar koppelt om van managers betere leiders te maken
 • Focus op goede matchmaking tussen mentor en mentee, adviezen op maat en meten van resultaten
 • 60-tal mentors in het Ambits-netwerk, met een brede waaier aan expertises
 • Oprichter Gerrit Sarens was professor Economie
 • BNP Paribas Fortis, TVH en Belfius behoren tot de eerste klanten, verder goed gevulde sales funnel
 • Via WinWinner op zoek naar minimaal €75.000 en maximaal €200.000 voor investeringen in o.m. marketing, sales, verkenning nieuwe diensten en verbetering mentoring-methodologie
 • Investeren kan via de crowdlening en winwinlening (ontdek de precieze leningsmodaliteiten onderaan deze pagina)
Update 15/03: het maximale doelbedrag van de campagne wordt verhoogd naar €275.000.


Waarom Ambits?

Slecht leiderschap kost een onderneming geld. Als je weet dat slechts 18% van de managers over leiderschapstalenten beschikt en dat 38% van de nieuwe managers binnen de eerste 18 maanden faalt, dan weet je dat veel ondernemingen met een potentieel probleem zitten (cijfers uit 2016 van onderzoeksbureau Gallup)

Uiteraard heeft slecht leiderschap niet alleen een impact op de werking van de onderneming, maar ook op de managers in kwestie en hun team: de motivatie en de prestaties gaan erop achteruit en medewerkers voelen zich minder betrokken. Dit kan op zijn beurt dan weer een groot personeelsverloop in de hand werken, wat de efficiëntie en teamspirit ook niet ten goede komt.


Veel bedrijven spelen in op dat probleem en organiseren trainingen en coachingsessies om werknemers die doorgroeien naar een leidinggevende functie voor te bereiden op hun nieuwe rol. Zulke trainingen en coachingsessies vormen weliswaar een bron van inspiratie voor velen, maar de geleerde zaken in de praktijk toepassen blijkt vaak te moeilijk omdat de operationele zaken te veel aandacht opslorpen.


Activiteit

Ambits wil managers beter voorbereiden op en ondersteunen in hun leidinggevende rol. Dit doet de onderneming door mentorship-trajecten uit te werken: werknemers die bij hun bedrijf in een leidinggevende functie terechtkomen of al langer in zo’n positie zitten maar om allerlei redenen aanvoelen dat ze hierin nog moeten groeien, worden via Ambits gekoppeld aan mentors, mensen die bewezen ervaring hebben als leider.

“We zetten in op een sterke match tussen mentor en mentee. Die juiste match zorgt voor de juiste frame of mind bij de mentee: door hem/haar aan een ervaren persoon te koppelen met wie het klikt, ontstaat een dynamiek om tot pragmatische adviezen te komen waarmee de mentee in de praktijk aan de slag kan. Op die manier maakt Ambits het verschil met losstaande trainingen of coachingsessies, waarbij er meer afstand is tussen de trainer/coach en de manager.” - Gerrit Sarens, oprichter Ambits 

Ambits vertrekt bij het opstarten van een traject steeds vanuit de situatie van de mentee: in welke sector bevindt hij/zij zich? Welke vaardigheden kan hij/zij aanleren/bijschaven om een betere leider te worden? Welke concrete doelen zijn hieraan gekoppeld? Op basis van die vragen gaat Ambits in haar community van een 60-tal mentors op zoek naar de beste match, maar uiteindelijk beslist de mentee wie zijn/haar mentor wordt.


Eens een klant een Ambits-traject opstart, is het uiteraard de bedoeling om impact te creëren. Er wordt dan ook regelmatig gepeild naar de resultaten van het traject: in het begin worden bepaalde doelen vooropgesteld (bijvoorbeeld efficiëntie, sfeer in het team…) en tijdens en na de sessies wordt bekeken of er vooruitgang geboekt wordt. Ook de peers en leidinggevende van de mentee krijgen hierin inspraak. Op die manier worden de persoonlijke doelen van de mentee gealigneerd met de doelstellingen van het bedrijf.

"De mentorships volgen een vaste methodologie om zo goed mogelijke resultaten te bereiken. Door op regelmatige basis sessies in te boeken en hierbij telkens de vooropgestelde doelen in acht te nemen, krijgen de mentees goede inzichten in hun vooruitgang en werkpunten.” - Gerrit Sarens, oprichter Ambits


Team

Gerrit Sarens is de oprichter van Ambits. Hij was 11 jaar lang actief als professor Economie aan verschillende universiteiten en hij was commercieel verantwoordelijke bij een consultancybedrijf. Het was bij deze laatste functie dat Gerrit de uitdagingen rond leiderschap vaststelde.


Gerrit Sarens en Veerle Seymus van Ambits bespreken een van de waarden van de onderneming

Aangezien Gerrit zelf veel baat had (en nog altijd heeft) bij de gesprekken met zijn eigen mentor, besliste Gerrit om een onderneming rond mentorship voor managers op te richten. Het is dus vanuit een eigen positieve ervaring met een mentor dat Ambits tot stand kwam. Voor deze onderneming legt Gerrit zich toe op het algemene management, sales, financiën en het aantrekken van nieuwe mentoren.

Veerle Seymus is co-founder bij Ambits. Ze heeft vooral ervaring als freelance HR-manager in scale-ups. Bij Ambits is zij de operationele verantwoordelijke rond het mentorship-proces en ze staat ook in voor de marketing en branding.

Veerle Seymus & Gerrit Sarens

Daarnaast kan Ambits rekenen op een uitgebreide community van een 60-tal mentoren. Het gaat hierbij om ervaren leiders die uiteenlopende expertises hebben en uit een brede waaier aan sectoren komen, waaronder marketing & sales, operationeel management, projectmanagement, financieel beheer en IT.


Klanten

Hoe het verdienmodel van Ambits in elkaar zit? De mentors factureren rechtstreeks aan Ambits, dat vervolgens met een marge factureert aan het bedrijf van de mentee. Op die manier is Ambits een belangrijke schakel tussen enerzijds mentors die op zoek zijn naar mentees en anderzijds bedrijven die hun managers willen begeleiden in hun leidinggevende functie.

“We bieden verschillende pakketten aan zodat mentors een oplossing op maat kunnen uitwerken met hun mentees. We factureren het volledige mentorship-pakket op voorhand aan onze klant, wat onze cashflow ten goede komt.” - Gerrit Sarens, oprichter Ambits

Een van de Ambits-mentoren aan het woord

Ambits richt zich zowel op ambitieuze kmo’s als grote bedrijven. De sales verlopen voorlopig voornamelijk via het eigen netwerk en mond-aan-mondreclame. Daarnaast zet Ambits ook sterk in op content marketing op LinkedIn, wat een goed gevulde sales funnel (meer dan 500 leads en prospecten) oplevert. Ondanks haar jonge bestaan heeft de onderneming dus al een sterke naamsbekendheid en visibiliteit verkregen.

Die naamsbekendheid en visibiliteit hebben Ambits al 14 klanten opgeleverd. Tot die eerste klanten behoren enkele kleppers; onder meer BNP Paribas Fortis, Belfius, TVH en HPE kozen al voor een mentorship via Ambits. Ondanks haar jonge bestaan heeft Ambits op die manier al een omzet van meer dan 60.000 euro bereikt (januari 2021).

Ook de pers pikte het concept van Ambits al op: zo verscheen de onderneming al in Trends/Knack en Made in Antwerpen


Investeer mee!

Ambits wil de volgende stap zetten in haar groeiverhaal: op basis van de huidige sales pipeline is het de ambitie om tegen halfweg 2021 35 actieve klanten te hebben, in combinatie met nieuwe mentoring-trajecten bij bestaande klanten. Ambits zoekt financiering om investeringen te doen die deze groei moeten ondersteunen. De onderneming is via WinWinner op zoek naar minimaal €75.000 en maximaal €200.000 voor volgende investeringen:

 • marketing, branding en thought leadership
 • sales en accountmanagement
 • internationale expansie
 • het optimaliseren van het mentoring-proces
 • ontwikkeling voor mentors
 • het onderzoeken van nieuwe diensten
 • kantoorruimte
Update 15/03: het maximale doelbedrag van de campagne wordt verhoogd naar €275.000.

Investeren in deze WinWinner-campagne kan via volgende leningstypes:

 • de winwinlening: 1,75% jaarlijkse brutorente + 2,5% jaarlijks belastingkrediet op openstaand bedrag, 40% waarborg op openstaand bedrag, looptijd 5 jaar. Eenmalige aflossing aan het einde van de looptijd
 • de (achtergestelde) crowdlening: 5% brutorente, looptijd 5 jaar, eenmalige aflossing aan het einde van de looptijd. Aangezien Ambits in aanmerking komt voor de vrijstelling van roerende voorheffing, is het brutorendement ook het nettorendement. Ontdek alle voorwaarden van deze maatregel op deze pagina.
Met een grondige matchmaking tussen mentors en mentees en een resultaatgerichte aanpak wil Ambits kmo’s en grote corporates helpen om hun managers betere leiders te laten worden. Al enkele grote namen uit de bedrijfswereld kozen voor een mentorship-traject bij Ambits. Het aantal mentors in de community van de onderneming groeit, net als het aantal bedrijven in de sales funnel. Investeer je mee?

Welke leningen zijn er?

Bruto rendement
Terugbetaling
Looptijd
Waarborg
Investeren vanaf
Maximale investering
Achtergesteld
Bruto rendement
Terugbetaling
Looptijd
Waarborg
Investeren vanaf
Maximale investering
Achtergesteld

Waarom investeren via WinWinner?

Investeren in gescreende dossiers
€0 kosten voor investeerder
>98% Terugbetalingsratio

Winwinner coach

Aaron Moerman
aaron@winwinner.be
+32 470 29 02 14
Let op!
Geld lenen aan een onderneming is risicovol.
Als investeerder loopt u het risico dat het ontleende bedrag geheel of gedeeltelijk niet kan worden terugbetaald.